Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Pondělí, 7. září 2015 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Pokračování zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 4.Složení Parlamentu: viz zápis
 5.Členství v politických skupinách: viz zápis
 6.Členství ve výborech a delegacích
 7.Ověření pověřovacích listin: viz zápis
 8.Žádost o zbavení parlamentní imunity: viz zápis
 9.Písemná prohlášení (článek 136 jednacího řádu): viz zápis
 10.Opravy (článek 231 jednacího řádu): viz zápis
 11.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu): viz zápis
 12.Výklad jednacího řádu: viz zápis
 13.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu): viz zápis
 14.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu): viz zápis
 15.Předložení dokumentů: viz zápis
 16.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení): viz zápis
 17.Další kroky na základě postojů a usnesení Parlamentu: viz zápis
 18.Texty dohod dodané Radou: viz zápis
 19.Plán práce
 20.Obchodování s produkty z tuleňů (rozprava)
 21.Stav dodržování základních práv v EU (2013–2014) (rozprava)
 22.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 23.Slyšení komisařů – zkušenosti z průběhu slyšení v roce 2014 (krátké přednesení)
 24.Lidská práva a technologie ve třetích zemích (krátké přednesení)
 25.Ochrana finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám SZP na základě výsledků (krátké přednesení)
 26.Rodinné podniky v Evropě (krátké přednesení)
 27.Výzkum a inovace v modré ekonomice pro vytváření pracovních příležitostí a růstu (krátké přednesení)
 28.Podpora podnikání mladých prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy (krátké přednesení)
 29.Směrem k integrovanému přístupu ke kulturnímu dědictví pro Evropu (krátké přednesení)
 30.Kroky v návaznosti na evropskou občanskou iniciativu Right2Water (krátké přednesení)
 31.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 32.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (589 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (2444 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí