Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 7 september 2015 - Strasbourg Reviderad upplaga

13. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
Protokoll
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy