Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Stenograma dezbaterilor
Luni, 7 septembrie 2015 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Reluarea sesiunii
 2.Declarația Președinției
 3.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 4.Componența Parlamentului: consultaţi procesul-verbal
 5.Componența grupurilor politice: consultaţi procesul-verbal
 6.Componența comisiilor și delegațiilor
 7.Verificarea prerogativelor: consultaţi procesul-verbal
 8.Cerere de ridicare a imunității parlamentare: consultaţi procesul-verbal
 9.Declarații scrise (articoul 136 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 10.Rectificări (articolul 231 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 11.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 12.Interpretarea Regulamentului de procedură: consultaţi procesul-verbal
 13.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal
 14.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 15.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 16.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultaţi procesul-verbal
 17.Continuări ale avizelor şi rezoluţiilor Parlamentului: a se vedea procesul-verbal
 18.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor: a se vedea procesul-verbal
 19.Ordinea lucrărilor
 20.Comerțul cu produse derivate din focă (dezbatere)
 21.Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană (2013-2014) (dezbatere)
 22.Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante
 23.Audierile comisarilor - concluziile care se impun în urma experienței din 2014 (prezentare succintă)
 24.Drepturile omului și tehnologia în țările terțe (prezentare succintă)
 25.Protejarea intereselor financiare ale UE: către controale bazate pe performanță ale politicii agricole comune (prezentare succintă)
 26.Întreprinderile familiale din Europa (prezentare succintă)
 27.Exploatarea potențialului cercetării și inovării în economia albastră de a genera locuri de muncă și creștere economică (prezentare succintă)
 28.Promovarea antreprenoriatului în rândul tinerilor prin educație și formare (prezentare succintă)
 29.Către o abordare integrată a patrimoniului cultural european (prezentare succintă)
 30.Monitorizarea inițiativei cetățenești europene „Right2Water” („Dreptul la apă”) (prezentare succintă)
 31.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 32.Ridicarea ședinței
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (589 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (2444 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate