Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2015 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

Έρευνα και καινοτομία στη γαλάζια οικονομία για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης (συνοπτική παρουσίαση)
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). Κυρία Πρόεδρε, η έκθεση είναι πράγματι ενδιαφέρουσα και θίγει πάρα πολύ σημαντικά σημεία. Η γαλάζια οικονομία καλύπτει ένα ιδιαίτερο ευρύ πεδίο δραστηριότητας, την αλιεία, τις υδατοκαλλιέργειες, τις θαλάσσιες μεταφορές, τον τουρισμό, τη ναυσιπλοΐα, τις κρουαζιέρες. Θα πρέπει, κυρίως, να στηρίζεται στην καινοτομία και στις νέες τεχνολογίες. Αυτό σημαίνει στήριξη και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά, στήριξη και στην ίδια την ποιότητα. Σημαίνει στήριξη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε μορφές τοπικής συνεργασίας. Σημαίνει προσπάθεια δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και ανάπτυξης νέων προϊόντων. Σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε στήριξη της οικονομικής κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό, λοιπόν, σημαίνει επιπλέον συνεργασία μεταξύ και των ίδιων των περιφερειών. Απαιτείται, συνεπώς, να υπάρξει ενίσχυση μέσω των διαρθρωτικών ταμείων, μέσω του ίδιου του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου