Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2006(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0239/2015

Indgivne tekster :

A8-0239/2015

Forhandlinger :

PV 07/09/2015 - 28
CRE 07/09/2015 - 28

Afstemninger :

PV 08/09/2015 - 5.12
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0292

Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Mandag den 7. september 2015 - Strasbourg Revideret udgave

28. Fremme af unges iværksættervirksomhed via uddannelse og erhvervsuddannelse (kortfattet forelæggelse)
Video af indlæg
Protokol
MPphoto
 

  President. – The next item is the report by Michaela Šojdrová, on behalf of the Committee on Culture and Education, on promoting youth entrepreneurship through education and training (2015/2006(INI)) (A8-0239/2015).

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová, zpravodajka. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane komisaři, ráda bych vám představila zprávu Promoting Youth Entrepreneurship through education and training.

Příprava této zprávy soustředila mnoha poznatků ze vzdělávacích systémů a z podnikatelského prostředí a vede k jednoznačnému závěru: „Podnikatelské dovednosti je třeba vyžadovat, je možné je učit a je možné se je naučit. Je to užitečné pro jedince i pro společnost.“ K původní zprávě bylo předloženo 225 pozměňovacích návrhů, zpráva tedy vzbudila velký zájem a je výsledkem velmi dobré spolupráce se zpravodaji všech skupin, kterým tímto také děkuji.

Evropský parlament touto zprávou reaguje na vysokou nezaměstnanost mladých lidí, která v některých regionech dosahuje až 50 %. Orgány Evropské unie sice věnovaly podpoře podnikání mladých opakovaně pozornost. Tato zpráva je však jediná, která se tímto tématem zabývá samostatně. Shodli jsme se mimo jiné na tom, že mladí lidé potřebují získat smysl pro iniciativu a podnikavost. Zdůrazňujeme sociální rozměr podnikání. Naše zpráva zdůrazňuje roli neformálního a informálního vzdělávání, které je doménou zejména neziskového sektoru, výjimečně i firem a je třeba ho uznávat a podporovat.

Zpráva se podrobně zabývá definicí podnikatelských dovedností a možnostmi jejich výuky. Evropský parlament potvrzuje, že „smysl pro iniciativu a podnikavost“ je jednou z klíčových kompetencí pro celoživotní učení. Zahrnuje mimo jiné tvořivost, schopnost zavádět novinky, nést rizika, finanční a mediální gramotnost, plánovat a řídit projekty. Zpráva klade hlavní důraz na roli Evropské komise a Rady a vyzývá lepšímu využití nástrojů, které mají.

Pro Evropskou komisi znamená toto usnesení velkou výzvu. Vzhledem k dosavadnímu proaktivnímu přístupu DG EAC si dovolujeme stanovit konkrétní data a úkoly. Například, aby Komise posílila podporu podnikatelského vzdělávání jako jeden z cílů programu ERASMUS+ pro příští finanční období po roce 2020 a aby tyto dovednosti byly zařazeny do povinného obsahu vzdělávacích programů. Evropská komise by měla od roku 2016 zahrnout opatření spojená se vzděláváním v této oblasti do ukazatelů k hodnocení evropského semestru. Do konce roku 2017 by pak měla předložit zprávu o osvědčených postupech v této oblasti.

Jsme si vědomi toho, že členské státy nečekají na toto usnesení, ale samy již usilují o rozvoj podnikatelských dovedností, i když velmi různorodě a nedostatečně systematicky. Proto Evropský parlament i pro ně uvádí opatření, která mohou pomoci, například formou start-upů, poradenstvím, usnadněním přístupu k půjčkám, využitím crowdfundingu či partnerstvím mezi podniky a univerzitami, podporou podnikatelských inkubátorů a především propojením výuky s praxí. Zdrojem pro financování těchto aktivit bude Evropský sociální fond, Iniciativa pro podporu zaměstnanosti mladých, Program Evropská unie pro zaměstnanost a sociální inovace, Erasmus pro mladé podnikatele a další.

Protože klíčovou roli mají učitelé, vyzýváme členské státy, aby iniciovaly zlepšení jejich přípravy již v rámci pedagogických studijních programů.

Evropský parlament vnímá podporu podnikání mladých prostřednictvím vzdělávání jako velmi perspektivní, proto žádáme Komisi, aby do konce tohoto funkčního období Parlamentu předložila hodnotící zprávu o pokroku, jehož bylo v této oblasti dosaženo.

Ještě jednou děkuji kolegům za spolupráci a věřím, že opatření, která navrhujeme, pomohou zlepšit kvalitu vzdělávání a zlepšit zaměstnanost. Vždyť podnikání přináší zisk. Jak pro podnikatele, tedy pro jedince, tak pro zaměstnance, a tedy celou společnost.

 
  
 

Catch-the-eye procedure

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Brunon Wenta (PPE). Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu! Gratuluję Pani Poseł Šojdrovej sprawozdania, które porusza ważne kwestie związane z promocją zatrudnienia ludzi młodych w Unii Europejskiej.

Pragnę zwrócić uwagę na jeden ważny aspekt – mianowicie na promowanie rozwoju ekonomii społecznej oraz jej istotnej roli w zwalczaniu wykluczenia społecznego, szczególnie w odniesieniu do ludzi młodych. Tego typu przedsiębiorstwa nie tylko przynoszą dochody i napędzają gospodarkę europejską, ale także wspierają rozwój społeczeństwa obywatelskiego, zaangażowanego i wrażliwego na potrzeby innych. Wielu młodych ludzi pragnie, aby praca zawodowa była nie tylko ich pasją, ale także aby była społecznie pożyteczna.

Dlatego też uważam, że ważnym elementem promowania przedsiębiorczości powinno być budowanie europejskiego kapitału społecznego – począwszy od wolontariatów opartych o wiedzę i umiejętności ludzi młodych, poprzez wartościowe staże, kończąc na programach wymiany międzynarodowej studentów i młodych przedsiębiorców. Te działania z pewnością zapewnią perspektywiczny rozwój Wspólnoty Europejskiej.

 
  
MPphoto
 

  Silvia Costa (S&D). Signora Presidente, onorevoli colleghi, mi fa piacere che ci sia anche il Commissario, credo che questo sia un impegno che noi affidiamo anche alla Commissione, in collaborazione con il Parlamento. Devo ringraziare la collega Šojdrová, ha fatto un ottimo lavoro e abbiamo lavorato tutti molto bene insieme. Credo che dire come noi diciamo continuamente, che l'Europa ha bisogno di più imprenditori, più innovazione, creatività e maggiore crescita delle piccole e medie imprese, questo si raggiunge anche attraverso un orientamento dei programmi scolastici e delle opportunità di partenariati dei siti scolastici, universitari, con il sistema delle imprese, ma anche nell'educazione allo sviluppo della mentalità imprenditoriale e il ruolo centrale che la formazione degli insegnanti ha in questo campo.

Penso che sia anche un grande strumento, come si è detto, a favore di una nuova occupazione: un ragazzo su due in Europa, fra i 15 e 25 anni, dice che preferirebbe un'attività autonoma, ma spesso non ci sono le condizioni per creare queste competenze. Si tratta di competenze trasversali, che non servono soltanto a metter su un'impresa, ma che servono anche ad affrontare le competenze chiamiamole "di cittadinanza" e credo che però sia necessarissima la qualificazione dei docenti e una alleanza più forte su questo tema, anche con le associazioni europee degli imprenditori.

 
  
MPphoto
 

  Krzysztof Hetman (PPE). Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo! W zeszłym roku zorganizowałem w Lublinie – to moje rodzinne miasto – konferencję dla młodych osób, której celem było między innymi zachęcenie ich do zakładania własnej działalności gospodarczej. W wyniku tej dyskusji z młodzieżą upewniłem się, że czynnikiem hamującym w nich rozwijanie tej działalności gospodarczej nie jest brak dobrych pomysłów czy ducha przedsiębiorczości: oni mają naprawdę wiele fajnych pomysłów. Większy problem stanowi raczej kwestia braku barier finansowych bądź też nieświadomość, jak te bariery pokonać.

Jestem zatem zdania, że musimy położyć większy nacisk na kampanię informacyjną dotyczącą dostępnych narzędzi w tym aspekcie – takich jak Europejski Fundusz Społeczny, instrument mikrofinansowy i wiele innych unijnych programów, takich jak chociażby „Aniołowie biznesu”.

 
  
MPphoto
 

  Jonathan Arnott (EFDD). Madam President, some of the challenges in this report are common to all Member States in Europe, while other vary from one Member State to another. I will talk a little bit about the situation in the United Kingdom. We actually have a very good quality education system in the UK but quite often we educate in the wrong way, in the wrong things. We push almost half of all young people to go to university but actually, in fact, there are not that many graduate—level jobs available. We need to be doing more of this kind of thing: we need to be promoting entrepreneurship, we need to be promoting the kind of skills, the kind of training, that are going to develop young people in the right direction.

Paragraph 43 of this report urges the Commission to ensure nothing impedes the free movement of workers, but often that does impact on young people and takes young people away from employment when it allows older people coming into the country the opportunity to take advantage and compete for the same jobs, and they often win.

 
  
MPphoto
 

  Ева Паунова (PPE). Г-жо Председател, ключовите думи в този доклад според мен са три: първата е образование, защото бизнес усетът е качество, което трябва да се гради от най-ранна възраст. Броят на младите предприемачи и бизнес лидери може да бъде многократно увеличен, ако образователната система възпитава иновативно, креативно и критично мислене.

Втората дума е дигитализация, защото дигиталните умения са необходими за реализацията на всеки предприемач и млад човек. Те подобряват достъпа им до устойчиви работни места, помагат им да бъдат самостоятелно заети лица и ги учат по-добре да разбират нуждите на бъдещите си работодатели.

И третата дума е бизнес, защото големите корпорации могат да подпомогнат малките компании и новите проекти чрез ноу-хау и опит, а ние тук, нашата работа е да създаваме най-подходящата среда за развитие на предприемачеството.

Затова e абсолютно важно стажът, обучението по предприемачество и програмирането да бъдат част от всяко едно обучение от най-ранна възраст във всички европейски държави.

 
  
 

(End of catch-the-eye procedure)

 
  
MPphoto
 

  Tibor Navracsics, Member of the Commission. Madam President. I wish first to thank the rapporteur, Ms Šojdrová, for her very successful report, for the valuable points and concrete proposals she makes on a topic of increasing relevance.

It is not the first time that you, the Parliament, and the Commission have discussed this topic, and my impression is that the discussion has reached a level of maturity that will enable substantial progress. We are no longer wondering whether entrepreneurship can be taught or not: whether a classroom is a proper place to do it. No, those questions are now obsolete, and we should focus on how to improve and increase the teaching of entrepreneurship in educational institutions, including schools, and how to reach a critical mass of pupils.

One crucial point captured in the report is that learning entrepreneurship is not only about setting up a business: far from it. It is about bringing education and work closer, acquiring crucial skills, and most importantly acquiring values – a sense of initiative, creativity, teamwork, resilience, the ability to learn from mistakes, and self-confidence, among others.

With still unacceptably high levels of youth unemployment in the EU, teaching and spreading entrepreneurship is definitely part of the solution to reduce the skills mismatch.

Let me also mention the social dimension of entrepreneurship. Entrepreneurship is not only for the few highly qualified students. On the contrary, it is a powerful tool that can help address social exclusion.

As I said, this is not the first time we have spoken about entrepreneurship, and we must acknowledge that substantial progress has been accomplished in the last few years. This is well reflected in the Council conclusions of 12 December 2014 on entrepreneurship in education. The Commission has also put in place several policies to support and develop entrepreneurial skills in schools, as well as in further education and lifelong learning. Let me name a few.

First of all, the European Institute of Innovation and Technology (EIIT) has pioneered the integration of entrepreneurship education in the higher education curriculum. Students of the EIIT’s knowledge and innovation communities follow entrepreneurship and innovation-related courses in addition to their scientific education.

Secondly, in line with the recommendation of the report, the Commission will continue to successfully upscale and support the HEInnovate initiative, which the Commission and the OECD launched together in 2013 to support higher education institutions in developing to become more entrepreneurial and innovative. As of today, we have some 500 European higher education institutions that have used the initiative voluntarily, and the number keeps growing.

Do you know that, thanks to Erasmus placements, 55 000 students, one in five, benefitted from traineeships in enterprises in 2013; that the Commission supports knowledge alliances which are cooperation projects between businesses and higher education institutions; or that the Commission launched a project on creating companies in 20 different schools across five Member States? I will stop here because the list is long and I am not here to describe what the Commission has done, but rather to think about the way forward: supporting Member States in improving and extending the teaching of entrepreneurship throughout the EU.

The first challenge to be met, and this is well reflected in the report, concerns ICT skills, a crucial sector in today’s economies, especially for youngsters. We must find ways to exploit the possibilities as effectively as possible for the benefit of young Europeans. The second challenge is the recognition of entrepreneurship skills. Assessing and certifying them at European level in order to allow mobility is of the essence. Pilot projects exist but, once again, we must reach a critical mass and make sure that entrepreneurial skills are increasingly recognised in curricula and throughout Member States.

Honourable Members, I think we are on a good track. The Commission already supports Member States’ expanding and improving the teaching of entrepreneurship in schools and universities, but still more can and should be done. I hope, together with my colleagues Commissioners Bieńkovska and Thyssen, to improve on these encouraging results in the coming years.

Allow me to finish by acknowledging the key role of the several NGOs and enterprises – vibrant civil-society operators – who are playing a crucial role and enabling remarkable progress to be made in this field.

 
  
MPphoto
 

  President. – The debate is closed.

The vote will take place on Tuesday, 8 September 2015.

Written statements (Rule 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Bocskor (PPE), írásban.Először is szeretném megköszönni Michaela Šojdrová képviselő asszonynak a színvonalas és átfogó jelentést a Fiatalok vállalkozói készségének oktatás és képzés révén történő előmozdításáról c. témában. Nagyra értékelem munkáját. Az Európai Unióban továbbra is égető probléma a fiatalok munkanélküliségének magas aránya, amely az EU-ban átlagosan 22%-os, és egyes országokban és régiókban meghaladja az 50%-ot. A magas ifjúsági munkanélküliség és az Európai Unióban a nagyszámú betöltetlen álláshely egyik oka az oktatás és képzés, valamint a munkaerőpiac közötti szakadék, amelyet oly módon is kezelni kell, hogy felruházzák a fiatalokat az ahhoz szükséges kulcsfontosságú kompetenciákkal – többek között vállalkozói készségekkel –, hogy magabiztosan a mai tudásalapú gazdaság és társadalom részeseivé válhassanak. A vállalkozásoktatás minden szinten (alapfok, közép- és felsőfok) igen hatékony eszközt kínál a fiatalok motiválására, és saját vállalkozásuk és pályafutásuk megkezdésére irányuló döntéshozatalukra, és e pályán való sikerességükre. Úgy gondolom, hogy a jelen Európájában nagy szükség van olyan megközelítésre, amely támogatja a fiatalokat, például kreativitásuk, kockázatvállalási képességük, kudarckezelésük és felelősségteljes magatartásuk tekintetében. Köszönöm szépen a figyelmet.

 
  
MPphoto
 
 

  Viorica Dăncilă (S&D), în scris. În prezent, rata șomajului în rândul tinerilor din Uniunea Europeană este de peste 20 % – dublu față de rata șomajului aferentă tuturor grupurilor de vârstă la un loc și de aproape 3 ori mai ridicată decât în cazul celor de peste 25 de ani. Uniunea Europeană promovează antreprenoriatul prin intermediul Strategiei Europa 2020 și al inițiativelor sale emblematice privind „Noi competențe și locuri de muncă”, „O agendă digitală pentru Europa”, „O Uniune a inovării” și „Tineretul în mișcare”. Tinerii au capacitatea de a influența semnificativ direcția pe care o va urma forța de muncă din Europa în anii următori. Consider că Uniunea Europeană, împreună cu statele membre, trebuie să sprijine tinerii să se dezvolte profesional și să creadă în forța acestora de a genera schimbare și de a contribui la creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii pe care Strategia Europa 2020 o propune.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella De Monte (S&D), per iscritto. La proposta di risoluzione del Parlamento europeo sulla promozione dello spirito imprenditoriale nei giovani attraverso l'istruzione e la formazione tratta un tema di forte interesse per le politiche di crescita che in questi anni stiamo portando avanti. Infatti, la crisi economica e finanziaria ha lasciato il continente europeo con dei forti squilibri al suo interno, tra cui uno dei più' significativi è la disoccupazione giovanile.

Per questa ragione, è necessario uno sforzo congiunto tra politiche europee e nazionali per sostenere la formazione scolastica ed universitaria dei giovani al fine di una loro maggiore inclusione sociale. Oltre quattro milioni e mezzo di giovani disoccupati è una cifra inaccettabile, e pertanto un tessuto imprenditoriale di giovani motivati, che mostrano particolare attenzione all'innovazione e alla ricerca rappresenta una chiave per tornare a crescere, riducendo la disoccupazione. In questa proposta di risoluzione, vengono particolarmente sottolineati i caratteri fondamentali dell'imprenditoria da sviluppare quali la creatività, l'innovazione, l'individuazione di opportunità e l'autonomia di pensiero, quali fattori chiavi per costruire una rete attiva di giovani imprese soprattutto nell'ambito dell'imprenditoria sociale. Infine, viene sottolineata l'importanza di promuovere l'imprenditorialità femminile in modo da valorizzare talenti e competenze fondamentali per incentivare la crescita in Europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Damian Drăghici (S&D), în scris. În calitate de raportor din umbră, consider că acest raport este unul important, care trebuie să fie o parte integrantă din strategia Uniunii Europene de susținere a tinerei generații în vederea creșterii economice, a ocupării forței de muncă, a educației și a integrării sociale. Însă, ca rezultat al ratei foarte înalte a șomajului în rândul tinerilor, ei încă se confruntă cu niveluri crescute de sărăcie și excludere socială, în special cei aparținând grupurilor dezavantajate și vulnerabile. Raportul arată clar că grupurile dezavantajate au nevoie de atenție specială și de sprijin de-a lungul întregii educații, prin implicarea părinților și a comunităților în procesul educațional, precum și de ajutor pentru a demara, conduce sau dezvolta o afacere sau o întreprindere. Am susținut ideea că activitățile de învățare non-formală și informală au o relevanță deosebită pentru tinerii care beneficiază de mai puține oportunități, oferindu-le acestora posibilități suplimentare de învățare în scopul integrării lor în sistemul formal de educație și formare. Consider că statele membre trebuie să continue dezvoltarea sistemelor de recunoaștere și validare a competențelor dobândite în cadrul învățării non-formale și informale cu scopul de a oferi tinerilor posibilitatea reorientării și o a doua șansă, dar și de a încuraja autorecunoașterea și continuarea învățării.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilhan Kyuchyuk (ALDE), in writing. I would like to express my support for the report on ‘Promoting youth entrepreneurship through education and training’. I am convinced that in order to promote youth entrepreneurship, we should start from education. Investing in all levels of education, in training and in developing transversal and soft skills is essential, because being entrepreneurial requires acquisition of different skills – not just to start a business, but also to plan it, run it and develop it.

Being entrepreneurial also helps us achieve sustainable employment and reveal our full potential. Entrepreneurial education develops a sense of initiative which will help young people with their own initiatives and their everyday life – NOT only for their companies and associations.

I do realise that youth entrepreneurship cannot completely solve the youth unemployment problem, but it is definitely one of the solutions, especially acknowledging that having an entrepreneurial mind-set is highly beneficial for the development of the creative sector, something that Europe very much needs in order to get back to growth and strengthen Europe’s competitiveness.

To encourage, help and support youth entrepreneurship we need a sustainable approach – we cannot achieve that with a single instrument. It requires sustainable, purposeful, long-term actions. I am happy that in this report we managed to set our clear direction.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), în scris. Antreprenoriatul în rândul tinerilor poate fi o soluție de viitor pentru creșterea competitivității europene, dar și pentru rezolvarea, măcar parțial, a problemei șomajului din Europa. În calitate de fost antreprenor, consider că educația și formarea reprezintă elemente centrale în capacitatea unui tânăr de a dezvolta o afacere. De multe ori, tineri cu idei foarte bune nu reușesc să pună în aplicare dorințele lor, date fiind lipsa de informații sau de capacități manageriale. Sistemul educațional din toată Europa trebuie să fie adaptat noului context economic și să dezvolte spiritul antreprenorial în rândul tinerilor. Acest lucru presupune formări pentru profesori, dar și o adaptare a programei școlare, în așa fel încât activitățile de antreprenoriat să fie dezvoltate. Nu în ultimul rând, fondurile europene trebuie să sprijine antreprenoriatul în rândul tinerilor, susținând componenta de formare, dar și de consiliere a tinerilor antreprenori grație cărora Europa se poate mândri cu o rețea puternică de IMM-uri.

 
  
MPphoto
 
 

  Андрей Новаков (PPE), в писмена форма. Вярата в младите хора и в потенциала им ме прави защитник на идеята за младежка заетост чрез предприемачество.

Ако искаш да управляваш самолет, не може да го постигнеш в класната стая с прочитането на учебник – изискват се много часове здрава работа и практическо обучение. По същия начин, за да станеш предприемач и да извървиш пътя от идея до успешен продукт, трябва да разчиташ на практически опит и да се учиш от най-добрите предприемачи. И понеже младите хора ценят конкретни предложения, не просто думи, имам две идеи:

На първо място, защо не превърнем „Еразъм за млади предприемачи“ в глобална програма, отваряща възможности извън границите на ЕС. Нека младите ни предприемачи се учат от най-доброто и донесат този модел тук в Европа.

Второ, да сложим край на неплатените стажове в Европа. Стажове, практики и обучения са пряк път към трупането на опит, но около 50% от предлаганите стажове в ЕС са неплатени. Това е дискриминация – ако не може да си го позволиш, нямаш стаж. Често неплатените или нископлатените стажанти имат отговорности наравно със служителите, а всяка работа трябва да е платена.

Нека да покажем на младите, че Европа означава действие в техен интерес и това се очаква от нас в тази зала.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik