Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Četrtek, 9. julij 2015 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 3.Peticije: glej zapisnik
 4.Evropska agenda za varnost (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 5.Razmere v Burundiju (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 6.Priprava delovnega programa Komisije za leto 2016 (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 7.Razmere v Jemnu (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 8.Spominska svečanost v Srebrenici (razprava)
 9.Najvišje dovoljene stopnje radioaktivnega onesnaženja po jedrski nesreči (razprava)
 10.Usklajevanje določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic (razprava)
 11.Ocena dejavnosti Evropske ustanove za demokracijo (kratka predstavitev)
 12.Čas glasovanja
  12.1.Učinkovita raba virov: prehod na krožno gospodarstvo (A8-0215/2015 - Sirpa Pietikäinen) (glasovanje)
  12.2.Najvišje dovoljene stopnje radioaktivnega onesnaženja po jedrski nesreči (A8-0176/2015 - Esther Herranz García) (glasovanje)
  12.3.Oblikovanje unije kapitalskih trgov (B8-0655/2015) (glasovanje)
  12.4.Evropska agenda za varnost (B8-0676/2015, B8-0679/2015) (glasovanje)
  12.5.Priprava delovnega programa Komisije za leto 2016 (RC-B8-0656/2015, B8-0656/2015, B8-0659/2015, B8-0660/2015, B8-0661/2015, B8-0662/2015, B8-0663/2015, B8-0664/2015) (glasovanje)
  12.6.Razmere v Jemnu (RC-B8-0680/2015, B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015, B8-0687/2015, B8-0688/2015) (glasovanje)
  12.7.Varnostni izzivi v regiji Bližnjega vzhoda in severne Afrike ter obeti za politično stabilnost (A8-0193/2015 - Vincent Peillon) (glasovanje)
  12.8.Pregled evropske sosedske politike (A8-0194/2015 - Eduard Kukan) (glasovanje)
  12.9.Usklajevanje določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic (A8-0209/2015 - Julia Reda) (glasovanje)
  12.10.Ocena dejavnosti Evropske ustanove za demokracijo (A8-0177/2015 - Andrzej Grzyb) (glasovanje)
  12.11.Razmere v Burundiju (RC-B8-0657/2015, B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015, B8-0669/2015) (glasovanje)
  12.12.Spominska svečanost v Srebrenici (RC-B8-0716/2015, B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015, B8-0722/2015) (glasovanje)
 13.Obrazložitev glasovanja
  13.1.Pogajanja o čezatlantskem partnerstvu na področju trgovine in naložb (TTIP) (A8-0175/2015 - Bernd Lange)
  13.2.Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum z Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo (protokol zaradi upoštevanja pristopa Hrvaške) (A8-0188/2015 - Ivo Vajgl)
  13.3.Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum s Srbijo (protokol zaradi upoštevanja pristopa Hrvaške) (A8-0189/2015 - David McAllister)
  13.4.Znanstveno in tehnološko sodelovanje z Indijo: podaljšanje Sporazuma (A8-0179/2015 - Jerzy Buzek)
  13.5.Znanstveno in tehnološko sodelovanje s Ferskimi otoki: Obzorje 2020 (A8-0180/2015 - Jerzy Buzek)
  13.6.Dolgoročno sodelovanje delničarjev in izjave o upravljanju podjetij (A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati)
  13.7.Rezerva za stabilnost trga za sistem Unije za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov (A8-0029/2015 - Ivo Belet)
  13.8.Pomorščaki (A8-0127/2015 - Elisabeth Morin-Chartier)
  13.9.Znanstveno in tehnološko sodelovanje s Švico: Obzorje 2020 in dejavnosti ITER (A8-0181/2015 - Jerzy Buzek)
  13.10.Smernice za politike zaposlovanja držav članic (A8-0205/2015 - Laura Agea)
  13.11.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2015/001 FI/Broadcom (A8-0210/2015 - Petri Sarvamaa)
  13.12.Proračun za leto 2016 - pooblastilo za trialog (A8-0217/2015 - José Manuel Fernandes)
  13.13.Pobuda za zeleno zaposlovanje (A8-0204/2015 - Jean Lambert)
  13.14.Davčne utaje in izogibanje davkom kot izzivi v državah v razvoju (A8-0184/2015 - Elly Schlein)
  13.15.Učinkovita raba virov: prehod na krožno gospodarstvo (A8-0215/2015 - Sirpa Pietikäinen)
  13.16.Najvišje dovoljene stopnje radioaktivnega onesnaženja po jedrski nesreči (A8-0176/2015 - Esther Herranz García)
  13.17.Oblikovanje unije kapitalskih trgov (B8-0655/2015)
  13.18.Evropska agenda za varnost (B8-0676/2015, B8-0679/2015)
  13.19.Razmere v Jemnu (RC-B8-0680/2015, B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015, B8-0687/2015, B8-0688/2015)
  13.20.Varnostni izzivi v regiji Bližnjega vzhoda in severne Afrike ter obeti za politično stabilnost (A8-0193/2015 - Vincent Peillon)
  13.21.Pregled evropske sosedske politike (A8-0194/2015 - Eduard Kukan)
  13.22.Usklajevanje določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic (A8-0209/2015 - Julia Reda)
  13.23.Ocena dejavnosti Evropske ustanove za demokracijo (A8-0177/2015 - Andrzej Grzyb)
  13.24.Razmere v Burundiju (RC-B8-0657/2015, B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015, B8-0669/2015)
  13.25.Spominska svečanost v Srebrenici (RC-B8-0716/2015, B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015, B8-0722/2015)
 14.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 15.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 16.Stališča Sveta v prvi obravnavi: gl. zapisnik
 17.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  17.1.Kamboški osnutki zakonov za nevladne organizacije in sindikate
  17.2.Demokratična republika Kongo, zlasti primer dveh pridržanih aktivistov za človekove pravice, Yvesa Makwambale in Freda Bauma
  17.3.Bahrajn, zlasti primer Nabila Radžaba
  17.4.Stanje dveh krščanskih pastorjev v Sudanu
 18.Čas glasovanja
  18.1.Kamboški osnutki zakonov za nevladne organizacije in sindikate (RC-B8-0689/2015, B8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-0697/2015, B8-0698/2015, B8-0701/2015) (glasovanje)
  18.2.Demokratična republika Kongo, zlasti primer dveh pridržanih aktivistov za človekove pravice, Yvesa Makwambale in Freda Bauma (RC-B8-0690/2015, B8-0690/2015, B8-0692/2015, B8-0694/2015, B8-0696/2015, B8-0699/2015, B8-0700/2015, B8-0702/2015) (glasovanje)
  18.3.Bahrajn, zlasti primer Nabila Radžaba (RC-B8-0703/2015, B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0705/2015, B8-0706/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015, B8-0712/2015) (glasovanje)
  18.4.Stanje dveh krščanskih pastorjev v Sudanu (RC-B8-0707/2015, B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015, B8-0715/2015) (glasovanje)
 19.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 20.Sklepi o nekaterih dokumentih: glej zapisnik
 21.Datum naslednjih sej: gl. zapisnik
 22.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji: gl. zapisnik
 23.Prekinitev zasedanja
Razprave
Pregledana izdaja (5063 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (15668 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov