Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

Έρευνα και καινοτομία στη γαλάζια οικονομία για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης (A8-0214/2015 - João Ferreira)
MPphoto
 
 

  Νεοκλής Συλικιώτης ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η πρόταση της Επιτροπής για την αξιοποίηση του δυναμικού των θαλασσών της ΕΕ πρέπει να βελτιωθεί σε πολλά σημεία, τα οποία αναπτύσσονται στην έκθεση του ΕΚ. Για παράδειγμα, στην έκθεση καλείται η Επιτροπή να καταρτίσει χρηματοδοτικό πλαίσιο προκειμένου να προωθηθεί η καινοτομία, η αειφόρος ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας και η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας. Το πλαίσιο αυτό θα συντονίζει και θα διευκολύνει την πρόσβαση στα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα για τις τοπικές αρχές, τις ΜμΕ, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τις δημόσιες αρχές.

Επίσης, στην έκθεση πολύ ορθά καταγράφεται δυσαρέσκεια σχετικά με τις συνέπειες των περικοπών στον προϋπολογισμό του προγράμματος πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020» καθώς και με τον αντίκτυπο που θα έχουν στα εθνικά προγράμματα έρευνας οι περικοπές των δημόσιων επενδύσεων. Εξίσου σημαντική είναι η αναφορά πως οι δημόσιες επενδύσεις διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της ανάπτυξης καθώς και στην πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού της γαλάζιας οικονομίας, γι' αυτό και πρέπει να ενισχυθούν άμεσα.

Τέλος καλείται η Κομισιόν να προβλέψει κονδύλια για γαλάζια ανάπτυξη με σκοπό να χρηματοδοτηθεί η έρευνα, η επαγγελματική κατάρτιση, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, οι ΜμΕ, η εκπαίδευση, και η μείωση της φτώχειας. Για τους λόγους αυτούς υπερψηφίσαμε την έκθεση.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου