Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 9 juli 2015 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument: se protokollet
 3.Framställningar: se protokollet
 4.Den europeiska säkerhetsagendan (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 5.Situationen i Burundi (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 6.Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2016 (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 7.Situationen i Jemen (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 8.Minnet av Srebrenica (debatt)
 9.Gränsvärden för radioaktivitet efter en kärnenergiolycka (debatt)
 10.Harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter (debatt)
 11.Utvärdering av verksamheten inom det europeiska initiativet för demokrati (kortfattad redogörelse)
 12.Omröstning
  12.1.Resurseffektivitet: på väg mot ett kretsloppssamhälle (A8-0215/2015 - Sirpa Pietikäinen) (omröstning)
  12.2.Gränsvärden för radioaktivitet efter en kärnenergiolycka (A8-0176/2015 - Esther Herranz García) (omröstning)
  12.3.Att bygga en kapitalmarknadsunion (B8-0655/2015) (omröstning)
  12.4.Den europeiska säkerhetsagendan (B8-0676/2015, B8-0679/2015) (omröstning)
  12.5.Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2016 (RC-B8-0656/2015, B8-0656/2015, B8-0659/2015, B8-0660/2015, B8-0661/2015, B8-0662/2015, B8-0663/2015, B8-0664/2015) (omröstning)
  12.6.Situationen i Jemen (RC-B8-0680/2015, B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015, B8-0687/2015, B8-0688/2015) (omröstning)
  12.7.Säkerhetsutmaningarna i Mellanöstern och Nordafrika och utsikterna till politisk stabilitet (A8-0193/2015 - Vincent Peillon) (omröstning)
  12.8.Översynen av den europeiska grannskapspolitiken (A8-0194/2015 - Eduard Kukan) (omröstning)
  12.9.Harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter (A8-0209/2015 - Julia Reda) (omröstning)
  12.10.Utvärdering av verksamheten inom det europeiska initiativet för demokrati (A8-0177/2015 - Andrzej Grzyb) (omröstning)
  12.11.Situationen i Burundi (RC-B8-0657/2015, B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015, B8-0669/2015) (omröstning)
  12.12.Hågkomsten av Srebrenica (RC-B8-0716/2015, B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015, B8-0722/2015) (omröstning)
 13.Röstförklaringar
  13.1.Förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (A8-0175/2015 - Bernd Lange)
  13.2.Stabiliserings- och associeringsavtal med f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (protokoll med anledning av Kroatiens anslutning till EU) (A8-0188/2015 - Ivo Vajgl)
  13.3.Stabiliserings- och associeringsavtal med Serbien (protokoll med anledning av Kroatiens anslutning till EU) (A8-0189/2015 - David McAllister)
  13.4.Förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete med Indien (A8-0179/2015 - Jerzy Buzek)
  13.5.Vetenskapligt och tekniskt samarbete med Färöarna: Horisont 2020 (A8-0180/2015 - Jerzy Buzek)
  13.6.Aktieägares långsiktiga engagemang och årsberättelsen om företagsstyrning (A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati)
  13.7.Marknadsstabilitet för unionens utsläppshandelssystem (A8-0029/2015 - Ivo Belet)
  13.8.Sjöfolk (A8-0127/2015 - Elisabeth Morin-Chartier)
  13.9.Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete med Schweiz: Horisont 2020 och Iterverksamhet (A8-0181/2015 - Jerzy Buzek)
  13.10.Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (A8-0205/2015 - Laura Agea)
  13.11.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Finland - EGF/2015/001 FI/Broadcom) (A8-0210/2015 - Petri Sarvamaa)
  13.12.Budget 2016 – mandat för trepartsmötet (A8-0217/2015 - José Manuel Fernandes)
  13.13.Initiativ för grön sysselsättning (A8-0204/2015 - Jean Lambert)
  13.14.Skatteundandragande och skatteflykt som utmaningar i utvecklingsländer (A8-0184/2015 - Elly Schlein)
  13.15.Resurseffektivitet: på väg mot ett kretsloppssamhälle (A8-0215/2015 - Sirpa Pietikäinen)
  13.16.Gränsvärden för radioaktivitet efter en kärnenergiolycka (A8-0176/2015 - Esther Herranz García)
  13.17.Att bygga en kapitalmarknadsunion (B8-0655/2015)
  13.18.Den europeiska säkerhetsagendan (B8-0676/2015, B8-0679/2015)
  13.19.Situationen i Jemen (RC-B8-0680/2015, B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015, B8-0687/2015, B8-0688/2015)
  13.20.Säkerhetsutmaningarna i Mellanöstern och Nordafrika och utsikterna till politisk stabilitet (A8-0193/2015 - Vincent Peillon)
  13.21.Översynen av den europeiska grannskapspolitiken (A8-0194/2015 - Eduard Kukan)
  13.22.Harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter (A8-0209/2015 - Julia Reda)
  13.23.Utvärdering av verksamheten inom det europeiska initiativet för demokrati (A8-0177/2015 - Andrzej Grzyb)
  13.24.Situationen i Burundi (RC-B8-0657/2015, B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015, B8-0669/2015)
  13.25.Hågkomsten av Srebrenica (RC-B8-0716/2015, B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015, B8-0722/2015)
 14.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 15.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 16.Rådets ståndpunkter vid första behandlingen: se protokollet
 17.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  17.1.Kambodjas förslag till lagstiftning om icke-statliga organisationer och fackföreningar
  17.2.Demokratiska republiken Kongo, särskilt fallet med två fängslade människorättsaktivister, Yves Makwambala och Fred Bauma
  17.3.Bahrain, särskilt fallet med Nabeel Rajab
  17.4.Situationen för två kristna pastorer i Sudan
 18.Omröstning
  18.1.Kambodjas förslag till lagstiftning om icke-statliga organisationer och fackföreningar (RC-B8-0689/2015, B8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-0697/2015, B8-0698/2015, B8-0701/2015) (omröstning)
  18.2.Demokratiska republiken Kongo, särskilt fallet med två fängslade människorättsaktivister, Yves Makwambala och Fred Bauma (RC-B8-0690/2015, B8-0690/2015, B8-0692/2015, B8-0694/2015, B8-0696/2015, B8-0699/2015, B8-0700/2015, B8-0702/2015) (omröstning)
  18.3.Bahrain, särskilt fallet med Nabeel Rajab (RC-B8-0703/2015, B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0705/2015, B8-0706/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015, B8-0712/2015) (omröstning)
  18.4.Situationen för två kristna pastorer i Sudan (RC-B8-0707/2015, B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015, B8-0715/2015) (omröstning)
 19.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 20.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 21.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 22.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 23.Avbrytande av sessionen
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (5063 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (15668 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy