Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Štvrtok, 9. júla 2015 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 3.Petície: pozri zápisnicu
 4.Európsky program v oblasti bezpečnosti (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 5.Situácia v Burundi (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 6.Príprava pracovného programu Komisie na rok 2016 (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 7.Situácia v Jemene (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 8.Spomienka na Srebrenicu (rozprava)
 9.Najvyššie povolené hodnoty rádioaktívnej kontaminácie spôsobenej jadrovou haváriou (rozprava)
 10.Zosúladenie niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv (rozprava)
 11.Hodnotenie činnosti Európskej nadácie na podporu demokracie (EED) (stručná prezentácia)
 12.Hlasovanie
  12.1.Efektívne využívanie zdrojov: prechod na obehové hospodárstvo (A8-0215/2015 - Sirpa Pietikäinen) (hlasovanie)
  12.2.Najvyššie povolené hodnoty rádioaktívnej kontaminácie spôsobenej jadrovou haváriou (A8-0176/2015 - Esther Herranz García) (hlasovanie)
  12.3.Vytváranie únie kapitálových trhov (B8-0655/2015) (hlasovanie)
  12.4.Európsky program v oblasti bezpečnosti (B8-0676/2015, B8-0679/2015) (hlasovanie)
  12.5.Príprava pracovného programu Komisie na rok 2016 (RC-B8-0656/2015, B8-0656/2015, B8-0659/2015, B8-0660/2015, B8-0661/2015, B8-0662/2015, B8-0663/2015, B8-0664/2015) (hlasovanie)
  12.6.Situácia v Jemene (RC-B8-0680/2015, B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015, B8-0687/2015, B8-0688/2015) (hlasovanie)
  12.7.Problémy v oblasti bezpečnosti v regióne Blízkeho východu a severnej Afriky a vyhliadky na politickú stabilitu (A8-0193/2015 - Vincent Peillon) (hlasovanie)
  12.8.Revízia európskej susedskej politiky (A8-0194/2015 - Eduard Kukan) (hlasovanie)
  12.9.Zosúladenie niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv (A8-0209/2015 - Julia Reda) (hlasovanie)
  12.10.Hodnotenie činnosti Európskej nadácie na podporu demokracie (EED) (A8-0177/2015 - Andrzej Grzyb) (hlasovanie)
  12.11.Situácia v Burundi (RC-B8-0657/2015, B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015, B8-0669/2015) (hlasovanie)
  12.12.Spomienka na Srebrenicu (RC-B8-0716/2015, B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015, B8-0722/2015) (hlasovanie)
 13.Vysvetlenia hlasovania
  13.1.Rokovania o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) (A8-0175/2015 - Bernd Lange)
  13.2.Dohoda o stabilizácii a pridružení s bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko (protokol na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátska) (A8-0188/2015 - Ivo Vajgl)
  13.3.Dohoda o stabilizácii a pridružení so Srbskom (protokol na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátska) (A8-0189/2015 - David McAllister)
  13.4.Vedecká a technická spolupráca s Indiou: obnovenie dohody (A8-0179/2015 - Jerzy Buzek)
  13.5.Vedecko-technická spolupráca s Faerskými ostrovmi: Horizont 2020 (A8-0180/2015 - Jerzy Buzek)
  13.6.Dlhodobé zapojenie akcionárov a vyhlásenie o správe a riadení (A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati)
  13.7.Rezerva stability trhu pre systém Únie na obchodovanie s emisiami skleníkových plynov (A8-0029/2015 - Ivo Belet)
  13.8.Námorníci (A8-0127/2015 - Elisabeth Morin-Chartier)
  13.9.Vedecká a technická spolupráca so Švajčiarskom: Horizont 2020 a činnosti projektu ITER (A8-0181/2015 - Jerzy Buzek)
  13.10.Usmernenia politík zamestnanosti členských štátov (A8-0205/2015 - Laura Agea)
  13.11.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2015/001 FI/Broadcom (A8-0210/2015 - Petri Sarvamaa)
  13.12.Rozpočet na rok 2016 – mandát na trialóg (A8-0217/2015 - José Manuel Fernandes)
  13.13.Iniciatíva na podporu zelených pracovných miest (A8-0204/2015 - Jean Lambert)
  13.14.Vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky ako výzvy v rozvojových krajinách (A8-0184/2015 - Elly Schlein)
  13.15.Efektívne využívanie zdrojov: prechod na obehové hospodárstvo (A8-0215/2015 - Sirpa Pietikäinen)
  13.16.Najvyššie povolené hodnoty rádioaktívnej kontaminácie spôsobenej jadrovou haváriou (A8-0176/2015 - Esther Herranz García)
  13.17.Vytváranie únie kapitálových trhov (B8-0655/2015)
  13.18.Európsky program v oblasti bezpečnosti (B8-0676/2015, B8-0679/2015)
  13.19.Situácia v Jemene (RC-B8-0680/2015, B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015, B8-0687/2015, B8-0688/2015)
  13.20.Problémy v oblasti bezpečnosti v regióne Blízkeho východu a severnej Afriky a vyhliadky na politickú stabilitu (A8-0193/2015 - Vincent Peillon)
  13.21.Revízia európskej susedskej politiky (A8-0194/2015 - Eduard Kukan)
  13.22.Zosúladenie niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv (A8-0209/2015 - Julia Reda)
  13.23.Hodnotenie činnosti Európskej nadácie na podporu demokracie (EED) (A8-0177/2015 - Andrzej Grzyb)
  13.24.Situácia v Burundi (RC-B8-0657/2015, B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015, B8-0669/2015)
  13.25.Spomienka na Srebrenicu (RC-B8-0716/2015, B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015, B8-0722/2015)
 14.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 15.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 16.Pozície Rady v prvom čítaní: pozri zápisnicu
 17.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  17.1.Kambodžské návrhy zákonov o MVO a odborových zväzoch
  17.2.Konžská demokratická republika (KDR), najmä prípad dvoch zadržiavaných aktivistov za ľudské práva Yvesa Makwambalu a Freda Baumu
  17.3.Bahrajn, najmä prípad Nabíla Radžaba
  17.4.Situácia dvoch kresťanských kňazov v Sudáne
 18.Hlasovanie
  18.1.Kambodžské návrhy zákonov o MVO a odborových zväzoch (RC-B8-0689/2015, B8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-0697/2015, B8-0698/2015, B8-0701/2015) (hlasovanie)
  18.2.Konžská demokratická republika (KDR), najmä prípad dvoch zadržiavaných aktivistov za ľudské práva Yvesa Makwambalu a Freda Baumu (RC-B8-0690/2015, B8-0690/2015, B8-0692/2015, B8-0694/2015, B8-0696/2015, B8-0699/2015, B8-0700/2015, B8-0702/2015) (hlasovanie)
  18.3.Bahrajn, najmä prípad Nabíla Radžaba (RC-B8-0703/2015, B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0705/2015, B8-0706/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015, B8-0712/2015) (hlasovanie)
  18.4.Situácia dvoch kresťanských kňazov v Sudáne (RC-B8-0707/2015, B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015, B8-0715/2015) (hlasovanie)
 19.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 20.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 21.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 22.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 23.Prerušenie zasadania
Rozpravy
Revidované vydanie (5063 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (15668 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia