Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Joi, 9 iulie 2015 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 3.Petiţii: a se vedea procesul-verbal
 4.Agenda europeană privind securitatea (propuneri de rezoluţie depuse): consultaţi procesul-verbal
 5.Situația din Burundi (propuneri de rezoluție depuse): consultaţi procesul-verbal
 6.Pregătirea programului de lucru al Comisiei pentru 2016 (propuneri de rezoluţie depuse): consultaţi procesul-verbal
 7.Situația din Yemen (propuneri de rezoluţie depuse): consultaţi procesul-verbal
 8.Comemorarea masacrului din Srebrenica (dezbatere)
 9.Nivelurile maxime permise de contaminare radioactivă după un accident nuclear (dezbatere)
 10.Armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe (dezbatere)
 11.Evaluarea activităților Fondului european pentru democrație (FED) (prezentare succintă)
 12.Timpul afectat votului
  12.1.Utilizarea eficientă a resurselor: tranziția spre o economie circulară (A8-0215/2015 - Sirpa Pietikäinen) (vot)
  12.2.Nivelurile maxime permise de contaminare radioactivă după un accident nuclear (A8-0176/2015 - Esther Herranz García) (vot)
  12.3.Crearea unei uniuni a piețelor de capital (B8-0655/2015) (vot)
  12.4.Agenda europeană privind securitatea (B8-0676/2015, B8-0679/2015) (vot)
  12.5.Pregătirea programului de lucru al Comisiei pentru 2016 (RC-B8-0656/2015, B8-0656/2015, B8-0659/2015, B8-0660/2015, B8-0661/2015, B8-0662/2015, B8-0663/2015, B8-0664/2015) (vot)
  12.6.Situația din Yemen (RC-B8-0680/2015, B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015, B8-0687/2015, B8-0688/2015) (vot)
  12.7.Provocările de securitate în regiunea Orientului Mijlociu și a Africii de Nord și perspectivele de stabilitate politică (A8-0193/2015 - Vincent Peillon) (vot)
  12.8.Revizuirea politicii europene de vecinătate (A8-0194/2015 - Eduard Kukan) (vot)
  12.9.Armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe (A8-0209/2015 - Julia Reda) (vot)
  12.10.Evaluarea activităților Fondului european pentru democrație (FED) (A8-0177/2015 - Andrzej Grzyb) (vot)
  12.11.Situația din Burundi (RC-B8-0657/2015, B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015, B8-0669/2015) (vot)
  12.12.Comemorarea masacrului din Srebrenica (RC-B8-0716/2015, B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015, B8-0722/2015) (vot)
 13.Explicații privind votul
  13.1.Negocierile privind Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP) (A8-0175/2015 - Bernd Lange)
  13.2.Protocolul la Acordul de stabilizare și de asociere cu fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (pentru a ține seama de aderarea Croației la UE) (A8-0188/2015 - Ivo Vajgl)
  13.3.Acordul de stabilizare și de asociere cu Serbia (protocol pentru a ține seama de aderarea Croației la UE) (A8-0189/2015 - David McAllister)
  13.4.Acordul de cooperare științifică și tehnologică cu India: reînnoirea acordului (A8-0179/2015 - Jerzy Buzek)
  13.5.Cooperarea științifică și tehnologică cu Insulele Feroe: Programul Orizont 2020 (A8-0180/2015 - Jerzy Buzek)
  13.6.Implicarea pe termen lung a acţionarilor şi declaraţia privind guvernanţa corporativă (A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati)
  13.7.Rezerva pentru stabilitatea pieţei aferentă schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (A8-0029/2015 - Ivo Belet)
  13.8.Navigatorii (A8-0127/2015 - Elisabeth Morin-Chartier)
  13.9.Cooperarea științifică și tehnologică cu Elveția: Orizont 2020 și activitățile ITER (A8-0181/2015 - Jerzy Buzek)
  13.10.Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre (A8-0205/2015 - Laura Agea)
  13.11.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2015/001 FI/Broadcom (A8-0210/2015 - Petri Sarvamaa)
  13.12.Bugetul 2016 - Mandat pentru trilog (A8-0217/2015 - José Manuel Fernandes)
  13.13.Inițiativa privind locurile de muncă verzi (A8-0204/2015 - Jean Lambert)
  13.14.Evaziunea fiscală și frauda fiscală ca provocări în țările în curs de dezvoltare (A8-0184/2015 - Elly Schlein)
  13.15.Utilizarea eficientă a resurselor: tranziția spre o economie circulară (A8-0215/2015 - Sirpa Pietikäinen)
  13.16.Nivelurile maxime permise de contaminare radioactivă după un accident nuclear (A8-0176/2015 - Esther Herranz García)
  13.17.Crearea unei uniuni a piețelor de capital (B8-0655/2015)
  13.18.Agenda europeană privind securitatea (B8-0676/2015, B8-0679/2015)
  13.19.Situația din Yemen (RC-B8-0680/2015, B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015, B8-0687/2015, B8-0688/2015)
  13.20.Provocările de securitate în regiunea Orientului Mijlociu și a Africii de Nord și perspectivele de stabilitate politică (A8-0193/2015 - Vincent Peillon)
  13.21.Revizuirea politicii europene de vecinătate (A8-0194/2015 - Eduard Kukan)
  13.22.Armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe (A8-0209/2015 - Julia Reda)
  13.23.Evaluarea activităților Fondului european pentru democrație (FED) (A8-0177/2015 - Andrzej Grzyb)
  13.24.Situația din Burundi (RC-B8-0657/2015, B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015, B8-0669/2015)
  13.25.Comemorarea masacrului din Srebrenica (RC-B8-0716/2015, B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015, B8-0722/2015)
 14.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 15.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 16.Poziţiile Consiliului în prima lectură: consultaţi procesul-verbal
 17.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)
  17.1.Proiectele de lege din Cambodgia privind ONG-urile și sindicatele
  17.2.Republica Democratică Congo, în special cazul celor doi apărători ai drepturilor omului reținuți, Yves Makwambala și Fred Bauma
  17.3.Bahrain, în special cazul lui Nabeel Rajab
  17.4.Situația a doi pastori creștini din Sudan
 18.Votare
  18.1.Proiectele de lege din Cambodgia privind ONG-urile și sindicatele (RC-B8-0689/2015, B8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-0697/2015, B8-0698/2015, B8-0701/2015) (vot)
  18.2.Republica Democratică Congo, în special cazul celor doi apărători ai drepturilor omului reținuți, Yves Makwambala și Fred Bauma (RC-B8-0690/2015, B8-0690/2015, B8-0692/2015, B8-0694/2015, B8-0696/2015, B8-0699/2015, B8-0700/2015, B8-0702/2015) (vot)
  18.3.Bahrain, în special cazul lui Nabeel Rajab (RC-B8-0703/2015, B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0705/2015, B8-0706/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015, B8-0712/2015) (vot)
  18.4.Situația a doi pastori creștini din Sudan (RC-B8-0707/2015, B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015, B8-0715/2015) (vot)
 19.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 20.Decizii privind anumite documente: a se vedea procesul-verbal
 21.Calendarul următoarelor ședințe: consultaţi procesul-verbal
 22.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 23.Întreruperea sesiunii
Dezbateri
Ediţie revizuită (5063 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (15668 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate