Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Maanantai 7. syyskuuta 2015 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausuma
 3.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 4.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 5.Poliittisten ryhmien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 6.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 7.Valtakirjojen tarkastus: ks. pöytäkirja
 8.Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö: ks. pöytäkirja
 9.Kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 136 artikla): ks. pöytäkirja
 10.Oikaisut (työjärjestyksen 231 artikla): ks. pöytäkirja
 11.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla): ks. pöytäkirja
 12.Työjärjestyksen tulkinta: ks. pöytäkirja
 13.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 14.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla): ks. pöytäkirja
 15.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 16.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 17.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 18.Neuvoston toimittamat sopimustekstit: ks. pöytäkirja
 19.Käsittelyjärjestys
 20.Hyljetuotteiden kauppa (keskustelu)
 21.Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa (2013–2014) (keskustelu)
 22.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 23.Komission jäsenten kuuleminen: vuoden 2014 kokemukset (lyhyt esittely)
 24.Ihmisoikeudet ja teknologia kolmansissa maissa (lyhyt esittely)
 25.Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaaminen: kohti yhteisen maatalouspolitiikan suoritusperusteisia tarkastuksia (lyhyt esittely)
 26.Perheyritykset Euroopassa (lyhyt esittely)
 27.Tutkimus ja innovointi sinisessä taloudessa työpaikkojen ja kasvun luomiseksi (lyhyt esittely)
 28.Nuorten yrittäjyyden edistäminen koulutuksen avulla (lyhyt esittely)
 29.Tavoitteena kulttuuriperintöä koskeva yhdennetty lähestymistapa Euroopassa (lyhyt esittely)
 30.Eurooppalaisen kansalaisaloitteen Right2Water seuranta (lyhyt esittely)
 31.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 32.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (589 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (2444 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö