Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2013/0433(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A8-0216/2015

Testi presentati :

A8-0216/2015

Discussioni :

PV 08/09/2015 - 3
CRE 08/09/2015 - 3

Votazioni :

PV 08/09/2015 - 5.5
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P8_TA(2015)0285

Resoconto integrale delle discussioni
Martedì 8 settembre 2015 - Strasburgo Edizione rivista

6.5. Clonazione di animali allevati e fatti riprodurre a fini agricoli (A8-0216/2015 - Giulia Moi, Renate Sommer)
 

Dichiarazioni di voto orali

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (S&D). Mr President, I fully support the Moi-Sommer report on cloning of animals, and I do this with the overwhelming backing of hundreds of my constituents, who are deeply concerned at the consequences of cloning for animal welfare and the sustainability of our food production. That is why I urge the Commission to go much further than its initial proposal and completely ban the use of animal cloning in farms.

I also call on our Member States to ensure that cloned animals, their offspring and products derived from them cannot be imported into our market. Rather than hurting farmers and consumers, these measures will benefit them, given that they reassert to the world our leading animal welfare and food standards. Thanks to the single market, the EU has the opportunity to answer citizens’ concerns, protect biodiversity and promote high global standards.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). Pane předsedající, já podporuji zákaz klonování zvířat. Jsem toho velký odpůrce. Mě ani tak nezajímají ekonomické parametry, pro mě je to čistě etický problém. Zvíře zkrátka není věc, a je jasně prokázáno, že při klonován zvířat zvířata mimořádně trpí. Myslím si, že by v této věci měla Evropská unie jít do budoucna ještě dále, že bychom měli opravdu podporovat úplný zákaz klonování a úplný zákaz dovozu výrobků z klonovaných zvířat. Pokud nepřijmeme etickou rovinu, že zvíře není věc, že není možné s ním libovolně nakládat, a pokud se ke zvířatům nebudeme chovat slušně, pak se domnívám, že těžko můžeme obhajovat koncept vyspělé moderní právní Evropy.

Naopak bychom do budoucna měli řešit, jak zlepšit životní podmínky zvířat, jak se ke zvířatům chovat lépe, a nikoliv vymýšlet, jak proti přírodě získávat z nich větší užitek. Takže podporuji do budoucna další zpřísnění pravidel.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). Mr President, I abstained in this vote on the basis that the Commission proposal and the proposed amendments do not reflect an adequate response to the issues around the cloning of animals. There are a wide range of concerns relating to animal welfare, scientific evidence, public perception, and the purpose of animal cloning, all of which need real and meaningful solutions. These must be based on science, labelling and public awareness, while ensuring that all imports reach EU standards and respect a level playing field for our farmers.

It is fair to say that this is a very emotive issue and we should continue to form an adequate solution. Europe has yet to strike a balance between public concern and science on a wide range of issues, not just animal cloning.

 
  
MPphoto
 

  Andrejs Mamikins (S&D). Priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi! Es arī tikko nobalsoju par tik svarīgo dokumentu — šo ziņojumu, jo uzskatu, ka klonēšana ir tēma, kurā atbildes nav dotas uz visiem jautājumiem. Kas man šķiet visbīstamākais aspekts šajā nozarē ir tas, ka mums tagad ir jāaptur, kā ir teikts ziņojumā, klonu imports uz Eiropas Savienību un to tehnoloģiju imports, kuras ļauj ražot klonus.

Kāpēc mums tas ir jāizdara, kolēģi? Tāpēc ka mēs nevaram riskēt ar mūsu, Eiropas Savienības iedzīvotāju, dzīvībām, un, kamēr zinātnieki nav devuši izsmeļošas atbildes uz visiem jautājumiem, mēs nevaram turpināt virzīties šajā jomā bez zinātnieku atzinumiem. Bet kopumā es atbalstīju šo ziņojumu un uzskatu, ka tas ir savlaicīgs un ārkārtīgi svarīgs Eiropas Savienībai. Paldies!

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE). Arvoisa puhemies, äänestimme äsken maatalouseläinten kloonaamisesta. Kloonaustekniikka on keksitty, joten EU:lla on oltava vastaus lainsäädännön kautta tähän asiaan.

Koska kysymys koskettaa pitkälle kehittyneitä olentoja, eläimiä, asia vaatii erittäin tarkkaa pohdintaa ja eettis-moraalista mietintää. Haluan antaa kloonausteknologialle mahdollisuuden, mutta en halua aiheuttaa eläimille kärsimystä, joten tässä on tarkkaan mietittävä, miten edetä.

Äänestin melko hankalan kompromissin puolesta, kuten me kaikki, ja asiaa on seurattava niin, että eläinten hyvinvointi taataan.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). Pane předsedající, já jsem samozřejmě rovněž podpořil tuto zprávu, protože zákaz klonování zvířat je podle mého názoru úplně namístě. Pokud chybějí přesvědčivé studie o nezávadnosti potravin vyráběných z klonovaných zvířat, pak musíme nepochybně chránit lidské zdraví i dobré životní podmínky zvířat.

Nicméně nepodpořil jsem bezvýhradný zákaz klonování, pokud se týká cenného genetického materiálu. Já jsem přesvědčen, že v tomto případě může tento zákaz vést k problémům na úseku zemědělství, které se může stát nekonkurenceschopné, neefektivní. A myslím si, že evropské zemědělství potřebuje zásadní impulsy pro jeho další rozvoj.

Pokud jde o dovoz a uvádění na trh zárodečných produktů z potomků zvířecích klonů, tak v tomto smyslu si myslím, že jsme příliš svázáni naším viděním prostého zákazu klonování zvířat.

 
  
 

Dichiarazioni di voto scritte

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Adaktusson (PPE), skriftlig. ‒ Idag röstade Europaparlamentet om ett förhandlingsmandat rörande kloning av djur. Kloning är en komplicerad fråga, och i grunden anser jag att kloning inte bör förekomma på den europeiska marknaden. Däremot behöver lagstiftningsförfarandet ske med försiktighet och ingående analys av eventuella konsekvenser. Kommissionen har föreslagit en tillfällig lagstiftning med en utvärderingsmekanism, vilket i grunden är en god idé. I det betänkande som behandlades av parlamentet hade detta dock tagits bort och ersatts av ett krav på införande av permanent lagstiftning.

I betänkandet föreslogs också att förbud ska införas mot handel med kött från kloners avkomma. Eftersom avkomman från en klon inte skiljer sig DNA-mässigt från ett ”vanligt” djur skulle det vara ett förbud som blir svårgenomförbart och som kan resultera i oönskade effekter för tredje land. Jag valde att rösta mot dessa problematiska punkter och även betänkandet i dess helhet, eftersom den linje jag förespråkar blev nedröstad. Jag vill understryka att detta inte ska tolkas som ett stöd för kloning av djur.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Adinolfi (EFDD), per iscritto. ‒ Bisognava prendere una posizione chiara e decisa contro la clonazione di animali a fini agricoli e questo report ci ha permesso di farlo. Nello specifico, si evidenzia come diversi studi considerino il consumo di alimenti derivanti da animali clonati pericoloso per la salute degli esseri umani. Ciò anche alla luce del fatto che non si conoscono gli effetti a lungo termine di un consumo umano prolungato, trattandosi di una pratica relativamente nuova e visti i pochi dati ai quali poter fare riferimento. Non credo quindi che sia opportuno che i cittadini europei facciano da cavia per le sperimentazioni.

La relazione mette inoltre in luce come, sulla base di studi effettuati dall'EFSA su animali clonati, la salute ed il benessere di una quota rilevante di cloni siano risultati compromessi, spesso in maniera grave e con esito letale. A ciò si aggiunge il dato sicuramente non trascurabile secondo cui la maggioranza dei cittadini dell'Unione europea non approva la clonazione a fini agricoli. Ciò, tra l'altro, per considerazioni legate al benessere degli animali e di tipo etico. Per questi motivi e per il forte no alla clonazione che il MoVimento ha sempre espresso, il mio voto è stato positivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Clara Eugenia Aguilera García (S&D), por escrito. ‒ Apoyo la prohibición de la técnica de la clonación de animales con fines ganaderos, propuesta por la Comisión Europea, que incluye a clones de animales y clones de embriones. El informe del Parlamento Europeo tiene algunos aspectos positivos, como la ampliación de la prohibición a todas las especies de granja. Sin embargo, va demasiado lejos en toda una serie de exigencias, de muy difícil implementación, cuya consecuencia inmediata va a ser el bloqueo de las negociaciones con la Comisión y el Consejo.

Por este motivo, he decidido que el sentido de mi voto, en esta primera lectura del Parlamento Europeo, fuera la abstención.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ Por el momento, la clonación no está siendo utilizada con fines agrícolas en la UE. Con todo, es usada en ciertos países terceros, como Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil y Australia.

Las técnicas de clonación ponen en entredicho el bienestar animal. Además, plantean problemas éticos y dan más poder a las grandes industrias de reproducción frente a la cría de animales convencional.

Este informe del Parlamento fortalece la propuesta de la Comisión, adoptando un enfoque más amplio en todos los aspectos relacionados con la clonación de animales con fines de reproducción. El objetivo es abordar las preocupaciones sobre la salud animal y su bienestar y la percepción de las consumidoras y consumidores y consideraciones éticas en relación a las técnicas de clonación. Las modificaciones propuestas pretenden poner en práctica una regulación eficaz y coherente que responda a las legítimas preocupaciones del sector agrícola y de la ciudadanía europea en general. Es por esto que he votado a favor de este informe

 
  
MPphoto
 
 

  Pascal Arimont (PPE), schriftlich. ‒ Das Klonen von Tieren ist aus moralischen Bedenken sowie hinsichtlich der Auswirkungen auf die Tiergesundheit und möglicher Konsequenzen für die menschliche Gesundheit strikt zu verbieten. Dementsprechend habe ich auch für ein umfangreiches Klonverbot, d. h. ein Verbot des Klonens von Tieren, des Zuchtmaterials von Klontieren, deren Nachkommen und Erzeugnisse sowie der Einfuhr von Reproduktionsmaterial gestimmt und den zur Abstimmung vorgelegten Text unterstützt.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ La Commission européenne a récemment proposé une directive interdisant temporairement la mise sur le marché d'animaux clonés et des produits qui en sont issus. Ce texte a été largement amendé par la commission mixte AGRI-ENVI pour en élargir la portée et sécuriser les consommateurs.

C'est un texte positif. Il transforme la directive en règlement, interdit l'importation de produits issus de clones et de leurs descendants, exige un certificat des exportateurs assurant la conformité de leurs produits alimentaires avec les règles de l'Union et met en place un système de traçabilité. Il met en outre un frein à l'étendue du TTIP en bloquant de facto les importations venues des États-Unis où la technologie du clonage est autorisée.

Toutefois, il présente une faiblesse majeure : à ce jour, aucun moyen technique ne permet de contrôler si un produit est issu d'un clone ou non. Pour y pallier, notre groupe a proposé en séance plénière un amendement visant à interdire toute importation de produits potentiellement concernés par cette opacité, car issus de cheptels élevés dans des pays où le clonage est exploité sans traçabilité particulière.

L'amendement n'ayant pas obtenu la majorité requise comme nous l'espérions, je me suis abstenue sur l'ensemble du texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ I abstained on this report, as a matter of conscience on cloning.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį siūlymą, kurio tikslas – draudimas klonuoti gyvūnus ir prekiauti jų produktais. Naujos taisyklės draustų ūkiniais tikslais laikomų gyvūnų klonavimą, prekybą jų produktais bei šios produkcijos importą į ES. Klonavimo technologijai būdingas didelis mirtingumas, kuris kelia gyvūnų gerovės ir etinius susirūpinimus, todėl pritariu siūlymui sugriežtinti draudimo sąlygas ir jį taip pat taikyti klonuotų gyvūnų palikuonims. Atsižvelgiant į tai, kad kai kuriose trečiose šalyse leidžiama klonuoti gyvūnus ūkiniais tikslais, naujomis taisyklėmis būtų uždrausta šių gyvūnų, jų genetinės medžiagos, palikuonių bei iš jų gaminamų maisto produktų bei pašarų importas ir prekyba. 2008 m. nuomonėje dėl gyvūnų klonavimo Europos maisto saugos tarnyba pažymėjo, kad daugelio klonuotų gyvūnų sveikatai ir gerovei buvo padarytas neigiamas poveikis, kuris dažnai buvo rimtas ir turėjo lemtingų padarinių.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ Les amendements que notre groupe avait déposés ayant été rejetés, nous considérons que ce texte est insuffisant et ne pouvait être soutenu en l'état. Cependant, il peut s'avérer tout de même utile pour restreindre le commerce d'animaux clonés, à condition que les exportateurs mettent en place un système de traçabilité qui soit fiable. Voilà pourquoi j'ai finalement décidé de m'abstenir.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. ‒ Esta propuesta de reglamento referida a la clonación de animales criados y reproducidos con fines ganaderos va dirigido entre otras cosas a garantizar la aplicación de las mismas condiciones a todos los que participen en la reproducción y la distribución de animales y de productos derivados de animales en toda la Unión. El resultado de la votación de las enmiendas prohibe importer de terceros países de clones de animales entre otras restricciones argumentando entre otras cuestiones motivos éticos. Aún estando deacuerdo en algún punto del informe he votado en contra porque las restricciones no están a la altura de las necesidades europeas y del progreso.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport sur le clonage des animaux élevés et reproduits à des fins agricoles a pour objet d'interdire la mise sur le marché de produits issus de l'élevage de certains animaux. Ce texte va dans le bons sens et est un frein aux importations venues des États-Unis. Néanmoins, il n'existe à ce jour aucun moyen technique permettant de contrôler si un produit est issu d'un clone.

Nos députés ENF ont amendé le texte pour assurer la sécurité des citoyens européens et faute de pouvoir vérifier techniquement, il est préférable de suspendre les importations de produits de pays qui autorisent le commerce de produits clonés.

J'ai voté contre sur ce texte puisque même s'il met certains freins aux importations, il n'y toujours aucune traçabilité réelle des produits clonés (les certificats sont gagés uniquement sur la bonne foi des éleveurs et rien ne prouvent que les produits ne sont pas descendants d'animaux clonés). Notre amendement 56 n'a pas non plus été adopté sur ce point.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questo testo che rispetto alla proposta della Commissione, rende il divieto di clonazione permanente, lo applica a tutte le specie e lo estende anche alla progenie e al materiale germinale, ivi compresa l'importazione da paesi terzi introducendo un apposito sistema di tracciabilità .

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. ‒ Apoyo la prohibición de la técnica de la clonación de animales con fines ganaderos, propuesta por la Comisión Europea, que incluye a clones de animales y clones de embriones. El informe del Parlamento Europeo tiene algunos aspectos positivos, como la ampliación de la prohibición a todas las especies de granja. Sin embargo, va demasiado lejos en toda una serie de exigencias, de muy difícil implementación, cuya consecuencia inmediata va a ser el bloqueo de las negociaciones con la Comisión y el Consejo.

Por este motivo, he decidido que el sentido de mi voto, en esta primera lectura del Parlamento Europeo, fuera la abstención.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šio pranešimo, nes juo Europos Parlamentas pasisako prieš ūkiniais tikslais laikomų ir veisiamų galvijų, kiaulių, avių, ožkų ir arklinių šeimos gyvūnų klonavimą. Europos Komisija pateikė du teisėkūros pasiūlymus dėl gyvūnų klonavimo maistui. Šiais pasiūlymais sustabdomas klonavimo technologijos naudojimas ES ūkiniams gyvūnams, gyvų gyvūnų klonų ir embrionų klonų tiekimas rinkai, taip pat prekyba maisto produktais (pvz., mėsa ar pienu), pagamintais iš gyvūnų klonų. Atlikus mokslinius tyrimus gauta neginčijamų įrodymų, kad gyvūnų klonavimas kelia pavojų gyvūnų gerovei, todėl šiuo metu klonavimas ūkiniais tikslais Europos Sąjungoje yra draudžiamas.

 
  
MPphoto
 
 

  Franc Bogovič (PPE), pisno. ‒ Z veseljem sem podprl predlagano poročilo, saj menim, da je kloniranje živali za kmetijske namene sporno tako iz moralno-etičnih razlogov kot tudi z vidika zdravja živali ter zagotavljanja varnosti proizvodov. Poleg tega kloniranju nasprotujejo tudi evropski potrošniki.

Evropski potrošnik namreč zelo dobro ve, kakšno hrano želi imeti na krožniku; želi poznati njeno poreklo in kakovost. Nikakor pa si ne želi hrane, ki bi bila proizvedena iz kloniranih živali ali njihovih potomcev, kar to poročilo v celoti upošteva. Sprašujem se, v kakšni Evropi želimo živeti. Če danes govorimo o kloniranju živali, bomo jutri razpravljali o kloniranju ljudi? To je zelo pomembno vprašanje!

To, kar smo danes sprejeli, je tudi zelo jasen signal pogajalcem pri sprejemanju čezatlantskega investicijskega sporazuma TTIP. In, če smo pri gensko spremenjenih organizmih dali odgovornost državam, da se te same lahko opredelijo, moramo pri kloniranju dati enotni signal iz Evrope.

Današnja razprava je potrdila evropsko stališče, ki je odklonilno do kloniranja živali za kmetijske namene. In to stališče sledi tistemu, ki ga je Evropski parlament sprejel z nedavno spremembo Direktive o omejitvi ali prepovedi gojenja gensko spremenjenih organizmov. Zato morajo pogajalci EU pri pogajanjih v zvezi s sporazumom TTIP to stališče tudi aktivno in vsebinsko upoštevati.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. ‒ Podržala sam ovu direktivu jer velika većina građana EU-a ne želi jesti bilo kakvo meso uzgojeno tehnologijom kloniranja. Zato je neprihvatljiv prijedlog Europske komisije koji zabranjuje klonirano, ali dopušta meso od potomstva kloniranih životinja. Takvu hranu također treba zabraniti ili, u najmanju ruku, jasno i nedvosmisleno označavati. Europski potrošač zna što želi, ali i što ne želi i zato pozivam Europsku komisiju da sasluša glas svojih građana.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Boutonnet (ENF), par écrit. ‒ Concernant ce rapport, je me suis abstenue sur le vote final de ce texte. En effet la traçabilité n'est pas suffisante pour la protection des consommateurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Lynn Boylan (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted in favour of this resolution which contained a number of important provisions, specifically in relation to the substantial animal welfare concerns with cloning. The resolution was seeking to extend a ban on animal cloning to include the cloning of all farm animals, their descendants and products derived from them. The ban will include any imported animal products derived from cloning methods. This cloning ban is very important because cloning leads to cruelty to animals and moreover, there are general ethical issues surrounding cloning methods. Moreover, a majority of EU citizens strongly oppose the consumption of food from animal clones. It was for these reasons that I voted in favour of this resolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questa relazione perché sono convinta che la tecnica della clonazione presenti molte criticità e, in generale, che la sua utilizzazione non comporti benefici sufficienti a compensarle. In particolare, il basso tasso di successo della procedura e il dilemma etico posto dal suo utilizzo rappresentano i due ostacoli più importanti alla sua introduzione sul mercato unico.

 
  
MPphoto
 
 

  Renata Briano (S&D), per iscritto. ‒ Le tecniche di clonazione animale attualmente in uso non sono sufficientemente mature da permettere un uso industriale della tecnica. Gli alti costi, l'elevato numero di decessi alla nascita, la grande dimensione dei feti e le conseguenti difficoltà nei parti, assieme alle numerose anomalie fisiche e ai frequenti problemi di salute degli animali clonati sono il segno della difficoltà di padroneggiare la tecnica di clonazione. Inoltre la clonazione animale causa frequentemente inutili sofferenze agli animali stessi e pone dei dubbi sulla sua completa sicurezza ai fini dell'uso alimentare umano. L'Unione deve invece tutelare la salute dei suoi cittadini, degli animali e promuovere la cultura dell'alimentazione sana e di alta qualità. Il Parlamento – preso inoltre atto della contrarietà alla clonazione umana dell'80% dei cittadini europei (Fonte Eurobarometro) – deve, con voce forte e unanime, tutelare il diritto alla ricerca e alla salvaguardia delle specie minacciate ma vietare la clonazione animale a fini alimentari e impedire il commercio dei prodotti provenienti dagli animali clonati o dalla loro progenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (ENF), par écrit. ‒ La proposition de directive soumise au vote du Parlement européen vise à interdire la mise sur le marché de produits issus de l'élevage des animaux reproduits en utilisant la technologie du clonage. Face aux informations scientifiques disponibles (bien-être animal, sécurité alimentaire ou intérêt de la technologie), la Commission a proposé d'interdire "temporairement" la mise sur le marché d'animaux clonés et des produits qui en sont issus. Bien que je sois favorable à l'initiative de la Commission car elle peut potentiellement mettre un frein aux importations venues des États-Unis où la technologie du clonage est utilisée depuis quelques années, je trouve que les consommateurs européens ne disposent pas de garanties suffisantes sur l’origine du produit: il n’existe pour le moment pas de moyens techniques qui permettent de contrôler si un produit est issu du clonage. Cette perspective présente toutefois peu de sécurité.

C'est pourquoi je me suis abstenu.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (ENF), per iscritto. ‒ Ho espresso voto favorevole: la proposta votata rende il divieto permanente, lo applica a tutte le specie e lo estende anche alla progenie e al materiale germinale, ivi compresa l'importazione da paesi terzi introducendo un sistema di tracciabilità specifico.

 
  
MPphoto
 
 

  Soledad Cabezón Ruiz (S&D), por escrito. ‒ Apoyo la prohibición de la técnica de la clonación de animales con fines ganaderos, propuesta por la Comisión Europea, que incluye a clones de animales y clones de embriones. El informe del Parlamento Europeo tiene algunos aspectos positivos, como la ampliación de la prohibición a todas las especies de granja. Sin embargo, va demasiado lejos en toda una serie de exigencias, de muy difícil implementación, cuya consecuencia inmediata va a ser el bloqueo de las negociaciones con la Comisión y el Consejo.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. ‒ Je suis opposé au clonage à des fins alimentaires dans l'Union européenne. Dans l'état actuel des choses, la recherche scientifique en la matière ne nous permet pas d'être persuadés des résultats du clonage. Par ce texte, le Parlement adopte une position forte contre le clonage et renforce ainsi la proposition de la Commission en ce sens. Les animaux clonés, leurs descendants ainsi que les matériaux de reproduction ne seront pas autorisés sur le territoire européen. Bien entendu, pour s'en assuré, il faudra mettre en place un système de traçabilité réaliste et fiable. J'ai voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore del rafforzamento della proposta iniziale della Commissione di divieto di clonazione animale, includendo la clonazione di tutti gli animali da allevamento, i loro discendenti e i prodotti da essi derivati, tra cui le importazioni nell'Unione europea. Dobbiamo prendere in considerazione l'impatto sulla salute degli animali, ma anche sulla salute umana. Questo voto invia ai nostri partner commerciali il messaggio che non siamo disposti a mettere la nostra salute, la salute delle nostre famiglie e delle generazioni future in gioco, utilizzando prodotti di dubbia qualità di questo tipo.

La tecnica di clonazione non è completamente matura e in effetti non sono stati compiuti ulteriori progressi. Il tasso di mortalità rimane altrettanto elevato. Molti degli animali che nascono vivi, muoiono nelle prime settimane, e muoiono dolorosamente. Non penso quindi che sia opportuno permettere ciò. La maggioranza dei cittadini dell'UE si dichiara fortemente contraria al consumo di alimenti derivati da animali clonati o dalla loro progenie, disapprovando inoltre l'uso della clonazione a fini agricoli, a causa di considerazioni sul benessere degli animali e etiche generali. Bisogna quindi prendere in seria considerazione le preoccupazioni dei cittadini europei.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted in favour of this resolution which contained a number of important provisions, specifically in relation to the substantial animal welfare concerns with cloning. The resolution was seeking to extend a ban on animal cloning to include the cloning of all farm animals, their descendants and products derived from them. The ban will include any imported animal products derived from cloning methods. This cloning ban is very important because cloning leads to cruelty to animals and moreover, there are general ethical issues surrounding cloning methods. Moreover, a majority of EU citizens strongly oppose the consumption of food from animal clones. It was for these reasons that I voted in favour of this resolution.

 
  
MPphoto
 
 

  James Carver (EFDD), in writing. ‒ I voted against this report, as a matter of conscience on cloning.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ I agreed with and voted in favour of the report by the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety (ENVI) and the Committee on Agriculture and Rural Development (AGRI) on the Commission proposal, which shows that people are still uncomfortable with consuming food resulting from cloned animals.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della relazione della collega Giulia Moi perchè il testo parlamentare rafforza la proposta iniziale della Commissione europea di divieto di clonazione animale, includendo la clonazione di tutti gli animali da allevamento, i loro discendenti e i prodotti da essi derivati, tra cui le importazioni nell'Unione europea. La salute di tutti cittadini europei e la preservazione della diversità ambientale devono essere tutelate da interessi finanziari privati.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Marie Cavada (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport qui consolide avec pertinence la proposition de la Commission, notamment en renforçant l'interdiction de la technique de clonage des animaux destinés à la consommation en Europe.

Je considère que la suspension de la technique de clonage à des fins alimentaires bénéficie aux consommateurs et contribue au bien-être animal. À l'heure actuelle, nul ne peut connaître ses conséquences sur la santé humaine, alors que de nombreuses recherches scientifiques font état des souffrances qu'elle engendre chez les animaux.

Dans ce contexte, une extension de l'interdiction de mise sur le marché de denrées alimentaires issues de descendants d'animaux clonés me paraît judicieuse.

 
  
MPphoto
 
 

  Dita Charanzová (ALDE), in writing. ‒ I voted against this legislation because I do not believe it will help animal welfare, but instead will only limit research while adding costs for our farmers. Currently, there is no cloned animal meat being sold and this is not likely in the near future. We do not want to make our farmers, who are already in crisis, now have to pay for the introduction of an unworkable traceability system for a problem that does not exist. This is just a waste of money and more red tape without increasing animal welfare.

 
  
MPphoto
 
 

  Aymeric Chauprade (ENF), par écrit. ‒ Je me suis abstenu sur le présent vote car, d'un côté, ce texte ralenti le flux des importations venues des États-Unis, c'est qui représente un frein à l'étendue du TTIP.

Cependant il n'existe à ce jour aucun moyen technique permettant de contrôler si un produit est issu d'un clone.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου ( PPE), γραπτώς. ‒ Με την παρούσα έκθεση το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Δεν έχουμε καμία πρόθεση να βάλουμε σε κίνδυνο την υγεία των οικογενειών μας και των επόμενων γενιών καταναλώνοντας προϊόντα αμφιβόλου ποιότητας.

Είναι γνωστό ότι η τεχνική της κλωνοποίησης δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως και δεν επιτεύχθηκε καμία πρόοδος στον τομέα αυτό, τα δε ποσοστά θνησιμότητας παραμένουν πολύ ψηλά.

Ορθά, λοιπόν, η έκθεση καταγράφει τις ανησυχίες και καλεί την Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία μέτρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato favorevolmente alla proposta in esame concernente la clonazione di animali allevati e fatti riprodurre a fini agricoli. La clonazione è una forma di riproduzione asessuata effettuata in laboratorio in cui gli animali sono generati utilizzando il patrimonio genetico della cellula di un altro animale. Il clone animale, pertanto, condivide lo stesso patrimonio genetico del donatore. La clonazione ai fini dell'allevamento, non utilizzata nell'Unione europea, è invece in uso in paesi quali gli USA, il Canada, l'Argentina, il Brasile e l'Australia. Con la presente proposta, si sospende l'utilizzo della clonazione ai fini agricoli, l'immissione sul mercato di cloni di animali viventi e la commercializzazione di alimenti, quali latte e carne, proveniente da animali clonati.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato contro questa proposta di direttiva perché l'ho trovata troppo restrittiva. Ritengo, infatti, che determinate innovazioni con un forte impatto etico debbano essere utilizzate cum grano salis, e non fermate del tutto per non tornare al Medioevo. E, soprattutto, che il senso pratico debba guidare le scelte politiche: io non credo che il lavoro degli allevatori debba essere appesantito dall'obbligatorietà della tenuta di ulteriori registri per certificare che nella linea genealogica di ciascun animale non ci siano elementi clonati. Il progresso non si può fermare, ma va governato per utilizzarlo a fin di bene e non per incrementare la burocrazia.

 
  
MPphoto
 
 

  Birgit Collin-Langen (PPE), schriftlich. ‒ Ich habe für den Bericht gestimmt, weil ich nicht bereit bin, unsere eigene Gesundheit, die Gesundheit unserer Familien und die der künftigen Generationen aufs Spiel zu setzen, indem wir Erzeugnisse zulassen, deren Folgen wir nicht kennen! Der Tierquälerei muss ein Ende gesetzt werden. Und es ist unsere Aufgabe, den Willen der Verbraucher zu respektieren, die strikt gegen das Klonen und gegen den Verzehr von Lebensmitteln, die von Klontieren und deren Nachkommen stammen, sind.

 
  
MPphoto
 
 

  Jane Collins (EFDD), in writing. ‒ This is an attempt to impose a blanket prohibition by means of an EU regulation on 500 million people which will have an impact on long-term competitiveness at a time when people need productivity and jobs.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. – Sono assolutamente a favore del divieto totale di commercializzazione di cloni animali, cloni embrionali e prodotti alimentari destinati al consumo umano ottenuti da cloni animali e dalla loro prole. È una questione di precauzione, oltre che di preoccupazione verso possibili implicazioni etiche, ma anche di rispetto delle norme in materia di salute e di benessere degli animali. La tecnica della clonazione suscita ancora inquietudini aggravate anche dal fatto che nessuno dei paesi terzi ha istituito sistemi affidabili di tracciabilità ed etichettatura o di identificazione e registrazione, ai fini dell'importazione per quanto concerne la prole dei cloni o i prodotti alimentari da essa ottenuti. Inoltre, non esistono norme internazionali in materia di misure sanitarie e fitosanitarie relativamente alla clonazione e tantomeno studi scientifici sugli effetti sulla salute umana del consumo prolungato di alimenti derivanti da clonazione animale. Infine, non posso che ribadire l'importanza di tenere in debita considerazione l'opinione pubblica che si dichiara contrario alla clonazione animale e al consumo di alimenti provenienti da animali clonati.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE), skriftlig. ‒ I veckan röstade Europaparlamentet om ett förhandlingsmandat rörande kloning av djur för animalieproduktion. Kloning är en komplicerad fråga. Det är viktigt att inte åsidosätta djurens välfärd. Förslaget som Europaparlamentet röstade om innehåller dock stora problem gällande WTO-avtal och andra handelsrelaterade aspekter. Att rent tekniskt lösa spårbarhetsproblematiken är dessutom inte möjligt givet att klonade djur har identiskt DNA med ursprungsdjuret. M valde därför att rösta mot, eftersom förslaget inte är genomförbart och riskerar att leda till stora handelspolitiska implikationer.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ Por el momento, la clonación no está siendo utilizada con fines agrícolas en la UE. Con todo, es usada en ciertos países terceros, como Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil y Australia.

Las técnicas de clonación ponen en entredicho el bienestar animal. Además, plantean problemas éticos y dan más poder a las grandes industrias de reproducción frente a la cría de animales convencional.

Este informe del Parlamento fortalece la propuesta de la Comisión, adoptando un enfoque más amplio en todos los aspectos relacionados con la clonación de animales con fines de reproducción. El objetivo es abordar las preocupaciones sobre la salud animal y su bienestar y la percepción de las consumidoras y consumidores y consideraciones éticas en relación a las técnicas de clonación. Las modificaciones propuestas pretenden poner en práctica una regulación eficaz y coherente que responda a las legítimas preocupaciones del sector agrícola y de la ciudadanía europea en general. Es por esto que he votado a favor de este informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Pál Csáky (PPE), írásban. ‒ A néppárti állásponttal összhangban megtámogattam szavazatommal azt a parlamenti jelentést, amely a mezőgazdasági céllal tartott és szaporított állatok klónozásának tilalmáról szól. Az EP jelentése üdvözli a Bizottság irányelv-javaslatát a haszonállatok klónozásának tilalmát illetően, ugyanakkor ahhoz további kiegészítéseket fogalmaz meg.

A klónozás témája az uniós polgárokat nagyban foglalkoztatja és maga a klónozási technika több kérdést, többek között állategészségügyi és etikai kérdéseket is felvet.

Ezért is lényeges a parlament jelentése, mivel szigorúbb és átláthatóbb szabályokat javasol nemcsak a klónozott állatokra, hanem a klónozott állatok utódaiból származó húsra és egyéb élelmiszertermékekre. A parlamenti szöveg a klónozási tilalmat, a Bizottság javaslatától eltérően nem csupán a szarvasmarhafélékre, házisertés-fajtákra, juh- és kecskefélékre és lófélékre, hanem minden haszonállatra kiterjeszti.

A parlament az említett javaslatokkal kíván választ adni az uniós polgároknak a klónozás technikájával kapcsolatban kifejezésre juttatott aggodalmára.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report which deals with the prohibition on cloning animals for farming purposes in the EU and also the prohibition on the import of cloned animals from outside the EU. I am not in favour of products from the cloning of animals or their descendants, and this applies also to imports. As I support banning the cloning of all animals, their descendants, and products from them, including imports, I voted in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Ce rapport propose l'interdiction de la commercialisation au sein de l'Union européenne des animaux, leurs produits germinaux et les denrées alimentaires issues de ces animaux. Cette interdiction s'applique également aux importations vers l'Union européenne, avec la mise en place d'un système de traçabilité. Je soutiens pleinement le principe de cette interdiction stricte et définitive, qui permet toutefois une exemption pour la recherche fondamentale en la matière et concernant les races rares ou en danger. Néanmoins, je souhaite émettre des réserves quant à l'extension de l'interdiction aux descendants d'animaux clonés, leurs produits germinaux et les denrées alimentaires issues desdits animaux. En effet, je suis persuadé qu'un tel système de traçabilité notamment vis à vis des exportations de descendants et de leurs produits sera extrêmement difficile à mettre en place et fera l'objet de fraudes de la part de pays tiers. En dépit de cette réserve, j'ai voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Par ce vote, le Parlement a confirmé sa volonté de bannir le clonage des animaux élevés et reproduits à des fins agricoles. Afin d'assurer la meilleure protection pour les consommateurs européens, nous refusons que le clonage puisse être utilisé à des fins alimentaires. Nous devons assurer une transparence et une traçabilité maximales sur l'origine de la viande consommée sur notre territoire. Je me félicite de cette décision d'interdire la commercialisation de denrées alimentaires issues d'animaux clones. Elle bénéficie aux citoyens européens et protège le bien-être animal.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe De Backer (ALDE), in writing. – Science develops at a fast rate. Not so long ago an IVF procedure was a risky issue and the success rate was very low. Due to continually deepening and improving our scientific knowledge, we have managed to significantly improve this technique, helping many parents that have fertility problems. I voted against this report because I believe we need to be able to develop our science. In addition, the evidence that we have at the moment does not show a significant adversely impact on health. Low efficiency rates are exactly a reason to develop our science, rather than to tie its hands.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella De Monte (S&D), per iscritto. ‒ L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha più volte evidenziato come la salute e il benessere di una quota rilevante di cloni animali sia spesso risultata compromessa in maniera grave e con esito letale. In particolare le anomalie nei cloni e le dimensioni insolitamente grandi dei feti clonati provocano parti difficili e decessi alla nascita. Ho votato a favore a questo provvedimento che vieta la clonazione degli animali per fini alimentari nell'Unione europea perché ritengo fondamentale che i consumatori europei non debbano rischiare di trovarsi a consumare nei loro piatti alimenti provenienti da un animale clonato o dai suoi discendenti.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. ‒ Ce texte vise à interdire le clonage à des fins d'élevage et d'approvisionnement alimentaire des animaux de ferme et donc leur commercialisation sur le territoire de l'Union européenne. Il renforce la proposition initiale de la Commission européenne en élargissant l'interdiction de commercialisation aux descendants d'animaux de ferme et des produits dérivés. La technique du clonage n'a encore fait ses preuves et ses effets sur la santé humaine et animale restent mal évalués. Il était donc légitime que notre parlement dans le respect du principe de précaution interdise ces produits sur son sol.

 
  
MPphoto
 
 

  Angélique Delahaye (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté pour cette résolution qui envoie un signal fort. En effet, nous avons voté en faveur d'une interdiction du clonage à des fins alimentaires. Ce n'est qu'une première étape, nous entrons maintenant en négociation avec le Conseil. Nous savons qu'aujourd'hui les citoyens européens ne veulent pas consommer d'animaux clonés et les techniques de clonage encore trop mal maitrisées ont engendré des souffrances inutiles pour les animaux. Je tiens cependant à attirer l'attention sur la traçabilité tout au long de la chaine qui reste problématique. En effet, l'étiquetage reste compliqué à mettre en place d'un point de vue technique et scientifique. Il est aujourd'hui difficile au-delà de la deuxième génération de déterminer avec certitude si la viande est, à l'origine, issue d'un clone ou non. Faisons donc attention à ne pas mettre en place un système législatif trop lourd que nous ne saurons supporter.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté pour l’interdiction du clonage des animaux élevés et reproduits à des fins agricoles dans l’Union européenne. Cette interdiction vise les importations éventuelles de lait et de viande provenant d'animaux clonés puisque l'Union européenne ne commercialise pas ce type de produits sur son territoire. En revanche, elle importe 300.000 tonnes de viande bovine par an et en l'absence de système de traçabilité mis en place dans les pays où la technique de clonage est autorisée, il est impossible de connaître la part provenant du clonage dans les produits importés. La Commission souhaite limiter l'interdiction de commercialisation à l'animal cloné lui-même. Je considère qu'il faut aller plus loin et étendre l'interdiction aux descendants des animaux clonés, aux produits germinaux (embryons et sperme) et aux produits qui en sont issus comme la viande ou le lait. En votant cette interdiction à une large majorité, le Parlement envoie le signal que la protection des consommateurs doit prévaloir sur les intérêts financiers de certains producteurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Jørn Dohrmann (ECR), skriftlig. ‒ Forskning viser, at kloningsteknikkerne stadig er på et teknologisk stadie, hvor de implicerede dyr i flere tilfælde lider fysisk last under selve processerne, hvor mange af klonerne skabes med anormaliteter, ligesom alt for mange dyr involveres i processerne. Derudover giver kloning særlig anledning etiske problemstillinger. Jeg mener, at teknologien er med til en objektivisering af dyr, der nærmere reduceres til ting i stedet for at blive betragtet som naturens levende skabninger. Det kan ikke være en menneskelig pligt at bidrage til sådan en manipulation af naturen til fordel for handel og erhverv. Endelig ved vi stadig meget lidt om, hvordan klonede fødevarer og fødevarer stammende fra kloners afkom påvirker det menneskelige helbred.

Forslaget indeholder en tilstrækkelig afstandtagen til kloning i kommercielt landbrug, mens der stadig gives plads til denne teknologi i forskningsmæssige sammenhænge, der kan vise sig nyttige inden for fremtidens videnskab. Det er en god politisk balancegang, som jeg er glad for at kunne støtte op omkring.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (ENF), par écrit. ‒ Le commerce d’animaux clonés n’est pas souhaitable. Comme je l’ai rappelé lors du débat en séance plénière, la technique de clonage d’animaux élevés à des fins agricoles est un risque important pour l’indépendance de notre agriculture et pour la biodiversité. Les modèles génétiques de ces animaux seront à terme détenus par un petit nombre d’entreprises dont les espèces, très réduites, envahiront le marché. La conséquence sera donc l’homogénéisation de nos espèces bovines, porcines, ovines, caprines et équines. Le « meilleur des mondes » a aussi une traduction agricole, celle de la perte totale de contact avec la nature, la réalité et la biodiversité. Le rapport proposé soutient la directive du Parlement et du Conseil qui va dans le sens d’une restriction du clonage d’animaux. Toutefois, la traçabilité et les restrictions commerciales ne sont pas satisfaisantes, raisons pour lesquelles je me suis abstenue.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζουμε, διότι η έκθεση αυτή μόνο επιφανειακά στρέφεται ενάντια στην κλωνοποίηση, αφήνει πάρα πολλά παράθυρα και έχει σκοπίμως παραλήψεις ώστε, εν τέλει, τρόφιμα που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα να καταλήξουν στην αγορά.

 
  
MPphoto
 
 

  Norbert Erdős (PPE), írásban. ‒ Az Európai Néppárt iránymutatásának megfelelően szavazatommal támogattam a klónozás tilalmára vonatkozó jogszabály-tervezetről szóló parlamenti jelentés elfogadását.

Magyar európai parlamenti képviselőként kiemelten fontos számomra, hogy a magyar és európai fogyasztók biztonságos és megfelelő minőségű élelmiszert fogyasszanak. A klónozás, mivel teljesen új technikának számít az élelmiszer-termelésben, komoly egészségügyi kockázatokat is rejthet magában, mivel a biztonságot szavatoló tudományos eredmények eddig kevésbé ismeretesek, amiről tudunk, azok nem kellően meggyőzőek. Másrészt egyetértek a parlamenti képviselőtársakkal, hogy a klónozás szükségtelen szenvedést és fájdalomokozást eredményez a tenyésztett állatokon, amelyet kerülni kell. Ezt az uniós állatjóléti szabályozás egyértelműen előírja.

Egyetértek a parlamenti jelentésben foglalt további szigorításokkal. A klónok forgalomba hozatala mellett tiltani kell az utódállatok első generációjától származó szaporítóanyagainak (sperma, petesejt, zigóta) a mezőgazdasági célú felhasználásárát és importját, valamint az ezekből az állatokból származó élelmiszerek EU-n belüli forgalomba hozatalát. Komoly siker számomra, hogy elfogadták a tilalom kiterjesztését a klónozott állatokból összeállított takarmányokra (”feed”) is.

 
  
MPphoto
 
 

  Eleonora Evi (EFDD), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questo regolamento poiché esso vieta l'utilizzo e la commercializzazione degli animali clonati e della loro progenie. Con il nostro voto, abbiamo permesso che il divieto di utilizzo della clonazione per la produzione di animali a fini agricoli diventasse permanente, e non transitorio come proposto dalla Commissione europea, tramite una clausola di revisione cui ricorrere nel caso in cui i progressi della ricerca scientifica richiedano un aggiornamento della normativa UE. Ad oggi, infatti, il tasso di riuscita degli esperimenti è solo del 10%, mentre il tasso di mortalità è elevato e molti animali nascono con malformazioni o con problemi immunitari, per poi morire precocemente. Abbiamo anche deciso che il divieto venga applicato alla commercializzazione dei prodotti provenienti da capi clonati o dalla loro progenie e che l'UE preveda un'etichettatura chiara in merito, per garantire la tracciabilità dei prodotti. Per i suddetti fini, abbiamo scelto come strumento legislativo il regolamento, e non una direttiva, in modo da garantire che in una materia così delicata ci siano regole uguali in tutti gli Stati membri.

 
  
MPphoto
 
 

  Fredrick Federley (ALDE), skriftlig. ‒ Jag stöder till fullo kommissionens förslag att förbjuda kloning av djur och försäljning av produkter från klonade djur på den europeiska marknaden. Det finns tydliga djurhälsoproblem med förfarandet, och tills dessa problem är lösta bör ett förbud gälla. Att som föredragandena vill, dvs. utöka förbudet till att även gälla avkomma från klonade djur, är mycket problematiskt. Det finns redan nu en mängd avkommor till klonade djur i Europa, och hos dessa djur finns inga hälsoproblem.

Förslaget innebär även stora problem för import från tredje land. Föredragandena har antagit en ståndpunkt som ligger mycket långt från rådets hållning och dessutom långt från vad som är praktiskt genomförbart. Detta kommer att göra fortsatta diskussioner mycket problematiska och riskerar att stoppa upp hela lagstiftningsprocessen. Det troliga resultatet av parlamentets beslut är att området fortsätter att vara helt oreglerat. Som förhandlare för den liberala gruppen drev jag en linje som innebar en återgång till kommissionens förslag, och jag har i slutomröstningen även valt att rösta nej till förslaget.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ Este relatório propõe novas regras para proibir a clonagem de todas as espécies de animais para fins agropecuários e a importação de alimentos e outros produtos, como sémen e embriões, provenientes desses animais ou dos seus descendentes. O objetivo é abordar as preocupações relacionadas com a saúde e o bem-estar animal, as perceções dos consumidores e as considerações éticas relativas à técnica de clonagem.

Defendo que estas regras devem ser aplicáveis a todas as espécies de animais mantidos e reproduzidos para fins agropecuários, e não apenas aos bovinos, suínos, ovinos, caprinos e equídeos, como previsto na proposta da Comissão.

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner (PPE), skriftlig. ‒ I veckan röstade Europaparlamentet om ett förhandlingsmandat rörande kloning av djur för animalieproduktion. Kloning är en komplicerad fråga. Det är viktigt att inte åsidosätta djurens välfärd. Förslaget som Europaparlamentet röstade om innehåller dock stora problem gällande WTO-avtal och andra handelsrelaterade aspekter. Att rent tekniskt lösa spårbarhetsproblematiken är dessutom inte möjligt givet att klonade djur har identiskt DNA med ursprungsdjuret. M valde därför att rösta mot, eftersom förslaget inte är genomförbart och riskerar att leda till stora handelspolitiska implikationer.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. ‒ Klonovanie zvierat chovaných a rozmnožovaných na hospodárske účely je pre Európsku úniu veľmi citlivá téma. Vo viacerých prieskumoch obyvatelia členských štátov vyjadrili svoj nesúhlas s klonovaním, pretože v tomto spôsobe rozmnožovania nevidia žiadne pozitívne výhody, ktoré by prinášalo, a považujú ho za nebezpečné. Aj keď sa v súčasnosti klonovanie v Európskej únii nevyužíva, využíva sa v niektorých iných krajinách, ako napríklad v USA, Kanade, Brazílii alebo v Austrálii. Európska komisia musí reagovať na obavy občanov členských štátov a pozastaviť používanie techniky klonovania v Európskej únii pre hospodárske zvieratá a uvádzanie na trh živých klonov. K spotrebiteľom sa nesmie dostať mäso a mlieko z klonov zvierat. Predstavený návrh Európskej komisie sa usiluje o pokrok, avšak vyhýba sa špecifickým a osobitným ustanoveniam pre potraviny vyrábané z potomkov klonovaných zvierat.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (ENF), per iscritto. ‒ Voto a favore delle modifiche che fortunatamente la commissione ENVI porta al testo della Commissione. Rendere il divieto di clonazione permanente, applicarlo a tutte le specie e estenderlo anche alla progenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζω την έκθεση σχετικά με την κλωνοποίηση των ζώων που εκτρέφονται και αναπαράγονται για γεωργικούς σκοπούς. Η παρούσα έκθεση μόνο επιφανειακά στρέφεται ενάντια στην κλωνοποίηση, αφήνει ανοικτά πάρα πολλά παράθυρα και οι παραλείψεις της είναι σκόπιμες, ούτως ώστε τρόφιμα που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα να καταλήξουν εν τέλει στην αγορά.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ We all know that animal cloning is a hazard for animal welfare. It leads to placental and foetal abnormalities resulting in poor welfare for offspring and dams used for cloning, and often substantial pain for the latter. Cloning treats animals as commodities, not as sentient beings, and is associated with great animal suffering at all stages of the process. The negative effects of cloning, inter alia on animal welfare and on food security, greatly outweigh any possible positive effects: thus, the use of descendants of clones is simply not acceptable.

Therefore, I strongly support the prohibition of cloning of animals in the EU and I believe that the use of cloning and the placing on the market of the corresponding products should be prohibited until further scientific progress is made.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. ‒ Jelenleg a klónozást mezőgazdasági célokra az Európai Unióban nem használják. Bizonyos harmadik országok azonban élnek ezzel a lehetőséggel, többek között az Egyesült Államok, Kanada, Argentína, Brazília és Ausztrália. Klónozás alkalmazható például kitűnő tulajdonságú tenyészállatok szaporítására. Tudományos tanulmányok sokasága bizonyította, hogy az állati klónozás az állatok jóléte szempontjából kockázatos.

A klónozás olyan kérdés, amely erősen foglalkoztatja az európai polgárokat: az Eurobarométer 2010-ben végzett felmérése kimutatta, hogy az európai közvélemény szerint az állatok klónozása nem kínál előnyöket, nem biztonságos, nem méltányos és aggodalomra ad okot, s a válaszadók mindössze 18%-a támogatta ezt a technikát.

Az előadók véleményével összhangban én is azon állásponton vagyok, miszerint a klónozás többek között az állati jólétre gyakorolt negatív következményei összehasonlíthatatlanul nagyobb jelentőségűek, mint bármely lehetséges pozitív hatása. Üdvözlöm ezért a Bizottság által a klónozási technikára vonatkozóan előterjesztett tilalmat, azonban úgy vélem, hogy a javaslatban nem sikerült megfelelő választ adni a polgárok és az Európai Parlament által ismételten kifejezésre juttatott jogos aggodalmakra.

 
  
MPphoto
 
 

  Iratxe García Pérez (S&D), por escrito. ‒ Apoyo la prohibición de la técnica de la clonación de animales con fines ganaderos, propuesta por la Comisión Europea, que incluye a clones de animales y clones de embriones. El informe del Parlamento Europeo tiene algunos aspectos positivos, como la ampliación de la prohibición a todas las especies de granja. Sin embargo, va demasiado lejos en toda una serie de exigencias, de muy difícil implementación, cuya consecuencia inmediata va a ser el bloqueo de las negociaciones con la Comisión y el Consejo.

Por este motivo, he decidido que el sentido de mi voto, en esta primera lectura del Parlamento Europeo, fuera la abstención.

 
  
MPphoto
 
 

  Eider Gardiazabal Rubial (S&D), por escrito. He decidido que el sentido de mi voto, en esta primera lectura del Parlamento Europeo, fuera la abstención ya que, aunque apoyo la prohibición de la técnica de la clonación de animales con fines ganaderos propuesta por la Comisión Europea, que incluye a clones de animales y clones de embriones, el informe del Parlamento Europeo tiene algunos aspectos positivos (como la ampliación de la prohibición a todas las especies de granja), pero sin embargo, va demasiado lejos en toda una serie de exigencias, de muy difícil implementación, cuya consecuencia inmediata va a ser el bloqueo de las negociaciones con la Comisión y el Consejo.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. ‒ Il voto di oggi rappresenta un passaggio importante nella lunga battaglia che, come italiani, portiamo avanti da anni. Siamo determinati a difendere gli standard di sicurezza alimentare europei. Con questo testo abbiamo dimostrato di non voler scendere a compromessi, scartando l'ipotesi di misure meno restrittive, quali l'etichettatura o l'estensione della moratoria provvisoria. Dobbiamo, tuttavia, restare estremamente vigili affinché le misure importanti adottate oggi non siano diluite durante i prossimi passaggi.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrico Gasbarra (S&D), per iscritto. – Condivido le considerazioni rappresentate nel progetto di relazione congiunta delle commissioni ambiente e agricoltura in merito alla clonazione animale a fini agricoli.

L’Europa tuteli gli standard sicurezza alimentare europei, la salute dei suoi cittadini e il benessere degli animali stessi, rinnovando con questo suo voto di oggi il suo netto divieto alla clonazione degli animali da allevamento e all’importazione di prodotti derivati provenienti da bestiame clonato all’interno dell'UE da parte di paesi terzi.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Gentile (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della posizione del PE sulla direttiva del Parlamento e del Consiglio sul divieto di clonazione di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina allevati e fatti riprodurre a fini agricoli. Ritengo, infatti, che la tecnica della clonazione animale per la riproduzione a fini agricoli, utilizzata negli Stati Uniti e in altri paesi terzi, in Europa debba essere categoricamente vietata. Lo chiedono i nostri cittadini, preoccupati della loro alimentazione e della qualità dei nostri prodotti, come dimostrato dall’indagine 2010 di Eurobarometro. Lo chiedono gli allevatori di quei territori che conducono la loro attività unendo qualità e tradizione. Lo chiedono, infine, gli stessi animali, considerate le evidenze scientifiche che mostrano come questa tecnica generi anomalie placentari e fetali che comportano scarso benessere e dolore alle madri utilizzate per la clonazione o alla progenie.

Il Parlamento nella sua posizione afferma il suo convinto no alla clonazione animale a fini agricoli, che si estende all’importazione di animali clonati, produzioni germinali o prodotti da derivanti da animali clonati. Si chiediamo alla Commissione di presentare, nell’ambito della legislazione sui controlli ufficiali, misure sull'etichettatura e procedure di controllo atte a evitare l'importazione di questi prodotti e garantite una tracciabilità obbligatoria.

 
  
MPphoto
 
 

  Arne Gericke (ECR), schriftlich. ‒ Ich habe heute für den Bericht zum Klonen von Tieren, die für landwirtschaftliche Zwecke gehalten und reproduziert werden gestimmt, weil ich aus bioethischen und moralischen Gründen sowie der Achtung der Schöpfung strikt gegen die Technik des Klonens bin und ein umfangreiches, unbefristetes Klonverbot in der EU ausdrücklich begrüße.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Gieseke (PPE), schriftlich. ‒ Ich bin ganz klar gegen das Klonen von Tieren. Auch einen Import von Klontieren und deren Nachfahren lehne ich ab. Hier müssen klare Grenzen gesetzt werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Juan Carlos Girauta Vidal (ALDE), por escrito. ‒ El tema de la clonación es un tema científico en el que yo no soy un experto. Por eso, prefiero fiarme de ellos a aprobar legislación basada en motivos "éticos" que más bien parecen religiosos. Según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y la Comisión Europea, institución que reúne a profesionales expertos en las materias sobre las que propone iniciativas legislativas, la clonación de animales plantea problemas por los dolores que se infligen al animal, pero no por razones de seguridad alimentaria. Por tanto, en el grupo liberal hemos decidido votar en contra del informe del Parlamento porque preferimos el enfoque científico presente en la propuesta original de la Comisión, que conduce a una prohibición tanto de la clonación como de la importación de animales clonados, pero no extiende esta prohibición más allá de lo científicamente razonable, como hace el informe que hemos votado hoy.

 
  
MPphoto
 
 

  Julie Girling (ECR), in writing. ‒ I personally do not object to animal cloning in principle. I do believe however, that the disproportionate call for a permanent ban could be damaging, since this is based on a big, overarching assumption that cloning can only lead to bad things. What about the possibilities that cloning and scientific advance can lead to an improvement in animal welfare?

This report not only disregards evidence-based decision-making in several fundamental aspects; a principle I strongly believe should be at the heart of all EU policymaking, but given the current animal welfare issues identified in the European Food Safety Authority’s 2008 opinion, this report also fails to account for the fact that these animal welfare issues could be significantly alleviated in the future.

Moreover, as an impact assessment of the proposed traceability system is yet to be conducted, it remains very unclear whether such a mechanism can even be effective. I therefore view this report as legally unenforceable and subsequently wholly ineffective as a piece of legislation.

I am consequently disappointed that my fellow elected representatives have been so absolute in the opinions and it is for these reasons that I voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de este informe porque queremos dejar claro que nos oponemos firmemente a la clonación de animales con fines alimenticios. Además, nos gustaría aprovechar la oportunidad de este debate para ir un poco más allá y destacar otro aspecto que nos resulta aún más trascendente. Porque si hay algo que realmente nos preocupa es la extensión de una agricultura y una ganadería altamente tecnificada, que se basa en grandes inversiones de capital y que supone unos costes de energía que sólo significan un maltrato irreparable a nuestra tierra. El uso de la clonación animal con fines alimenticios o el uso de transgénicos como alimento animal suponen un peligro, especialmente porque dan mayor poder a las grandes corporaciones y dejan indefensos a los campesinos que cuidan y respetan la tierra. Frente a ello, apostamos por un mundo rural vivo, que se apoye en aquellos agricultores y ganaderos que generan empleo digno, que son capaces de darnos productos de alta calidad, que entienden que lo realmente importante es el respeto a los ciclos naturales y que, además, generan un sector económico rico y sostenible en el tiempo.

 
  
MPphoto
 
 

  Beata Gosiewska (ECR), na piśmie. ‒ Głosowałam za rezolucją w sprawie klonowania zwierząt utrzymywanych i rozmnażanych do celów chowu, ponieważ w kwestii tak ważnej dla zdrowia publicznego i dobrostanu zwierząt konieczne jest uchwalenie rozporządzenia, nie zaś dyrektywy. Przedstawiona przez Komisję Europejską propozycja nie jest wystarczająca.

Poparłam sprawozdanie posłanek Moi i Sommer, gdyż uważam za konieczne wprowadzenie stałego zakazu oraz poszerzenie jego zakresu o potomstwo zwierząt klonowanych, żywność i paszę pochodzącą od nich oraz materiał biologiczny wykorzystywany do rozrodu klonów i ich potomstwa. Większość obywateli z mojego kraju nie chce na swoich stołach żywności z produktów klonowanych. Dlatego jako posłanka z Polski zagłosowałam za tym sprawozdaniem, które w mojej ocenie proponuje lepsze rozwiązania niż propozycja Komisji.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ Labour MEPs stand firmly against the use of cloning, cloned animals and their offspring. I voted in favour of the report which will in effect benefit EU farmers, food producers and consumers by reinforcing the global outreach of Europe’s leading animal welfare and food standards. Furthermore, by pursuing a requirement of traceability and labelling, the EU would be able to inflict significant pressure on our partners in any trade negotiations, including TTIP.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), par écrit. ‒ J'ai soutenu ce rapport car il doit fermer la porte au clonage à des fins alimentaires en Europe. La plupart des citoyens européens ne veulent pas d'animaux clonés dans leurs assiettes. De plus, la technique du clonage est encore mal maîtrisée, elle engendre beaucoup de souffrance pour les animaux, et ses conséquences sur la santé humaine demeurent méconnues. Rien ne plaide donc en faveur du clonage animal à des fins alimentaires. C'est pourquoi je suis très satisfaite de cette décision du Parlement européen, qui renforce l'interdiction prévue par la Commission. En effet, elle prévoit non seulement l'interdiction de la commercialisation de denrées alimentaires issues d'animaux clonés, mais également celle de denrées issues des descendants de ces animaux. L'importation d'animaux clonés et de viande dérivée de ces animaux sera également prohibée, tout comme l'importation de denrées issues de leurs descendants.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrique Guerrero Salom (S&D), por escrito. ‒ Apoyo la prohibición de la técnica de la clonación de animales con fines ganaderos, propuesta por la Comisión Europea, que incluye a clones de animales y clones de embriones. El informe del Parlamento Europeo tiene algunos aspectos positivos, como la ampliación de la prohibición a todas las especies de granja. Sin embargo, va demasiado lejos en toda una serie de exigencias, de muy difícil implementación, cuya consecuencia inmediata va a ser el bloqueo de las negociaciones con la Comisión y el Consejo.

Por este motivo, he decidido que el sentido de mi voto, en esta primera lectura del Parlamento Europeo, fuera la abstención.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – J’ai voté pour l’interdiction de toute forme de produits alimentaires issus du clonage en Europe, ce qui implique que toute importation sera notamment interdite. Dans ce dossier, il s’agissait d’exprimer mes préoccupations en matière de sécurité alimentaire, et de dire non à la souffrance animale engendrée par les techniques de clonage et non à l’artificialisation à outrance de l’élevage. En tant que Socialiste et Démocrate, à l'écoute des citoyens européens, il est en effet pour moi essentiel de me battre pour la protection de la santé humaine, l’environnement, le bien-être des animaux comme la diversité génétique. C’est pourquoi, avec ce vote, j’ai soutenu les mesures visant à demander aux partenaires commerciaux de l’UE de mettre en place des instruments de traçabilité des produits issus du clonage afin de pouvoir empêcher leur entrée sur le territoire européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (ALDE), in writing. ‒ I voted against the proposal for a directive to ban the cloning of animals which are kept and reproduced for farming purposes. I believe that the cloning ban might be the reason for the stagnation in the progress of science and it might also threaten the improvement in animal welfare. Moreover, according to the report of the European Food Safety Authority, there is absolutely no evidence to justify food safety concerns – food from cloned animals is exactly the same as food from conventionally bred animals. Therefore, the question is whether the extensive ban would or would not harm the businesses. Hence, the cloning ban might even force many small businesses into providing extensive documentation and could threaten the import of meat and dairy products from countries that allow cloning for agricultural purposes in general. These are the main arguments which gave me the grounds to vote against this proposal.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Gutiérrez Prieto (S&D), por escrito. ‒ Apoyo la prohibición de la técnica de la clonación de animales con fines ganaderos, propuesta por la Comisión Europea, que incluye a clones de animales y clones de embriones. El informe del Parlamento Europeo tiene algunos aspectos positivos, como la ampliación de la prohibición a todas las especies de granja. Sin embargo, va demasiado lejos en toda una serie de exigencias, de muy difícil implementación, cuya consecuencia inmediata va a ser el bloqueo de las negociaciones con la Comisión y el Consejo.

Por este motivo, he decidido que el sentido de mi voto, en esta primera lectura del Parlamento Europeo, fuera la abstención.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Olaf Henkel (ECR), schriftlich. ‒ Der Bericht zielt auf ein vollständiges Klonverbot von Tieren für landwirtschaftliche Zwecke innerhalb der EU ab, sowie auf ein entsprechendes Importverbot. Innerhalb der EU gibt es unterschiedliche Meinungen dazu, deshalb sollte dieses Thema auf nationalstaatlicher Ebene diskutiert und entschieden werden. Der Bericht geht so weit, dass statt einer Richtlinie eine Verordnung gefordert wird. Ich lehne den Bericht aus Subsidiaritätsgründen ab und vertrete die Überzeugung, dass man dieser innovativen Technologie nicht Steine in den Weg legen sollte.

Im Übrigen – und das ist mein ceterum censeo – bin ich der Meinung, dass der Einheitseuro abgeschafft werden muss. Er führt zu Zwist und Zwietracht in Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Honeyball (S&D), in writing. ‒ I voted for this report because I believe the proposal made by the Commission should go much further and completely ban the use of cloning in animal production for farm purposes. I believe it should take the form of a regulation.

Such a prohibition is necessary and in line with the expectations of the public and their concerns about animal welfare conditions and threats to biodiversity. We are demanding that all animals imported into the EU are proven not to be clones or descendants of cloned animals. We need to be confident that no food or germinal products derived from clones are imported into the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. ‒ Ces propositions visent à suspendre, sur le territoire de l'Union, le recours à la technique du clonage pour les animaux d'élevage, la mise sur le marché d'animaux clonés ou d'embryons clonés vivants et la commercialisation de denrées alimentaires, issues d'animaux clonés.

Je partage la conviction qu’il faut continuer à interdire l'importation d'animaux clonés et de produits à base de viande dérivés de ces animaux et destinés à l’alimentation. C’est une demande forte de nos citoyens et nous les entendons.

En effet, l’absence de recul nécessaire sur les effets du clonage requiert la plus grande vigilance. Nous avons déjà pu constater, par exemple, que les techniques de clonage étaient souvent mal maîtrisées et affectaient le bien-être animal.

C’est pour ces raisons que j’ai décidé de soutenir la résolution.

J’appellerai cependant à la plus grande prudence en ce qui concerne la traçabilité des animaux clonés qui devient difficile au-delà de la deuxième génération. Outre le risque d’inflation législative qui est souvent reproché à l’UE, comment pourrait-on s’assurer, dans les faits, que le lait contenu dans un fromage importé d’Argentine ne provient pas d’une vache clonée ?

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. ‒ I welcome today’s vote, which hugely adds to the Commission's original proposal. There are huge consumer concerns with regard to the cloning process and it is right that experiments in this technology are kept well away from the food chain.

 
  
MPphoto
 
 

  Pablo Iglesias (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de este informe porque queremos dejar claro que nos oponemos firmemente a la clonación de animales con fines alimenticios. Además, nos gustaría aprovechar la oportunidad de este debate para ir un poco más allá y destacar otro aspecto que nos resulta aún más trascendente. Porque si hay algo que realmente nos preocupa es la extensión de una agricultura y una ganadería altamente tecnificada, que se basa en grandes inversiones de capital y que supone unos costes de energía que sólo significan un maltrato irreparable a nuestra tierra. El uso de la clonación animal con fines alimenticios o el uso de transgénicos como alimento animal suponen un peligro, especialmente porque dan mayor poder a las grandes corporaciones y dejan indefensos a los campesinos que cuidan y respetan la tierra. Frente a ello, apostamos por un mundo rural vivo, que se apoye en aquellos agricultores y ganaderos que generan empleo digno, que son capaces de darnos productos de alta calidad, que entienden que lo realmente importante es el respeto a los ciclos naturales y que, además, generan un sector económico rico y sostenible en el tiempo.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasao sam za nacrt zakonodavne rezolucije Europskog parlamenta o prijedlogu direktive Parlamenta i Vijeća o kloniranju goveda, svinja, ovaca, koza i kopitara koji se drže i uzgajaju u svrhu proizvodnje jer se protivim svakoj vrsti kloniranja životinja iz više razloga. Prije svega, još uvijek se ne zna koje su posljedice konzumiranja takve vrste mesa za ljudski organizam, a takvi su postupci neprihvatljivi i s etičke strane.

Povrh toga, još uvijek nema značajnih pomaka kada je riječ o dobrobiti životinja, s obzirom na to da je dokazano da kloniranje životinja prouzrokuje veliki niz zdravstvenih problema. Nastavno tome, podržavam i zabranu uvoza proizvoda kloniranih životinja.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (ENF), par écrit. ‒ La Commission européenne a récemment proposé une directive interdisant temporairement la mise sur le marché d'animaux clonés et des produits qui en sont issus. Ce texte a été largement amendé par la commission mixte AGRI-ENVI pour en élargir la portée et sécuriser les consommateurs.

C'est un texte positif. Il transforme la directive en règlement, interdit l'importation de produits issus de clones et de leurs descendants, exige un certificat des exportateurs assurant la conformité de leurs produits alimentaires avec les règles de l'Union et met en place un système de traçabilité. Il met en outre un frein à l'étendue du TTIP en bloquant de facto les importations venues des États-Unis où la technologie du clonage est autorisée.

Toutefois, il présente une faiblesse majeure : à ce jour, aucun moyen technique ne permet de contrôler si un produit est issu d'un clone ou non. Pour y pallier, notre groupe a proposé en séance plénière un amendement visant à interdire toute importation de produits potentiellement concernés, car issus de cheptels élevés dans des pays où le clonage est exploité sans traçabilité particulière.

L'amendement n'ayant pas obtenu la majorité requise comme nous l'espérions, je me suis abstenu sur l'ensemble du texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur du rapport relatif au clonage des animaux élevés et reproduits à des fins agricoles. Ce vote doit définitivement fermer la porte au clonage à des fins alimentaires en Europe, ce dont je me félicite. En effet, la technique est encore mal maîtrisée, ses conséquences sur la santé humaine demeurent mal connues et elle pose des questions en termes de souffrance animale. J’estime toutefois que la question de la traçabilité tout au long de la chaîne doit rester ouverte en restant réaliste et pragmatique au vu des techniques actuelles et de l’état de la science.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport qui interdit strictement la commercialisation des animaux clonés, de leurs produits germinaux et des denrées alimentaires issues desdits animaux mais aussi celle de denrées issues des descendants de ces animaux. Les conséquences sur la santé humaine étant méconnues, il est important de protéger le consommateur et de veiller au bien-être animal.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), in writing. – As we have already agreed in the Committee on Agriculture and Rural Development, cloning basically should be prohibited in the European market. Scientific studies showed that cloning leads to malformations of the animal’s uterus and foetus. We cannot know for certain whether food from cloned species will be dangerous to human health or not. Moreover, the question of traceability poses serious technical difficulties, especially to farmers, who would certainly need to bear additional costs for keeping track of cloned animals’ descendants. That is a heavy burden, both financially and administratively. Other doubts are raised in connection with ethics and religious beliefs: cloning interferes in animal welfare and rises moral questions. Animals should be treated as sentient beings, not a commodity.

Our task, as politicians, is to represent our citizens. European consumers do not like the idea of cloning, and, what is more, the idea of producing food from cloned animals. Therefore, we reject the proposal.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Ich stimme für den Bericht, da er viele Kritikpunkte aufnimmt und eine Verbesserung der bisherigen Rechtslage darstellt. Darunter: Die Berücksichtigung eines Klonfleischverbots in künftigen Freihandelsabkommen, eine Rückverfolgungspflicht geklonter Tiere, ein dauerhaftes Verbot von Klonfleisch und ein Einfuhrverbot aus Drittländern, wenn die Herkunft nicht eindeutig geklärt ist.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this report. Cloning animals raises concerns and question among European citizens: up to 80% of them, out of ethical, moral and animal welfare considerations, do not support animal cloning. Scientific research does not take enough account of the ethical considerations and problems. Animal cloning is not only cruel treatment of animals; it could also pose a risk for future generations that we cannot predict today.

I am in favour of banning all animal cloning, but especially animal cloning for agricultural purposes. It is our duty to guarantee fully not only animal welfare but also food security, and to avoid any harm to human health.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I fully supported the report and very much welcome its adoption in the European Parliament. I am pleased that Parliament has gone further than the initial proposal by the Commission. I believe that such a prohibition is necessary. It is in line with concerns about the welfare conditions of cloned animals, threats to biodiversity and the current situation in the European agricultural sector, which does not need to resort to cloning in animal reproduction. It will also benefit EU farmers, food producers and consumers by reinforcing the global outreach of Europe’s leading animal welfare and food standards. The Commission and the authorities of the Member States must now enforce this ban, which should apply to the entire EU market.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Kölmel (ECR), schriftlich. ‒ Der Sommer/Moi-Bericht zielt ab auf ein vollständiges Klonverbot von Tieren für landwirtschaftliche Zwecke innerhalb der EU, sowie auf ein entsprechendes Importverbot.

Ich teile zwar die Bedenken zum Klonen für die Landwirtschaft aus Gründen der Tiergesundheit beim derzeitigen Stand der Forschung.

Die Verbraucher in den Mitgliedstaaten der EU sind jedoch unterschiedlich aufgeschlossen gegenüber diesen Produkten, so dass wir eine Regulierung auf tieferer Organisationsebene fordern. Die Zertifizierung von Produkten, die ohne den Einsatz von Klonen produziert werden, würde die Wahl der Verbraucher erhalten.

Die Kommission zweifelt selbst an ihrer Zuständigkeit. Das lässt sich schon daran erkennen, dass sie sich in der Vorschlagsbegründung nur auf den „Gummiparagraphen 352“ AEUV stützt.

Der Bericht Moi Sommer geht sogar noch darüber hinaus, indem er statt einer Richtlinie eine Verordnung fordert. Damit verschiebt der Bericht die Zuständigkeit zusätzlich in Richtung der europäischen Ebene.

Ich lehne den Bericht daher aus Subsidiaritätsgründen ab.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), schriftlich. ‒ Ich habe für den Bericht gestimmt, weil er ein klares Nein zur Klontechnik und zum Inverkehrbringen von Lebensmitteln von Klontieren bedeutet. Die Klontechnik brauchen wir in Europa nicht! Unsere landwirtschaftliche Produktion, unsere Zuchtmethoden und die Lebensmittelversorgung funktionieren ausreichend. Wir sind nicht auf krankheitsanfällige Genkopien angewiesen!

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du projet de directive relative à l’interdiction de commercialisation de produits issus d’animaux clonés en Europe. Les citoyens européens sont en effet majoritairement favorables à cette interdiction, tandis que les conséquences de la consommation de ce type de produits sur l’homme sont encore méconnues et que les techniques de clonage engendrent d’importantes souffrances pour les animaux. C’est pourquoi le groupe PPE s’est prononcé favorablement à cette interdiction, position qui fut celle d’une majorité de députés européens à Strasbourg. Nous ne pouvons pas nous permettre de transiger sur la qualité de l’alimentation des citoyens européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (ENF), par écrit. ‒ Le clonage des animaux avait fait échouer le règlement "nouveaux aliments" une première fois. Il avait donc été convenu d'y revenir dans un texte spécifique. La Commission propose d'interdire "temporairement" la mise sur le marché d'animaux clonés et des produits qui en sont issus.

Ce texte est bienvenu car il va mettre de facto un frein aux importations venues des États-Unis, c'est donc un coup porté à l'étendue du TTIP. Telle que présentée initialement par la Commission, la proposition était un avantage donné au bétail américain (interdiction de la technologie en UE mais pas des importations).

Il y a pourtant un problème majeur : il n'existe à ce jour aucun moyen technique permettant de contrôler si un produit est issu d'un clone. On ne peut que « miser » sur la bonne foi des exportateurs. Cette perspective présente toutefois peu de sécurité juridique.

Le clonage est exploité depuis plusieurs années sans traçabilité particulière, le cheptel américain (mais aussi argentin, australien, japonais...) est aujourd'hui "contaminé" de façon incommensurable.

Nous nous abstenons car nos amendements pour assurer la sécurité des citoyens européens n’ont pas retenus : faute de vérification technique, nous préférons suspendre les importations des produits.

Vote abstention

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Lebreton (ENF), par écrit. ‒ Je me suis abstenu sur ce texte car l'amendement de notre groupe ENF (sur la restriction du commerce avec les pays autorisant le clonage) a été rejeté.

Le texte final a malgré tout le mérite de s'efforcer d'interdire la consommation en Europe de viande d'animaux clonés ou descendant de clones.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D), na piśmie. ‒ Poparłem to sprawozdanie, gdyż zostało udowodnione naukowo, że klonowanie może stanowić zagrożenie dla dobrostanu zwierząt hodowlanych, co nasuwa pytanie o jego etyczny aspekt. Efektem klonowania mogą być długofalowe negatywne skutki, które nie zostały jeszcze zbadane naukowo. Zakaz używania i umieszczania na rynku powiązanych produktów powinien być wprowadzony, dopóki nie nastąpi dalszy postęp w tej dziedzinie. Popieram całkowity zakaz klonowania zwierząt hodowlanych na terenie UE oraz zakaz sprowadzania i sprzedaży produktów pochodzących od zwierząt klonowanych, które co ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności w Europie.

 
  
MPphoto
 
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D), por escrito. ‒ Apoyo la prohibición de la técnica de la clonación de animales con fines ganaderos, propuesta por la Comisión Europea, que incluye a clones de animales y clones de embriones. El informe del Parlamento Europeo tiene algunos aspectos positivos, como la ampliación de la prohibición a todas las especies de granja. Sin embargo, va demasiado lejos en toda una serie de exigencias, de muy difícil implementación, cuya consecuencia inmediata va a ser el bloqueo de las negociaciones con la Comisión y el Consejo.

Por este motivo, he decidido que el sentido de mi voto, en esta primera lectura del Parlamento Europeo, fuera la abstención.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ Por el momento, la clonación no está siendo utilizada con fines agrícolas en la UE. Con todo, es usada en ciertos países terceros, como Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil y Australia.

Las técnicas de clonación ponen en entredicho el bienestar animal. Además, plantean problemas éticos y dan más poder a las grandes industrias de reproducción frente a la cría de animales convencional.

Este informe del Parlamento fortalece la propuesta de la Comisión, adoptando un enfoque más amplio en todos los aspectos relacionados con la clonación de animales con fines de reproducción. El objetivo es abordar las preocupaciones sobre la salud animal y su bienestar y la percepción de las consumidoras y consumidores y consideraciones éticas en relación a las técnicas de clonación. Las modificaciones propuestas pretenden poner en práctica una regulación eficaz y coherente que responda a las legítimas preocupaciones del sector agrícola y de la ciudadanía europea en general. Es por esto que he votado a favor de este informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio López-Istúriz White (PPE), por escrito. ‒ La cuestión de la clonación de animales criados y reproducidos con fines ganaderos es causante y receptor de un importante interés y preocupación por parte de la mayoría de ciudadanos europeos. Este delicado tema es sujeto a una amplia discusión tanto en el terreno científico como en el moral y por lo tanto no debe abordarse con descuido.

Dentro de la UE siempre hemos tratado este tema con la más absoluta seriedad y por ello, estamos decididos a que se trabaje hacia un Reglamento eficaz y coherente que satisfaga y abarque de forma precisa las preocupaciones legítimas del sector agrícola y de la ciudadanía europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Lucke (ECR), schriftlich. ‒ Der Sommer/Moi-Bericht zielt ab auf ein vollständiges Klonverbot von Tieren für landwirtschaftliche Zwecke innerhalb der EU, sowie auf ein entsprechendes Importverbot. Es gibt jedoch keinerlei Hinweise darauf, dass der Verzehr geklonten Fleisches gesundheitlich bedenklich sei.

Soweit bestimmte Klontechniken das Wohlbefinden von Tieren beeinträchtigen, ist dies durch die Anwendung von Tierschutzgesetzen zu unterbinden. Dafür braucht man aber kein generelles Klonverbot.

Soweit das Klonen von Tieren von Verbrauchern abgelehnt wird, reicht eine Kennzeichnungspflicht für Fleisch von geklonten Tieren.

Es gibt daher keinen Grund, eine innovative Technik grundsätzlich zu verbieten. Zudem ist es nicht möglich, den biologischen Nachwuchs von geklonten Tieren nachzuverfolgen. Insofern ist das Nutzungsverbot für derartige Tiere gar nicht durchzusetzen.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Mach (EFDD), písemně. ‒ Hlasoval jsem proti tomuto návrhu, neboť jde nad rámec směrnice 98/58/ES a v rozporu s principem subsidiarity reguluje oblast, kterou mohou bez problémů regulovat členské státy.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Iako se kloniranje životinja može smatrati velikim korakom ka razvoju medicine, bioinženjerstva i biotehnologije, moralno-etički aspekt kloniranja je onaj koji se dovodi u pitanje. Jedine države u svijetu koje dopuštaju kloniranje životinja su Sjedinjene Američke Države, Kanada, Argentina, Brazil i Australija.

Europska unija ne dozvoljava kloniranje u svrhe uzgoja. Prijedlozi Komisije zabranjuju korištenje tehnika kloniranja za životinje u poljoprivredi, stavljanje živih klonova na tržište i prodaju hrane kao što su jaja i mlijeko od klonova životinja. Znanstvene studije pokazale su kako je kloniranje pogubno za dobrobit životinja, a istraživanje Eurobarometra pokazalo je kako građani Unije smatraju kloniranje nesigurnim i zabrinjavajućim.

Smatram da treba zabraniti kloniranje životinja u svrhu uzgoja i uvoženje kloniranih životinja i njihovih prerađevina iz trećih zemalja. Kao i većina građana EU-a, smatram da je kloniranje etički i moralno upitno te sam podržala izvješće zastupnica Moi i Sommer.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne. ‒ Navrhovaná smernica dočasne zakazuje v Európskej únii klonovanie zvierat v produkcii zvierat na hospodárske účely. Zohľadňuje sa tak skutočnosť, že väčšina obyvateľov Únie je proti využívaniu klonovania zvierat na hospodárske účely. Dôvodom sú všeobecné etické obavy, zachovanie dobrých životných podmienok zvierat a nesúhlas s konzumovaním mäsa a výrobkov klonovaných zvierat. Klonovanie patrí k spôsobu chovu a produkcii hospodárskych zvierat v tretích krajinách, najmä v USA, Kanade, Brazílii, Argentíne, Austrálii, ktoré do krajín EÚ dovážajú potravinové výrobky. Preto je nevyhnutné zo strany Komisie navrhnúť v čo najkratšom čase opatrenia, ktoré zakážu a znemožnia dovoz potravín získaných z klonovaných zvierat a ich potomkov, a to aj vzhľadom na ich ťažkú sledovateľnosť a skúsenosti z praxe.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), γραπτώς. ‒ Ψηφίζω υπέρ της έκθεσης σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την κλωνοποίηση των βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών και ιπποειδών που εκτρέφονται και αναπαράγονται για γεωργικούς σκοπούς, διότι ορθώς ζητά την απαγόρευση της τεχνικής της κλωνοποίησης των ζώων.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. ‒ I voted against allowing cloned animals into the food chain both on health and animal welfare grounds.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della proposta iniziale della Commissione, di divieto di clonazione animale, includendo la clonazione di tutti gli animali d'allevamento e i prodotti da essi derivati. La suddetta clonazione non sarà comunque vietata per scopi quali la ricerca e la produzione di prodotti farmaceutici e dispositivi medici. L'obiettivo della presente relazione è quello di vietare la pratica su tutti gli animali di allevamento affinché sia tutelato l'impatto sulla salute degli animali e sulla salute umana.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), písemně. ‒ Reprodukční klonování zvířat je v současné době technika asistované reprodukce, která se stále ještě rozvíjí. Jde o téma, které enormně zajímá veřejnost, důkazem čehož je nepřeberné množství nesouhlasných emailů, které jsem obdržel od zainteresovaných občanů a kteří ve 100 % případů vyjadřovali nesouhlas s legalizací této techniky na území EU. Evropský úřad pro bezpečnost potravin ve svých stanoviscích opakovaně konstatoval, že v současné době existují zdravotní problémy provázející tuto techniku, nemluvě pak o etické otázce u této techniky. Hlasoval jsem proto proti legalizaci této techniky.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias (GUE/NGL), por escrito. ‒ Votei a favor porque, além de todas as questões éticas, entendo que não há qualquer necessidade de recurso à clonagem de animais para fins alimentares. Precisamos, sim, de pensar uma abordagem sustentável para a agropecuária e não de deixar a nossa alimentação entregue aos interesses das multinacionais e da grande indústria. O uso de clones para fins agropecuários não só põe em causa a segurança alimentar, bem como a saúde e o bem-estar animal, como terá incalculáveis consequências a nível ambiental e de biodiversidade. Não podemos permitir que estes produtos possam entrar no mercado e chegar aos consumidores.

 
  
MPphoto
 
 

  Emmanuel Maurel (S&D), par écrit. ‒ Invité à se prononcer sur une proposition de directive de la Commission européenne dans le cadre de la codécision, le Parlement européen avait l’opportunité, en votant pour le rapport Moi et Sommer, d’interdire de manière pure et simple la commercialisation de produits issus du clonage en Europe. Comme jusqu’à présent, seule la production de ces aliments était prohibée, l’enjeu était d’étendre cette interdiction à l’importation de viande issue d’animaux clonés ou de descendants d’animaux clonés, et d’assurer une réelle traçabilité de ces produits en dehors de l’UE.

Je m’étais déjà mobilisé en commission INTA (saisie pour avis sur ce texte) pour que le principe de précaution prévale dans le domaine du clonage. Je me félicite donc que le rapport Moi et Sommer se range derrière les avis raisonnables de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), qui s’est inquiétée à plusieurs reprises de l’impact du clonage sur la santé humaine ou l’environnement. Il me semble par ailleurs que les réserves émises par le texte du Parlement européen reflètent fidèlement les préoccupations éthiques des citoyens, plusieurs fois consultés sur le sujet. Enfin, puisque je crois à un modèle agricole européen vertueux et fondé sur la qualité, j’ai voté pour ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (ENF), schriftlich. ‒ Ich habe diesen Bericht unterstützt, da bisher geäußerte Kritik aufgenommen wurde und in weiterer Folge eine Verbesserung der bisherigen Rechtslage dargestellt wird.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), in writing. ‒ I supported the report, which calls for a ban on the cloning of animals, but I do not think a total ban is feasible, especially for the offspring of cloned animals. In terms of global trade such a ban would also be problematic.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Le clonage est une forme de reproduction asexuée, effectuée en laboratoire, qui génère des animaux en utilisant le matériel génétique d'une cellule d'un autre animal. En 2008 le Parlement européen s'est prononcé contre le clonage des animaux à des fins agricoles. Toutefois, il est autorisé dans certains pays tiers, dont les États-Unis, le Canada, l'Argentine, le Brésil ou l'Australie. En 2013 la Commission a donc renforcé la position de l'UE en proposant une suspension, sur le territoire de l'Union, du recours à la technique du clonage pour les animaux d'élevage, de la mise sur le marché d'animaux clonés ou d'embryons clonés vivants et de la commercialisation de denrées issues d'animaux clonés. Le rapport qui nous est soumis détaille et renforce la proposition de la Commission. Il propose ainsi d'interdire également l'importation et la mise sur le marché des descendants d'animaux clonés. Je vote pour ce texte qui protège les consommateurs comme les éleveurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ La Commission européenne a récemment proposé une directive interdisant temporairement la mise sur le marché d'animaux clonés et des produits qui en sont issus. Ce texte a été largement amendé par la commission mixte AGRI-ENVI pour en élargir la portée et sécuriser les consommateurs.

C'est un texte positif. Il transforme la directive en règlement, interdit l'importation de produits issus de clones et de leurs descendants, exige un certificat des exportateurs assurant la conformité de leurs produits alimentaires avec les règles de l'Union et met en place un système de traçabilité. Il met en outre un frein à l'étendue du TTIP en bloquant de facto les importations venues des États-Unis où la technologie du clonage est autorisée.

Toutefois, il présente une faiblesse majeure : à ce jour, aucun moyen technique ne permet de contrôler si un produit est issu d'un clone ou non. Pour y pallier, notre groupe a proposé en séance plénière un amendement visant à interdire toute importation de produits potentiellement concernés, car issus de cheptels élevés dans des pays où le clonage est exploité sans traçabilité particulière.

L'amendement n'ayant pas obtenu la majorité requise comme nous l'espérions, le député s'est abstenu sur l'ensemble du texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ O objetivo da presente proposta é assegurar condições uniformes de produção para os agricultores, protegendo simultaneamente a saúde e o bem-estar dos animais.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. I voted in favour of the mandate because I do not support the cloning of animals as a food-production technique.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Je me réjouis de l'adoption par le Parlement européen du rapport sur le clonage des animaux élevés et reproduits à des fins agricoles. Le Parlement vient en effet de se prononcer pour une ligne beaucoup plus forte que celle proposée initialement par la Commission. Le Parlement demande ainsi une interdiction globale et totale non seulement de la technique du clonage et de la mise sur le marché d'animaux clonés et de denrées issues d'animaux clonés mais également de l'importation de descendants d'animaux clonés, de denrées issues de leurs descendants ainsi que des produits germinaux d'animaux clonés. Le Parlement demande également un système de traçabilité afin de pouvoir mettre en œuvre de manière efficace ces interdictions. Le Parlement a ainsi adopté une position sans appel de rejet catégorique du clonage, position largement en phase avec les préoccupations de l'opinion publique à cet égard. Ce sont des préoccupations relatives à la santé publique et des préoccupations éthiques de bien-être animal qui ont guidé la majorité des députés à se prononcer en faveur de ce rapport ambitieux.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne. ‒ Pokiaľ ide o klonovanie zvierat na hospodárske účely, zastávam jednoznačne negatívny postoj vzhľadom na množstvo rizík a oprávnených obáv spojených s ich konzumáciou.

Teším sa preto, že dnes Európsky parlament rozšíril zákaz aj na predaj a dovoz zárodočných produktov z klonovaných zvierat a ich potomkov, ako aj uvádzanie potravín a krmív z klonov hospodárskych zvierat alebo ich potomstva z tretích krajín na trh EÚ.

Tento zákaz zohľadňuje obavy v súvislosti s možnými dlhodobými účinkami konzumácie potravín, ako napríklad mäso alebo mlieko z potomkov klonov zvierat.

Vzhľadom na dostupné štúdie a skúsenosti z praxe by bolo nerozvážne riskovať ľudské zdravie konzumáciou a používaním produktov pochybnej kvality.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report, which calls for a ban on the cloning of farm animals. Cloning has major consequences for animal welfare and raises serious concerns about the long-term effects on food safety, consumer protection and ethical issues. I therefore oppose the cloning of animals and voted to ban the cloning of farm animals in Europe, and I would introduce a number of other restrictions, such as banning embryos and semen from clones and their descendants.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ A Bizottság által benyújtott, európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó javaslat állatjóléti és etikai megfontolásokból haszonállatok esetében föl kívánja függeszteni az EU-ban a klónozási technika használatát, az élő állati klónok és embrióklónok forgalomba hozatalát, valamint az állati klónokból származó élelmiszer, közöttük a hús és a tej kereskedelmi forgalmazását. A jelentés, egyetértve a Bizottsági javaslat alapjaival és céljával, jelentős szigorításokat kíván életbe léptetni a bizottsági javaslatban foglaltakhoz képest. Az előterjesztést megszavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Monot (ENF), par écrit. ‒ Le rapport se propose d'interdire l'importation d'animaux clonés, dans le cadre d'une activité agricole, sous quelque forme que ce soit. Pour autant, il ne met pas en place un système efficace pour garantir respect de la règle. En effet, s'agissant d'animaux ou de viandes importées, l'assurance qu'il ne s'agit pas de bêtes clonées repose sur l'attestation donnée par le fournisseur. La traçabilité s'arrête donc à la bonne foi des parties et à la fiabilité de la traçabilité dans le pays d'origine. C'est à l'évidence un risque important. La seule option consiste à interdire toute importation animale des pays où le clonage n'est pas interdit. Cette proposition du groupe ENL a été rejetée, entrainant l'abstention sur ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ Subscrevo que os efeitos negativos da clonagem, nomeadamente no bem-estar dos animais, ultrapassam quaisquer possíveis efeitos positivos.

Atualmente, a clonagem de animais para fins agropecuários não ocorre na União Europeia. A Comissão propôs proibições relativamente à colocação no mercado de clones animais e à comercialização de alimentos provenientes de clones animais, mas estas foram de encontro à nossa realidade, uma vez que a técnica da clonagem é bastante dispendiosa, com baixa taxa de sucesso e pouco lucrativa na produção alimentar.

Defendo, tal como as relatoras, que falta dar resposta às principais preocupações relacionadas com a clonagem, nomeadamente a produção de produtos germinais (sémen, oócitos e embriões) a partir de clones, para serem utilizados na reprodução de animais através de técnicas de reprodução convencionais.

Saliento que a técnica da clonagem é permitida em alguns países terceiros, como os EUA, o Canadá, a Argentina, o Brasil e a Austrália. Mostrar-se-ia contraditório proibir a técnica da clonagem na UE, por razões científicas e éticas, e continuar a permitir a importação dos principais produtos para os quais essa técnica é essencialmente utilizada, como os produtos germinais provenientes de clones e alimentos provenientes de descendentes de clones.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. – Ce rapport sur le clonage des animaux élevés et reproduits à des fins agricoles vise à interdire la mise sur le marché de produits issus de l'élevage de certains animaux. Ce texte va dans le bons sens et est un frein aux importations en provenance des États-Unis. Néanmoins, il n'existe à ce jour aucun moyen technique permettant de contrôler si un produit est issu d'un clonage.

Nos députés ENL ont amendé le texte pour assurer la sécurité des citoyens européens et faute de pouvoir vérifier techniquement, il est préférable de suspendre les importations de produits de pays qui autorisent le commerce de produits clonés.

Même s'il met certains freins aux importations, il n'y toujours aucune traçabilité réelle des produits clonés (les certificats sont gagés uniquement sur la bonne foi des éleveurs et rien ne prouvent que les produits ne sont pas descendants d'animaux clonés). De plus notre amendement 56 n'a pas non plus été adopté sur ce point. J’ai donc décidé de voter contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing. ‒ Labour MEPs stand firmly against the use of cloning, cloned animals and their offspring. I voted in favour of the report, which will in effect benefit EU farmers, food producers and consumers by reinforcing the global outreach of Europe’s leading animal welfare and food standards. Furthermore, by pursuing a requirement of traceability and labelling, the EU would be able to put significant pressure on our partners in any trade negotiations, including TTIP.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte qui préconise une interdiction stricte de la commercialisation dans l’UE des animaux clonés, de leurs descendants et des denrées alimentaires qui en sont issues. Il s'agit de protéger les consommateurs européens vis-à-vis de ces produits qui sont autorisés dans certains pays tiers et dont la traçabilité n’est pas encore satisfaisante.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du rapport Clonage des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine élevés et reproduits à des fins agricoles car il est nécessaire de retenir le principe de mettre en place une interdiction stricte de la commercialisation des animaux clonés, de leurs produits germinaux et des denrées alimentaires issues desdits animaux, mais avec certaines exceptions concrètes à mettre en place avec l'accord de l'autorité compétente (recherche, production de médicaments, conservation des espèces menacées ou races rares).

 
  
MPphoto
 
 

  Alessia Maria Mosca (S&D), per iscritto. ‒ La dibattuta questione della clonazione animale a fini agricoli solleva, da sempre, non solo forti preoccupazioni correlate alla salute, al benessere degli animali e alla scelta dei consumatori, ma anche problemi etici, oltre a rappresentare, a lungo termine, una sfida sul piano normativo. Sebbene la clonazione degli animali per scopi di produzione alimentare non sia ammessa nell'Unione europea, la clonazione agricola a fini commerciali ha luogo in diversi paesi tra cui Argentina, Australia, Brasile, Canada e Stati Uniti e può essere effettuata anche in Cile, Cina, Nuova Zelanda e Uruguay. Il crescente aumento degli scambi commerciali con questi paesi richiede, quindi, nuove e sempre più stringenti normative per la mancanza di sistemi affidabili di tracciabilità ed etichettatura, o di identificazione e registrazione, ai fini dell'importazione. Considerando anche le recenti conclusioni e raccomandazioni dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, che hanno riconosciuto l'esistenza di rischi per la salute e il benessere degli animali, approviamo oggi questa proposta di direttiva che intende assicurare la coerenza normativa con il quadro dell'OMC, nonché condizioni di parità nel quadro del sistema regolamentato a livello internazionale.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandra Mussolini (PPE), per iscritto. ‒ La delegazione italiana di Forza Italia dice un detto no alla clonazione degli animali di allevamento per produzione alimentare compresi i loro derivati. Non solo è importante tutelare l'integrità degli animali, ma occorre soprattutto tutelare la sicurezza alimentare dei cittadini europei. A fronte di una mancanza di studi scientifici sulla innocuità della clonazione è necessario anche vietare l'importazione di tali animali da paesi terzi dove tale pratica è consentita come ad esempio Stati Uniti, Brasile, Argentina, Cina, Cile etc. Ribadiamo la nostra contrarietà a tale pratica sugli animali e siamo d'accordo su una regolamentazione in tutti gli Stati membri.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report, which will better regulate animal cloning for farming purposes.

 
  
MPphoto
 
 

  Norica Nicolai (ALDE), în scris. ‒ Am votat în favoarea acestui raport plecând de la ideea că este de datoria noastră, a celor ce luăm decizii azi, să stabilim anumite principii ferme în domeniul clonării animalelor pentru viitor. Fiind încă la stadiul incipient din punctul de vedere al studiilor științifice, consider că este esențial în acest moment să ne asigurăm că, indiferent de hotărârile statelor, cetățenii europeni vor continua să consume produse alimentare sigure, sănătoase, iar viața lor nu va fi pusă în pericol de aceste produse nici în anul viitor, nici peste zece ani.

Din păcate, așa cum arată și acest raport, în cazul produselor din animale clonate sau din descendenții acestora nu există destule date și analize cu privire la posibilele mutații genetice și implicațiile acestora pentru cetățeni. Consider că vidul legislativ din acest domeniu trebuie completat corespunzător, cred că trebuie să plecăm de la ideea că, indiferent de necesitățile alimentare ale populației, nu putem permite acestor produse să ajungă pe mesele cetățenilor europeni până nu ne asigurăm că avantajele aduse de utilizarea produselor provenind din animale clonate sunt mai mari decât dezavantajele, inclusiv pe termen lung.

 
  
MPphoto
 
 

  Luděk Niedermayer (PPE), písemně. ‒ Zdržel jsem se hlasování o zprávě Moi/Sommer. Důvodem je, ze nesouhlasím se zpřísněním návrhu Komise, ke kterému EP přistoupil. Klonování vyvolává obavy, ale také skýtá možnosti, které je třeba laboratorně zkoumat. Trvdý a trvalý zákaz tento výzkum značně podvazuje, neboť tvrdý a neomezený zákaz podvazuje zájem o tento výzkum. Návrh Komise mi přitom přišel vyvážený a dostačující, když se omezoval na dočasné pozastavení používání klonování pro účely produkce potravin a na uvádění živých klonů (zvířecích klonů) na trh. Na tento prozatímní zákaz měl navazovat přezkum založený na rozvoji poznatků o klonování a pokroku v používání této techniky v oblastech mimo hospodářské využití. Ze zákazu mělo být vyloučeno klonování prováděné v rámci výzkumu pro účely zachování vzácných plemen nebo ohrožených druhů a pro účely výroby léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Mrzí mě, že EP zvolil radikální vidění tohoto problému a rozhodl se nejít rozumnou cestou.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (ENF), schriftlich. Ich habe dem Bericht zugestimmt, da er sämtliche bislang von mir eingebrachten Kritikpunkte in sich aufnahm und nunmehr unter anderem ein Klonverbot über sämtliche Generationen und umfassende Nachvollziehbarkeitsvorschriften im Falle internationaler Abkommen vorsieht. Ferner ist nicht mehr länger von einem nur temporären Verbot die Rede.

 
  
MPphoto
 
 

  Younous Omarjee (GUE/NGL), par écrit. – En 2008, le Parlement européen s’est prononcé contre le clonage des animaux à des fins agricoles dans l’Union européenne. Pour garantir concrètement cette interdiction, la Commission européenne propose d’interdire la mise sur le marché d’animaux clonés ou d’embryons clonés vivants en provenance des États tiers dans lesquels le clonage est autorisé. Dans sa résolution, le Parlement européen propose de renforcer l’efficacité de cette proposition en étendant l’interdiction au commerce de viande et de produits d’animaux dont les ascendants sont issus du clonage. Étant profondément opposé à toute sorte de clonage à des fins commerciales ou agricoles, j’ai bien entendu voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFDD), raštu. – Ūkiniais tikslais laikomų ir dauginamų gyvūnų klonavimas privalo būti uždraustas, kaip ir bet kokios klonavimo technologijos. Toks draudimas turi būti nuolatinio pobūdžio, pagrįstas žmonių sveikatos, etikos ir gyvūnų gerovės reikalavimais.

Pažymėtina, kad nėra surinkta pakankamai duomenų apie gyvūnų klonavimo pasekmes. Gyvūnų klonavimas gali neigiamai paveikti gyvūnų gerovę, sumažinti genetinę gyvūnų populiacijų įvairovę bei padidinti ligų galimybę, o kartu sukelti neigiamas pasekmes ir žmonių gerovei ir sveikatai. Atsižvelgiant į tai, manau, kad yra tikslinga uždrausti iš šalių, kuriose leidžiama prekiauti gyvūnų klonais arba jų produktais, importuoti gyvūnus, genetinės medžiagos produktus arba gyvūninius maisto produktus, skirtus žmonių maistui arba gyvūnų pašarui. Gyvūnų klonavimo poveikis maistui ir vartotoju sveikatai gali būti itin neigiamas. Be to, tai gali turėti neigiamos įtakos gyvulininkystei ir Europos žemės ūkiui.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ Visto il lavoro svolto e ringraziandone il relatore, considerata tuttavia l'incertezza dei risultati derivanti dalla clonazione di animali destinati all'uso agricolo e tenuto conto dei possibili pericoli per la salute umana che ne potrebbero derivare, ho ritenuto di votare positivamente.

 
  
MPphoto
 
 

  Alojz Peterle (PPE), pisno. ‒ Podpiram poročilo o prepovedi kloniranja vseh vrst živali, ki se vzrejajo v kmetijske namene. Kloniranju živali za kmetijske namene nasprotujem predvsem iz etičnega vidika, zaradi dobrobiti živali ter jasno izraženega nasprotovanja državljanov kloniranju živali v prehrambne namene. Podpiram tudi večjo sledljivost izvora živih živali, zarodnega materiala in hrane, ki se uvaža v EZ iz tretjih držav, saj imajo potrošniki pravico biti dobro informirani o hrani, ki jo vidijo na trgovinskih policah.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Cilj ove direktive je obustaviti korištenje tehnike i marketinga životinjskih klonova za uzgoj te osigurati da svi poljoprivrednici i uzgajivači EU-a podliježu istim uvjetima i adekvatno brinu o zaštiti dobrobiti životinja. Apsolutno sam protiv kloniranja jer je riječ o zadiranju u etičke principe i uzimanje ovlasti koje nam nisu dane naravnim zakonom.

Direktiva 98/58/EZ o zaštiti životinja koje se uzgajaju postavlja vrlo minimalne standarde dobrobiti životinja za životinje koje koristimo u poljoprivredi. To se ne odnosi na kloniranje, ali poziva zemlje članice da se izbjegne nepotrebna bol, patnja ili ozljeda domaćih životinja. Direktivom o kloniranju privremeno će se zabraniti upotreba tehnike kloniranja u proizvodnji pet vrsta domaćih životinja te stavljanje na tržište klonova zametaka i životinja.

Suspenzijom tehnike kloniranja i uvoza klonova životinja u svrhu proizvodnje postiže se pravedna ravnoteža između dobrobiti životinja, zabrinutosti građana i interesa poljoprivrednika, uzgajivača i ostalih uključenih dionika, stoga sam podržala usvajanje takvog prijedloga.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport sur le clonage des animaux élevés et reproduits à des fins agricoles a pour objet d'interdire la mise sur le marché de produits issus de l'élevage de certains animaux. Ce texte va dans le bons sens et est un frein aux importations venues des États-Unis. Néanmoins, il n'existe à ce jour aucun moyen technique permettant de contrôler si un produit est issu d'un clone.

Nos députés ENF ont amendé le texte pour assurer la sécurité des citoyens européens et, faute de pouvoir vérifier techniquement, il est préférable de suspendre les importations de produits de pays qui autorisent le commerce de produits clonés.

Je me suis abstenu sur ce texte puisque même s'il met certains freins aux importations, il n'y toujours aucune traçabilité réelle des produits clonés (les certificats sont gagés uniquement sur la bonne foi des éleveurs et rien ne prouve que les produits ne sont pas issus indirectement d'animaux clonés). Notre amendement 56 n'a pas non plus été adopté sur ce point.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Pri provedbi politike Unije i uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije trebalo bi zajamčiti visoku razinu zaštite zdravlja ljudi i zaštite potrošača, kao i visoku razinu dobrobiti životinja i zaštite okoliša. Kloniranje životinja nije u skladu s Direktivom Vijeća 98/58/EZ14 kojom su utvrđeni opći minimalni uvjeti dobrobiti životinja za životinje koje se uzgajaju ili drže u svrhu proizvodnje. I odbor za poljoprivredu Hrvatskog sabora izjasnio se prošle godine protiv kloniranja domaćih životinja, konkretno goveda, svinja, ovaca, koza i konja te protiv upotrebe klonova u prehrani ljudi.

Kloniranjem životinja u svrhu proizvodnje hrane dovode se u opasnost osnovna obilježja europskog proizvodnog modela utemeljenog na kvaliteti proizvoda, sigurnosti hrane, zdravlju potrošača, uzimajući u obzir ciljeve zajedničke poljoprivredne politike Unije, rezultate znanstvenih ocjena EFSA-e utemeljenih na raspoloživim studijama, zahtjev za dobrobit životinja iz članka 13. UFEU-a te zabrinutost potrošača, primjereno je zabraniti kloniranje životinja u svrhu proizvodnje te stavljanje na tržište životinja i proizvoda nastalih primjenom tehnike kloniranja strogim pravilima u pogledu dobrobiti životinja te primjeni ekološki prihvatljivih metoda.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. – Podržavam izvješće kolegica Renate Sommer i Giulie Moi o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o kloniranju goveda, svinja, ovaca, koza i kopitara koji se drže i uzgajaju u svrhu proizvodnje. Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) kloniranje prije svega smatra opasnošću za dobrobit životinja povezanom s niskom učinkovitošću tehnike.

EFSA je uvidjela probleme za dobrobit životinja povezane sa zdravljem zamjenskih majki i samih klonova. Zamjenske majke posebno pate od poremećaja posteljice što doprinosi povećanim razinama pobačaja. To doprinosi, među ostalim, niskoj učinkovitosti tehnike (6-15 % za goveda i 6 % za svinje) i potrebi implantiranja zametaka klonova u nekoliko ženki da bi se dobio jedan klon. Isto tako, dva istraživanja Eurobarometra iz 2008. (posebno istraživanje o kloniranju) i 2010. (o biotehnologiji s posebnim pitanjima o kloniranju) rezultirala su negativnom percepcijom građana Unije o korištenju tehnike kloniran u svrhu proizvodnje.

Stoga se slažem s prijedlogom ove direktive kojom se predviđa obustava korištenja tehnike kloniranja u svrhu proizvodnje hrane te stavljanja na tržište živih klonova životinja. Time će se privremenim zabranama proizvodne tehnike, koje kod životinja uzrokuju patnju, ograničiti na područja gdje se čini da su od posebne koristi.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Poche (S&D), písemně. ‒ Podpořil jsem návrh zprávy navrhující zpřísnění původních návrhů Komise k zastavení klonování zvířat. Komise navrhla pozastavit používání techniky klonování v EU pro hospodářské účely uvádění živých klonovaných zvířat a embryí na trh a uvádění potravin z klonovaných zvířat (masa, mléka atd.) na trh. Parlament nejen odmítl zvířata klonovat, ale rovněž žádá zákaz importu klonovaných zvířat, což původní návrh Komise neobsahuje, čímž Komise nabídla jen polovičaté řešení. Klonování je samo o sobě především etickým problémem. Na jedné straně sice umožňuje efektivněji pracovat s kvalitními kusy zvířat, na druhé straně je prokázán velmi negativní dopad na dárce a především příjemkyně klonovaného vajíčka, a to především ve formě nárůstu zdravotních obtíží a časté vysoké bolestivosti. Zpráva EP kromě klonování zvířat navrhuje zákaz výroby zárodečných produktů (spermatu, oocytů a embryí) z klonů pro účely plození zvířat (potomků klonů) tradičními reprodukčními technikami. Existují vědecké důkazy o tom, že klonovací postupy způsobují špatné životní podmínky chovných samic a potomků klonů také v případě chovaných ryb a drůbeže, byť méně významně než u savců. Proto EP prosadil změnu, aby se opatření vztahovala na veškerá chovaná zvířata, a tedy nikoli jen na zvířata z řad skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých, jak navrhuje Komise.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. ‒ La relazione ha lo scopo di sospendere in tutti territori dell'UE la clonazione degli animali da allevamento, l'introduzione nel mercato di cloni di embrioni e la vendita di prodotti derivati da animali clonati. Ho votato in favore di questa relazione al fine di evitare quella che ritengo essere una pratica potenzialmente pericolosa e lesiva della sicurezza alimentare dei cittadini europei.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomasz Piotr Poręba (ECR), na piśmie. ‒ Zagłosowałem za sprawozdaniem posłanek Moi i Sommer ze względu na szkodliwość klonowania nie tylko dla ludzi, ale także dla samych zwierząt. Klonowanie naraża zwierzęta na ogromne cierpienie, zaś badań naukowych w zakresie bezpieczeństwa żywności pochodzącej z mięsa klonowanych zwierząt jest bardzo niewiele. Brakuje również stosownego oznakowania produktów pochodzących od potomstwa i samych klonów, które już pojawiają się na rynku. Konsumenci mają prawo znać pochodzenie nabywanych produktów, dlatego niezbędne jest wdrożenie nie tylko systemu oznakowania, ale przede wszystkim rejestracji produktów spożywczych wytworzonych z mięsa klonowanych zwierząt.

Unia Europejska powinna zdecydowanie zmienić kierunek w zakresie bezpieczeństwa żywności i zadbać o zdrowie obywateli. Nie będzie to możliwe, gdy rynek będzie zalewany produktami genetycznie modyfikowanymi lub pochodzącymi z mięsa klonowanych zwierząt.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ Le Parlement européen a demandé à une large majorité l'interdiction du clonage et de la commercialisation d'animaux clonés, et des produits dérivés et issus de leurs descendants, au sein de l'Union. Cette décision devrait permettre de mettre définitivement un terme à la commercialisation de produits clonés et de protéger les consommateurs en Europe. La pratique du clonage est encore mal maîtrisée et les effets secondaires sur les êtres humains ne sont pas tous connus. J'en suis satisfait. J'ai néanmoins rappelé par mon vote que nous devions nous abstenir d'imposer des contraintes lourdes et inutiles à nos entreprises du secteur.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Votei favoravelmente por concordar que a clonagem de animais para fins agropecuários é um processo negativo a vários títulos.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Riquet (ALDE), par écrit. ‒ Le clonage animal est une technique qui consiste à reproduire des animaux à partir de cellules souches. En plus des nombreuses contraintes éthiques, ces pratiques ont soulevé des questions d’ordre scientifique.

Il a en effet était démontré que le clonage animal génère une perte de bien-être pour les animaux clonés et que leur taux de mortalité après la naissance est d’ailleurs considérablement plus élevé que pour les animaux nés de manière naturelle.

Ainsi j’ai voté pour ce texte qui vise à interdire la consommation d’animaux clonés et de leur progéniture dans l’Union européenne, interdiction qui comprend la production, l’élevage et l’importation. De même, ce texte vise à augmenter la traçabilité de la viande, des embryons et des semences au sein de l’Union européenne, ce qui permettrait d’éviter de nouveaux scandales alimentaires.

 
  
MPphoto
 
 

  Michèle Rivasi (Verts/ALE), par écrit. ‒ Les députés européens ont confirmé aujourd’hui le vote en commissions AGRI et ENVI de juin 2015 sur l’interdiction totale du clonage dans l’alimentation et de l’utilisation de clones, ou de leurs descendants, dans la production alimentaire. Le Parlement a renforcé considérablement le texte proposé par la Commission européenne passant d’une mise à niveau d’un moratoire à une interdiction pure et simple. Les parlementaires se sont assurés que cette interdiction vaudra non seulement pour la viande et le lait obtenus à partir de clones mais aussi de leurs descendants, là où réside la véritable menace.

Les citoyens attendent en effet des règles européennes solides pour répondre à des préoccupations très sérieuses au regard du bien-être animal, des risques pour la biodiversité et la santé. Le clonage, à travers une artificialisation de l’élevage, est incompatible avec le modèle agricole porté par les écologistes.

Pour s’assurer que les règles choisies soient correctement appliquées, les députés ont également voté pour introduire des dispositions sur la traçabilité de ces aliments y compris en cas d’importation.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. ‒ J'ai soutenu la résolution législative du Parlement européen concernant le clonage d'animaux dans l'Union européenne. Ce rapport renforce la proposition initiale de la Commission, élargissant l'interdiction temporaire de la technique de clonage pour les animaux élevés et reproduits à des fins agricoles à l'importation et la mise sur le marché des descendants d'animaux clonés, des produits germinaux (sperme, ovocytes et embryons) d'animaux clonés et des denrées alimentaires issues d'animaux clonés ou de leurs descendants.

Plusieurs arguments plaident en faveur de ce renforcement: des études scientifiques montrent que le clonage est un risque pour le bien-être animal, l'impact de la consommation d'aliments clonés sur la santé humaine est incertain, le clonage n'est actuellement pas utilisé à des fins agricoles dans l'Union européenne et les consommateurs européens y sont largement opposés. Enfin, l'élargissement prévu par le rapport concerne les principaux produits pour lesquels le clonage est utilisé, il était donc important de les prendre en compte.

J'ai également soutenu la mise en place de systèmes de traçabilité au niveau de l'Union européenne dans le but de faire respecter les interdictions prévues dans le règlement.

 
  
MPphoto
 
 

  Liliana Rodrigues (S&D), por escrito. ‒ O Parlamento Europeu aprovou hoje (por 529 votos a favor) regras que proíbem a clonagem de todas as espécies de animais para fins agropecuários e a importação de alimentos e outros produtos provenientes desses animais ou dos seus descendentes. Está ainda por provar a eficiência das práticas de clonagem, já o sofrimento provocado nos animais está mais que documentado. Se a clonagem não é utilizada para fins agropecuários na União Europeia, a preocupação relaciona-se com a importação oriunda de alguns países terceiros, como os EUA, o Canadá, a Argentina, o Brasil e a Austrália. Como a maioria dos eurodeputados, defendo que este texto deve assumir a forma de um regulamento para ser diretamente aplicável nos Estados—Membros, em vez de uma diretiva, como proposto pela Comissão, que teria de ser transposta para a legislação nacional.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ Apoyo la prohibición de la técnica de la clonación de animales con fines ganaderos, propuesta por la Comisión Europea, que incluye a clones de animales y clones de embriones. El informe del Parlamento Europeo tiene algunos aspectos positivos, como la ampliación de la prohibición a todas las especies de granja. Sin embargo, va demasiado lejos en toda una serie de exigencias, de muy difícil implementación, cuya consecuencia inmediata va a ser el bloqueo de las negociaciones con la Comisión y el Consejo.

Por este motivo, he decidido que el sentido de mi voto, en esta primera lectura del Parlamento Europeo, fuera la abstención.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ Le Parlement européen a opposé un 'non' catégorique au clonage animal, à la mise sur le marché des animaux clonés ou d'embryons clonés vivants, à la commercialisation de produits comme le lait ou les viandes issus d'animaux clonés, mais aussi à l'importation dans l'UE des produits provenant de la descendance d'animaux clonés et des denrées issues de la progéniture de ces clones. Je me réjouis que le Parlement se soit prononcé pour une interdiction générale du clonage pour l'alimentation humaine ou animale, dans l'intérêt de la santé humaine, de la santé et du bien-être animal et de l'environnement. Respectant ainsi 80% des citoyens européens qui ne veulent pas entendre parler de nourriture d'animaux clonés dans leur assiette. Le rapport voté hier vient demander à l'UE de légiférer par voie de règlement et d'imposer un système de certification aux exportateurs de produits dérivés d'animaux clonés vers l'UE pour assurer la traçabilité de ces aliments et garantir ainsi la mise en application du règlement.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ Em dezembro de 2013, a Comissão publicou duas propostas legislativas sobre a clonagem de animais para fins alimentares esta que está em apreço e uma proposta de acompanhamento da diretiva relativa à colocação no mercado de alimentos provenientes de clones de animais. Ambas pretendem suspender o uso da técnica de clonagem na UE para animais de criação, a colocação no mercado de clones de animais vivos e de clones em fase de embrião e a comercialização de alimentos, como a carne e o leite, provenientes de clones de animais.

Subscrevo a posição das relatoras relativamente aos efeitos negativos da clonagem e sou favorável à proposta da Comissão. No entanto, existem diversas preocupações que foram manifestadas pelos cidadãos e pelo Parlamento Europeu que não foram acolhidas, nomeadamente, no que respeita aos alimentos provenientes de descendentes de animais clonados e ao material de reprodução de clones e seus descendentes.

Corroboro, por isso, as alterações apresentadas pelas relatoras para reforçar a proposta da Comissão, no sentido de criar um regulamento coerente e eficaz, que dê resposta às preocupações legítimas do sector agropecuário e dos cidadãos europeus em geral e que seja compatível com o quadro regulamentar da OMC.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport qui permet l'interdiction du clonage à des fins alimentaires ; en parallèle, le texte renforce l'interdiction que la Commission avait prévue en prévoyant non seulement l'interdiction de la commercialisation de denrées alimentaires issues d'animaux clonés mais également celle de denrées issues de descendants de ces animaux.

Ce texte prend en compte les problèmes qu'engendre le clonage en termes de bien-être animal.

Enfin, concernant la traçabilité à établir, nous devons nous assurer qu'elle soit concrètement applicable.

Je me félicite de l'adoption de ce texte qui envoie un signal fort et rappelle que nous restons vigilants et intransigeants à propos de la santé des citoyens européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Massimiliano Salini (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questa proposta, perché sono contrario sia alla clonazione degli animali da allevamento, che alla commercializzazione di alimenti provenienti da animali clonati. Non ritengo necessaria l'introduzione nel mercato di cloni di embrioni animali. È stato dimostrato, dagli esperti in materia scientifica, che la produzione asessuata sia causa di malessere per gli animali, infatti, questa tecnica di riproduzione è causa di disfunzioni placentari e fetali per gli animali utilizzati ai fini riproduttivi.

 
  
MPphoto
 
 

  Matteo Salvini (ENF), per iscritto. ‒ Ho votato a favore in quanto ritengo necessario evitare l'utilizzo a fini alimentari di animali clonati o loro discendenti per tutelare la salute dei cittadini.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de este informe porque queremos dejar claro que nos oponemos firmemente a la clonación de animales con fines alimenticios. Además, nos gustaría aprovechar la oportunidad de este debate para ir un poco más allá y destacar otro aspecto que nos resulta aún más trascendente. Porque si hay algo que realmente nos preocupa es la extensión de una agricultura y una ganadería altamente tecnificada, que se basa en grandes inversiones de capital y que supone unos costes de energía que sólo significan un maltrato irreparable a nuestra tierra. El uso de la clonación animal con fines alimenticios o el uso de transgénicos como alimento animal suponen un peligro, especialmente porque dan mayor poder a las grandes corporaciones y dejan indefensos a los campesinos que cuidan y respetan la tierra. Frente a ello, apostamos por un mundo rural vivo, que se apoye en aquellos agricultores y ganaderos que generan empleo digno, que son capaces de darnos productos de alta calidad, que entienden que lo realmente importante es el respeto a los ciclos naturales y que, además, generan un sector económico rico y sostenible en el tiempo

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), in writing. ‒ The European Parliament’s decisive vote today makes it clear that the European Commission’s proposal is not comprehensive enough. The weak legislation proposed by the Commission would create generations of EU farm animals coming from animals cloned in third countries. Research shows that people do not want cloning to be used in food production, and the European Parliament is the only EU institution standing up for citizens’ views and opposing the use of cloning in the food chain. The cross-party support for this position reflects the clear message from public opinion polls on this issue, and I urge the Council to take note of this when responding to Parliament’s report.

 
  
MPphoto
 
 

  Olga Sehnalová (S&D), písemně. ‒ Podpořila jsem usnesení k návrhu směrnice o klonování zvířat a jejich rozmnožovaní pro hospodářské účely, protože navazuje na konzistentní, dlouhodobě odmítavý postoj Evropského parlamentu k problematice klonovaní, a vyjadřuje vážné námitky proti uvádění zvířecích klonů, jejich potomků a výrobků z nich na trh EU. Otázka klonování je velmi citlivá pro evropské občany, například využívání klonů v potravinářském průmyslu většina spotřebitelů jednoznačně odmítá. Legislativní úprava proto musí na tyto obavy účinně reagovat.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Por el momento, la clonación no está siendo utilizada con fines agrícolas en la UE. Con todo, es usada en ciertos países terceros, como Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil y Australia.

Las técnicas de clonación ponen en entredicho el bienestar animal. Además, plantean problemas éticos y dan más poder a las grandes industrias de reproducción frente a la cría de animales convencional.

Este informe del Parlamento fortalece la propuesta de la Comisión, adoptando un enfoque más amplio en todos los aspectos relacionados con la clonación de animales con fines de reproducción. El objetivo es abordar las preocupaciones sobre la salud animal y su bienestar y la percepción de las consumidoras y consumidores y consideraciones éticas en relación a las técnicas de clonación. Las modificaciones propuestas pretenden poner en práctica una regulación eficaz y coherente que responda a las legítimas preocupaciones del sector agrícola y de la ciudadanía europea en general. Es por esto que he votado a favor de este informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Ricardo Serrão Santos (S&D), por escrito. ‒ A ciência deve servir a humanidade, mas dentro de parâmetros éticos. A clonagem para fins de produção alimentar coloca demasiados problemas em termos de bem-estar animal para que tal prática possa ser justificável nos nossos dias. Por esta razão, esta deve merecer a nossa total oposição. Ainda que seja também verdade que esta prática não representa vantagens do ponto de vista económico, há países em que animais descendentes de animais clonados entram na cadeia alimentar. Por outro lado, é também comum o uso de material reprodutivo clonado para fins de melhoramento animal. É importante estabelecer um sistema de traceabilidade absolutamente rigoroso e fiável para a importação para a União Europeia de animais descendentes de animais clonados e de material genético clonado.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Seymour (EFDD), in writing. ‒ I voted against this report because I believe a blanket prohibition via regulation will affect competitiveness in the long term.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ Because of the negative effects of cloning on animal welfare, which, amongst other things, greatly outweighs any immediate positive gains, I supported the report because we should prohibit the use of cloning and a ban on the placing of the market of the corresponding products should be put in place until more scientific research and technological progress has been made.

 
  
MPphoto
 
 

  Branislav Škripek (ECR), písomne. ‒ Nikto dnes nemôže hodnoverne povedať, aké negatívne dôsledky na ľudské zdravie by mohlo mať klonovanie zvierat na hospodárske účely, nehovoriac o morálnej rovine takejto nebezpečnej hry so životom, aj keď sa jedná o zvieratá. Celkovo je proti technike akéhokoľvek klonovania až 84 % občanov EÚ. Z týchto dôvodov som hlasoval za zákaz klonovania hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a koní chovaných a rozmnožovaných na hospodárske účely.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Škrlec (Verts/ALE), napisan. ‒ Prije svega želim napomenuti kako kloniranje životnija nije u skladu s Direktivom Vijeća 98/58/EZ kojom su utvrđeni opći minimalni uvjeti za dobrobit životinja koje se uzgajaju ili drže u svrhu proizvodnje. Trenutno, kloniranje se ne koristi za svrhe uzgoja u Europskoj uniji. Međutim, želio bih obratiti pozornost kako se u trećim zemljama kloniranje koristi. Istraživanja Eurobarometra iz 2010. godine pokazuju potporu građana kloniranju od tek 18 %, što ukazuje na malu mogućnost promjene stava europskih građanki i građana u bliskoj budućnosti.

Na plenarnoj sjednici podržao sam amandmane kojima se želi izmijeniti status pravnog akta iz direktive u uredbu kako bi se unaprijedila pravna sigurnost te osigurala racionalnost i dosljednost u provedbi, poštujući načela supsidijarnosti i proporcionalnosti. Izmjene i dopune predložene u ovom nacrtu izvješća imaju za cilj uspostaviti učinkovitu i koherentnu uredbu koja se bavi opravdanom zabrinutošću poljoprivrednog sektora i europskih građanki i građana u cjelini.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. ‒ Napriek tomu, že doteraz nebol zaznamenaný jednoznačný dôkaz o tom, že konzumácia mäsa a mlieka z klonovaných živočíchov by bola pre ľudí riziková, ja osobne ju vidím ako pomerne rizikovú. Mrzí ma, že v EÚ je aj napriek varovaniam odborníkov stále povolené klonovať zvieratá na účely produkcie potravín, a rovnako i dovážať a predávať takéto potraviny v spotrebiteľskej sieti. Myslím si, že spotrebiteľ by mal mať možnosť rozhodnúť sa, či chce alebo nechce konzumovať takto vyprodukované potraviny. Žiaľ, tým, že potraviny z klonovaných zvierat nemusia byť označené, spotrebiteľ tak nemá šancu zistiť, či potravina pochádza z klonovaného zvieraťa alebo jeho potomkov. Podporila som správu, lebo som presvedčená, že tejto otázke je potrebné venovať oveľa väčšiu pozornosť než doteraz a do diskusie na túto tému zapojiť čo najširší okruh zainteresovaných osôb a inštitúcií. Som presvedčená o tom, že ak sa nedokážeme vysporiadať so súčasnými problémami, tak na svetovom trhu budeme v budúcnosti aj v tejto oblasti ťahať za kratší koniec.

 
  
MPphoto
 
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE), pisno. ‒ V EU ne obstaja nikakršna zakonodaja, ki bi urejala samo kloniranje, prav tako pa se v državah članicah EU kloniranje za kmetijske namene ne uporablja. Znanstvene študije so pokazale, da kloniranje predstavlja tveganje za dobrobit živali, prav tako pa evropska javnost meni, da kloniranje živali ne prinaša koristi, ni varno, je nepravično in zaskrbljujoče.

Poročilo navaja utemeljene pomisleke državljanov in EP, s tem ko opominja Komisijo, da v svoje predloge ni vključila določb o hrani iz potomcev kloniranih živali ter ukrepov v zvezi z reprodukcijskim materialom kloniranih živali in njihovih potomcev. Pridružujem se mnenju, da bi bilo treba predlog Komisije okrepiti s sprejetjem bolj celostnega pristopa do vseh vidikov, ki zadevajo kloniranje živali za kmetijske namene – treba je oblikovati učinkovito in dosledno uredbo, ki bo upoštevala legitimno zaskrbljenost kmetijskega sektorja in evropskih državljanov.

Na splošno menim, da negativni učinki kloniranja v veliki meri odtehtajo vsakršen morebiten pozitiven učinek, in se tako močno zavzemam za prepoved kloniranja, prepoved dajanja živih živalskih klonov, njihovega zarodnega materiala in njihovih potomcev na trg ter prepoved trženja hrane iz živalskih klonov, zato sem tudi glasoval za sprejetje poročila.

 
  
MPphoto
 
 

  Joachim Starbatty (ECR), schriftlich. ‒ Der Sommer/Moi-Bericht zielt ab auf ein vollständiges Klonverbot von Tieren für landwirtschaftliche Zwecke innerhalb der EU, sowie auf ein entsprechendes Importverbot.

Ich teile zwar die Bedenken zum Klonen für die Landwirtschaft aus Gründen der Tiergesundheit beim derzeitigen Stand der Forschung.

Die Verbraucher in den Mitgliedstaaten der EU sind jedoch unterschiedlich aufgeschlossen gegenüber diesen Produkten, so dass wir eine Regulierung auf tieferer Organisationsebene fordern. Die Zertifizierung von Produkten, die ohne den Einsatz von Klonen produziert werden, würde die Wahl der Verbraucher erhalten.

Die Kommission zweifelt selbst an ihrer Zuständigkeit. Das lässt sich schon daran erkennen, dass sie sich in der Vorschlagsbegründung nur auf den „Gummiparagraphen 352“ AEUV stützt.

Der Bericht Moi/Sommer geht sogar noch darüber hinaus, indem es statt einer Richtlinie eine Verordnung fordert. Damit verschiebt der Bericht die Zuständigkeit zusätzlich in Richtung der europäischen Ebene.

Ich lehne den Bericht daher aus Subsidiaritätsgründen ab.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaromír Štětina (PPE), písemně. ‒ Zdržel jsem se hlasování o zprávě Moi/Sommer. Problematiku klonování lze nahlížet z různých úhlů pohledu a rozhodně není namístě její černobílé vidění. Bohužel právě černobílé vidění zvolila většina v EP, když se kategoricky vymezila proti klonování a všem dalším postupům, které s ním souvisí. Ve výzkumu klonování jsme přitom stále ještě na počátku a neznáme odpovědi na spoustu otázek, které ho provází. Odpovědi na tyto otázky však nezískáme, když klonování v plném rozsahu zakážeme. Místo toho bychom měli otevřít prostor výzkumu, který by se zaměřil na obavy s klonováním spojené a současně na příležitosti, které může přinést. Zatímco návrh Komise byl věcný a nepředpojatý, v EP se na něj nabalily předsudky odpůrců klonování a tím ho znehodnotily. Považuji za chybné, že EP svým hlasováním vytvořil překážky tomu, aby problematika klonování mohla být důkladně odborně prozkoumána a zmapována, a tím zabránil tomu, aby o ní mohlo být v EU kvalifikovaně rozhodnuto.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. ‒ Podržavam ovo izvješće jer je nedopustivo da životinje koje se koriste kao hrana za ljude budu klonirane. Premda je to praksa u nekim zemljama izvan Europske unije, poput SAD-a, Kanade, Argentine, Brazila i Australije, držim da hrana napravljena od kloniranih životinja treba ostati zabranjena za europska tržišta.

Slijedom toga, također zabranjena treba biti i hrana koja dolazi od životinja koje su potomci kloniranih životinja jer je, između ostalog, upitna njena kvaliteta i koliko je ona uopće zdrava. Stoga hrana koja se uvozi iz drugih zemalja u Europu treba imati certifikate da nije podrijetla od klonova, njihovih potomaka ili da nije prerađena iz raznih embrija, zametaka, klonova ili njihovih potomaka.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. ‒ A ban on the use of cloning in animal production for farm purposes of all animal species should be introduced. A ban should be created on placing on the market food products derived from animal clones or their descendants, embryo clones and germinal products of animal clones. Moreover, EU Member States should ensure that all animals imported into the EU are proven not to be clones or descendants thereof, and that no food or germinal products derived from clones or their offspring are imported into the EU. This should apply to the entire EU single market, and that is why I support this report.

The prohibition of placing on the EU market of cloned animals, their offspring and products derived from them would entail a requirement for the EU’s trading partners to introduce traceability and labelling requirements akin to those long implemented in the EU. This will in effect benefit EU farmers, food producers and consumers by reinforcing the global outreach of Europe’s leading animal welfare and food standards.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ Podržavam ovo izvješće jer naglašava prvenstveno zdravstvena pitanja. Važno je zaštiti osobe koje mogu eventualno konzumirati neprovjerene mesne proizvode, no i zdravlje i dobrobit životinja obzirom da tehnike kloniranja nisu dovoljno razvijene te u mnogim slučajevima uključuju zlostavljanje životinja.

Problemu se treba izričito stati u kraj te ga srezati u korijenu, pa izvještaj naglašava zabranu uvoza mesa za prvu generaciju kloniranih životinja te zabranu uvoza mesa iz trećih zemalja bez odgovarajućeg certifikata i predstavljene dozvole za uvoz.

Izvješće je kompromis između racionalnosti i emocionalnosti kod ophođenja sa životinjama te predstavlja jasan znak solidarnosti pri odlučivanju unutar institucija EU-a. Poslušao se glas građana koji su izričito protiv mesnih proizvoda kloniranih životinja kao i svih oblika prerađevina proisteklih iz istih.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Sulík (ECR), písomne. ‒ Návrh som nepodporil, pretože nesúhlasím s predstavenými argumentmi za takmer úplný zákaz klonovania zvierat a iné súvisiace zákazy, s ktorými návrh prichádza alebo ktoré návrh podporuje. Ako vo svojom stanovisku uviedol Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, klonovanie nemá žiadny vplyv na bezpečnosť mäsa a mlieka získaného z klonov. Jedinou oporou tohto návrhu sú preto morálne argumenty. Keďže však nesúhlasím s tým, aby k morálnemu správaniu boli ľudia nútení, musel som návrh odmietnuť. Je na osobnom rozhodnutí každého človeka, či produkty pochádzajúce z klonovaných zvierat svojím nákupom podporí alebo nepodporí. Obzvlášť, keď klonované zvieratá nemusia nutne žiť horšie ako iné zvieratá, ktoré klonované neboli.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. ‒ Glasovala sem za poročilo o predlogu direktive EP in Sveta o kloniranju goveda, prašičev, ovc, koz in enoprstnih kopitarjev, rejenih in reproduciranih za kmetijske namene. Nasprotujem kloniranju živali za kmetijske namene, saj je to sporno z več vidikov: etični, zdravje ljudi in dobrobit živali. Moramo iti še korak dlje in doseči popolno prepoved kloniranja in uvažanja kloniranih izdelkov. S sprejetjem poročila znova dokazujemo, da želimo tudi v prihodnje v Evropski uniji najvišje standarde na področju hrane na svetu.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Svoboda (PPE), písemně. ‒ Podpořil jsem dnešní legislativní rezoluci Evropského parlamentu, která požaduje zákaz klonování zvířat. Vítám, že se plénum k této etické otázce postavilo jednoznačně a vyslyšelo tak většinový názor občanů EU. Nyní je třeba vyčkat, jako pozici zaujmou členské státy v Radě.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. ‒ A provisional ban on cloning animals and placing food from cloned animals on the market is an appropriate step and one that I can support.

However, I consider calls to make this ban permanent and widen its scope to cover all species kept and reproduced for farming purposes to be disproportionate. Furthermore, I have concerns about the implications of extending the ban to include imports of food produced from the descendants of cloned animals and calls to establish a traceability system at European Union level.

In my opinion, the report adopted by the Committees strays too far from the principle of scientific evidence-based policy-making. I believe any moves to introduce a permanent ban should be based on a full impact assessment of scientific evidence.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός ( NI), γραπτώς. ‒ H έκθεση στρέφεται επιφανειακά ενάντια στην κλωνοποίηση, αφήνει πάρα πολλά παράθυρα και έχει σκοπίμως παραλήψεις ώστε, εν τέλει, τρόφιμα που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα να καταλήξουν στην αγορά.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. ‒ Szavazatommal támogattam a jelentést, mivel úgy vélem, hogy a klónozás kérdéskörével foglalkoznunk kell a tudomány fejlődése és a gyakorlat etikai vonzatai miatt is. Fogyasztói felmérések szerint az európai polgárok határozottan tiltakoznak a klónozott állatokból készült élelmiszerek fogyasztása ellen, és a többség állatjóléti és általános etikai megfontolások alapján a mezőgazdasági céllal végzett klónozást is helyteleníti. A téma tehát intenzív vitákat vált ki a lakosság körében is, mindamellett, hogy a klónozás definíciója nem mindig egyértelmű, mivel azt gyakran összekeverik a genetikailag módosított szervezetekkel (GMO).

A vita során felhívtam a figyelmet, hogy komoly kérdéssel állunk szemben, és hogy az Európai Parlament szerepe a probléma jelzése és a politikai iránymutatás. Ezt a problémafelvetést a Bizottságnak további tudományos és gyakorlati szemszögből is meg kell vizsgálnia, és megoldási javaslatot kell tennie. Továbbá aláhúztam, hogy a jelentés valós problémát vet fel, a klónozás miatti genetikai diverzitás csökkenésétől, a technológiai függőség növekedésén keresztül, egészen a komoly etikai kérdésekig. Éppen ezért támogattam, hogy a mezőgazdasági céllal tartott állatok klónozása, illetve a klónozott állatok utódaiból készült termékek és azok importja ne legyen lehetséges ezen a ponton. Véleményem szerint a jelentés betölti szerepét, még akkor is, ha néhány ponton más vélemények is léteznek, például hogy lehet-e ellenőrizni leszármazottak klóneredetét, vagy hogy mit nevezünk igazán klónozásnak.

 
  
MPphoto
 
 

  Dario Tamburrano (EFDD), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questo rapporto che vieta la clonazione animale e che soprattutto impedisce l'ingresso nella catena alimentare dei discendenti degli animali clonati. È questo infatti il nocciolo del problema.

La clonazione è una tecnica molto costosa; è assurdo utilizzarla per ottenere un animale da mungere o da macellare. È conveniente invece clonare un animale particolarmente produttivo per sfruttare commercialmente la sua discendenza. Vietare l'ingresso nella catena alimentare europea degli animali clonati senza occuparsi dei loro discendenti sarebbe inutile e soprattutto ipocrita nei confronti dell'opinione pubblica europea, in gran parte contraria alla clonazione.

Questa pratica pone infatti tre problemi. Primo: le sofferenze degli animali. La gravidanza e il parto delle "madri surrogate" sono soggette a complicazioni; molti cloni non riescono a raggiungere l'età adulta. Secondo problema: la clonazione incoraggia una visione antropocentrica del rapporto fra il genere umano e gli altri esseri viventi, poiché induce a considerare gli animali d'allevamento come una mera macchina produttiva. Infine, terzo e più grave problema. Porre una costosa tecnica di laboratorio, quale la clonazione, alla base della riproduzione degli animali d'allevamento e alla base della produzione del nostro cibo significa renderci ancor più dipendenti dalle grandi società operanti nel ramo dell'agri-bio-tecnologia.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ I opposed the report on the cloning of animals kept and reproduced for farming purposes because some of its provisions are technically non-feasible. I support a provisional ban on the use of a cloning technique which does not prevent research and scientific progress. On the contrary I am not in favour of extending the ban to descendants of clones and food products because the traceability requirements would impose an excessive burden on farmers. Similarly, the trade and import of these products is already happening and banning it is unfeasible unless we end all trade in animals or in animal products with countries authorising it, which would not be beneficial for the European consumers.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabelle Thomas (S&D), par écrit. ‒ Alors que l’importation des productions issues d’animaux clonés ou de leur descendance n’est pas encore interdite en Europe, j’ai pris la décision de soutenir le rapport Moi & Sommer, qui s'oppose au clonage et vise à renforcer le principe de précaution dans la législation actuelle.

Si la législation européenne interdit déjà la production issue de ce processus de modification génétique, aucun règlement n'interdit à ce jour l’importation de telles productions. Avec ce rapport, le Parlement Européen réaffirme son opposition au clonage et franchit une étape supplémentaire pour la sécurité alimentaire et la protection de nos concitoyens. Des mécanismes de traçabilités devront être respectés par nos partenaires commerciaux et il sera dorénavant impossible d’importer des produits issus d’animaux clonés ou de leurs dérivés. Au-delà de la sécurité alimentaire et de la protection des consommateurs, le souci du bien-être animal est également évoqué dans ce rapport, car selon les données dont nous disposons, les animaux clonés connaissent une mortalité hors-normes. Enfin, comme dans le cas de tout organisme génétiquement modifié, le rapport pointe le risque réel que provoque le clonage pour notre diversité génétique.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ Odobravam i držim opravdanima oba prijedloga koja sadrži ova direktiva - privremenu zabranu kloniranja tradicionalno uzgojenih vrsta te zabranu uvoza životinja te embrija klonova, budući da ista isključuje kloniranje koje se provodi u znanstvene svrhe, ono koje se provodi da bi se očuvalo rijetke i ugrožene vrste, za sportske i kulturne događaje, te za proizvodnju medicinskih proizvoda i sprava.

Smatram pravilnim promjenu u formi zakonodavnog prijedloga Komisije koju predlaže izvješće - od direktive prema uredbi, jer će se na taj način omogućiti da privremena zabrana postane trajna te će se značajno proširiti opseg zabrane kako bi ista mogla pokriti vrste koje se reproduciraju za potrebe uzgoja, potomke kloniranih životinja, hranu te stočnu hranu dobivenu iz potomaka kloniranih životinja.

Snažno podupirem i konstataciju koja se nalazi u izvješću, a koja navodi da je iznimno teško pratiti trag hrane dobivene iz potomaka kloniranih životinja, te iz nje proizašli prijedlog za certifikatima u izvozu te za kreiranjem sistema za praćenje na razini Europske unije.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Osnutek zakonodajne resolucije o kloniranju živali – goveda, prašičev, ovc, koz in kopitarjev–, hranjenju in razmnoževanju za kmetijske namene nalaga, da je treba prepovedati uvoz kloniranih živali kakor tudi semena in izdelkov iz živalskih klonov. Uvozi morajo biti označeni s certifikatom, ki navaja, da izdelek ni klon ali potomec klona živali. Ker kot velika večina Evropejcev zaradi moralnih in etičnih razlogov ter zaradi dobrobiti živali kloniranja kot tehnike pridobivanja hrane ne podpiram, sem poročilo podprla.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de este informe porque queremos dejar claro que nos oponemos firmemente a la clonación de animales con fines alimenticios. Además, nos gustaría aprovechar la oportunidad de este debate para ir un poco más allá y destacar otro aspecto que nos resulta aún más trascendente. Porque si hay algo que realmente nos preocupa es la extensión de una agricultura y una ganadería altamente tecnificada, que se basa en grandes inversiones de capital y que supone unos costes de energía que sólo significan un maltrato irreparable a nuestra tierra. El uso de la clonación animal con fines alimenticios o el uso de transgénicos como alimento animal suponen un peligro, especialmente porque dan mayor poder a las grandes corporaciones y dejan indefensos a los campesinos que cuidan y respetan la tierra. Frente a ello, apostamos por un mundo rural vivo, que se apoye en aquellos agricultores y ganaderos que generan empleo digno, que son capaces de darnos productos de alta calidad, que entienden que lo realmente importante es el respeto a los ciclos naturales y que, además, generan un sector económico rico y sostenible en el tiempo.

 
  
MPphoto
 
 

  Evžen Tošenovský (ECR), písemně. ‒ Při hlasování o zprávě kolegyně Sommer jsem hlasoval proti přijetí dalšího zákazu klokonování. Podle mého názoru současná směrnice Rady č. 98/58/ES dostatečně ošetřuje celý proces techniky asistované reprodukce. Vědecké poznatky navíc nepotvrzují argumenty, které byly ve zprávě použity. Hlasoval jsem tedy v souladu s českou pozicí vydanou k tomuto materiálu.

 
  
MPphoto
 
 

  Mylène Troszczynski (ENF), par écrit. ‒ Ce texte est bienvenu car il va mettre de facto un frein aux importations venues des États-Unis, c'est donc un coup porté à l'étendue du TTIP.

Mais se pose tout de même un problème majeur car il n'existe à ce jour aucun moyen technique permettant de contrôler si un produit est issu d'un clone. On peut bien entendu miser sur la bonne foi des exportateurs qui, dans le doute faute de traçabilité existante, se refuseront certainement à établir un certificat et renonceront à exporter dans l'UE. Cette perspective présente toutefois peu de sécurité juridique.

Le clonage est exploité depuis plusieurs années sans traçabilité particulière, le cheptel américain est aujourd'hui "contaminé" de façon incommensurable.

Le groupe ENF a amendé le texte soumis en plénière pour assurer la sécurité des citoyens européens : faute de vérification technique, nous préférons suspendre les importations des produits qui peuvent être concernés à partir des pays où le commerce de produits clonés est autorisé. Nous proposons également de mieux définir les "descendants de clones".

Notre amendement ayant été rejeté, j'ai voté pour l'abstension.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de este informe porque queremos dejar claro que nos oponemos firmemente a la clonación de animales con fines alimenticios. Además, nos gustaría aprovechar la oportunidad de este debate para ir un poco más allá y destacar otro aspecto que nos resulta aún más trascendente. Porque si hay algo que realmente nos preocupa es la extensión de una agricultura y una ganadería altamente tecnificada, que se basa en grandes inversiones de capital y que supone unos costes de energía que sólo significan un maltrato irreparable a nuestra tierra. El uso de la clonación animal con fines alimenticios o el uso de transgénicos como alimento animal suponen un peligro, especialmente porque dan mayor poder a las grandes corporaciones y dejan indefensos a los campesinos que cuidan y respetan la tierra. Frente a ello, apostamos por un mundo rural vivo, que se apoye en aquellos agricultores y ganaderos que generan empleo digno, que son capaces de darnos productos de alta calidad, que entienden que lo realmente importante es el respeto a los ciclos naturales y que, además, generan un sector económico rico y sostenible en el tiempo.

 
  
MPphoto
 
 

  Ernest Urtasun (Verts/ALE), por escrito. ‒ He votado a favor de la resolución porqué lanza un mensaje clarísimo: no queremos comida de origen clonado en el mercado alimentario.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Vajgl (ALDE), in writing. ‒ In this controversial vote I expressed myself in favour of extending the ban on animal cloning to include their descendants, the products that derive from them, and any import into the EU in general. Unfortunately I could not follow my Group’s line, which rejected the extension of the ban to clone-derived descendants and products. Scientific progress has not advanced much in this field and cloning techniques are not yet mature: many animals subject to cloning experiments die painfully after a week, and this should not be allowed to happen. At the same time, human beings’ health is also at stake, because the effects and consequences of meat and products derived from cloned animals are still not well known.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report, which advocates the banning of cloned animals and their descendants from sale for consumption in our single market for the next 5 years, as well as completely suspending the use of cloning on farm animals within the EU. This is important, not only to protect consumer standards within the EU but also to offer an incentive to our trading partners to move away from this intensification of the farming process. With the scientific consensus suggesting high health risks for the animals involved, it is crucial that we move to protect animal welfare and preserve the standards of our Union. Cloning was an awe-inspiring scientific advance, but we must be cautious about its effect on our farming techniques and our health.

 
  
MPphoto
 
 

  Hilde Vautmans (ALDE), schriftelijk. ‒ Ik heb om diverse redenen besloten om tegen het klonen van dieren voor landbouwdoeleinden te stemmen. Allereerst sterven veel van de gekloonde dieren na enkele weken onder hevige pijn. Te tweede staat het klonen in de Europese Unie nog niet op punt en dreigt de Europese markt overspoeld te worden door Aziatische gekloonde producten. Deze resolutie verhelpt deze scheeftrekking. Ten derde is het merendeel van de bevolking (nog) niet bereid om het klonen in haar voedselketen te accepteren.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. ‒ Les interrogations éthiques et morales concernant le clonage des animaux sont nombreuses, que ce soit pour des raisons éthiques et morales que pour des raisons concernant la santé et le bien-être des animaux. Les citoyens européens y sont majoritairement opposés.

Il n'existe d'ailleurs toujours aucune preuve que ces pratiques ne soient pas dangereuses tant pour la santé des consommateurs que pour l'environnement ou pour le bien-être des animaux. Ainsi, ce rapport permet d’assurer le respect du principe de précaution concernant la santé publique des citoyens européens.

Ce rapport propose la suspension du recours au clonage pour produire des denrées alimentaires ainsi que la traçabilité des descendants d'animaux clonés pour éviter toute mise sur le marché de denrées alimentaires provenant de clones et/ou de leurs descendants.

Cette traçabilité est particulièrement importante, dans la mesure où, si le clonage à des fins agricoles n'est pas autorisé dans l'Union, il l'est dans certains pays tiers.

Je me félicite donc de l'adoption de cette proposition de règlement qui vise à mieux garantir la sécurité alimentaire et la santé des citoyens européens et je vote pour.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ No fundamental, acompanhamos o conteúdo deste relatório, apelando assim à prevalência do princípio da precaução no que toca à reprodução assexuada ou clonagem de animais domésticos.

Pensamos também que este princípio deve ser reforçado através de mecanismos de controlo e fiscalização visando proibir a comercialização e o consumo de alimentos oriundos de animais clonados.

O procedimento de clonagem aplicado à produção agropecuária é o reflexo de um modelo de produção assente na procura desenfreada da produtividade e do lucro a qualquer preço. Este quadro competitivo dos mercados liberalizados está na base deste problema.

Por isso, o nosso apoio a este relatório contra a clonagem de animais domésticos é também um grito de alerta em defesa da pequena e média agricultura familiar. Em defesa de um modelo de produção assente na biodiversidade e no respeito pelas normas sociais e ambientais. O único capaz de garantir um ordenamento equilibrado do nosso território, a sustentabilidade do nosso mundo rural e uma produção alimentar saudável para o nosso povo.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (ENF), schriftlich. ‒ Ich habe diesen Bericht unterstützt, da bisher geäußerte Kritik aufgenommen wurde und in weiterer Folge eine Verbesserung der bisherigen Rechtslage dargestellt wird.

 
  
MPphoto
 
 

  Cecilia Wikström (ALDE), skriftlig. ‒ Jag stöder till fullo kommissionens förslag att förbjuda kloning av djur och försäljning av produkter från klonade djur på den europeiska marknaden. Det finns tydliga djurhälsoproblem med förfarandet, och tills dessa problem är lösta bör ett förbud gälla. Att som föredragandena vill, dvs. utöka förbudet till att även gälla avkomma från klonade djur, är mycket problematiskt. Det finns redan nu en mängd avkommor till klonade djur i Europa, och hos dessa djur finns inga hälsoproblem.

Förslaget innebär även stora problem för import från tredje land. Föredragandena har antagit en ståndpunkt som ligger mycket långt från rådets hållning och dessutom långt från vad som är praktiskt genomförbart. Detta kommer att göra fortsatta diskussioner mycket problematiska och riskerar att stoppa upp hela lagstiftningsprocessen. Det troliga resultatet av parlamentets beslut är att området fortsätter att vara helt oreglerat.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (S&D), in writing. ‒ Labour MEPs voted for this report, which calls for a ban on the cloning of farm animals in Europe. Labour MEPs believe in making decisions based on facts and, in this case, animal welfare concerns. Cloning farm animals might be a scientific advancement, but it has no environmental, social or health benefits. There is substantial evidence that cloned animals and the surrogate mothers who carry them can suffer health and welfare problems. Cloning animals for farming purposes takes animal husbandry in entirely the wrong direction, merely making intensive farming even more intensive.

 
  
MPphoto
 
 

  Iuliu Winkler (PPE), în scris. – Studiile științifice au demonstrat cu dovezi copleșitoare faptul că clonarea animalelor reprezintă un pericol pentru bunăstarea animalelor. De aceea, am votat Raportul referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind clonarea bovinelor, porcinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor crescute și reproduse în scopuri agricole. Acest raport consfințește interzicerea clonării animalelor de fermă pe întreg teritoriul UE. Pentru că, în țări terțe precum SUA, Canada, Argentina, Brazilia și Australia clonarea animalelor de fermă este folosită, prin acest raport se suspendă introducerea pe piață a animalelor vii rezultate din clonare și a embrionilor rezultați din clonare și comercializarea produselor alimentare, cum ar fi carnea și laptele, provenite de la animale rezultate din clonare.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne. ‒ Klonovanie zvierat na hospodárske účely považujem za nesprávne. Na jednej strane dosiahnutá úroveň vedeckého pokroku nedokáže vylúčiť riziko utrpenia zvierat, ktoré sú týmto spôsobom splodené, dochádza k vážnym deformáciám spôsobeným nevyvinutím orgánov, končatín a podobne. Na druhej strane veda nedokáže stopercentne garantovať bezpečnosť potravín, ktoré vzniknú z klonov alebo ich potomkov, ktorých genetický kód môže byť poškodený. Preto som podporila pripomienky Parlamentu, ktorých cieľom je efektívny zákaz klonovania zvierat na území EÚ a zároveň zákaz dovážania a predaja takýchto zvierat, ich potomkov a výrobkov z nich na spoločnom európskom trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Θεόδωρος Ζαγοράκης ( PPE), γραπτώς. ‒ Το ΕΚ ορθά θέτει πιο αυστηρούς περιορισμούς στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απαγόρευση της κλωνοποίησης ζώων, επεκτείνοντας την απαγόρευση για όλα τα ζώα που εκτρέφονται για γεωργικούς σκοπούς, τους απογόνους τους και τα προϊόντα που προέρχονται από αυτά, καθώς και για τις εισαγωγές τέτοιων προϊόντων στην ΕΕ. Δεν έχουμε δικαίωμα να θέσουμε σε κίνδυνο την υγεία των ευρωπαίων πολιτών, αλλά και των επόμενων γενεών καταναλώνοντας προϊόντα αμφιβόλου ποιότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Zanni (EFDD), per iscritto. ‒ La clonazione animale a fini agricoli solleva non solo questioni correlate alla salute e al benessere degli animali e alla scelta dei consumatori, ma anche problemi etici, oltre a rappresentare una sfida sul piano normativo. Al momento la clonazione è usata prevalentemente per ottenere animali riproduttori; i prodotti alimentari potenzialmente commercializzati nell'UE proverrebbero solamente dalla prole dei cloni. Sebbene la clonazione degli animali per scopi di produzione alimentare non avvenga nell'UE, la clonazione agricola a fini commerciali ha luogo in diversi paesi tra cui Argentina, Australia, Brasile, Canada e Stati Uniti e può essere effettuata anche in Cile, Cina, Nuova Zelanda e Uruguay, paesi nei quali sono attive società dedite alla clonazione. Dato che cominciano a entrare nella filiera alimentare la carne e il latte ottenuti dalla discendenza dei cloni e dai cloni stessi, è tassativo garantire una normativa lungimirante e condizioni di parità in questo settore. È importante notare che nessuno dei paesi terzi ha istituito sistemi affidabili di tracciabilità e etichettatura, o di identificazione e registrazione; questo pacchetto, relativamente alla clonazione animale, tiene conto delle preoccupazioni relative al benessere degli animali e delle implicazioni etiche, nell'intento di conferire una maggiore certezza giuridica al settore interessato entro il 2016.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Žitňanská (ECR), písomne. ‒ Téma klonovania zvierat držaných a rozmnožovaných na hospodárske účely zahŕňala rozhodovanie o dvoch smerniciach, ktoré Európska komisia navrhla v súvislosti so zákazom ich klonovania, ako aj so zákazom ich dovozu z iných krajín. Druhý návrh smernice pracoval so zákazom produktov z klonovaných zvierat, ako aj zákazom produktov pochádzajúcich z potomkov týchto zvierat. V hlasovaní o tejto téme som sa však zdržala. Zvieratá podľa môjho názoru nepredstavujú vec, ktorú môžeme reprodukovať. V tejto oblasti by sme mali rešpektovať prírodné zákony a nesnažiť sa ich umelo meniť.

 
  
MPphoto
 
 

  Kosma Złotowski (ECR), na piśmie. ‒ Produkcja bezpiecznej i zdrowej żywności powinna być oparta na metodach naturalnych. Tylko wtedy możemy mieć gwarancję, że produkty, które trafiają na nasze stoły, nie będą bombą z opóźnionym zapłonem. Wykorzystanie klonowania do celów chowu zwierząt jest więc niemożliwe do zaakceptowania dla wszystkich, którym leży na sercu zarówno dobro ludzi, jak i samych zwierząt hodowlanych.

To, że nie mamy obecnie wielu dowodów, jaki wpływ wywiera spożywanie żywności, do produkcji której wykorzystano klonowanie lub modyfikacje genetyczne, jest dowodem na to, jak trudno takie miarodajne badania przeprowadzić. W tej sytuacji to my, konsumenci, będziemy pełnili rolę królików doświadczalnych i będziemy ponosić długofalowe skutki wprowadzenia na rynek takich produktów.

Europa jest w stanie produkować wystarczającą ilość żywności z wykorzystaniem metod naturalnych i szukanie sztucznych metod zwiększania jej podaży jest nierozsądne, również ekonomicznie, gdyż uderzy to w jej producentów. Dlatego w pełni popieram wprowadzenie stałego zakazu klonowania zwierząt oraz rozszerzenie zakresu tego zakazu.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Zorrinho (S&D), por escrito. ‒ Votei favoravelmente o relatório sobre a clonagem de animais mantidos e reproduzidos para fins agropecuários, por considerar que os efeitos negativos da clonagem ultrapassam quaisquer possíveis efeitos positivos, devendo esta continuar a ser proibida na União Europeia. A clonagem é um perigo para o bem-estar animal, segundo estudos científicos, para além das questões éticas que levanta. Neste sentido, este relatório mantém a posição firme contra a clonagem de animais, tanto na produção como na importação, e as alterações propostas destinam-se a criar um regulamento eficaz e coerente, capaz de responder às preocupações legítimas do sector agropecuário e dos cidadãos europeus em geral.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. ‒ O procedimento de clonagem aplicado à produção agropecuária, proibido na UE, não tendo como objetivo suprimir qualquer défice de produção agropecuária, é antes o reflexo de um modelo de produção assente na procura desenfreada da produtividade e do lucro a qualquer preço, seja ele o sofrimento animal, seja a segurança alimentar ou mesmo o sustento dos pequenos agricultores.

No fundamental, acompanhamos o conteúdo deste relatório, apelando, assim, à prevalência do princípio da precaução no que toca à reprodução assexuada ou clonagem de animais. Achamos mesmo que este princípio deve ser reforçado através de mecanismos de controlo e fiscalização, visando proibir a comercialização e consumo de alimentos oriundos destes animais.

Este relatório vai mais longe do que a Comissão Europeia na sua comunicação, aumentando o espectro de produtos a proibir provenientes de animais clonados, sendo que alguns produtos ficaram pelo caminho, tais como todos os produtos provenientes de descendentes de animais clonados ou os materiais para reprodução provenientes destes animais.

Por isso, o nosso apoio a este relatório é também um grito de alerta em defesa da pequena e média agricultura familiar, em defesa de um modelo de produção assente na biodiversidade e no respeito pelas normas sociais e ambientais.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Zullo (EFDD), per iscritto. – La clonazione animale rappresenta un tema controverso, che ha ripercussioni tanto sulla salute e sul benessere animale quanto sulla sicurezza dei consumatori. A questi problemi la scienza non è ancora riuscita a dare risposte certe che riescano a fugare dubbi e perplessità. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha infatti riconosciuto l'esistenza di rischi per la salute degli animali dovuti ad alti tassi di mortalità associati alla tecnologia di clonazione. Sebbene la clonazione degli animali per scopi di produzione alimentare non avvenga nell'UE, questa pratica avviene in Paesi come Argentina, Australia, Brasile, Canada e Stati Uniti, prevalentemente per ottenere animali riproduttori da cui ottenere capi da macello. A causa di ciò cominciano a entrare nella filiera alimentare la carne e il latte ottenuti dalla discendenza dei cloni e dai cloni stessi, ed è perciò necessario che garantire una normativa in grado di disciplinare un settore nuovo e che attualmente è sottoposto alle regole generali relative alla commercializzazione dei nuovi prodotti e dei nuovi ingredienti alimentari, che tiene in considerazione le caratteristiche specifiche della clonazione. Ho votato a favore della proposta perché il pacchetto tiene in debito conto le preoccupazioni emerse da più parti, vietando l'introduzione di materiale riproduttivo di animali clonati così come di latte e carni da essi derivati.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Zver (PPE), pisno. ‒ Glasoval sem za poročilo poslank Sommer in Moi o kloniranju živali, rejenih in reproduciranih za kmetijske namene.

Kloniranje živali je kontroverzno iz več razlogov. Najprej so tu moralni pomisleki, saj kloniranju živali lahko sledi kloniranje ljudi. Potem je tu trpljenje živali, visoka stopnja smrtnosti klonov v vseh fazah razvoja, prirojene anomalije in neobičajno veliki potomci, ki povzročijo težka rojstva in smrti novorojencev. Nenazadnje, množično vzgajanje klonov bi lahko dolgoročno škodilo raznovrstnosti živalskega sveta.

Okoli 80% državljanov EU nasprotuje kloniranju za kmetijske namene in tako je tudi stališče moje politične skupine, EPP. Žal na tem področju še nimamo ustreznih pravil in tretje države lahko k nam uvažajo meso in mleko, ki izhaja iz kloniranih živali. Predlog Evropske komisije je dober, ker prepoveduje kloniranje živali za kmetijske namene, prav tako pa vzrejo in prodajo njihovih potomcev, zarodnega materiala in proizvodov, kot sta meso in mleko.

Ne bi pa bilo smiselno, da prepovemo kloniranje v EU, obenem pa ga spodbujamo v tretjih državah s tem, ko uvažamo te živali ali njihove produkte. Zato sem podprl stališče odbora ENVI, ki zahteva, da imajo vse živali, zarodni material in hrana, ki se uvaža v EU, potrdila, da ne izvirajo iz kloniranih živali.

 
Note legali - Informativa sulla privacy