Връщане към портала Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български (селекциониране)
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Показалец 
 Пълен текст 
Разисквания
Вторник, 8 септември 2015 г. - Страсбург Редактирана версия

Разгръщане на потенциала на изследователската и развойната дейност в рамките на синята икономика за създаване на работни места и растеж (A8-0214/2015 - João Ferreira)
MPphoto
 
 

  Светослав Христов Малинов (PPE), в писмена форма. ‒ С колегите ми от Европейския парламент сме убедени в потенциала на синята икономика да генерира растеж и развитие, макар да отчитаме настоящите й проблеми. Точно затова гласувахме за резолюцията в подкрепа на единна стратегия за утвърждаване на водещата роля на синия сектор в рамките на Съюза.

Синята икономика трябва да се съсредоточи върху устойчиви икономически дейности, които биха създали работни места и биха имали принос към преодоляване на асиметрията между отделните европейски райони. Същевременно обаче категорично се противопоставям на възможността фокусът върху синята икономика да служи като претекст за неустойчива експлоатация на водните ни ресурси.

От друга страна, убеден съм, че съществуващите конкретни проблеми могат да бъдат преодолени чрез по-активно междудържавно сътрудничество, по-добро управление на ниво ЕС и чрез общ фокус върху научните изследвания и иновациите като начин за разширяване на възможностите за използване на синия потенциал и преодоляване на отрицателните тенденции към влошаване състоянието на водните ресурси.

 
Правна информация - Политика за поверителност