Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Ceturtdiena, 2015. gada 9. jūlijs - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 3.Lūgumraksti (sk. protokolu)
 4.Eiropas Drošības programma (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi) (sk. protokolu)
 5.Stāvoklis Burundi (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi) (sk. protokolu)
 6.Komisijas 2016. gada darba programmas sagatavošana (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi) (sk. protokolu)
 7.Stāvoklis Jemenā (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi) (sk. protokolu)
 8.Srebreņicas notikumu pieminēšana (debates)
 9.Maksimāli pieļaujamais radioaktīvā piesārņojuma līmenis pēc kodolavārijas (debates)
 10.Dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošana (debates)
 11.Eiropas Demokrātijas fonda (EDF) darbību novērtējums (īss izklāsts)
 12.Balsošanas laiks
  12.1.Resursu lietderīga izmantošana — ceļā uz aprites ekonomiku (A8-0215/2015 - Sirpa Pietikäinen) (balsošana)
  12.2.Maksimāli pieļaujamais radioaktīvā piesārņojuma līmenis pēc kodolavārijas (A8-0176/2015 - Esther Herranz García) (balsošana)
  12.3.Kapitāla tirgu savienības izveide (B8-0655/2015) (balsošana)
  12.4.Eiropas Drošības programma (B8-0676/2015, B8-0679/2015) (balsošana)
  12.5.Komisijas 2016. gada darba programmas sagatavošana (RC-B8-0656/2015, B8-0656/2015, B8-0659/2015, B8-0660/2015, B8-0661/2015, B8-0662/2015, B8-0663/2015, B8-0664/2015) (balsošana)
  12.6.Stāvoklis Jemenā (RC-B8-0680/2015, B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015, B8-0687/2015, B8-0688/2015) (balsošana)
  12.7.Drošības problēmas Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģionā un izredzes uz politisko stabilitāti (A8-0193/2015 - Vincent Peillon) (balsošana)
  12.8.Eiropas kaimiņattiecību politikas pārskatīšana (A8-0194/2015 - Eduard Kukan) (balsošana)
  12.9.Dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošana (A8-0209/2015 - Julia Reda) (balsošana)
  12.10.Eiropas Demokrātijas fonda (EDF) darbību novērtējums (A8-0177/2015 - Andrzej Grzyb) (balsošana)
  12.11.Stāvoklis Burundi (RC-B8-0657/2015, B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015, B8-0669/2015) (balsošana)
  12.12.Srebreņicas notikumu pieminēšana (RC-B8-0716/2015, B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015, B8-0722/2015) (balsošana)
 13.Balsojumu skaidrojumi
  13.1.Sarunas par transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP) (A8-0175/2015 - Bernd Lange)
  13.2.Stabilizācijas un asociācijas nolīgums ar bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku (protokols, lai ņemtu vērā Horvātijas pievienošanos) (A8-0188/2015 - Ivo Vajgl)
  13.3.Stabilizācijas un asociācijas nolīgums ar Serbiju (protokols, lai ņemtu vērā Horvātijas pievienošanos) (A8-0189/2015 - David McAllister)
  13.4.Sadarbība ar Indiju zinātnes un tehnoloģijas jautājumos — nolīguma pagarināšana (A8-0179/2015 - Jerzy Buzek)
  13.5.Zinātniskā un tehnoloģiskā sadarbība ar Fēru Salām — "Apvārsnis 2020" (A8-0180/2015 - Jerzy Buzek)
  13.6.Akcionāru ilgtermiņa iesaistīšana un paziņojums par korporatīvo pārvaldību (A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati)
  13.7.Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas tirgus stabilitātes rezerve (A8-0029/2015 - Ivo Belet)
  13.8.Jūrnieki (A8-0127/2015 - Elisabeth Morin-Chartier)
  13.9.Zinātniskā un tehnoloģiskā sadarbība ar Šveici — "Apvārsnis 2020" un ITER pasākumi (A8-0181/2015 - Jerzy Buzek)
  13.10.Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes (A8-0205/2015 - Laura Agea)
  13.11.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2015/001 FI/Broadcom (A8-0210/2015 - Petri Sarvamaa)
  13.12.2016. gada budžets — pilnvarojums trialogam (A8-0217/2015 - José Manuel Fernandes)
  13.13.Videi nekaitīgas nodarbinātības iniciatīva (A8-0204/2015 - Jean Lambert)
  13.14.Izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšana kā sarežģīti jautājumi jaunattīstības valstīs (A8-0184/2015 - Elly Schlein)
  13.15.Resursu lietderīga izmantošana — ceļā uz aprites ekonomiku (A8-0215/2015 - Sirpa Pietikäinen)
  13.16.Maksimāli pieļaujamais radioaktīvā piesārņojuma līmenis pēc kodolavārijas (A8-0176/2015 - Esther Herranz García)
  13.17.Kapitāla tirgu savienības izveide (B8-0655/2015)
  13.18.Eiropas Drošības programma (B8-0676/2015, B8-0679/2015)
  13.19.Stāvoklis Jemenā (RC-B8-0680/2015, B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015, B8-0687/2015, B8-0688/2015)
  13.20.Drošības problēmas Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģionā un izredzes uz politisko stabilitāti (A8-0193/2015 - Vincent Peillon)
  13.21.Eiropas kaimiņattiecību politikas pārskatīšana (A8-0194/2015 - Eduard Kukan)
  13.22.Dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošana (A8-0209/2015 - Julia Reda)
  13.23.Eiropas Demokrātijas fonda (EDF) darbību novērtējums (A8-0177/2015 - Andrzej Grzyb)
  13.24.Stāvoklis Burundi (RC-B8-0657/2015, B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015, B8-0669/2015)
  13.25.Srebreņicas notikumu pieminēšana (RC-B8-0716/2015, B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015, B8-0722/2015)
 14.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 15.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 16.Padomes nostājas pirmajā lasījumā (sk. protokolu)
 17.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  17.1.Kambodžas likumprojekti par NVO un arodbiedrībām
  17.2.Kongo Demokrātiskā Republika (KDR), it īpaši divu aizturēto cilvēktiesību aktīvistu - Yves Makwambala un Fred Bauma - lieta
  17.3.Bahreina, it īpaši Nabeel Rajab lieta
  17.4.Divu kristiešu mācītāju stāvoklis Sudānā
 18.Balsošanas laiks
  18.1.Kambodžas likumprojekti par NVO un arodbiedrībām (RC-B8-0689/2015, B8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-0697/2015, B8-0698/2015, B8-0701/2015) (balsošana)
  18.2.Kongo Demokrātiskā Republika (KDR), it īpaši divu aizturēto cilvēktiesību aktīvistu - Yves Makwambala un Fred Bauma - lieta (RC-B8-0690/2015, B8-0690/2015, B8-0692/2015, B8-0694/2015, B8-0696/2015, B8-0699/2015, B8-0700/2015, B8-0702/2015) (balsošana)
  18.3.Bahreina, it īpaši Nabeel Rajab lieta (RC-B8-0703/2015, B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0705/2015, B8-0706/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015, B8-0712/2015) (balsošana)
  18.4.Divu kristiešu mācītāju stāvoklis Sudānā (RC-B8-0707/2015, B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015, B8-0715/2015) (balsošana)
 19.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 20.Lēmumi attiecībā uz atsevišķiem dokumentiem (sk. protokolu)
 21.Nākamo sēžu datumi (sk. protokolu)
 22.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana (sk. protokolu)
 23.Sesijas pārtraukšana
Debates
Pārskatītā redakcija (5063 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (15668 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika