Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Czwartek, 9 lipca 2015 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów: patrz protokół
 3.Petycje: patrz protokół
 4.Europejska agenda bezpieczeństwa (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 5.Sytuacja w Burundi (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 6.Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2016 (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 7.Sytuacja w Jemenie (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 8.Obchody rocznicy masakry w Srebrenicy (debata)
 9.Maksymalne dozwolone poziomy skażenia promieniotwórczego po awarii jądrowej (debata)
 10.Harmonizacja niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych (debata)
 11.Ocena działalności Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji (EED) od momentu jego utworzenia (krótka prezentacja)
 12.Głosowanie
  12.1.Oszczędne gospodarowanie zasobami: przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym (A8-0215/2015 - Sirpa Pietikäinen) (głosowanie)
  12.2.Maksymalne dozwolone poziomy skażenia promieniotwórczego po awarii jądrowej (A8-0176/2015 - Esther Herranz García) (głosowanie)
  12.3.Tworzenie unii rynków kapitałowych (B8-0655/2015) (głosowanie)
  12.4.Europejska agenda bezpieczeństwa (B8-0676/2015, B8-0679/2015) (głosowanie)
  12.5.Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2016 (RC-B8-0656/2015, B8-0656/2015, B8-0659/2015, B8-0660/2015, B8-0661/2015, B8-0662/2015, B8-0663/2015, B8-0664/2015) (głosowanie)
  12.6.Sytuacja w Jemenie (RC-B8-0680/2015, B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015, B8-0687/2015, B8-0688/2015) (głosowanie)
  12.7.Wyzwania w zakresie bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej i perspektywy na stabilność polityczną (A8-0193/2015 - Vincent Peillon) (głosowanie)
  12.8.Przegląd europejskiej polityki sąsiedztwa (A8-0194/2015 - Eduard Kukan) (głosowanie)
  12.9.Harmonizacja niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych (A8-0209/2015 - Julia Reda) (głosowanie)
  12.10.Ocena działalności Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji (EED) od momentu jego utworzenia (A8-0177/2015 - Andrzej Grzyb) (głosowanie)
  12.11.Sytuacja w Burundi (RC-B8-0657/2015, B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015, B8-0669/2015) (głosowanie)
  12.12.Obchody rocznicy masakry w Srebrenicy (RC-B8-0716/2015, B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015, B8-0722/2015) (głosowanie)
 13.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  13.1.Negocjacje w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) (A8-0175/2015 - Bernd Lange)
  13.2.Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu zawarty z byłą jugosłowiańską republiką Macedonii (protokół w celu uwzględnienia przystąpienia Chorwacji do UE) (A8-0188/2015 - Ivo Vajgl)
  13.3.Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu zawarty z Serbią (protokół w celu uwzględnienia przystąpienia Chorwacji do UE) (A8-0189/2015 - David McAllister)
  13.4.Współpraca naukowa i technologiczna z Indiami: odnowienie umowy (A8-0179/2015 - Jerzy Buzek)
  13.5.Współpraca naukowa i technologiczna z Wyspami Owczymi: „Horyzont 2020” (A8-0180/2015 - Jerzy Buzek)
  13.6.Długoterminowe zaangażowanie akcjonariuszy i oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego (A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati)
  13.7.Rezerwa zapewniająca stabilność rynku dla unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (A8-0029/2015 - Ivo Belet)
  13.8.Marynarze (A8-0127/2015 - Elisabeth Morin-Chartier)
  13.9.Umowa o współpracy naukowej i technologicznej zawarta ze Szwajcarią: „Horyzont 2020” i działania ITER (A8-0181/2015 - Jerzy Buzek)
  13.10.Wytyczne dotyczące polityk zatrudnienia państw członkowskich (A8-0205/2015 - Laura Agea)
  13.11.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek Finlandii EGF/2015/001 FI/Broadcom (A8-0210/2015 - Petri Sarvamaa)
  13.12.Budżet na rok 2016 - mandat do podjęcia rozmów trójstronnych (A8-0217/2015 - José Manuel Fernandes)
  13.13.Inicjatywa w zakresie zielonego zatrudnienia (A8-0204/2015 - Jean Lambert)
  13.14.Unikanie zobowiązań podatkowych i uchylanie się od opodatkowania jako wyzwania w krajach rozwijających się (A8-0184/2015 - Elly Schlein)
  13.15.Oszczędne gospodarowanie zasobami: przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym (A8-0215/2015 - Sirpa Pietikäinen)
  13.16.Maksymalne dozwolone poziomy skażenia promieniotwórczego po awarii jądrowej (A8-0176/2015 - Esther Herranz García)
  13.17.Tworzenie unii rynków kapitałowych (B8-0655/2015)
  13.18.Europejska agenda bezpieczeństwa (B8-0676/2015, B8-0679/2015)
  13.19.Sytuacja w Jemenie (RC-B8-0680/2015, B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015, B8-0687/2015, B8-0688/2015)
  13.20.Wyzwania w zakresie bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej i perspektywy na stabilność polityczną (A8-0193/2015 - Vincent Peillon)
  13.21.Przegląd europejskiej polityki sąsiedztwa (A8-0194/2015 - Eduard Kukan)
  13.22.Harmonizacja niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych (A8-0209/2015 - Julia Reda)
  13.23.Ocena działalności Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji (EED) od momentu jego utworzenia (A8-0177/2015 - Andrzej Grzyb)
  13.24.Sytuacja w Burundi (RC-B8-0657/2015, B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015, B8-0669/2015)
  13.25.Obchody rocznicy masakry w Srebrenicy (RC-B8-0716/2015, B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015, B8-0722/2015)
 14.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 15.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 16.Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu: Patrz protokól
 17.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności (debata)
  17.1.Projekt kambodżańskiej ustawy o organizacjach pozarządowych i związkach zawodowych
  17.2.Demokratyczna Republika Konga, w szczególności sprawa dwóch zatrzymanych działaczy na rzecz praw człowieka Yves's Makwambali i Freda Baumy
  17.3.Bahrajn, a w szczególności sprawa Nabeela Rajaba
  17.4.Sytuacja dwóch chrześcijańskich pastorów w Sudanie
 18.Głosowanie
  18.1.Projekt kambodżańskiej ustawy o organizacjach pozarządowych i związkach zawodowych (RC-B8-0689/2015, B8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-0697/2015, B8-0698/2015, B8-0701/2015) (głosowanie)
  18.2.Demokratyczna Republika Konga, w szczególności sprawa dwóch zatrzymanych działaczy na rzecz praw człowieka Yves's Makwambali i Freda Baumy (RC-B8-0690/2015, B8-0690/2015, B8-0692/2015, B8-0694/2015, B8-0696/2015, B8-0699/2015, B8-0700/2015, B8-0702/2015) (głosowanie)
  18.3.Bahrajn, a w szczególności sprawa Nabeela Rajaba (RC-B8-0703/2015, B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0705/2015, B8-0706/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015, B8-0712/2015) (głosowanie)
  18.4.Sytuacja dwóch chrześcijańskich pastorów w Sudanie (RC-B8-0707/2015, B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015, B8-0715/2015) (głosowanie)
 19.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 20.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 21.Kalendarz następnych posiedzeń: Patrz protokól
 22.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia : Patrz protokól
 23.Przerwa w obradach
Debaty
Wersja poprawiona (5063 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (15668 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności