Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Mandag den 7. september 2015 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæring fra formanden
 3.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 4.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 5.De politiske gruppers sammensætning: se protokollen
 6.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 7.Valgs prøvelse: se protokollen
 8.Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet: se protokollen
 9.Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 136): se protokollen
 10.Berigtigelser (forretningsordenens artikel 231): se protokollen
 11.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78): se protokollen
 12.Fortolkning af forretningsordenen: se protokollen
 13.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 14.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106): se protokollen
 15.Modtagne dokumenter: se protokollen
 16.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter): se protokollen
 17.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger: se protokollen
 18.Tekster til aftaler sendt af Rådet: se protokollen
 19.Arbejdsplan
 20.Handel med sælprodukter (forhandling)
 21.Situationen for de grundlæggende rettigheder i EU (2013-2014) (forhandling)
 22.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 23.Procedurer og praksis i forbindelse med kommissærhøringer, erfaringer fra 2014 (kortfattet forelæggelse)
 24.Menneskerettigheder og teknologi i tredjelande (kortfattet forelæggelse)
 25.Beskyttelse af EU's finansielle interesser: Mod resultatbaseret kontrol med den fælles landbrugspolitik (kortfattet forelæggelse)
 26.Familieforetagender i Europa (kortfattet forelæggelse)
 27.Forskning og innovation i den blå økonomi for at skabe vækst og beskæftigelse (kortfattet forelæggelse)
 28.Fremme af unges iværksættervirksomhed via uddannelse og erhvervsuddannelse (kortfattet forelæggelse)
 29.På vej mod en integreret tilgang til kulturarv i Europa (kortfattet forelæggelse)
 30.Opfølgning på det europæiske borgerinitiativ om retten til vand ("Right2Water") (kortfattet forelæggelse)
 31.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 32.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (589 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (2444 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik