Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Debatten
Maandag 7 september 2015 - Straatsburg Herziene uitgave

11. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement): zie notulen
Video van de redevoeringen
PV
Juridische mededeling - Privacybeleid