Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Maandag 7 september 2015 - Straatsburg Herziene uitgave

32. Sluiting van de vergadering
Video van de redevoeringen
Notulen
 

(The sitting closed at 23.25)

 
Juridische mededeling - Privacybeleid