Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Maandag 7 september 2015 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaring van de Voorzitter
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 4.Samenstelling Parlement: zie notulen
 5.Samenstelling fracties: zie notulen
 6.Samenstelling commissies en delegaties
 7.Onderzoek geloofsbrieven: zie notulen
 8.Verzoek om opheffing van de immuniteit: zie notulen
 9.Schriftelijke verklaringen (artikel 136 van het Reglement): zie notulen
 10.Rectificaties (artikel 231 van het Reglement): zie notulen
 11.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement): zie notulen
 12.Interpretatie van het Reglement: zie notulen
 13.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 14.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement): zie notulen
 15.Ingekomen stukken: zie notulen
 16.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening): zie notulen
 17.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 18.Van de Raad ontvangen verdragsteksten: zie notulen
 19.Regeling van de werkzaamheden
 20.Handel in zeehondenproducten (debat)
 21.De situatie van de grondrechten in de EU (2013-2014) (debat)
 22.Opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang
 23.Hoorzittingen met de commissarissen: conclusies over de procedure van 2014 (korte presentatie)
 24.Mensenrechten en technologie in derde landen (korte presentatie)
 25.Bescherming van de financiële belangen van de EU: naar prestatiegebaseerde controles van het GLB (korte presentatie)
 26.Familiebedrijven in Europa (korte presentatie)
 27.Onderzoek en innovatie in de blauwe economie voor het scheppen van banen en groei (korte presentatie)
 28.Jong ondernemerschap bevorderen door middel van onderwijs en opleiding (korte presentatie)
 29.Naar een geïntegreerde aanpak van cultureel erfgoed voor Europa (korte presentatie)
 30.Follow-up van het Europees burgerinitiatief "Right2Water" (korte presentatie)
 31.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 32.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (589 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (2444 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid