Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Maandag 7 september 2015 - Straatsburg Herziene uitgave

12. Interpretatie van het Reglement: zie notulen
Video van de redevoeringen
Notulen
Juridische mededeling - Privacybeleid