Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 7 september 2015 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalande av talmannen
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 4.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 5.De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet
 6.Utskottens och delegationernas sammansättning
 7.Valprövning: se protokollet
 8.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet: se protokollet
 9.Skriftliga förklaringar (artikel 136 i arbetsordningen): se protokollet
 10.Rättelser (artikel 231 i arbetsordningen): se protokollet
 11.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen): se protokollet
 12.Tolkning av arbetsordningen: se protokollet
 13.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 14.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen): se protokollet
 15.Inkomna dokument: se protokollet
 16.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 17.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets åtgärder och resolutioner: se protokollet
 18.Avtalstexter översända av rådet: se protokollet
 19.Arbetsplan
 20.Handel med sälprodukter (debatt)
 21.Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2013–2014) (debatt)
 22.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 23.Utfrågningar av kommissionsledamöterna: lärdomar från förfarandet 2014 (kortfattad redogörelse)
 24.Mänskliga rättigheter och teknik i tredjeländer (kortfattad redogörelse)
 25.Skydd av EU:s ekonomiska intressen: På väg mot resultatbaserade kontroller av den gemensamma jordbrukspolitiken (kortfattad redogörelse)
 26.Familjeföretag i Europa (kortfattad redogörelse)
 27.Forskning och innovation inom den blå ekonomin för att skapa sysselsättning och tillväxt (kortfattad redogörelse)
 28.Främjande av ungt företagande genom utbildning och yrkesutbildning (kortfattad redogörelse)
 29.En integrerad kulturarvsstrategi för Europa (kortfattad redogörelse)
 30.Uppföljning av det europeiska medborgarinitiativet Right2Water (kortfattad redogörelse)
 31.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 32.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (589 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (2444 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy