Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2210(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0223/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0223/2015

Rasprave :

PV 07/09/2015 - 26
CRE 07/09/2015 - 26

Glasovanja :

PV 08/09/2015 - 5.10
CRE 08/09/2015 - 5.10
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0290

Doslovno izvješće
Utorak, 8. rujna 2015. - Strasbourg Revidirano izdanje

6.10. Obiteljska poduzeća u Europi (A8-0223/2015 - Angelika Niebler)
 

Dichiarazioni di voto orali

 
  
MPphoto
 

  Σοφία Σακοράφα (GUE/NGL). Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως γνωρίζετε, ένα ποσοστό 75%-90% των επιχειρήσεων στις χώρες του Νότου είναι οικογενειακές και η μεγάλη πλειοψηφία αυτών είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όντας μικρομεσαίες, αποτέλεσαν τα πρώτα και τα σημαντικότερα θύματα της οικονομικής κρίσης. Αποτελεί λοιπόν επιτακτική ανάγκη τόσο η άμεση ενασχόληση με το πρόβλημα σε επίπεδο κοινοτικής και εθνικής πολιτικής, όσο και η δρομολόγηση μιας νέας πρωτοβουλίας. Στο πλαίσιο αυτό, η έκθεση επιλέγει μια εμπεριστατωμένη και ισορροπημένη προσέγγιση, με στόχο, είτε την αντιμετώπιση όλων των παραγόντων που οδηγούν στον αποκλεισμό αυτών των επιχειρήσεων από μέτρα στήριξης, είτε την απαλλαγή τους από παραγωγικές υποχρεώσεις διότι, καταρχήν, οι ιδιαιτερότητές τους δεν έχουν αναλυθεί και δεν έχουν προσεχθεί ιδιαίτερα και διότι οι κοινοτικές και εθνικές πολιτικές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποδείχτηκαν έτσι κι αλλιώς ανεπαρκείς και αναποτελεσματικές στην αντιμετώπιση της κρίσης και του φαινομένου της αποεπένδυσης. Η απουσία λοιπόν ενός νομικά δεσμευτικού και στατιστικά αποδεκτού ορισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το τι είναι οικογενειακή επιχείρηση έχει αποτέλεσμα την αδυναμία συλλογής στατιστικών και συγκρίσιμων στοιχείων και παράθεσης καλών πρακτικών, την ανυπαρξία μελετών επικεντρωμένων στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, την έλλειψη αξιολόγησης των διοικητικών επιπτώσεων του ρυθμιστικού πλαισίου και, κυρίως, την απουσία ενώσεων ή δομών εκπροσώπησης των συμφερόντων τους. Με την ιδιότητα λοιπόν της σκιώδους εισηγήτριας, κατέθεσα σειρά τροπολογιών για τη βελτίωση των προβληματικών -κατά την άποψή μου- παραγράφων, όσων δηλαδή περιλαμβάνουν σημεία, στοιχεία και προτάσεις με νεοφιλελεύθερο πρόσημο, που μόνο επιπλέον ζημιά θα επιφέρουν στις οικογενειακές επιχειρήσεις. Πολλές από αυτές έγιναν αποδεκτές και ενσωματώθηκαν στο κείμενο της έκθεσης. Παράλληλα, επιχείρησα με την κατάθεση προφορικής τροπολογίας που υπερψηφίστηκε, να υπογραμμίσω ότι οι ανάγκες, οι προκλήσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω επιχειρήσεις συναρτώνται άμεσα με το μέγεθός τους και ότι, ως εκ τούτου, οι οικογενειακές επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους είναι αυτές που δικαιούνται και πρέπει άμεσα να τύχουν μιας κατ` αναλογία δίκαιης χρηματοδοτικής θεσμικής υποστήριξης ή και ανακούφισης από περιττές υποχρεώσεις. Τελειώνοντας κύριε Πρόεδρε, με την υπερψήφιση του συνόλου της έκθεσης και έχοντας ολοκληρώσει από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυτή τη συνολική και συναινετική προσπάθεια, καλώ την Επιτροπή να προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση των προτεινόμενων ενεργειών. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Juan Carlos Girauta Vidal (ALDE). Señor Presidente, hoy hemos votado a favor de un informe cuyo objetivo es servir de estímulo a la Comisión para empezar a dedicar más atención a las empresas familiares. Así lo merecen unas compañías que representan más del 60 % de las empresas europeas y entre el 40 % y el 50 % de los puestos de trabajo en el sector privado.

Necesitamos una definición común que nos permita recoger y comparar datos a nivel europeo. Debemos afrontar los problemas que son específicos de estas empresas como, por ejemplo, su transmisión más difícil de lo normal por la aplicación del impuesto de sucesiones. También hay que reforzar la cooperación entre las distintas organizaciones nacionales de empresas familiares y promover en mayor medida, desde la Unión Europea, el intercambio de buenas prácticas.

Por último, debemos asegurarnos de que medidas pensadas para mejorar la actividad de todas las empresas, como la creación de ventanillas únicas y el fomento del espíritu empresarial, lleguen también a las empresas familiares.

 
  
MPphoto
 

  Dubravka Šuica (PPE). Gospodine predsjedniče, podržala sam ovo izvješće gospođe Niebler o obiteljskim poduzećima u Europi budući da živimo u vremenima kada je potrebno pokrenuti gospodarstvo, a time i smanjiti ogromne brojke nezaposlenih među kojima je najviše mladih.

Ovakav oblik gospodarstva predstavlja inovativan izvor zapošljavanja u privatnom sektoru i stoga je potrebno poticati njegov razvoj. Brojne su prednosti i važna uloga ovakvih obiteljskih poduzeća jer njeguju gospodarske aktivnosti koje se prenose generacijama što je doprinos gospodarskom rastu.

Međutim, mnoge države članice nemaju uređeno zakonodavstvo i financijske instrumente kojima bi potakle ostvarivanje novih obiteljskih poduzeća ili pomogle postojećima. Potrebno je urediti zakonodavstvo, stvoriti povoljnu administrativnu klimu koja bi ovakvim poduzećima omogućila uspješno poslovanje i uspješnije nacionalno gospodarstvo. Potrebno je stvoriti mjere koje bi ojačale gospodarsko okruženje i razvoj obiteljskih poduzeća na razini Europske unije, osvijestiti probleme koji se odnose na obiteljska poduzeća, a i mi u Hrvatskoj na obiteljskim poduzećima baziramo naše programe i na taj način kanimo pokrenuti Hrvatsku.

 
  
MPphoto
 

  Deirdre Clune (PPE). Mr President, I was happy to support this report and the spotlight it puts on family businesses across Europe. They form the backbone of our economy, and there is still no clear definition of them, so it does make it difficult to implement necessary legislation. Sixty percent of all enterprises in the EU are family-run and they account for 40-50% of our jobs in the private sector. They generally take a long—term view, because they are owner-owned rather than non-owner owned and so they have an eye on the future and on ensuring that the business passes on to future generations. One of the single biggest issues and questions facing family businesses is that of succession and passing on the business: 450 000 companies each year, employing 2 million people, find themselves in this position and, because of many difficulties, it is estimated that 150 000 businesses are forced to close because of the difficulty in passing on the business. We need to create the right framework, we need to recognize that they are important and we need to do more work in this area, but I compliment the rapporteur Mrs Niebler on producing the report because it is very valuable in highlighting the effect of family businesses.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). Υπερψήφισα την έκθεση διότι δρομολογεί διαδικασίες για την ενίσχυση των οικογενειακών επιχειρήσεων και στην Ελλάδα, εκεί όπου τα μνημόνια και οι πολιτικές της μερκελικής λιτότητας που επιβλήθηκαν με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οδήγησαν σε μαζική ανεργία, εκεί όπου η ανεργία πλήττει πλέον πάνω από ενάμιση εκατομμύριο συμπολίτες μας. Μετά από πέντε χρόνια λιτότητας, 230.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν κλείσει. Οι οικογενειακές επιχειρήσεις απαρτίζουν το 85% του συνόλου των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και δημιουργούν το 60% των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, με αποτέλεσμα να αποτελούν ισχυρούς πυλώνες της ευρωπαϊκής οικονομίας. Πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσπίσει τον ορισμό των οικογενειακών επιχειρήσεων, ούτως ώστε να μην αποκλείονται από τις δυνατότητες στήριξης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, πρέπει να δοθεί άμεση χρηματοδότηση στις οικογενειακές επιχειρήσεις, ούτως ώστε να υπάρξουν επενδύσεις σε αγορές του εξωτερικού αλλά και άμεση πληροφόρηση σχετικά με τις ευκαιρίες των αγορών. Ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). A családi vállalkozásokról szóló jelentésre igennel szavaztam. A családi vállalkozásoknak igen nagy szerepe lenne a volt szocialista országokban is, mégpedig nemcsak gazdasági szerepe, hanem politikai szerepe is. Miért mondom ezt? Ha lennének virágzó családi vállalkozások, akkor az ebben tevékenykedők lennének a legfüggetlenebb emberek. Hiszen ők nem lennének kiszolgáltatva a hatalomnak. Mint ahogy pl. a sok-sok közmunkás, aki vagy kap közmunkát, vagy nem. Attól függően, hogy hogy viselkedik, rosszalkodik-e, mondjuk elmegy-e egy tüntetésre vagy hasonló, avagy nem. Illetőleg nincsenek kiszolgáltatva úgy, mint az 50-60 ezer forintot kereső, szalag mellett dolgozó munkások. Ők lennének tehát azok, akik a közéletben aktívan részt vehetnének, helyi szinten is, települési szinten is, országos szinten is. Mert méltósággal, emelt fejjel, gazdaságilag és minden szempontból függetlenül élhetnének. Na, pontosan ez az, amiért nem támogatják őket.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE). Mr President, despite the lack of clear and uniform criteria to define ‘family business’ across Europe, and their vast heterogeneity in terms of incorporation form and size, there are various common traits which set them apart, such as a flexible decision-making process, a high degree of creativity and innovation, a longer-term view on investment, and high involvement and responsibility towards their business, customers, employees and their local community.

It is because of such assets that they play a pivotal role in the regional and national economies and account for more than half of jobs in the private sector in Europe. However, various studies conducted recently show that they also face similar difficulties in terms of access to finance, taxation, a stifling regulatory framework, and the challenge of attracting the right people with the right skills. Coming from a region whose economy is overwhelmingly based on family companies I can only salute the drafting of this report and stress the importance for the European Union of taking supportive measures in their regard.

 
  
MPphoto
 

  Marijana Petir (PPE). Gospodine predsjedniče, podržala sam ovo izvješće jer obiteljska poduzeća predstavljaju više od 60 % svih europskih poduzeća i ona su zaslužna za 40 – 50 % svih radnih mjesta u privatnom sektoru. Manji broj obiteljskih poduzeća ostvaruje velik udio u ukupnom prometu svih poduzeća i na taj način pruža doprinos otvaranju radnih mjesta i rastu te gospodarskom uspjehu pojedine zemlje.

Obiteljska poduzeća često imaju znatno veći udio vlastitog kapitala od ne-obiteljskih poduzeća. Rezultat je gospodarska stabilnost poduzeća i stabilnost cjelokupnog gospodarstva te prostor za daljnja ulaganja u to poduzeće.

Potrebno je poboljšati pravne okvire za prijenos obiteljskog poslovanja, stvoriti posebne financijske instrumente za taj prijenos i na taj način izbjeći krizu likvidnosti kako bi jamčili daljnji opstanak obiteljskih poduzeća i spriječili njihovo propadanje ili prisilnu prodaju.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). Mr President, family-owned businesses are the backbone of the Northern Ireland economy, and 97% of all businesses in Northern Ireland, many of them family-owned, can be classed as SMEs. In order to grow the economy, support jobs and invest in public services, we need to support small business, not to saddle it with further regulation and burdens from Europe.

In addition to these burdens, in Northern Ireland we now have a case where a family-owned business, Ashers, has had a legal ruling against it for refusing to inscribe a cake because of a deeply-held religious belief. In this world of competing rights, we need to see that a family running a small business is not deprived of the fundamental right of freedom of conscience.

 
  
MPphoto
 

  Andrejs Mamikins (S&D). – Priekšsēdētāja kungs, kolēģi! Es atbalstīju šo ārkārtīgi svarīgo dokumentu, jo ģimenes uzņēmumi ir jāatbalsta un tas manā skatījumā ir Eiropas Komisijas uzdevums Nr. 1 — sniegt atbalstu ne tikai finansiāli, bet arī informatīvi, tātad izplatīt informāciju, kā attīstīt ģimenes biznesu.

Manā valstī — Latvijā — ģimenes bizness veido lielu daļu no iekšzemes kopprodukta un sniedz ļoti lielu ieguldījumu cīņā pret bezdarbu. Protams, pati galvenā, ja ne vissvarīgākā, problēma ir finansēšana. Jo tas ceļš ir jāatvieglo cilvēkiem, kuri vēlas kopā ar saviem ģimenes locekļiem turpināt un attīstīt biznesu, ar visu ģimeni iesaistoties tajā.

Un vēl — jābūt vienotai institūcijai Eiropas Savienībā, kuras pienākums būtu sniegt tieši šo informāciju un kurā varētu vērsties un uzzināt, kā dibināt šo biznesu.

Un pēdējais, ģimenes uzņēmums ir liels garants vislielākajai vērtībai — ģimenei, proti, kad tēvs strādā kopā ar dēlu un viņi visi — kopā ar sievu vai mammu. Tas nozīmē, ka ne tikai uzņēmums būs plaukstošs, bet arī ģimene būs stipra un bagāta. Paldies!

 
  
 

Dichiarazioni di voto scritte

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ No he podido votar a favor del presente informe debido a que, pese a suponer un necesario impulso de las pequeñas y medianas empresas familiares de Europa, implica un posicionamiento en favor de las grandes empresas con este tipo de propiedad. Las empresas familiares suponen el 85 % de las empresas europeas y generan el 60 % del empleo privado. Esta relevancia fundamental requiere unas medidas de apoyo que permitan sostener nuestro sistema productivo. Es por las importantes medidas de apoyo propuestas en este informe por lo que no hemos podido votar en contra del mismo. Sin embargo, existe un apoyo explícito que clama por convertir a la gran empresa familiar en beneficiaria de las medidas de apoyo que actualmente reciben las pymes. Es por esto por lo que no he podido votar a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Aliot (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du rapport sur les entreprises familiales en Europe car ce rapport est très favorable à ce type d'entreprises et à leur développement à long terme. Le rapport rappelle que 85% des entreprises européennes sont des entreprises familiales qui représentent 60% des emplois du secteur privé. Plusieurs mesures sont suggérées afin de favoriser les entreprises familiales et la transmission comme la simplification des procédures administratives, la promotion d'activités de formation pour développer entrepreneuriat et lutter contre la pénurie de main d'œuvre et le chômage des jeunes. Je me suis prononcé en faveur de ce rapport car il rappelle également que la législation en matière de fiscalité directe ou de succession relève de la compétence des États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Pascal Arimont (PPE), schriftlich. ‒ In der Deutschsprachigen Gemeinschaft sowie überall in der Europäischen Union stellen Familienunternehmen die Basis der Wirtschaft dar. Sie schaffen die meisten Arbeitsplätze und bieten oft langfristige Wachstumsperspektiven, stoßen jedoch auf zahlreiche Probleme, wenn es um Investitionsfinanzierung oder Generationenübergabe geht. Ich unterstütze daher diesen Initiativbericht, der die EU-Mitgliedstaaten dazu aufruft, günstigere Bedingungen für Familienunternehmen zu schaffen.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport est positif à bien des égards. Il est très favorable aux entreprises familiales, à leur développement sur le long terme et, surtout, à leur transmission... tout en rappelant que "la législation en matière de fiscalité directe et de succession relève de la compétence des États membres".

J'ai donc voté pour ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ I oppose new EU legislation in this field. However, I support the principle of reducing red tape, as well as greater recognition of the challenges faced by family businesses. As this report includes both, I abstained.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Tikslas – šeimos verslo įmonių Europoje skatinimas. Šeimos verslo įmonės gali atlikti lemiamą vaidmenį įveikiant finansų ir ekonomikos krizę ir gaivinant ekonomiką. Daugiau kaip 60 proc. visų įmonių ES yra šeimos verslo įmonės, privačiajame sektoriuje jos sudaro 40–50 proc. darbo vietų. Šeimos verslo įmonių apibrėžtis nėra teisiškai privaloma ir visai nenaudojama valstybėse narėse. Dėl to MVĮ apibrėžties nebeatitinkančios šeimos verslo įmonės negali naudotis tam tikromis galimybėmis paramai gauti. Be to, daug šeimos verslo įmonių bando neviršyti Komisijos nustatytų MVĮ kriterijų ir to padariniai aiškūs: neįdarbinama daugiau darbuotojų, užkertamas kelias pelno ar apyvartos augimui, taigi, automatiškai ir tolesniam ekonomikos augimui. Be to, sudėtinga palyginti šeimos verslo įmonių padėtį visose ES valstybėse narėse – visoje ES yra daugiau kaip 90 skirtingų šeimos verslo įmonių apibrėžčių. Pritariu siūlymams, kad reikia daugiau duomenų, skaičių ir faktų iš atskirų valstybių narių, kad būtų galima geriau suvokti šeimos verslo įmonių sunkumus ir iššūkius ir skatinti keistis geriausia patirtimi.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ Malgré ses imperfections et quelques regrettables concessions aux idéologies à la mode, ce rapport de Madame Niebler s'avère très favorable aux entreprises familiales, à leur développement sur le long terme et, surtout, à leur transmission. Je n'ai donc pas hésité à le soutenir, d'autant que le rapporteur y rappelle que "la législation en matière de fiscalité directe et de succession relève de la compétence des États membres" : il y est davantage question d'échanges de bonnes pratiques, avec un certain nombre de recommandations sans contraintes pour les États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ La crise économique que traverse l'Europe doit nous pousser à trouver des solutions innovantes afin faire redémarre la croissance, d'augmenter le nombre d'investissement et de lutter activement contre le chômage galopant. En effet, 25 millions de citoyens de l'Union sont au chômage, dont plus de cinq millions de jeunes âgés de moins de 25 ans.

Il est, donc, essentiel d'instaurer un environnement propice à l'investissement pour nos entreprises et, plus généralement, de développer l'esprit d'entreprise dans l'ensemble de l'Union.

Le rapport, que j'ai approuvé, souligne que les entreprises familiales, en particulier, peuvent jouer un rôle déterminant dans la résorption des effets de la crise financière et économique et dans la redynamisation de l'économie. Les entreprises familiales représentent en effet plus de 60 % des entreprises de l'Union et 40 à 50 % des emplois du secteur privé.

Le rapporteur estime dès lors que les États membres doivent fournir plus de données et de chiffres pour permettre une meilleure compréhension des problèmes et des enjeux auxquels les entreprises familiales doivent répondre, ainsi que pour favoriser les échanges de bonnes pratiques.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. ‒ Europa tiene 25 millones de desempleados. Las empresas familiares tienen un papel importante en la superación de la crisis económica, por su capacidad en la creación y fijación del empleo —sobre todo en las comunidades locales—, de trabajo de calidad. En este momento representan un 60 % de las empresas de la Unión pero, no obstante, tienen problemas de financiación, de internacionalización así como problemas administrativos por el éxodo de cargas. Es por tanto necesario que se mejore la normativa vigente analizando sus problemas para dar solución a sus dificultades y necesidades, y adaptarlas a la normativa europea, así como que los diferentes Estados puedan asegurar la adaptación a las mismas y garantizar su continuidad en el futuro. Por ello he votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. – Ce rapport intitulé « entreprises familiales en Europe » rappelle que 85% des entreprises européennes sont des entreprises familiales, représentant 60% des emplois du secteur privé. Ces entreprises sont vitales pour l’économie européenne car elles sont fortement enracinées dans leur lieu d’implantation et sont des facteurs de préservation des emplois dans les zones rurales et les régions dévastées contribuant ainsi à la lutte contre le vieillissement de la population et le dépeuplement de certaines régions. Les États membres sont dès lors incités à encourager la mise en place d’infrastructures spécifiques, ainsi qu’à assurer la viabilité des entreprises notamment des start-up. En effet, les entreprises familiales sont par nature flexibles et sont excellentes pour repérer des perspectives nouvelles et les innovations. Constatant que ces dernières sont sous-financées depuis la crise, le rapport encourage les États à prévoir des mesures spécifiques, telles que la simplification administrative et fiscale, l’amélioration de cadre juridique de transmission de ces entreprises ou encore promouvoir les activités de formation … C’est pourquoi, j’ai décidé de voter en faveur de ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della relazione che sottolinea in modo efficace l'importantissimo ruolo delle imprese familiari nell'economia europea definendo altresì "prioritaria" la messa a punto di un quadro giuridico adatto a sostenere questo tipo di impresa.

 
  
MPphoto
 
 

  Malin Björk (GUE/NGL), skriftlig. ‒ Jag har röstat nej till betänkandet.

I betänkandet uppmanas medlemsstaterna att lägga om sin skattepolitik så att den gynnar familjeföretagen, bl.a. gällande företagsskatt, arvs- och gåvoskatt. Jag anser att EU inte ska blanda sig i den nationella skattepolitiken, därför röstar jag nej.

Betänkandet vill dessutom ha ökat stöd till familjeföretagen för att öka sysselsättningen. Men för att bekämpa massarbetslösheten i medlemsstaterna är det betydligt viktigare att EU bryter med åtstramningspolitiken, och satsar på offentliga gröna investeringar för infrastruktur och välfärd.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. Las empresas familiares representan más del 60 % de las empresas en la UE y entre un 40 % y un 50 % de los puestos de trabajo del sector privado. Sin embargo, no existen suficientes datos e investigaciones que permitan entender sus necesidades y estructuras específicas. La inexistencia de una definición concreta, sencilla y armonizada de empresa familiar jurídicamente vinculante a escala europea impide recabar datos comparables en los distintos Estados miembros.

Tal y como reclama este informe, es necesario elaborar una definición viable desde el punto de vista estadístico a escala europea del concepto de empresa familiar, incluyendo, además de criterios meramente cuantitativos, criterios cualitativos como la titularidad de la empresa, el control y la dirección, el riesgo y la responsabilidad social o la participación de los empleados en la gestión de las actividades empresariales. También sería conveniente crear un grupo de trabajo permanente para que se ocupe de manera especial de las necesidades y especificidades de estas empresas.

La Comisión y los Estados miembros deben además promover la información y el intercambio de conocimientos especializados y buenas prácticas, en especial respecto a la educación empresarial y la formación en gestión y en iniciativa empresarial.

Por todo ello, he votado a favor de este informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl pranešimo, kuriuo Parlamentas įvertina šeimos verslo įmonių reikšmę ir padėtį Europoje.

Parlamentas pažymi, kad mažos ir vidutinės šeimos verslo įmonės nuolat jaučia poreikį kurti naujoves ir pritraukti naujų įgūdžių ir talentų – todėl ragina Komisiją ir valstybes nares pasiūlyti mažesnėms šeimos verslo įmonėms paskatų, kad šios prisiimtų riziką dėl augimo. Šeimos verslo įmonės dėl savo istorijos yra giliai įsišaknijusios tam tikroje vietoje, todėl darbo vietų kuria ir kaimo, ir mažiau patraukliose vietovėse, taip padėdamos stabdyti gyventojų senėjimo ir jų skaičiaus mažėjimo procesą, vykstantį daugelyje ES regionų. Dėl šios priežasties Parlamentas ragina Komisiją ir valstybes nares sukurti ekonominiu požiūriu efektyvią infrastruktūrą, reikalingą siekiant užtikrinti tokių įmonių konkurencingumą, atsinaujinimą, augimą ir tvarumą. Komisija ir valstybės narės yra raginamos imtis veiksmų, kad būtų stiprinami verslumo skaitmeninėje erdvėje ir skaitmeniniai įgūdžiai, kad šeimos verslo įmonės galėtų išnaudoti visus skaitmeninių technologijų pranašumus.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Bocskor (PPE), írásban. ‒ A jelentés felhívja a figyelmet arra, hogy régen a családi gazdaságok jelentős mértékben hozzájárultak az európai gazdaság talpra állásához és manapság is jelentős szerepet játszanak a gazdasági és a társadalmi fejlődésben, a munkanélküliség csökkentésében - különösen a fiatalok körében-, valamint az emberi tőkébe történő befektetésben. A jelentés kitér többek között a családi vállalkozásokra irányuló szakpolitikák fontosságára, mert azok ösztönözhetik a vállalkozói szellemet és saját családi vállalkozás beindítására motiválhatják az európai családokat.

Problémaként fogalmazza meg, hogy sok családi vállalkozás, amely már nem fér bele a kkv fogalommeghatározásába, ugyanakkor távolról sem mondható nagyvállalatnak, nem élhet bizonyos támogatási lehetőségekkel, illetve nem mentesülhet bizonyos adminisztratív kötelezettségek alól. Ez elkerülhetetlenül szükségtelen bürokráciához vezet, ami kiváltképpen ezen közepes méretű családi vállalkozások számára nagy terhet jelent.

Véleményem szerint a családi vállalkozások többsége kkv, ezért elengedhetetlen, hogy az uniós jogszabályok jobban illeszkedjenek a valós körülményekhez és e vállalkozások igényeihez. Fontos továbbá, hogy lehetővé tegyék számukra a támogatási programok és a bürokratikus ráfordításokkal kapcsolatos könnyítések igénybevételét. A magyar néppárti delegáció tagjaként szavazatommal támogattam Angelika Niebler jelentését az európai családi vállalkozások támogatásáról írt kezdeményezésében.

 
  
MPphoto
 
 

  Franc Bogovič (PPE), pisno. ‒ Več kot 60 % vseh podjetij v Evropski uniji je družinskih podjetij, ki predstavljajo približno 40–50 % delovnih mest v zasebnem sektorju, v Sloveniji pa je delež tovrstnih podjetij celo višji od 60 %.

Družinska podjetja razmišljajo dolgoročneje kot podjetja, ki jih ne vodijo lastniki, saj želijo zagotoviti ekonomsko uspešno delovanje tudi v naslednjih generacijah. To bi moralo biti zagotovilo za stabilnost, odgovornost, razvoj in, kar je najpomembneje, zagotavljanje delovnih mest ter njihovo povečevanje. A žal je, poleg gospodarske situacije na trgu, ravno prenos lastništva na naslednjo generacijo velikokrat razlog, da družinsko podjetje ugasne, kar povzroča popolnoma nepotrebne izgube delovnih mest.

Zato je od ukrepov za spodbujanje družinskih podjetjih, tako na ravni EU kot na ravni držav članic, zelo odvisno, ali bodo ta podjetja še naprej gonilo evropskega gospodarstva in ne bo prihajalo do zapiranja delovnih mest zaradi toge zakonodaje. Prožna delovnopravna zakonodaja in zakonodaja s področja dedovanja ter spodbude za izboljšanje poslovnega okolje so nujne.

Tudi sam sem solastnik družinskega podjetja, ukvarjamo se s proizvodnjo jabolk, zato se še toliko bolj zavedam pomena tovrstnega podjetništva in odgovornosti, ki jo čutijo lastnik in preostali družinski člani do zaposlenih ter do prihodnjih generacij.

Predlagano poročilo sem zato z veseljem podprl.

 
  
MPphoto
 
 

  David Borrelli (EFDD), per iscritto. ‒ Nonostante il buon lavoro svolto dalla relatrice ho votato contro questa proposta di risoluzione perché ritengo che le nostre PMI non siano state adeguatamente tutelate. In particolare, a mio modo di vedere è sbagliato estendere l'accesso a tutti gli strumenti e i fondi previsti esclusivamente per le PMI, quali ad esempio il COSME, anche alle mid-caps companies. Inoltre, le nostre preoccupazioni principali sono relative al fatto che le aziende familiari hanno dimensioni molto variabili, che vanno dalla microimpresa alla multinazionale, ma è chiaro che le difficoltà che affronta una microimpresa per accedere agli strumenti e ai finanziamenti europei sono maggiori.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. ‒ Skoro polovicu radnih mjesta u privatnom sektoru stvaraju obiteljska mala i srednja poduzeća. Njihovo očuvanje u vrijeme krize je od iznimne važnosti. Međutim, budući da su europske potpore takvim poduzećima uvjetovane zastarjelom definicijom malog i srednjeg poduzetništva, nužno je modernizirati postojeći sustav.

Sadašnja situacija prisiljava velik broj poduzeća da se ne razvijaju kako ne bi izgubili prava na različite potpore. Podržavam ovo izvješće jer predlaže reviziju postojeće definicije i otvara mogućnost da mala i srednja poduzeća postaju konkurentnija.

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questa proposta di risoluzione perché sono fermamente convinta dell'importanza fondamentale rivestita dalle imprese a conduzione familiare per l'economia europea. Esse rappresentano una risorsa enorme per tutto il continente e ricoprono un ruolo sociale essenziale all'interno delle comunità di cui fanno parte. Pertanto ritengo che la Commissione dovrebbe fare il possibile per permetterne la sopravvivenza e, ancor di più, la crescita.

 
  
MPphoto
 
 

  Renata Briano (S&D), per iscritto. ‒ Le imprese familiari rappresentano oltre il 60% delle imprese europee e offrono circa il 50% di tutti i posti di lavoro esistenti nel settore privato in Europa. La maggior parte delle imprese attive nei settori agricolo e ittico sono imprese a conduzione familiare, così come molte nel settore dell'artigianato, del commercio e delle produzioni di beni e servizi di qualità. Esse hanno una prospettiva maggiormente a lungo termine rispetto alle aziende che non sono gestite dai titolari poiché desiderano che l'azienda sia economicamente solida anche nelle generazioni successive e per questo sono spesso fortemente radicate al territorio e rappresentano un baluardo contro lo spopolamento nelle aree rurali, oltre a costituire un importante sorgente di lavoro che è intrecciata con le comunità locali, ha caratteristiche di stabilità e non è a rischio di delocalizzazione. Per le loro particolari caratteristiche tuttavia le imprese familiari non possono essere interamente identificate con le PMI. La mancanza di una definizione unica europea su questo tipo di realtà e l'eccessiva burocratizzazione del sistema imprenditoriale causano significativi danni alle imprese familiari. È necessario che la UE dia inizio a studi aggiornati sul settore e adegui quindi il proprio quadro normativo in modo da tutelarle.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (ENF), par écrit. ‒ Ce texte défend les entreprises familiales qui représentent 60% des sociétés et la moitié des emplois dans l'Union Européenne. Ce rapport reconnait que ces entreprises ont, par le passé, toujours contribué à l'essor économique des États membres et qu'elles sont sources d'innovations et créatrices d'emplois. Elles contribuent ainsi à lutter contre le chômage des jeunes et à soutenir l'emploi dans les régions défavorisées.

Pour toutes ces raisons, il est prévu de favoriser leur financement et donc de veiller à ce que la réglementation, des marchés financiers notamment, n'entraine pas de contrainte inutile. Par ailleurs, ce texte incite les États membres à simplifier les procédures administratives et les systèmes fiscaux ainsi qu'à améliorer le cadre juridique régissant la transmission. Enfin il est indiqué de promouvoir, au mieux, dans les milieux éducatifs l'entrepreneuriat.

Attaché à la défense des PME et des entreprises familiales, nous ne pouvons que saluer ce type de propositions d'autant plus que le rapporteur précise, à plusieurs reprises, que la fiscalité relève bien de la compétence des États. Ce texte ne représente donc pas de menace particulière pour la souveraineté des États.

J'ai donc voté pour.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Criza financiară și economică a avut urmări semnificative. În întreaga Uniune Europeană există în continuare aproximativ 25 de milioane de șomeri, iar numărul tinerilor șomeri cu vârsta sub 25 de ani este de peste 5 milioane.

În aceste condiții, promovarea locurilor de muncă, a creșterii și a investițiilor reprezintă prioritatea numărul unu a orientărilor politice pentru actuala Comisie Europeană, după cum s-a prezentat la începutul mandatului său, în vara anului 2014.

În acest context, întreprinderile familiale pot să aibă un rol decisiv pentru depășirea crizei financiare și economice și pentru revitalizarea economiei, iar în concluziile la care a ajuns grupul de experți al Comisiei Europene în raportul său din 2009 s-a subliniat faptul că peste 60 % din întreprinderile din UE sunt întreprinderi familiale, asigurând aproximativ 40-50 % din locurile de muncă din sectorul privat.

Am votat în favoarea Raportului referitor la întreprinderile familiale din Europa deoarece aceste întreprinderi au o viziune pe termen mai lung decât cele care nu sunt conduse de proprietarii lor, asigurându-se totodată că și generațiile viitoare obțin performanțe economice bune.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (ENF), per iscritto. ‒ Ho espresso voto positivo. La relazione sottolinea il ruolo svolto dalle imprese a conduzione familiare nell'economia e nel mantenere i posti di lavoro anche in tempi di crisi, e chiede un quadro giuridico più adatto a questa particolare forma di impresa.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore della risoluzione sulle imprese a conduzione familiare, che sono fortemente radicate sul territorio di ciascuno Stato membro e di conseguenza possono offrire un enorme contributo alla competitività dell'Europa e alla creazione di nuovi posti di lavoro.

Nonostante queste imprese svolgano da molti decenni un ruolo così importante per la nostra economia, a esse viene dedicata un' attenzione molto scarsa a livello politico. Da un lato, per tali aziende diventa sempre più difficile accedere a strumenti di sostegno economico, mentre dall'altro gli oneri burocratici continuano a crescere, diventando insostenibili, azzerando di fatto l'aumento degli utili o del fatturato, e frenando automaticamente ogni possibilità crescita. Appare dunque cruciale comprendere al meglio le problematiche e le sfide che le imprese a conduzione familiare si trovano ad affrontare, rivolgendo nuovamente su di esse un'adeguata attenzione politica. È per questo che ho deciso di votare a favore del testo.

 
  
MPphoto
 
 

  James Carver (EFDD), in writing. ‒ I am opposed to any new EU legislation in this field, hence I voted against this proposal.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ Having regard to the fact that family run business constitutes more than 60% of all enterprises and up to 50% of private sector jobs in EU, I voted in favour of this report asking the Commission to address the challenges the family run businesses have to face and to introduce the test in the part of the assessment. I believe that they contribute to local communities so they should deserve opportunities to access to business or finances transfer.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ Le imprese a conduzione familiare sono una parte importante (85% in numero, 60% dei posti di lavoro nel settore privato) dell'economia europea, anche se la loro presenza è disomogenea nei diversi paesi dell'UE. Al di là del loro ruolo economico, coprono un ruolo sociale altrettanto essenziale. Ritengo assolutamente fondamentale di tutelare le PMI, perciò insieme alla delegazione M5S, ho votato contro la relazione della collega Angelika Niebler

 
  
MPphoto
 
 

  Caterina Chinnici (S&D), per iscritto. ‒ Il tessuto imprenditoriale europeo è composto per circa il 60% da piccole imprese a conduzione familiare. Si tratta quindi di una realtà economica molto importante verso la quale non vi è stata a livello nazionale così come europeo la giusta attenzione. La mancanza di una definizione giuridica comune a tutti gli Stati dell'Unione, non ha certamente aiutato nella individuazione di azioni specifiche verso tali imprese, che sono state e sono ancora particolarmente esposte alla crisi economica.

Il rilancio dell'economia deve partire proprio da una maggiore attenzione verso questa importante categoria di imprese e fornire ove necessario assistenza che non deve essere intesa solo come finanziaria, ma anche amministrativa e fiscale, per supportarle nel passaggio generazionale che costituisce la sfida più difficile per le imprese a conduzione familiare.

Per questi motivi è necessario raccogliere dati per arrivare quanto prima ad una definizione semplice, chiara, facilmente applicabile e confrontabile tra i paesi per contribuire a comprendere meglio il fenomeno e le sfide che le imprese a conduzione familiare sono chiamate ad affrontare.

Ho votato a favore della relazione perché ha finalmente riportato all'attenzione politica e istituzionale su un settore cosi importante per la creazione e il mantenimento occupazionale.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου ( PPE), γραπτώς. ‒ Αποτελεί αναγκαιότητα να προωθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος σε ολόκληρη την ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των οικογενειακών επιχειρήσεων στην οικονομία της ΕΕ, και να δημιουργήσει το απαραίτητο περιβάλλον που να ευνοεί την επιχειρηματική αριστεία.

Απαιτείται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η μεγέθυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας έως το 2020, καταρτίζοντας οδικό χάρτη με τα μέτρα που μπορούν να ενισχύσουν το οικονομικό περιβάλλον και την ανάπτυξη οικογενειακών επιχειρήσεων στην ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ Ho espresso il mio voto a favore del provvedimento in esame concernente le imprese a conduzione familiare in Europa. In un'Europa che conta circa 25 milioni di disoccupati, di cui 5 milioni giovani sotto i 25 anni, e, come calcolato dalla Commissione, con margini di crescita del PIL positivi per i prossimi anni, è importante rivolgere l'attenzione alle imprese a conduzione familiare. Queste rappresentano il 60% delle imprese dell'UE e offrono il 40-50% dei posti di lavoro nel settore privato. Inoltre, molte di queste sono fortemente radicate nel territorio in cui operano. Tuttavia, tali imprese vanno incontro a numerose difficoltà, a causa della mancanza di una definizione condivisa a livello europeo e della scarsa attenzione politica che ricevono. Molte imprese a conduzione familiare non rientrano nella definizione di PMI e pertanto non beneficiano di particolari strumenti o di esonero da obblighi specifici. Particolarmente difficile per tali imprese è la successione ai vertici aziendali e ogni anno, a causa di questo problema, circa 150 000 mila imprese sono costrette a chiudere. Si chiede pertanto l'introduzione di un test per le imprese a conduzione familiare e una valutazione d'impatto legislativo.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questa relazione perché trovo che abbia il grande merito di mettere nero su bianco quale grande contributo le imprese familiari diano all'economia europea. Tale riconoscimento, tuttavia, ha un senso solo nella misura in cui diventa un punto di partenza per sostenere efficacemente e finanziariamente queste imprese affinché continuino a fornire occupazione e benessere. Un'accorta politica industriale da parte dell'UE non può prescindere dal far prosperare le imprese che, come sottolineato nella relazione, fanno da cuscinetto nei periodi di crisi e garantiscono offerta di lavoro quando il ciclo migliora. Congratulazioni alla relatrice.

 
  
MPphoto
 
 

  Jane Collins (EFDD), in writing. ‒ As a UKIP MEP I am firmly against and attempt to create new binding legislation in the field of business and employment and specifically against the introduction of an ‘EU family business test’.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. – Le imprese a conduzione familiare rappresentano il 60% delle imprese dell'Unione europea e offrono il 40–50% dei posti di lavoro nel settore privato. Sono quindi essenziali per superare la crisi, favorire la ripresa economica e ristabilire l´equilibrio occupazionale. Inoltre, la maggior parte imprese familiari sono fortemente radicate al territorio, dando così un contributo significativo alla prevenzione dello spopolamento delle zone rurali. Tuttavia, sebbene esse svolgano un ruolo importante, nella pratica viene prestata poca attenzione alle loro esigenze. Manca, ad esempio, una definizione giuridicamente vincolante e armonizzata di "impresa a conduzione familiare" e ciò comporta la loro esclusione da determinati strumenti di sostegno o di determinate esenzioni amministrative. Questo ostacolo, come pure altri, andrebbero prontamente rimossi.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ No he podido votar a favor del presente informe debido a que, pese a suponer un necesario impulso de las pequeñas y medianas empresas familiares de Europa, implica un posicionamiento en favor de las grandes empresas con este tipo de propiedad. Las empresas familiares suponen un 85% de las empresas europeas y generan el 60% del empleo privado, esta relevancia fundamental requiere unas medidas de apoyo que permitan sostener nuestro sistema productivo. Es por las importantes medidas de apoyo propuestas en este informe por lo que no hemos podido votar en contra del mismo. Sin embargo, existe un apoyo explícito que clama por convertir a la gran empresa familiar en beneficiaria de las medidas de apoyo que actualmente reciben las PYMES. Es por esto por lo que no he podido votar a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Cozzolino (S&D), per iscritto. ‒ Le imprese a conduzione familiare costituiscono una parte importante delle imprese europee e, in talune regioni europee, la principale fonte di impiego. Data la loro importanza economico-sociale, ho votato in favore della risoluzione perché ritengo che la Commissione e gli Stati membri debbano prendere specifici provvedimenti finalizzati a incentivare e sostenere le imprese che intendono investire soprattutto all'estero, semplificare le procedure amministrative e fiscali così come sviluppare attività formative che permettano di mantenere un aggiornamento costante sulle pratiche più avanzate a livello di gestione.

 
  
MPphoto
 
 

  Pál Csáky (PPE), írásban. ‒ Támogattam a jelentést, mert az európai gazdaság szempontjából a családi vállalkozások meghatározóak. Szerepük fontos, mert a nagymértékben szakosodott családi vállalkozások gyakran innovátorokként szolgálnak, és hosszú távú gazdasági tevékenységük révén jelentős mértékben hozzájárulnak a gazdasági növekedéshez. Ez a típusú vállalkozás meghatározó jelentőség bír, hisz az összes európai vállalkozás 85%-át teszik ki, és a magánszektorban a munkahelyek 60%-át biztosítják. A jelentés ezért jogosan kéri a tagállamokat, hogy figyeljenek oda a kisebb családi vállalkozásokra, biztosítsák a megfelelő támogatást, segítsék őket, hogy hatékonyabban tudják használni a digitális infrastruktúrát; egyszerűsítsék adminisztratív eljárásaikat és adórendszerüket, valamint javítsák a családi vállalkozások átruházásának jogi keretfeltételeit.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report since I believe that family businesses are an important player in the European economy. This report deals with the definition of ‘family business’ in Europe and the effect of such definition in terms of funding opportunities and exemptions.

More than 60% of all enterprises in the European Union are family-run, and they account for about 40-50% of jobs in the private sector. However, family businesses that no longer meet the definition of SMEs, but are also far from being major corporations, are ineligible for specific funding opportunities and exemptions. Many family businesses try desperately to remain below recruitment and turnover thresholds set by the Commission criteria for SMEs, thus halting further growth.

The report aims at getting policymakers’ attention to this important group of entrepreneurs and to provide assistance where it is needed. It mentions a ‘family business test’, which would determine whether proposed changes to EU law have an impact on family businesses. I believe that family businesses are a major player which we need to further safeguard.

 
  
MPphoto
 
 

  Viorica Dăncilă (S&D), în scris. ‒ Întreprinderile familiale aduc o contribuție esențială la succesul reformelor privind formarea profesională și la creșterea numărului de ucenicii. În acest context, consider că, pe termen lung, sistemele de formare profesională funcționale pot contribui la combaterea deficitului de specialiști și a șomajului în rândul tinerilor și cred că statele membre și Comisia ar trebui să promoveze schimbul de bune practici cu privire la modul în care sistemele de formare profesională pot oferi întreprinderilor familiale cel mai bun mediu de investiții în ucenicii.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Ce rapport vise à améliorer la situation des entreprises familiales en Europe. Les entreprises familiales sont au cœur de la culture entrepreneuriale européenne, puisqu'elles représentent 60% des entreprises et 50% des emplois en Europe. Sachant que les entreprises familiales adoptent majoritairement une vision de long terme et contribuent à la croissance et la stabilité de notre économie, j'ai voté en faveur de ce rapport qui s'attaque aux difficultés qu'elles rencontrent, sur le plan de l'accès aux financements et la transmission de l'entreprise à la génération suivante.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce texte sur les entreprises familiales en Europe qui constituent une part essentielle de l’économie européenne. Il faut faire en sorte que toute entreprise familiale puisse avoir accès aux financements nécessaires, mais aussi alléger toute contrainte bureaucratique excessive qui risque de mettre à mal ces entreprises porteuses d’emplois.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe De Backer (ALDE), in writing. I voted in favour of this report because I am convinced that we should give careful attention to the family business in Europe. Not only because they are very important for local job creation, but also because they represent 85% of all companies and 60% of all jobs in Europe. This report addresses issues we need to tackle, such as reducing administrative burden and improving the rules for transfer of family business.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella De Monte (S&D), per iscritto. ‒ La promozione dell'occupazione, della crescita e degli investimenti sono le principali priorità politiche dell'attuale Commissione europea. Le imprese a conduzione familiare possono svolgere un ruolo determinante nel superamento della crisi economica e finanziaria. Tali aziende, che rappresentano circa il 60% dell'imprese nell'Unione europea, hanno una prospettiva di vita maggiore rispetto ad altre società, poiché i titolari vogliono che esse siano economicamente solide e durature. Nonostante le imprese a conduzione familiare svolgano un ruolo importante per la nostra economia, a esse viene dedicata scarsa attenzione a livello politico. Ho sostenuto questa relazione perché ritengono necessario comprendere al meglio le problematiche e le sfide che tali realtà imprenditoriali si trovano ad affrontare per fornirne assistenza ove necessario.

 
  
MPphoto
 
 

  Andor Deli (PPE), írásban. ‒ A magyar néppárti delegáció tagjaként szavazatommal támogattam Angelika Niebler jelentését az európai családi vállalkozások támogatásáról írt kezdeményezésében.

A jelentés felhívja a figyelmet arra, hogy régen a családi gazdaságok jelentős mértékben hozzájárultak az európai gazdaság talpra állásához és manapság is jelentős szerepet játszanak a gazdasági és a társadalmi fejlődésben, a munkanélküliség csökkentésében - különösen a fiatalok körében-, valamint az emberi tőkébe történő befektetésben. A jelentés kitér többek között a családi vállalkozásokra irányuló szakpolitikák fontosságára, mert azok ösztönözhetik a vállalkozói szellemet és saját családi vállalkozás beindítására motiválhatják az európai családokat.

Problémaként fogalmazza meg, hogy sok családi vállalkozás, amely már nem fér bele a kkv fogalom meghatározásába, ugyanakkor távolról sem mondható nagyvállalatnak, nem élhet bizonyos támogatási lehetőségekkel, illetve nem mentesülhet bizonyos adminisztratív kötelezettségek alól. Ez elkerülhetetlenül szükségtelen bürokráciához vezet, ami kiváltképpen ezen közepes mérető családi vállalkozások számára nagy terhet jelent.

Emlékezteti a Bizottságot arra, hogy a családi vállalkozások többsége kkv, és ezért elengedhetetlen a „gondolkozz előbb kicsiben” elv alkalmazása ahhoz, hogy az uniós jogszabályok jobban illeszkedjenek a valós körülményekhez és e vállalkozások igényeihez. Fontos továbbá, hogy lehetővé tegyék számukra a támogatási programok és a bürokratikus ráfordításokkal kapcsolatos könnyítések igénybevételét. Felhívja a Bizottságot annak megvizsgálására, hogy a kkv és/vagy egyéni vállalkozások támogatására szolgáló valamennyi meglévő eszköz, kiterjeszthető-e a közepes méretű családi vállalkozásokra.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. – A magyar néppárti delegáció tagjaként szavazatommal támogattam Angelika Niebler jelentését az európai családi vállalkozások támogatásáról írt kezdeményezésében.

A jelentés felhívja a figyelmet arra, hogy régen a családi gazdaságok jelentős mértékben hozzájárultak az európai gazdaság talpra állásához és manapság is jelentős szerepet játszanak a gazdasági és a társadalmi fejlődésben, a munkanélküliség csökkentésében – különösen a fiatalok körében –, valamint az emberi tőkébe történő befektetésben. A jelentés kitér többek között a családi vállalkozásokra irányuló szakpolitikák fontosságára, mert azok ösztönözhetik a vállalkozói szellemet és saját családi vállalkozás beindítására motiválhatják az európai családokat.

Problémaként fogalmazza meg, hogy sok családi vállalkozás, amely már nem fér bele a kkv fogalom meghatározásába, ugyanakkor távolról sem mondható nagyvállalatnak, nem élhet bizonyos támogatási lehetőségekkel, illetve nem mentesülhet bizonyos adminisztratív kötelezettségek alól. Ez elkerülhetetlenül szükségtelen bürokráciához vezet, ami kiváltképpen ezen közepes mérető családi vállalkozások számára nagy terhet jelent.

Emlékezteti a Bizottságot arra, hogy a családi vállalkozások többsége kkv, és ezért elengedhetetlen a „gondolkozz előbb kicsiben” elv alkalmazása ahhoz, hogy az uniós jogszabályok jobban illeszkedjenek a valós körülményekhez és e vállalkozások igényeihez. Fontos továbbá, hogy lehetővé tegyék számukra a támogatási programok és a bürokratikus ráfordításokkal kapcsolatos könnyítések igénybevételét. Felhívja a Bizottságot annak megvizsgálására, hogy a kkv és/vagy egyéni vállalkozások támogatására szolgáló valamennyi meglévő eszköz, kiterjeszthető-e a közepes méretű családi vállalkozásokra.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI), γραπτώς. ‒ Η συγκεκριμένη έκθεση δεν αποδίδει στην πραγματική της έκταση την εκχώρηση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών στην ΕΕ με την υποχρεωτική εφαρμογή την ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Επιπλέον, η ΕΕ επιβάλλει τη μεταφορά των νόμων στο εθνικό δίκαιο των χωρών κατά περίπτωση και, κατά βάση, στα πεδία που την ενδιαφέρει ώστε να ελέγχει τα κράτη μέλη και όχι να βοηθά τους πολίτες.

 
  
MPphoto
 
 

  Norbert Erdős (PPE), írásban. ‒ A magyar néppárti delegáció tagjaként szavazatommal támogattam Angelika Niebler jelentését az európai családi vállalkozások támogatásáról írt kezdeményezésében.

A jelentés felhívja a figyelmet arra, hogy régen a családi gazdaságok jelentős mértékben hozzájárultak az európai gazdaság talpra állásához és manapság is jelentős szerepet játszanak a gazdasági és a társadalmi fejlődésben, a munkanélküliség csökkentésében - különösen a fiatalok körében-, valamint az emberi tőkébe történő befektetésben. A jelentés kitér többek között a családi vállalkozásokra irányuló szakpolitikák fontosságára, mert azok ösztönözhetik a vállalkozói szellemet és saját családi vállalkozás beindítására motiválhatják az európai családokat.

Problémaként fogalmazza meg, hogy sok családi vállalkozás, amely már nem fér bele a kkv fogalom meghatározásába, ugyanakkor távolról sem mondható nagyvállalatnak, nem élhet bizonyos támogatási lehetőségekkel, illetve nem mentesülhet bizonyos adminisztratív kötelezettségek alól. Ez elkerülhetetlenül szükségtelen bürokráciához vezet, ami kiváltképpen ezen közepes mérető családi vállalkozások számára nagy terhet jelent.

Emlékezteti a Bizottságot arra, hogy a családi vállalkozások többsége kkv, és ezért elengedhetetlen a „gondolkozz előbb kicsiben” elv alkalmazása ahhoz, hogy az uniós jogszabályok jobban illeszkedjenek a valós körülményekhez és e vállalkozások igényeihez. Fontos továbbá, hogy lehetővé tegyék számukra a támogatási programok és a bürokratikus ráfordításokkal kapcsolatos könnyítések igénybevételét. Felhívja a Bizottságot annak megvizsgálására, hogy a kkv és/vagy egyéni vállalkozások támogatására szolgáló valamennyi meglévő eszköz, kiterjeszthető-e a közepes méretű családi vállalkozásokra.

 
  
MPphoto
 
 

  Eleonora Evi (EFDD), per iscritto. ‒ Ho votato contro questa risoluzione, in quanto dell'impresa a conduzione familiare manca una definizione europea giuridicamente vincolante, concreta, semplice e armonizzata. Questa mancanza ha delle conseguenze significative in termini di politica industriale, poiché rende impossibile la raccolta omogenea di dati su di esse, e rende difficile rendere dette imprese oggetto di azioni mirate di sostegno/promozione. La mancanza della suddetta definizione consolidata nuoce gravemente alle aziende a conduzione familiare, di conseguenza ha un impatto fortemente negativo sulle imprese italiane. Infine, non condivido l'ulteriore dilazione dei già insufficienti strumenti per le PMI, che favorisce potenzialmente delle aziende grandi e molto grandi a discapito delle vere, piccole, PMI.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ As empresas familiares dão um importante contributo para o aumento substancial da economia europeia e desempenham um papel significativo tanto em matéria de crescimento económico e desenvolvimento social, ao reduzirem o desemprego, nomeadamente entre os jovens, como em termos de investimento em capital humano.

Note-se que 85% de todas as empresas europeias são empresas familiares, representando 60% dos postos de trabalho no setor privado, demonstrando um elevado grau de responsabilidade social em relação ao seu pessoal e mantendo uma forte ligação com o lugar onde se encontram, criando, por conseguinte, postos de trabalho no espaço rural e em regiões menos atrativas, e contribuindo, desse modo, para deter o processo de envelhecimento e de despovoamento que afeta vastas regiões da União Europeia.

Em matéria de internacionalização, reputo de importante e necessário que a Comissão e os Estados-Membros disponibilizem informação e apoio às empresas familiares.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonás Fernández (S&D), por escrito. Las empresas familiares representan en Europa más del 60 % de las empresas y entre un 40 % y un 50 % de los puestos de trabajo del sector privado.

Comparto la necesaria puesta en marcha de medidas de ámbito europeo que atajen los problemas específicos de las empresas familiares de cara a relanzar su competitividad.

La elaboración de una definición viable desde el punto de vista estadístico a escala europea del concepto de empresa familiar; la ampliación de la definición europea de pyme; la creación de una ventanilla única que atienda, a escala europea, a las empresas familiares y a los grupos de representación de intereses de las empresas familiares; el apoyo a su internacionalización o los problemas específicos que las distintas legislaciones en material fiscal representan para la sucesión en la propiedad de las empresas familiares son cuestiones claves para apoyar el buen desarrollo de las empresas familiares en Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. ‒ Európske rodinné podniky zohrajú veľmi dôležitú úlohu pri oživovaní hospodárstva Európskej únie a pri naštartovaní opätovného rastu, tak ako si to zaumienila Európska komisia prostredníctvom tzv. Junckerovho investičného plánu, pretože viac ako 60 % všetkých podnikov v Európskej únii sú rodinné podniky. Je preto nepochopiteľné, že politici venujú rodinným podnikom stále menšiu pozornosť. V dôsledku nezáujmu sa preto rodinné podniky dostali do veľmi tažkej situácie, pretože rodinné podniky už nespadajú do definície malých a stredných podnikov, ale zároveň sú častokrát príliš male, aby mohli byť definované ako veľké podniky, čo znamená, že nemôžu využívať osobitné možnosti financovania a ani mnohé iné výnimky. Rodinné podniky potrebujú konkrétne európske legislatívne predpisy a politici tejto významnej časti podnikateľského sektora musia venovať oprávnenú pozornosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (ENF), per iscritto. ‒ La relazione sottolinea giustamente il ruolo svolto dalle imprese a conduzione familiare nell'economia e nel mantenere i posti di lavoro anche in questo periodo di forte crisi economica. Per questo chiede un quadro giuridico più adatto a questa particolare forma di impresa.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζω την έκθεση σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη διότι, αν και αντιλαμβάνεται τον ζωτικό ρόλο των οικογενειακών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη στην Ευρώπη, αδυνατεί εντούτοις να προτείνει ουσιαστικές λύσεις και παραμένει προσηλωμένη στις ιδεοληψίες που οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Ashley Fox (ECR), in writing. ‒ As shadow rapporteur I voted in favour of report on family businesses. I am glad to see this report coming to plenary emphasising that Member States have exclusive competency in taxation matters.

This report highlights the issues facing family businesses and their economic contribution to various constituencies without calling for more Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ Family businesses play a significant role for the economic growth and social development, by decreasing the unemployment rate, and for very much needed investments in human capital. Thanks to their transnational dimension and their multi-generational character, they reinforce the stability of the economy. And since not all 28 EU Member States have specific structures to serve their needs, I welcome the initiative to better adjust EU legislation to the reality, assisting the family businesses to benefit from funding programmes and from reduction in red tape (excessive regulation).

We indeed require more data, facts and figures from the Member States to better understand their challenges. In respect to the importance of this group of entrepreneurs, we need to provide support where it is needed, by determining if the proposed changes to EU law have effects on family businesses and, if so, to identify them.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), írásban. ‒ A magyar néppárti delegáció tagjaként szavazatommal támogattam Angelika Niebler jelentését az európai családi vállalkozások támogatásáról írt kezdeményezésében.

A jelentés felhívja a figyelmet arra, hogy régen a családi gazdaságok jelentős mértékben hozzájárultak az európai gazdaság talpra állásához és manapság is jelentős szerepet játszanak a gazdasági és a társadalmi fejlődésben, a munkanélküliség csökkentésében – különösen a fiatalok körében –, valamint az emberi tőkébe történő befektetésben. A jelentés kitér többek között a családi vállalkozásokra irányuló szakpolitikák fontosságára, mert azok ösztönözhetik a vállalkozói szellemet és saját családi vállalkozás beindítására motiválhatják az európai családokat.

Problémaként fogalmazza meg, hogy sok családi vállalkozás, amely már nem fér bele a kkv fogalommeghatározásába, ugyanakkor távolról sem mondható nagyvállalatnak, nem élhet bizonyos támogatási lehetőségekkel, illetve nem mentesülhet bizonyos adminisztratív kötelezettségek alól. Ez elkerülhetetlenül szükségtelen bürokráciához vezet, ami kiváltképpen ezen közepes méretű családi vállalkozások számára nagy terhet jelent.

Emlékezteti a Bizottságot arra, hogy a családi vállalkozások többsége kkv, és ezért elengedhetetlen a „gondolkozz előbb kicsiben” elv alkalmazása ahhoz, hogy az uniós jogszabályok jobban illeszkedjenek a valós körülményekhez és e vállalkozások igényeihez. Fontos továbbá, hogy lehetővé tegyék számukra a támogatási programok és a bürokratikus ráfordításokkal kapcsolatos könnyítések igénybevételét. Felhívja a Bizottságot annak megvizsgálására, hogy a kkv és/vagy egyéni vállalkozások támogatására szolgáló valamennyi meglévő eszköz kiterjeszthető-e a közepes méretű családi vállalkozásokra.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. ‒ Első számú prioritások vonatkozásában, melyek egyértelműen a munkahelyek, a növekedés és a beruházások támogatása, pozitív szavazatommal támogattam a jelentést. Statisztikai adatok alátámasztják, hogy a szigorúbb uniós gazdaság- és költségvetési politikai irányítás sikerei már érzékelhetők, az európai gazdaság lassan kilábal a válságból. Véleményem szerint Európa azonban többet is tud, még korántsem merítettük ki a lehetőségeinket. Fontos, hogy vállalkozásaink számára kedvező befektetési légkört teremtsünk, és összességében az egész EU-ban javítsuk a vállalkozói érzéket és a pénzügyi és gazdasági válság leküzdése és a gazdaság újbóli élénkítése során különösen családi vállalkozásaink játszhatnak döntő szerepet. Azonban az Európai Bizottság által 2009-ben meghatározott családi vállalkozás fogalma jogilag nem kötelező, és azt az egyes tagállamokban nem alkalmazzák. Ez azzal jár, hogy sok családi vállalkozás, amely már nem fér bele a kkv fogalommeghatározásába, de ugyanakkor távolról sem mondható nagyvállalatnak, nem élhet bizonyos támogatási lehetőségekkel, illetve nem mentesülhet bizonyos kötelezettségek alól. Ez elkerülhetetlenül szükségtelen bürokráciához vezet, ami kiváltképpen a családi vállalkozások számára nagy terhet jelent. Ezen túlmenően sok családi vállalkozás kényszeresen igyekszik a Bizottság által a kkv-k tekintetében meghatározott kritériumok keretein belül maradni. A következmények egyértelműek: nem vesznek fel újabb alkalmazottakat, megakadályozzák a nyereség, illetve az árbevétel növekedését, és ezáltal automatikusan a további növekedést is. Ezen problémák orvoslatát prioritásnak kell tekintenünk.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ Quiero felicitar en primer lugar a la diputada Niebler por el trabajo realizado en su informe sobre las empresas familiares en Europa. Cabe decir que las empresas familiares son habitualmente aquellas empresas que mejores resultados dan en las evaluaciones sobre entorno laboral, calidad del puesto de trabajo y estabilidad: un modelo que debemos ser capaces de trasladar al modelo empresarial europeo. Hoy, las empresas familiares suponen más del 60 % del total de empresas y el 50 % de puestos de trabajo del sector privado. Por todo ello, creo que desde este Parlamento debemos mandar una señal clara de apoyo a las empresas familiares, a su acceso a la financiación y por ello he votado a favor de este informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. ‒ Le imprese familiari, sebbene rappresentino un settore trainante dell'economia europea, soffrono purtroppo di diverse problematiche che limitano il loro potenziale. La relazione analizza le problematiche che l'Europa deve poter affrontare senza timore per dare risposte concrete, in particolare quella legata alle difficoltà di tipo burocratico-fiscale nel passaggio in successione delle stesse. Ho dunque convintamente votato sì alla relazione, auspicando che a queste parole possa seguire un efficace e adeguato sviluppo normativo.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrico Gasbarra (S&D), per iscritto. – Pur rappresentando una risorsa fondamentale del mercato economico europeo, circa il 60%, purtroppo le imprese familiari in Europa soffrono ancora di importanti lacune nel riconoscimento di alcuni diritti fondamentali, legati in particolare all'inquadramento femminile, concorrendo in tal modo ai limiti rispetto alla crescita e all'integrazione della figura della donna nel mondo del lavoro e sia facendone accrescere rispetto alle possibilità di sviluppo delle imprese stesse.

Spesso infatti le donne, pur essendo parte integrante delle aziende di famiglia, trovano ancora tanti muri alla reale ed effettiva integrazione e soprattutto ad un adeguato riconoscimento di ruolo e compenso, che rispetto a quello maschile si attesta purtroppo ancora al di sotto di un 16%.

Investire sulle imprese familiari significa per l'Europa impegnarsi nella crescita e sviluppare il mercato del futuro ed è indispensabile farlo oggi prescindendo dal riconoscimento e dall’inclusione e formazione della figura femminile.

Per questo condivido la richiesta di un impegno da parte dell'Europa, affinché si garantiscano pari opportunità di genere e pari possibilità formative all'interno delle imprese familiari e si adotti un'unica definizione di imprese familiari per tutti gli Stati membri, come strumento di carriera per entrambi i generi.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Gentile (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della relazione di iniziativa del PE sulle imprese a conduzione familiare in Europa perché ritengo che le imprese familiari siano una colonna portante del tessuto economico europeo. Parliamo di una quota di quasi il 60% delle imprese nell'UE, che creano quasi la metà dei posti di lavoro del settore privato, e che sono diffuse, con modelli diversi, in tutti gli Stati membri.

Ritengo, pertanto, fondamentale che l'UE sostenga e aiuti le imprese familiari a superare le sfide di ogni giorno, quali l'accesso ai finanziamenti, l'internazionalizzazione, l'innovazione e la qualità della forza lavoro. Ritengo essenziale sostenere una tipologia d'impresa che per tradizione è legata al territorio e offre, specialmente nelle aree rurali e svantaggiate, una funzione occupazionale fondamentale, dando lavoro alle minoranze e ai soggetti svantaggiati e garantendo una sorta di welfare territoriale.

Condivido, infine, la richiesta del PE agli Stati embri affinché questi adattino la legislazione nazionale in materia fiscale e civile a questo tipo d'attività economica, e la richiesta di una maggiore considerazione a livello dell'UE degli interessi delle imprese familiari e delle conseguenze che la legislazione comunitaria ha sulla loro attività.

 
  
MPphoto
 
 

  Arne Gericke (ECR), schriftlich. ‒ Ich habe heute für den Bericht über Familienunternehmen in Europa gestimmt – unter anderem deswegen, weil es mir gelungen ist, eine Mehrheit des Parlaments für das Einbringen des traditionsreichen Begriffs des „ehrbaren Kaufmanns“ (honourable merchant) zu gewinnen. Viele Familienunternehmer in Europa stehen exemplarisch für diese wertorientierte Form ökonomischen Handels – und wir tun gut daran, dem ehrbaren Kaufmann eine verstärkt europäische Dimension zu geben.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Gieseke (PPE), schriftlich. ‒ Wirtschaft wiederbeleben, Arbeitsplätze schaffen und Wachstum fördern: Familienunternehmen in Europa leisten hierzu einen wichtigen Beitrag. In der Politik finden sie jedoch oft nur wenig Beachtung. Ich setze mich deshalb dafür ein, dass die Familienunternehmen in Zukunft mehr Unterstützung auf europäischer Ebene erhalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ More than 60% of all enterprises in the European Union are family-run, and they account for about 40-50% of jobs in the private sector. Family businesses moreover take a longer-term view than non-owner-run businesses given they want to ensure that the success continues in following generations. But despite the importance of these businesses for our economy, they are faced with many challenges: many do not meet the criteria to be considered an SME, meaning that a lot of potential funding is lost, or try to remain below the threshold by limiting recruitment. Many also struggle with ensuring succession at the top, causing 150 000 closures each year at the cost of 600 000 jobs. That is why I supported the Niebler report, which calls for Member States to collect more data and promote exchanges of best practices. That way we can create the right framework on issues like corporate taxation and national taxation on inheritance and gifts so we can offer robust support to these vital motors of our economy.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor del texto conscientes de la importancia de apoyar el pequeño y mediano negocio familiar, que es muy mayoritario frente al gran negocio familiar (en el que se incluyen empresas multinacionales que gozan de ventajas fiscales y legales inadmisibles para las que exigimos una mayor corresponsabilidad). Pensamos que las enmiendas introducidas por nuestro Grupo mejoran el texto inicial, y nos parece positivo el reconocimiento explícito de este tipo de negocio y sus problemas y particularidades que contempla el informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report which addresses the role of family businesses in the financial and economic crisis and how, at an EU level, we can ensure the right framework conditions to prevent job losses.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport car les entreprises familiales sont la source la plus importante d'emplois dans le secteur privé en Europe. Elles représentent plus de 60% des entreprises de l'UE et contribuent ainsi à la continuité, au renouvellement et à la croissance de l'économie européenne. Les entreprises familiales s'inscrivent traditionnellement davantage dans le long terme et mettent ainsi en place des processus de gestion durables et raisonnés. De nombreuses entreprises familiales n'entrent plus dans la définition de petites et moyennes entreprises mais sont loin d'être de grandes entreprises. Elles ne peuvent donc ni bénéficier de certains dispositifs d'aide ni être exemptées de certaines obligations. Il en résulte donc des contraintes inutiles, que ce rapport a pour objectif de résorber.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (ALDE), in writing. ‒ On the resolution on family businesses in Europe, I have voted positively. The truth is that family-run businesses consist 60% of all enterprises in the European Union, thus the EU must take care, in order to increase the growth of economy and create the positive environment for the further establishment of family enterprises within the EU. Therefore, to prevent the bankruptcies and other failures that trigger family businesses to shut down, policymakers must create the right framework conditions to prevent these job losses. The EU should provide assistance where it is needed. In my opinion, this resolution is particularly objected towards the improvement of business environment which I am in favour of.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE), írásban. ‒ A magyar néppárti delegáció tagjaként szavazatommal támogattam Angelika Niebler jelentését az európai családi vállalkozások támogatásáról írt kezdeményezésében.

A jelentés felhívja a figyelmet arra, hogy régen a családi gazdaságok jelentős mértékben hozzájárultak az európai gazdaság talpra állásához és manapság is jelentős szerepet játszanak a gazdasági és a társadalmi fejlődésben, a munkanélküliség csökkentésében - különösen a fiatalok körében-, valamint az emberi tőkébe történő befektetésben. A jelentés kitér többek között a családi vállalkozásokra irányuló szakpolitikák fontosságára, mert azok ösztönözhetik a vállalkozói szellemet és saját családi vállalkozás beindítására motiválhatják az európai családokat.

Problémaként fogalmazza meg, hogy sok családi vállalkozás, amely már nem fér bele a kkv fogalommeghatározásába, ugyanakkor távolról sem mondható nagyvállalatnak, nem élhet bizonyos támogatási lehetőségekkel, illetve nem mentesülhet bizonyos adminisztratív kötelezettségek alól. Ez elkerülhetetlenül szükségtelen bürokráciához vezet, ami kiváltképpen ezen közepes méretű családi vállalkozások számára nagy terhet jelent.

Emlékezteti a Bizottságot arra, hogy a családi vállalkozások többsége kkv, és ezért elengedhetetlen a „gondolkozz előbb kicsiben” elv alkalmazása ahhoz, hogy az uniós jogszabályok jobban illeszkedjenek a valós körülményekhez és e vállalkozások igényeihez. Fontos továbbá, hogy lehetővé tegyék számukra a támogatási programok és a bürokratikus ráfordításokkal kapcsolatos könnyítések igénybevételét. Felhívja a Bizottságot annak megvizsgálására, hogy a kkv és/vagy egyéni vállalkozások támogatására szolgáló valamennyi meglévő eszköz kiterjeszthető-e a közepes méretű családi vállalkozásokra.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. ‒ I was pleased to vote in favour of this report which specifically looks at the support for family businesses, particularly in the context of SMEs have always been a top policy priority for ALDE. With more than 60% of all enterprises in the EU being family run and accounting for about 45% of jobs in the private sector, family businesses have a crucial role to play in addressing the financial crisis and reviving the economy. With an estimated 150 000 business forced to close every year, we policy-makers need to create the right framework conditions to prevent these losses and provide the necessary cost-efficient infrastructures in order to ensure competitiveness, renewal, growth and sustainability of these family businesses.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Hayes (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this report because family businesses can play a crucial role in addressing the financial and economic crisis and in reviving the European economy. More than 60% of all enterprises in the EU are family run, and they account for 40-50% of jobs in the private sector. Family businesses take a longer-term view than non-owner-run businesses: they want to ensure that the business is also economically successful in the following generations.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. ‒ Whilst there are some worthy enough elements in this report, its scope was so wide to render it meaningless. I therefore joined with my group in abstaining on a fairly worthless text.

 
  
MPphoto
 
 

  Pablo Iglesias (GUE/NGL), por escrito. ‒Hemos votado a favor del texto conscientes de la importancia de apoyar el pequeño y mediano negocio familiar, que es muy mayoritario frente al gran negocio familiar (en el que se incluyen empresas multinacionales que gozan de ventajas fiscales y legales inadmisibles para las que exigimos una mayor corresponsabilidad). Pensamos que las enmiendas introducidas por nuestro Grupo mejoran el texto inicial, y nos parece positivo el reconocimiento explícito de este tipo de negocio y sus problemas y particularidades que contempla el informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Iturgaiz (PPE), por escrito. Voto a favor. Remarco la importancia de que se establezca un reconocimiento de las empresas familiares que no corresponden a la definición de pymes. Remarco, asimismo, la importancia que estas empresas tienen en el núcleo económico de nuestra sociedad actual.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasao sam za prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o obiteljskim poduzećima u Europi zbog važnosti koje obiteljska poduzeća imaju za pokretanje ekonomije, s obzirom na to da su preko 60% poduzeća u Europskoj uniji obiteljske naravi. Podržavam namjeru da im se pripomogne raznim mjerama i poticajima pri njihovom opstanku na europskom tržištu jer smatram da rast, investicije i promicanje radnih mjesta moraju biti jedan od ključnih prioriteta Europske komisije.

Uvjeren sam da takva vrsta poduzeća dugoročno mogu biti uspješna i zbog činjenice da se u takvim strukturama teži ekonomskoj uspješnosti za buduće generacije. Međutim, velik broj obiteljskih poduzeća ima ozbiljnih problema kada se otvori pitanje nasljedstva zbog različitih pravno-formalnih, ali i tehničkih razloga, kao što je oporezivanje. Držim stoga da je potrebno prilagoditi pravni okvir kako bi im se omogućilo jednostavnije rješavanje tranzicijske faze nasljedstva i time u potpunosti oslobodio njihov potencijal rasta u korist cijele Unije.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport développe des observations pertinentes au sujet des entreprises familiales. Il est très favorable au développement de ces dernières sur le long terme et, surtout, à leur transmission... tout en rappelant que "la législation en matière de fiscalité directe et de succession relève de la compétence des États membres".

J'ai donc voté pour ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE), na piśmie. ‒ Od dekad powtarza się, iż europejska gospodarka oparta jest na przedsiębiorstwach rodzinnych i to one stanowią jej zdrowy fundament. Niedawny kryzys ekonomiczny uwidocznił bardzo wyraźnie siłę tych firm, wynikającą przede wszystkim z długofalowej strategii rozwoju i braku pogoni za szybkim zyskiem.

Niestety, wiele przedsiębiorstw rodzinnych boryka się z trudnościami z dostępem do finansowania, ze zbyt rozbudowanymi wymogami administracyjnymi czy systemem podatkowym. Fakt, iż co roku 150 tys. europejskich przedsiębiorstw jest likwidowanych ze względu na trudności z sukcesją i w związku z tym blisko 600 tys. osób traci pracę, pokazuje bardzo wyraźnie skalę tego zjawiska.

Dlatego też konieczne są działania chroniące przedsiębiorstwa rodzinne. Zgadzam się ze sprawozdawczynią, iż podstawowa rola w tym względzie jest po stronie państw członkowskich. Unia w niewielkim stopniu może tutaj ingerować, gdyż często chodzi o politykę podatkową i wewnętrzne uregulowania prawa pracy. Dobrym krokiem mogłaby być próba stworzenia jednej ogólnoeuropejskiej definicji przedsiębiorstwa rodzinnego – wymaga to jednak uwzględnienia lokalnej specyfiki w każdym państwie członkowskim. Unia powinna też pomyśleć o jakiejś formie promocji tego modelu przedsiębiorczości w państwach o niewielkiej tradycji przedsiębiorstw rodzinnych.

Warto, abyśmy także zaangażowali się w przygotowanie firm rodzinnych do zmian pokoleniowych, tak aby w następnych latach radykalnie nie wzrosła liczba zamykanych przedsiębiorstw.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur du rapport Niebler au sujet des entreprises familiales qui rappelle que 60 % des entreprises en Europe sont des entreprises familiales et que ces entreprises qui génèrent de nombreux emplois locaux, rencontrent souvent des difficultés pour accéder à des financements ou pour assurer leur transmission. Le rapport souligne ainsi l’urgence pour les pouvoirs publics de se concentrer davantage sur cette catégorie d'entreprises, initiative que je partage pleinement.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce texte qui souhaite harmoniser la définition des entreprises familiales à l'échelle européenne afin de traiter plus efficacement leurs problèmes spécifiques. D'autant plus qu'elles représentent 60% des entreprises en Europe et sont donc une source importante d'emploi.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Familienunternehmen sind ein wichtiges Rückgrat der europäischen Wirtschaft. Der Bericht geht auf die spezifischen Herausforderungen von Familienunternehmen umfassend ein und zeigt Lösungsvorschläge zur Verbesserung der Rahmenbedingungen auf. Ich stimme für diesen Bericht.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – Ho espresso il mio voto favorevole a tale provvedimento: più del 60% delle imprese dell'Unione europea è rappresentato da imprese a conduzione familiare, che offrono il 40-50 % dei posti di lavoro nel settore privato. Questi numeri da soli ci manifestano il ruolo determinante che queste realtà possono svolgere per superare la crisi finanziaria ed economica, favorendo la ripresa europea. In una prospettiva di lungo termine, e rispetto ad aziende che non sono gestite da titolari, queste imprese offrono un contributo decisivo nell'assicurare la competitività europea a cospetto degli altri attori globali.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabrielius Landsbergis (PPE), raštu. ‒ Komisijos skaičiavimais apie 70 proc. visų įmonių Europoje yra šeimos verslo tipo įmonės, kurios privačiame sektoriuje sukuria nuo 40 iki 60 proc. darbo vietų. Todėl verta giliau išanalizuoti šio tipo verslo specifiką ir galimas paskatinimo priemones. Tokios įmonės pasižymi ilgalaikiškumu ir socialiniu atsakingumu, stiprina socialinį ES ekonomikos dėmenį, vaidina svarbų vaidmenį atokesnių ir mažiau pažengusių regionų ekonominiame vystymęsi, ypač dėl jaunų žmonių savarankiško įsidarbinimo bei darbo vietų kūrimo kaimo vietovėse.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport intitulé « entreprises familiales en Europe » rappelle que 85% des entreprises européennes sont des entreprises familiales, représentant 60% des emplois du secteur privé. Ces entreprises sont fortement enracinées dans leur lieu d’implantation et sont des facteurs de préservation des emplois dans les zones rurales et les régions dévastées contribuant ainsi à la lutte contre le vieillissement de la population et le dépeuplement de certaines régions. Les États membres sont incités à encourager la mise en place d’infrastructures spécifiques, ainsi qu’à assurer la viabilité des entreprises, en particulier des start-up. Le rapport encourage les États à prévoir des mesures spécifiques, telles que la simplification administrative et fiscale, l’amélioration de cadre juridique de transmission de ces entreprises, promouvoir les activités de formation. J’ai voté en faveur de ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Lebreton (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté pour ce texte car il est favorable à la transmission successorale des entreprises familiales, et rend hommage à leur rôle dans les performances économiques des États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ No he podido votar a favor del presente informe debido a que, pese a suponer un necesario impulso de las pequeñas y medianas empresas familiares de Europa, implica un posicionamiento en favor de las grandes empresas con este tipo de propiedad. Las empresas familiares suponen un 85% de las empresas europeas y generan el 60% del empleo privado, esta relevancia fundamental requiere unas medidas de apoyo que permitan sostener nuestro sistema productivo. Es por las importantes medidas de apoyo propuestas en este informe por lo que no hemos podido votar en contra del mismo. Sin embargo, existe un apoyo explícito que clama por convertir a la gran empresa familiar en beneficiaria de las medidas de apoyo que actualmente reciben las PYMES. Es por esto por lo que no he podido votar a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio López-Istúriz White (PPE), por escrito. ‒ Nunca me cansaré de reconocer y destacar la importancia que tienen para la economía europea las empresas familiares (en su gran mayoría pymes). Desde siempre han formado parte muy importante de nuestra economía y de nuestra cultura, siendo creadoras de vastos beneficios para toda la ciudadanía.

Por ello considero que tenemos la obligación de esforzarnos en ayudarles a enfrentarse a los desafíos que deben encarar constantemente y a reducirlos el máximo posible.

Considero que este informe está bien encaminado, ya que reconoce el valor de las empresas familiares, resalta los principales desafíos a los que se enfrentan y propone una serie de medidas y formas de paliar los principales escollos financieros y administrativos existentes.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this report. According to 2009 Commission report 60% of all businesses in the EU are family businesses, accounting for 40-50% of all jobs in the private sector. Family businesses mostly bear a long-term perspective, aimed to last over generations, presenting a different reality than regular non-owner enterprises. This is an added value, we need to foster in the EU. Currently there is no adequate definition on family businesses; some linger between SMEs and bigger businesses whereas they could not be categorized as big corporations.

Without clear legal definition, family businesses could face unnecessary red tape and would not be eligible to funds that they actually would be entitled to. One of the core calls of this report is to have more data, facts and figures from the individual Member States in order to better understand the issues and challenges that the family businesses are facing. Proper data would not only allow decision makers on the EU and national level to exchange best practices, but to learn about the situation on the ground and provide best policy to facilitate the sustainability of family businesses.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report, which addresses the role of family businesses in the financial and economic crisis and how we can prevent at an EU level the right framework conditions to prevent job losses.

 
  
MPphoto
 
 

  Kateřina Konečná (GUE/NGL), písemně. ‒ Dne 8. 9. 2015 jsem na plenárním zasedání ve Štrasburku podpořila zprávu o rodinných podnicích v Evropě. 85 % všech evropských podniků tvoří právě tzv. rodinné podniky, které dnes zároveň také vytváří více než 60 % pracovních míst v soukromém sektoru. Obrovské rozdíly v typologii i struktuře těchto subjektů napříč celou EU odůvodňují potřebu nové úpravy legislativy ze strany evropských institucí. Většina rodinných podniků totiž má zvláštní vztahy jak k území, na kterém působí, tak i se svými zaměstnanci. Je třeba si však uvědomit, že ne všechny rodinné podniky vždy vykazují výše zmíněné pozitivní efekty. Některé rodinné podniky se v dnešní době dají úspěšně srovnávat i s největšími světovými korporacemi. Text předložené zprávy vyzývá k podpoře tohoto druhu podnikání, a to prostřednictvím soft law, proto se domnívám, že by zpráva mohla mít pozitivní dopad na tento druh podniků. Zpráva bohužel postrádá řádnou definici rodinného podniku, která by vylučovala obrovské rodinné podniky (o velikosti korporací) jako příjemce těchto podpůrných opatření.

 
  
MPphoto
 
 

  Ádám Kósa (PPE), írásban. ‒ A magyar néppárti delegáció tagjaként szavazatommal támogattam Angelika Niebler jelentését az európai családi vállalkozások támogatásáról írt kezdeményezésében.

A jelentés felhívja a figyelmet arra, hogy régen a családi gazdaságok jelentős mértékben hozzájárultak az európai gazdaság talpra állásához és manapság is jelentős szerepet játszanak a gazdasági és a társadalmi fejlődésben, a munkanélküliség csökkentésében – különösen a fiatalok körében –, valamint az emberi tőkébe történő befektetésben. A jelentés kitér többek között a családi vállalkozásokra irányuló szakpolitikák fontosságára, mert azok ösztönözhetik a vállalkozói szellemet és saját családi vállalkozás beindítására motiválhatják az európai családokat.

Problémaként fogalmazza meg, hogy sok családi vállalkozás, amely már nem fér bele a kkv fogalommeghatározásába, ugyanakkor távolról sem mondható nagyvállalatnak, nem élhet bizonyos támogatási lehetőségekkel, illetve nem mentesülhet bizonyos adminisztratív kötelezettségek alól. Ez elkerülhetetlenül szükségtelen bürokráciához vezet, ami kiváltképpen ezen közepes méretű családi vállalkozások számára nagy terhet jelent.

Emlékezteti a Bizottságot arra, hogy a családi vállalkozások többsége kkv, és ezért elengedhetetlen a „gondolkozz előbb kicsiben” elv alkalmazása ahhoz, hogy az uniós jogszabályok jobban illeszkedjenek a valós körülményekhez és e vállalkozások igényeihez. Fontos továbbá, hogy lehetővé tegyék számukra a támogatási programok és a bürokratikus ráfordításokkal kapcsolatos könnyítések igénybevételét. Felhívja a Bizottságot annak megvizsgálására, hogy a kkv és/vagy egyéni vállalkozások támogatására szolgáló valamennyi meglévő eszköz kiterjeszthető-e a közepes méretű családi vállalkozásokra.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Mach (EFDD), písemně. ‒ Hlasoval jsem proti této zprávě, protože jsem zásadně proti tomu, aby EU přijímala jakoukoliv legislativu v oblasti rodinných podniků, aby EU přijímala závazné definice rodinných podniků a proti nesmyslným, plýtvavým programům, jako je „Erasmus pro mladé podnikatele“.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Prema definiciji, obiteljsko poduzeće u Europskoj uniji je ono u kojem većinu prava odlučivanja ima osnivač ili osoba koja je kupila poduzeće te najbliži suradnici. Analize pokazuju da je više od 80 posto svih europskih trgovačkih društava obiteljsko te zapošljavaju 60 posto ljudi u privatnom sektoru.

Podržala sam izvješće zastupnice Niebler koje ističe važnosti i prednosti ovakvog oblika poduzetništva te poziva na daljnje korake u smjeru razvoja obiteljskih poduzeća, osobito u kontekstu financiranja, odnosno ne ograničavanja ulaganja, te stvaranja novih radnih mjesta.

Budući da pojam nije službeno definiran u Hrvatskoj, nema točnih podataka o broju i utjecaju obiteljskih poduzeća, već se nagađaju jednaki brojevi kao i na razini Unije. Oni se nerijetko susreću s ekonomskim i financijskim izazovima te administrativnim i zakonskim preprekama. Također, pojavljuje se ponekad i problem privatno-poslovnih odnosa, ali taj privatni aspekt donosi upornost i predanost da opstanu u najtežim trenucima krize.

Upravo zbog toga obiteljska poduzeća žile su kucavice gospodarstva i mogu biti ključni suradnik Unije u njegovom oživljavanju. Trebamo im posvetiti veću pozornost, kreirati pravila, definicije i zakonodavstvo kako bi države članice mogle jednostavnije uspoređivati podatke i dijelili pozitivne prakse. Obiteljskim poduzećima važno je omogućiti kvalitetne izvore financiranja i pozitivnu investicijsku klimu.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne. ‒ Viac ako 60 % všetkých podnikov v Únii sú rodinné podniky. Predstavujú pomerne stabilnú formu podnikania, ktorej cieľom je predovšetkým rozvoj podniku, poskytnutie zamestnania a príjmu členom rodiny a udržanie podniku pre ďalšie generácie. Pri zohľadnení špecifík rodinných podnikov, vhodného právneho a ekonomického prostredia môžu byť tieto v nasledujúcom období jedným z najvýznamnejších a aj najstabilnejších zdrojov zamestnanosti. Vzhľadom na mnohé ťažkosti, spojené s prevodmi podnikov na ďalších rodinných príslušníkov, zanikne približne 600 000 pracovných miest ročne. Najčastejším dôvodom sú vnútroštátne právne predpisy.

Je preto potrebné upraviť legislatívu, ktorá zohľadní predaj, dedenie a darovanie rodinných podnikov, možnosti financovania podnikov, poskytovanie rôznych foriem podpôr a podmienky zamestnávania členov rodiny.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. ‒ The promotion of jobs, growth and investment is the top priority in the political guidelines for the new European Commission unveiled by Commission President Jean-Claude Juncker at the beginning of his term of office in the summer of 2014 - and rightly so: the financial and economic crisis has meant that, throughout the EU, some 25 million people are still unemployed and there are over 5 million young people under 25 years of age without work. GDP has plummeted during the crisis in some EU Member States to double digits. Family businesses can play a crucial role in addressing the financial and economic crisis and in reviving the economy.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della relazione concernente le imprese a conduzione familiare in Europa. Suddette imprese hanno un ruolo significativo nella crescita economica dello sviluppo sociale e regionale in termini di occupazione, trasferimento delle conoscenze e organizzazione del territorio. Sono difatti la più grande fonte di occupazione assicurando il 40/50 % dei posti di lavoro nel settore privato. La relazione sottolinea la necessità di fornire assistenza alle imprese familiari più piccole, promuovendo forme alternative di concessione dei crediti alle suddette, come le cooperative di credito, e di creare strumenti speciali per il finanziamento dei trasferimenti per prevenire problemi di liquidità.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. ‒ Oltre il 60% delle imprese europee sono a conduzione familiare. Esse offrono il 40-50% dei posti di lavoro nel settore privato. A differenza delle altre categorie di impresa, le imprese a conduzione familiare assicurano una maggiore competitività, poiché il titolare dell'azienda si porrà sempre come obiettivo quello di assicurare la solidità economica della propria azienda, a beneficio delle generazioni successive. Per tali ragioni ho ritenuto doveroso sostenere la relazione a firma della collega Niebler, la quale ricorda che le imprese a conduzione familiare rappresentano un valido punto di partenza, in funzione di una rapida ripresa economica.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriel Mato (PPE), por escrito. ‒ Las empresas familiares siguen siendo, a día de hoy, uno de los principales motores económicos y sociales de Europa. Tenemos que trabajar para que puedan continuar y aumentar su actividad.

Por eso apoyo el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, que vuelve a llamar la atención sobre este sector y nos lanza el desafío de tomar medidas que verdaderamente ayuden a los pequeños empresarios a mantener y reforzar su actividad y a seguir en la línea de la generación de puestos de trabajo.

Debemos establecer las condiciones adecuadas para que puedan hacerlo y eliminar todas las trabas que se mantienen, y que complican su labor.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (ENF), schriftlich. ‒ Familienunternehmen sind ein wichtiges Rückgrat für die europäische Wirtschaft, auf deren spezifische Herausforderungen der Bericht mit vielen Lösungsvorschlägen eingeht. Allerdings ist Vorsicht angebracht, dass das Familienunternehmertum im klassischen Sinn hier nicht für große multinationale Konzerne als Deckmantel hergenommen wird, um Förderungen einzustreichen, steuerliche Vorteile zu erlangen etc. (z. B: VW, Roche, Arcelor Mittal, die Förderungen wirklich nicht brauchen). Dennoch überwiegen die Vorteile, und daher stimme ich hier zu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Ce rapport note que, à l’image des PME, les entreprises familiales contribuent à la croissance et à la création d’emplois en Europe. Il cherche à développer une définition de ce type d’entreprises. Or, elles recouvrent des réalités bien différentes : entreprise agricole, entreprises de taille intermédiaire, entreprise transnationale voire grande multinationale… À terme, l’objectif est une législation européenne pour les entreprises familiales afin de supprimer les contraintes “inutiles”. Or, la première contrainte d’une petite entreprise, familiale ou non, c’est son carnet de commande vide, conséquence directe des politiques d’austérité sur la consommation des ménages, quand les multinationales sont, elles, sauvées par l’export. Une harmonisation de la législation mélangeant besoins d'empires familiaux et de petites entreprises familiales ne se fera pas au bénéfice de ces dernières.

La rapporteure de la CSU allemande confond ici aide aux PME familiales et aides aux multinationales familiales sous prétexte qu’une gestion familiale d’une entreprise introduirait ipso facto des “valeurs” d’intégrité et de responsabilité sociale.

Le simple fait de vouloir créer une catégorie spécifique pour les « entreprises familiales » (y compris dans les PME) est un non-sens économique. Je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ A primeira prioridade das diretrizes políticas da próxima Comissão Europeia, apresentadas no início do seu mandato, no verão de 2014, pelo Presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker, é a promoção do emprego, do crescimento e do investimento.

O importante é criar para as nossas empresas um clima de investimento favorável e fomentar o espírito de empreendedorismo em toda a UE.

As nossas empresas familiares, em especial, podem desempenhar um papel decisivo na gestão da crise financeira e económica e na retoma da economia. Mais de 60% das empresas da União Europeia são empresas familiares, representando 40 a 50% dos postos de trabalho no setor privado.

O apoio às empresas familiares é, pois, essencial para uma estratégia vencedora de crescimento económico. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ I supported this report because it recognises the value of family run businesses as stable contributors to job creation in local economies and addresses specific challenges they face.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Plus de 70% des entreprises en Europe sont des entreprises familiales et celles-ci représentent 60% des emplois du secteur privé. Elles sont un élément de croissance et de stabilité dans les différents États Membres et symbolise la colonne vertébrale de l'économie européenne. Il est urgent d'aider au bon fonctionnement de ces entreprises et à leur transmission. C'est pourquoi je soutiens ce rapport qui prévoit un allègement de la charge administrative dans son ensemble et une simplification de la procédure fiscale. C'est en simplifiant les procédures administratives, en diminuant les coûts de transmission et en créant des programmes de formation que nous pourrons atteindre cet objectif. Actuellement, en raison du coût et de la complexité des procédures, ces entreprises ne trouvent pas facilement de successeurs, ce qui pousse les entrepreneurs à arrêter leurs activités. Un tel dénouement pour des entreprises qui prospèrent depuis parfois des générations est inacceptable.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne. ‒ Pri riešení vysokého počtu nezamestnaných v celej EÚ, ktorých počet sa blíži k 25 miliónom ľudí, pričom počet nezamestnaných mladých je vyše 5 miliónov, je žiaduce zamerať sa aj priamo na podniky, ktoré pracovné miesta vytvárajú. Medzi ne bezpochyby patria tzv. rodinné podniky, ktoré sú jediným najväčším zdrojom pracovných miest v súkromnom sektore.

Patrím k tým, ktorí veria, že práve rodinné podniky môžu zohrávať kľúčovú úlohu pri riešení finančnej a hospodárskej krízy a pri oživovaní hospodárstva, pretože predstavujú viac ako 60 % všetkých podnikov v Európskej únii a približne 40 – 50 % pracovných miest v súkromnom sektore.

Spomedzi mnohých predností rodinných podnikov by som rád vyzdvihol fakt, že sú na základe vlastnej histórie úzko späté s určitou lokalitou, a preto udržiavajú zamestnanosť aj v regiónoch či vidieckych oblastiach. Navyše rodinné podniky preukazujú voči svojim zamestnancom viac sociálnej zodpovednosti a ohľaduplnosti pri riadení zdrojov.

Považujem preto za zarmucujúce, že hoci rodinné podniky zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pre naše hospodárstvo, je im v legislatíve venovaná len okrajová pozornosť. Doposiaľ neexistuje ani právna definícia na úrovni EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I have voted in favour of the report on the Family business in Europe, which states that more than 60% of all enterprises in the European Union are family-run, and they account for about 40-50% of jobs in the private sector. The important point in this report is rather to draw policymakers’ attention to this important group of entrepreneurs and to provide assistance where it is needed. One approach could be (as a transitional measure) to introduce a ‘family business test’, to be performed as part of the impact assessment, in order to determine whether proposed changes to EU law have an impact on family businesses and their structures and, if so, to identify them.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Mlinar (ALDE), schriftlich. ‒ Ich habe heute für den Initiativbericht “Familienunternehmen in Europa“ gestimmt. Mit der Annahme dieses Berichtes haben wir einen wichtigen Schritt für die Verbesserung der Rahmenbedingungen für Familienunternehmen in Europa gesetzt. Mehr als 60 % aller Unternehmen in der EU sind familiengeführt und diese leisten einen wichtigen Beitrag zur Wiederbelebung der europäischen Wirtschaft und zur Schaffung von Arbeitsplätzen. Sie sind oft langfristiger ausgerichtet als andere Unternehmen und stark mit ihrem Standort und ihrer Umgebung verwurzelt. Trotzdem sind Familienunternehmen mit einer Reihe an Problemen und Schwierigkeiten konfrontiert, allen voran der Frage der Nachfolge an der Spitze der Geschäftsführung. Hier ist die Politik gefordert und muss die richtigen Rahmenbedingungen schaffen, vor allem im Bereich Erbschaft, Schenkung, Unternehmensbesteuerung und Übertragungen von Unternehmensanteilen. Der heute abgestimmte Bericht will besonders in diesem Bereich helfen, nachhaltige Lösungen auf europäischer Ebene zu finden, ohne die Souveränität der Mitgliedstaaten in Frage zu stellen.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ A jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi és gazdasági válság leküzdése és a gazdasági újbóli élénkítése során a családi vállalkozások döntő szerepet játszhatnak. Az Európai Unióban az összes vállalkozás több mint 60%-a családi vállalkozás, a magángazdaságban ezek biztosítják a munkahelyek mintegy 40–50%-át.

Sok családi vállalkozás ugyanakkor már nem fér bele a kkv fogalommeghatározásába, noha távolról sem mondható nagyvállalatnak, emiatt viszont nem élhet bizonyos támogatási lehetőségekkel, illetve nem mentesülhet bizonyos kötelezettségek alól. Ez elkerülhetetlenül szükségtelen bürokráciához vezet, ami a családi vállalkozások számára nagy terhet jelent. Sok családi vállalkozás igyekszik ezért a Bizottság által a kkv-kra meghatározott kritériumok keretein belül maradni; nem vesznek fel újabb alkalmazottakat, megakadályozzák a nyereség, illetve az árbevétel növekedését, és ezáltal automatikusan a további növekedést is. A jelentés ezért a családi vállalkozások számára ugyanolyan figyelmet követel, mint amilyen az elmúlt évtizedben a kkv-knek jutott.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ As empresas familiares deram um enorme contributo para o aumento substancial da economia europeia. Segundo o relatório da Ernst and Young de 2014 sobre as empresas familiares, 85% de todas as empresas europeias são empresas familiares, representando 60% dos postos de trabalho no setor privado.

É importante caminharmos para a criação de uma definição oficial europeia de “empresa familiar”, que terá de ser simples, clara e de fácil aplicação e comparação entre os países, pois ajudará a compreender a sua realidade e os desafios que essas mesmas empresas familiares enfrentam.

Subscrevo a posição do relator, que apela aos Estados-Membros para a promoção da educação para o empreendedorismo e de projetos «miniempresa» nas escolas, como elemento essencial para o desenvolvimento de mentalidades mais empreendedoras.

Defendo também que se conceda uma atenção especial às explorações agrícolas familiares nas regiões rurais de muitos Estados-Membros, em que estes deverão promover formações destinadas especificamente aos agricultores.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. – Ce rapport intitulé « entreprises familiales en Europe » rappelle que 85% des entreprises européennes sont des entreprises familiales, représentant 60% des emplois du secteur privé. Ces entreprises sont fortement enracinées dans leur lieu d’implantation et sont des facteurs de préservation des emplois dans les zones rurales et les régions dévastées contribuant ainsi à la lutte contre le vieillissement de la population et le dépeuplement de certaines régions. Les États membres sont incités à encourager la mise en place d’infrastructures spécifiques, ainsi qu’à assurer la viabilité des entreprises, en particulier des start-up. Les entreprises familiales sont par nature flexibles et sont excellentes pour repérer des perspectives nouvelles et les innovations. Constant que ces dernières sont sous-financées depuis la crise, le rapport encourage les États à prévoir des mesures spécifiques, telles que la simplification administrative et fiscale, l’amélioration de cadre juridique de transmission de ces entreprises, promouvoir les activités de formation etc… J’ai donc décidé de voter en faveur de ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report which addresses the role of family businesses in the financial and economic crisis and how we can prevent at an EU level the right framework conditions to prevent job losses.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. – Ce rapport rappelle que 60 % des entreprises en Europe sont familiales. Ces entreprises rencontrent souvent des difficultés pour accéder à des financements ou assurer leur transmission. J'ai voté en faveur de ce texte qui invite la Commission à examiner une définition de ces entreprises à l'échelle européenne, en vue de traiter leurs difficultés spécifiques. Il s'agit de favoriser la pérennité de ces entreprises et de préserver des emplois locaux en Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du rapport de Mme NIEBLER sur les entreprises familiales en Europe. 60 % des entreprises en Europe sont familiales. Ces entreprises génèrent de nombreux emplois locaux et rencontrent souvent des difficultés pour accéder à des financements ou assurer leur transmission. Je soutiens ce rapport qui invite la Commission à examiner une définition de ces entreprises à l'échelle européenne pour traiter leurs difficultés spécifiques. Nous demandons aux États membres de mettre en place des conditions appropriées pour favoriser leur pérennité.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. ‒ More than 60% of all enterprises in the European Union are family-run, and they account for about 40-50% of jobs in the private sector. I have voted for this report that will conduct an impact assessment on family businesses that play such an important role in our economy.

 
  
MPphoto
 
 

  Norica Nicolai (ALDE), în scris. ‒ Am susținut acest raport deoarece consider că întreprinderile familiale joacă un rol semnificativ în impulsionarea economiei Uniunii Europene. S-a arătat într-o serie de rapoarte că micile întreprinderi de familie au contribuit la redresarea economiei europene și au jucat un rol important în favoarea creșterii economice și a dezvoltării sociale, a reducerii șomajului, în special în rândul tinerilor, și a investițiilor în capitalul uman.

Raportul de astăzi prezintă problemele și dificultățile specifice acestor mici firme, referindu-se cu precădere la inegalitățile existente între ele și cred că problema există în toate statele europene, inclusiv în România.

În acest sens, după cum propune și raportul, statele membre și autoritățile regionale și locale trebuie să stimuleze, să consolideze spiritul antreprenorial, să simplifice și să debirocratizeze activitatea întreprinderilor europene, să ofere stimulente fiscale pentru întreprinderi și alte compensații pentru a ajuta femeile și bărbații care lucrează ca angajați, ca lucrători care desfășoară o activitate independentă sau ca gestionari ai întreprinderilor familiale să concilieze viața de familie cu viața profesională, creând un cadru favorabil performanțelor economice.

 
  
MPphoto
 
 

  Luděk Niedermayer (PPE), písemně. ‒ Podpořil jsem zprávu o rodinných podnicích v Evropě, které se vyznačují výrazně vyšším poměrem vlastního kapitálu než ostatní podniky a právě tento vysoký poměr vlastního kapitálu mnohdy zajišťuje hospodářskou stabilitu podniku i stabilitu celkového hospodářství a zároveň ponechává možnost dalších investic do podniku. Považuji za užitečnou myšlenku vytvoření jednotného kontaktního místa pro podniky, které by mohlo fungovat jako kontaktní orgán pro rodinné podniky, zejména v souvislosti se specifickými otázkami týkajícími se evropských právních předpisů a přístupu k finančním prostředkům EU. Naopak považuji za nadbytečné zřizování stálé pracovní skupiny v rámci útvarů Komise, které by vyvíjely administrativní činnost v podobě podávání zpráv.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (ENF), schriftlich. Familienunternehmen sind ein wichtiges Rückgrat für die europäische Wirtschaft, auf deren spezifische Herausforderungen der Bericht mit vielen Lösungsvorschlägen eingeht. Meiner Meinung nach müssen Familienunternehmen gefördert werden, aus diesem Grund habe ich auch dafür gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin, raport kutsub üles tuvastama pereettevõtete vajadusi arenemiseks ning tekitama vastavat raamistikku nende paremaks ja kasumlikumaks toimimiseks.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFDD), raštu. – Balsavau už šį pranešimą.

Visų pirma, reikia nustatyti šeimos verslo įmonių apibrėžtį, kuri būtų teisiškai privaloma ir naudojama visose valstybėse narėse. Reikia užtikrinti teisinį tikrumą, panaikinti biurokratizmą, kuris ypač šeimos verslo įmonėms yra didelė našta, supaprastinti administracines procedūras ir mokesčių sistemas.

Šeimos verslo įmonėms turi būti sudarytos sąlygos naudotis tam tikromis galimybėmis paramai gauti ir reikia atleisti jas nuo tam tikrų prievolių.

Būtina ES lygmeniu skatinti verslumą ir pradedančiąsias įmones. Siekiant ugdyti daugiau versliai mąstančių žmonių verslumas turi būti aktyviau skatinamas mokyklose ir kitose švietimo institucijose

Didesnis dėmesys turi būti skiriamas ilgalaikiam šeimos verslo įmonių gyvavimui ir jo skatinimui. Komisija turėtų atlikti teisės aktų poveikio vertinimą bei galimybių studiją dėl poveikio šeimos verslo įmonėms tyrimo.

Be to, labai svarbu, jog būtų išplėstas visų MVĮ ir verslininkams skirtų priemonių gavėjų sąrašas, į kurį būtų įtrauktos ir vidutinės kapitalizacijos šeimos verslo įmonės.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ Considerando che le PMI costituiscono la maggioranza del tessuto economico europeo, che è alto il tasso di mortalità delle imprese a conduzione familiare che si registra con il passaggio intergenerazionale, visto altresì il mio costante impegno per le PMI nella commissione per l'industria, ho ritenuto fondamentale rivolgere l'attenzione verso tale tematica augurandomi che l'UE possa favorire lo scambio di buone pratiche e fornire assistenza alle imprese per garantire la loro sopravvivenza ed il loro sviluppo.

 
  
MPphoto
 
 

  Ева Паунова (PPE), в писмена форма. – Семейните предприятия са гръбнакът на икономиката на Европейския съюз и са стопански субекти, които създават почти половината от работните места в частния сектор. Подкрепих този доклад, защото ясно отразява моите, и тези на колегите от Европейската народна партия, приоритети. А именно – вземането на мерки, подобряващи кредитирането на малките фирми, осъществяването на обучения на персонала, насърчаване на иновациите и премахване на административните и данъчни бариери. Смятам, че Европейският парламент трябва да е обединен около предприемането на мерките за подкрепа на семейния бизнес, които докладът конкретно поставя, за да създадем една уникална екосистема от проспериращи предприятия във всички държави – членки на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport est dans l'ensemble très favorable aux entreprises familiales et s'intéresse en particulier à la question de la transmission. Par ailleurs, il rappelle bien, pour une fois, le respect du principe de subsidiarité dans un de ses considérants. Je considère que le tissu économique des petites entreprises et des entreprises familiales est de première importance pour la relance de l'activité et de l'emploi dans les pays européens. De même, ces entreprises à taille humaine sont les plus à même de développer des modèles de développement locaux, dans des circuits courts. C'est pourquoi je soutiens ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Dobro je poznato da su mala obiteljska poduzeća uvelike doprinijela rastu europskoga gospodarstva te da kao takva imaju važnu ulogu u gospodarskom oporavku, socijalnom razvoju, smanjenju nezaposlenosti (napose među mladima) te ulaganju u ljudski kapital zbog prirode obiteljskih poduzeća koja obuhvaćaju više generacija.

Stoga, podržavam prijedlog izvjestitelja kojim se predlažu mjere za razvoj modela i politike obiteljskih poduzeća s obzirom da postoji predodžba o tome da obiteljska poduzeća odlikuju visoki integritet i vrijednosti kojima se vode u svojim poslovnim aktivnostima te da uvode visoke standarde društveno odgovornog poslovanja u odnosu na zaposlenike i okoliš, čime se također stvara povoljno okruženje za usklađivanje poslovnog i privatnog života.

Važnost vidim u tome što bi se politikama usmjerenim na obiteljska poduzeća moglo potaknuti poduzetništvo i motivirati europske obitelji da pokrenu vlastita obiteljska poduzeća. Procjenjuje se primjerice da 80 posto malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj čine obiteljska poduzeća te da u njima radi više od 60 posto zaposlenih u privatnom sektoru. Uz tipične probleme s kojima se susreću svi poduzetnici, česti su i sukobi generacija, ali definitivno najveći problem je nepravodobno pokretanje procesa prijenosa poslovanja zbog čega samo 30 posto obiteljskih poduzeća preživi prijenos na drugu generaciju.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. – U vrijeme recesije i ekonomske krize, stvaranje radnih mjesta, rast i investicije glavni su prioriteti politike Europske unije. Poseban naglasak stavljen je na mala i srednja poduzeća i općenito na privatni sektor. Obiteljska poduzeća, iako nisu definirana niti pravno regulirana u većini zemalja članica, kao ni na razini Europske unije, trebala bi biti, i jesu, pokretači gospodarstva.

Naime, više od 60 % ukupnog broja poduzeća u privatnom vlasništvu u Europskoj uniji čine upravo obiteljska poduzeća koja zapošljavaju 40-50 % radnika privatnog sektora. Navedene brojke nisu zanemarive, štoviše, govore o važnosti te vrste poduzeća. Svrha izvješća kolegice Niebler je potaknuti Europsku komisiju kao i zemlje članice na podrobnije analiziranje svojih zakona za mala i srednja poduzeća i obavezno uvrštavanje obiteljskih poduzeća i njihovih specifičnosti u iste.

Zbog zakonskih regulativa i problema nedefiniranosti, mnoga obiteljska poduzeća, silom prilika, pokušavaju ostati u okvirima malih i srednjih poduzeća, što rezultira sputavanjem u zapošljavanju nove radne snage i stvaranju većih prihoda. Stoga, podržavam izvješće zastupnice Niebler i očekujem što skorije rješenje ovog gospodarski važnog problema.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Poche (S&D), in writing. ‒ I am pleased by Parliament’s vote on the family businesses in Europe report. Family businesses are a cornerstone to the EU’s vast economy. They are the single biggest source of employment in the private sector, and have played an enormous role in renewal and growth in the European economy as a whole. In addition, they provide good paying jobs to Europeans across the region and play an important role in encouraging minorities and under-represented groups to participate in local economies. To help support this integral part of the economy, I would like to call on Member States and the Commission to help develop digital entrepreneurship and skills so that family businesses can take complete advantage of emerging and online technologies. I would also urge the Commission to analyse the current legislation which affects family businesses to identify any issues and barriers to growth and success. Family businesses play a crucial role in our economy, and we should do everything in our power to help them thrive.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. ‒ Oltre il 60% delle imprese dell'Unione europea è rappresentato da imprese a conduzione familiare. Esse offrono il 40–50 % dei posti di lavoro nel settore privato. Le imprese a conduzione familiare hanno una prospettiva più a lungo termine rispetto alle aziende che non sono gestite dai titolari, poiché questi ultimi desiderano che l'azienda sia economicamente solida anche nelle generazioni successive. Le imprese a conduzione familiare possono svolgere un ruolo determinante per superare la crisi economica e finanziaria e favorire la ripresa economica. Questo genere di attività imprenditoriale offre un contributo decisivo nell'assicurare la competitività dell'Europa e nel creare posti di lavoro. Sono sempre stato favorevole a sostenere e riconoscere il valore economico delle PMI e in particolare delle micro imprese a gestione familiare. Queste ultime sono nella quasi totalità dei casi molto attente al contesto socio-economico del territorio nel quale operano e a differenza dei grandi gruppi industriali sono molto meno inclini a delocalizzare la propria attività produttiva. Anche per questi motivi ho deciso di sostenere questa proposta esprimendo il mio voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ Les entreprises familiales représentent aujourd'hui plus de 60 % du total des entreprises et concentrent 50% des emplois du secteur privé au sein de l'Union. Cependant, ces entreprises sont souvent confrontées à de nombreux obstacles lorsqu'il s'agit de changer de direction et de trouver un repreneur. Les différentes législations nationales (taxes, droits de succession) représentent une sérieuse entrave à la croissance de ces commerces. Ainsi, le Parlement européen a adopté un rapport d'initiative appelant la Commission européenne à adopter une politique intégrée pour les entreprises familiales au sein de l'Union. Je me suis exprimé en faveur de ce texte et je soutiens l'importance d'une telle approche. Les entreprises familiales constituent une part importante de l'économie et des emplois à l'échelle locale et régionale, il est de notre devoir de promouvoir leurs intérêts.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Votei favoravelmente por considerar essencial incrementar o apoio da União Europeia às empresas familiares, tendo em conta o seu peso e a sua importância nas economias nacionais.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Riquet (ALDE), par écrit. ‒ Les entreprises familiales représentent aujourd'hui 60% des entreprises européennes et pas moins de 50% des emplois. Pour la grande majorité, il s’agit de petites et moyennes entreprises constituées des deux tiers des employés du secteur privé. Pierres angulaires du tissu économique, ces structures ont subi ces dernières années les effets de la crise économique mondiale mais aussi des incohérences fiscales en mises en place par certains États membres.

C’est pourquoi j’ai voté en faveur du rapport « Entreprise familiales en Europe » qui vise à donner un cadre institutionnel, juridique et fiscal favorable à ces entreprises. Ce texte, soutenu par le Parlement européen, vise notamment à simplifier les procédures administratives mais aussi à apporter des connaissances théoriques aux chefs d’entreprises, afin de favoriser l’internationalisation de leurs activités qui constitue une véritable source de croissance et de création d’emplois. Les droits de successions de ces entreprises doivent également être simplifiés et adaptés afin de ne pas générer des problèmes de liquidités lors de la transmission du patrimoine.

 
  
MPphoto
 
 

  Liliana Rodrigues (S&D), por escrito. ‒ As empresas familiares podem desempenhar um papel decisivo na gestão da crise financeira e na retoma da economia. Mais de 60% das empresas da UE são familiares. Representam 40 a 50% dos postos de trabalho no setor privado.

Muitas destas empresas estão ainda excluídas de financiamento. No entanto, não há uma definição comum de empresa familiar na UE (90 definições), e esse deve ser o primeiro passo.

Não podemos continuar a desperdiçar o potencial económico deste importante setor empresarial.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ Las empresas familiares representan más del 60 % de las empresas en la UE y entre un 40 % y un 50 % de los puestos de trabajo del sector privado. Sin embargo, no existen suficientes datos e investigaciones que permitan entender sus necesidades y estructuras específicas. La inexistencia de una definición concreta, sencilla y armonizada de empresa familiar jurídicamente vinculante a escala europea impide recabar datos comparables en los distintos Estados miembros.

Tal y como reclama este informe, es necesario elaborar una definición viable desde el punto de vista estadístico a escala europea del concepto de empresa familiar, incluyendo, además de criterios meramente cuantitativos, criterios cualitativos como la titularidad de la empresa, el control y la dirección, el riesgo y la responsabilidad social o la participación de los empleados en la gestión de las actividades empresariales. También sería conveniente crear un grupo de trabajo permanente para que se ocupe de manera especial de las necesidades y especificidades de estas empresas.

La Comisión y los Estados miembros deben además promover la información y el intercambio de conocimientos especializados y buenas prácticas, en especial respecto a la educación empresarial y la formación en gestión y en iniciativa empresarial.

Por todo ello, he votado a favor de este informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport qui met en exergue les difficultés auxquelles les entreprises familiales en Europe sont confrontées et qui souligne la nécessité de faire évoluer la législation européenne. Le rapport adopté hier avance plusieurs propositions à la Commission européenne et aux États membres en vue de faciliter les activités des entreprises familiales.

Le Parlement européen demande ainsi à la Commission de faire une proposition législative pour simplifier les procédures administratives et fiscales, améliorer le cadre juridique qui régit la transmission des entreprises familiales et l'introduction d'instruments spécifiques pour le financement de la transmission pour éviter les défauts de trésorerie.

À cette fin, les députés ont aussi invité la Commission à élaborer une étude comparative de la situation des entreprises familiales dans l'UE et, sur cette base, à dresser un inventaire des obstacles entravant les activités de ces sociétés. Ne perdons pas de vue que les entreprises familiales représentent près de 85% des entreprises européennes et 60% des emplois du secteur privé.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ As empresas familiares constituem 85% de todas as empresas europeias, sendo responsáveis por 60% dos empregos no setor privado.

Contribuem para o crescimento da economia europeia e contribuem para o crescimento económico e o desenvolvimento social, gerando emprego, sobretudo entre os mais jovens, e assumindo um papel incontornável nos assuntos relacionados com o desenvolvimento regional.

A maioria destas empresas tem uma visão a longo prazo sobre a sua atividade, o que faz delas contribuintes estáveis para a criação de emprego nas suas comunidades locais. Porém, enfrentam frequentemente desafios importantes no acesso ao financiamento e na transferência do negócio para as gerações mais novas.

Por conseguinte, concordo com as propostas do relator, designadamente quanto à necessidade de criar uma definição a nível da UE que vise recolher dados comparáveis, a importância de introduzir o "teste de negócio da família", como parte da avaliação de impacto, e a relevância de os Estados-Membros criarem condições adequadas para a sucessão de empresas familiares.

Saúdo, por fim, a Estratégia Europa 2020 e as suas iniciativas emblemáticas nesta matéria, que promovem o espírito de iniciativa e o empreendedorismo dos cidadãos europeus, dotando-os de competências e qualificações suscetíveis de impulsionar a competitividade e o crescimento inteligente, sustentável e inclusivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. ‒ Les entreprises familiales en Europe représentent plus de 60% des entreprises et près de 50% des emplois dans le secteur privé. Malgré une vision sur le long terme des perspectives de croissance, ces entreprises rencontrent souvent des difficultés pour accéder au financement ou assurer la transmission de l'entreprise aux générations suivantes.

J'ai voté en faveur de ce rapport qui demande à la Commission européenne d'examiner les moyens pour recueillir des données comparables, de traiter des difficultés spécifiques et d'introduire le test pour les entreprises familiales que prévoit l'analyse d'impact.

Enfin, il est important que les États membres mettent en place des conditions appropriées pour la succession des entreprises familiales.

 
  
MPphoto
 
 

  Massimiliano Salini (PPE), per iscritto. ‒ L´Europa è stata colpita da una forte crisi economica e finanziaria. Oltre il 60% delle imprese presenti sul suolo europeo sono a conduzione familiare e nel settore privato il 40%-50% dei posti di lavoro è dato da questo tipo di imprese che offrono quindi un contributo essenziale nell'assicurare la competitività dell´Europa nel lungo termine. Esprimo il mio voto favorevole, perché sono convinto che per favorire la ripresa economica è importante considerare e tutelare il valore aggiunto di questo tipo di imprese.

 
  
MPphoto
 
 

  Matteo Salvini (ENF), per iscritto. Ho votato a favore perché la relazione sottolinea il ruolo svolto dalle imprese a conduzione familiare nell'economia e nel mantenere i posti di lavoro anche in tempi di crisi, e chiede un quadro giuridico più adatto a questa particolare forma di impresa.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor del texto conscientes de la importancia de apoyar el pequeño y mediano negocio familiar, que es muy mayoritario frente al gran negocio familiar (en el que se incluyen empresas multinacionales que gozan de ventajas fiscales y legales inadmisibles para las que exigimos una mayor corresponsabilidad). Pensamos que las enmiendas introducidas por nuestro Grupo mejoran el texto inicial, y nos parece positivo el reconocimiento explícito de este tipo de negocio y sus problemas y particularidades que contempla el informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ No he podido votar a favor del presente informe debido a que, pese a suponer un necesario impulso de las pequeñas y medianas empresas familiares de Europa, implica un posicionamiento en favor de las grandes empresas con este tipo de propiedad. Las empresas familiares suponen un 85% de las empresas europeas y generan el 60% del empleo privado, esta relevancia fundamental requiere unas medidas de apoyo que permitan sostener nuestro sistema productivo. Es por las importantes medidas de apoyo propuestas en este informe por lo que no hemos podido votar en contra del mismo. Sin embargo, existe un apoyo explícito que clama por convertir a la gran empresa familiar en beneficiaria de las medidas de apoyo que actualmente reciben las PYMES. Es por esto por lo que no he podido votar a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Remo Sernagiotto (ECR), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della relazione che riguarda le imprese a conduzione familiare considerati l'importanza e il grande ruolo socio-economico che hanno sia a livello nazionale sia europeo. Non esistendo una definizione di impresa a conduzione familiare in termini di fatturato, esse possono essere inquadrate sia come microentià, sia come multinazionali e ciò rischia si creare incertezza nelle politiche mirate da adottare. Ritengo che il ruolo svolto da queste imprese sia di grande rilevanza per la nostra crescita economica e la riduzione della disoccupazione. La relazione propone di estendere gli strumenti per le PMI alle imprese a gestione familiare a media capitalizzazione. Inoltre, si auspica che la Commissione presenti un piano di lavoro che preveda misure idonee per la crescita queste imprese. A tal fine ritengo sia necessario fare un'analisi delle norme vigenti per identificare gli ostacoli alla loro crescita e alla loro possibile internazionalizzazione, permettendo alle imprese a conduzione familiare di accedere più facilmente alle informazioni relative alla legislazione europea e ai finanziamenti.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Seymour (EFDD), in writing. ‒ I voted against this report as I am against any attempt to create new EU legislation. I am also against an ‘EU family business test’ in order to provide assistance to family businesses in Europe. This is not a competency of the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report which addresses the role of family businesses in the financial and economic crisis and how, at EU level, we can prevent job losses. With the right framework conditions, employment can be better guaranteed, and with more than 60% of all enterprises in the EU being family run – accounting for 40-50% of jobs in the private sector – this report is incredibly important for very many people across Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Branislav Škripek (ECR), písomne. ‒ Rodinné podniky majú jedinečnú úlohu, keďže spájajú sociálny a hospodársky rozmer podnikania. Sú často hlboko prepojené so svojím miestom pôsobenia a podnecujú rozvoj miestnej komunity, pre ktorú prinášajú veľmi významnú pridanú hodnotu. Preto som hlasoval za.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. ‒ Som veľmi rada, že po viac ako 6 rokoch od skončenia práce skupiny expertov Komisie zameranej na rodinné podniky opäť v EP otvárame diskusiu k tejto významnej skupine podnikov. Za dôležité to považujem najmä preto, že rodinné podniky predstavujú viac ako 60 % všetkých európskych spoločností a zabezpečujú 40 % až 50 % všetkých pracovných miest a sú neoddeliteľnou súčasťou pri oživovaní hospodárstva v EÚ. Pozitívne na rodinnom podnikaní je predovšetkým to, že sa v rámci podnikania vytvárajú silné sociálne väzby a je zabezpečené odovzdávanie vedomostí a zručností z generácie na generáciu. Ale nejednotné právne predpisy v rámci jednotlivých členských štátoch spôsobujú mnohé komplikácie pri cezhraničnom podnikaní, pri prevodoch a dedení rodinných firiem – každý rok sa uskutoční 450 000 prevodov rodinných podnikov , pričom zanikne až 150 000 firiem a zanikne až 600 000 pracovných miest. Najpozitívnejšie skúsenosti rodinného podnikania v rámci EÚ sú v agrárnom sektore – rodinné farmy.

 
  
MPphoto
 
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE), pisno. ‒ V dotičnem poročilu je navedeno, da imajo družinska podjetja pomembno vlogo pri gospodarski rasti in družbenem razvoju, zmanjševanju brezposelnosti ter pri naložbah v človeški kapital, ker naj bi večgeneracijski značaj družinskih podjetij krepil stabilnost gospodarstva zaradi njihove ključne vloge v regionalnem razvoju z vidika zaposlovanja, prenosa strokovnega znanja in izkušenj ter regionalnega načrtovanja. Z napisanim se sicer lahko strinjam, vendar pa je pri tem potrebna opomba, da v evropskem prostoru univerzalna definicija družinskega podjetja zaenkrat ne obstaja.

Marsikatera vprašanja, ki se v poročilu postavljajo, niso osredotočena zgolj na t. i. družinska podjetja, ampak v bistvu obsegajo kateri koli tip podjetništva, s čimer se ne strinjam. Menim, da so t. i. družinska podjetja vredna podrobnejše obravnave, in ne odobravam morebitnega namena prenove definicije „malih in srednjih podjetij“, kar bi tudi večjim „družinskim podjetjem“ omogočilo dostop do financiranja iz EU programov. Poskus definiranja „družinskega podjetja“, s katerim bi bilo potrebno tudi sporno definiranje „družine“, pa je v poročilu naslikan s pretirano idilično sliko (stabiliziranje ekonomije, visoka socialna odgovornost do zaposlenih in okolja ...).

Kljub omenjenim pomanjkljivostim poročila pa ne želim, da problemi, ki se nanašajo na „družinska podjetja“ ostanejo nedotaknjeni (npr. poslovni prenosi in prisilne prodaje), zato sem se glasovanja vzdržal.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne. ‒ Teší ma, že práve skupina Európskej ľudovej strany v EP, ktorej som súčasťou, iniciovala výzvu pre Európsku komisiu, aby predkladala správy o rodinnom podnikaní a aby zriadila osobitnú skupinu, ktorá bude vyhodnocovať stav rodinného podnikania, a zlepšila všeobecné podmienky tohto druhu podnikania v celej EÚ. Aj keď rodinné podniky nemajú na Slovensku až takú veľkú tradíciu, rodinné podnikanie je dôležité pre celú EÚ. Podporujem dôraznejšiu podporu v oblasti sociálneho podnikania a sociálnych inovácií v boji proti nezamestnanosti. Je dôležité, aby sme vytvárali pozitívne prostredie pre rast rodinných podnikov a hlavne aby sa zlepšovala miera informovanosti z hľadiska možností, ktoré z toho vyplývajú pre zamestnávanie mladých ľudí a žien.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. ‒ Podržavam izvješće iz razloga što je potrebno postaviti prave i održive uvjete za opstanak i poslovne uspjehe obiteljskih gospodarstava i poduzeća, budući da ona čine više od 60 % poduzeća i gotovo 50 % poslova u privatnom sektoru u cijeloj Europskoj uniji. Obiteljskim gospodarstvima, stoga, treba pomoći u njihovom razvoju, jer je evidentno koliki je njihov utjecaj na europsko gospodarstvo te koliki broj ljudi zapošljavaju.

Nadalje, ona stalno rastu, moderniziraju se i trend rasta im je pozitivan, tako da su ona stabilan suradnik u kreiranju poslova i zapošljavanju u svojim lokalnim zajednicama. Zbog svega navedenog, obiteljskim gospodarstvima treba osigurati uvjete kako bi se lakše nosili s izazovima s kojima se svakodnevno susreću, a budući da ovo izvješće tomu stremi, ja ga podržavam.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report which addresses the role of family businesses in the financial and economic crisis and how we can prevent at an EU level the right framework conditions to prevent job losses.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Sulík (ECR), písomne. ‒ Návrh som nepodporil, pretože nesúhlasím s aktivitami na podporu „rodinných podnikov“. Je nespochybniteľným faktom, že rodinné podniky v Európskej únii dnes trpia v dôsledku vysokej administratívnej a daňovo-odvodovej záťaže. No rovnako tak trpia aj ostatní podnikatelia v EÚ. Riešením je preto zníženie administratívnej a daňovo-odvodovej záťaže pre všetkých, a nielen pre byrokratmi vybrané skupiny ľudí.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. ‒ Glasovala sem za poročilo o družinskih podjetjih v Evropi. Družinska podjetja so tako v Sloveniji kot v svetu eden od gonilnih dejavnikov gospodarske rasti in zaposlenosti. V Sloveniji predstavljajo med 60 do 80 odstotkov vseh podjetij. Eden večjih problemov za družinska podjetja ostaja prehod v naslednjo generacijo. Po nekaterih podatkih le tretjina družinskih podjetij zna uspešno rešiti problem nasledstva in posluje tudi v drugi generaciji, še manj pa jih uspe preiti v tretjo generacijo. S pomočjo EU ukrepov, kot je izmenjava izkušenj med državami in podpora raziskovalnim projektom o dejavnikih uspešnega prehoda, bi lahko stanje izboljšali. Seveda pa so za dobro poslovanje in razvoj družinskih podjetij izjemno pomembni stabilna makroekonomska politika, dobro delujoče pravno okolje za poslovanje in prožna delovna zakonodaja.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Svoboda (PPE), písemně. ‒ Podpořil jsem zprávu o rodinných podnicích v Evropě, jelikož souhlasím s hodnocením role rodinných podniků, z které tato zpráva vychází. Rodinné podniky jsou důležitou součástí ekonomiky každého členského státu. Rodinné podniky se soustředí na dlouhodobou úspěšnost svého podnikání a přinášejí tak tolik potřebnou stabilitu na trhu práce a přispívají k dobře fungujícím místním společenstvím. Je třeba na tyto kvality rodinných podniků upozornit a zasadit se o zlepšení podmínek pro jejich podnikání tak, aby byla zajištěna jejich dlouhodobá existence i v případě nástupu nové generace vlastníků. Nejde zde o narušení kompetencí členských států, ale o upozornění na problematiku, jejíž řešení přinese jistě prospěch občanům všech členských států.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. ‒ I voted in favour of this report. It is always a pleasure to visit family businesses in my constituency; they make a significant and vital contribution to economic growth, unemployment reduction and social development. I welcome much of this report, in particular its efforts to identify the challenges and barriers to growth facing family businesses and to seek means to address them.

 
  
MPphoto
 
 

  Νεοκλής Συλικιώτης ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η έκθεση αποτελεί μέρος μιας μεγάλης προσπάθειας που γίνεται με στόχο να θεσμοθετηθεί η στήριξη της ΕΕ προς τις οικογενειακές επιχειρήσεις που είναι πολύ μεγάλες και δεν μπορούν να θεωρηθούν ΜΜΕ. Παρόλο που ο τίτλος "οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη" παραπλανεί παραπέμποντας στις ΜΜΕ, η εν λόγω έκθεση αναφέρεται κυρίως στις πολύ μεγάλες οικογενειακές επιχειρήσεις, ακόμα και στις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Συγκεκριμένα, ζητείται από τα κράτη μέλη να προωθήσουν φορολογικές διευκολύνσεις, φορολογικές απαλλαγές, εύκολη πρόσβαση των μεγάλων οικογενειακών επιχειρήσεων σε διάφορες πηγές χρηματοδότησης, κίνητρα ανάπτυξης κτλ, με το επιχείρημα πως ενδυναμώνοντας τις μεγάλες οικογενειακές επιχειρήσεις ενδυναμώνεται ταυτόχρονα η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και αυξάνεται η δύναμη της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Για εμάς είναι ξεκάθαρο πως δεν είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι πολυεθνικές εταιρείες που χρειάζονται στήριξη αλλά οι ΜΜΕ και οι εργαζόμενοι. Και όχι μόνο δεν στηρίζουμε προτάσεις για ευνοϊκή μεταχείριση των μεγάλων επιχειρήσεων, αλλά υποστηρίζουμε την αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού και την αποτροπή μονοπωλιακών και ολιγοπωλιακών φαινομένων. Δίνουμε μάχη ενάντια σε τέτοιες αντιλαϊκές, αντεργατικές και αντιαναπτυξιακές οικονομικές πολιτικές. Για τους πιο πάνω λόγους απείχαμε στην ψηφοφορία. Δεν καταψηφίσαμε, καθώς στην έκθεση περιλαμβάνονται μεμονωμένες θετικές αναφορές για τις ΜΜΕ και την ανάγκη να στηριχθούν με διάφορους τρόπους.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI), γραπτώς. ‒ Η έκθεση αυτή, αν και αντιλαμβάνεται τον ζωτικό ρόλο των οικογενειακών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη στην Ευρώπη, αδυνατεί να προτείνει ουσιαστικές λύσεις και παραμένει προσηλωμένη σε ιδεοληψίες, οι οποίες οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Szejnfeld (PPE), na piśmie. ‒ Przedsiębiorstwa rodzinne to szczególna kategoria przedsiębiorstw. Są to często firmy, dla których długofalowe planowanie biznesowe, nawet na pokolenia, jak również szczególne postrzeganie roli, zadań i funkcji pracownika są nierzadko ważniejsze niż natychmiastowy zysk. Przedsiębiorstwa te mają także olbrzymie znaczenie dla edukacji zawodowej oraz kultywowania tradycji i rozwoju kultury pracy oraz prowadzenia biznesu.

Z tych powodów Unia Europejska powinna być adwokatem interesów firm rodzinnych, wspierać je i pomagać w ich rozwoju. Dlatego głosowałem za sprawozdaniem.

 
  
MPphoto
 
 

  Dario Tamburrano (EFDD), per iscritto. ‒ Ho votato contro il rapporto Niebler sulle imprese a controllo familiare. Questo non perché siamo contro questa tipologia di impresa ma perché all'interno del rapporto è passato un paragrafo che chiede alla Commissione di allargare i beneficiari dei fondi destinati alle PMI alle imprese a controllo familiare a media capitalizzazione (MID-CAPS) e di far loro utilizzare gli strumenti specifici esistenti per le PMI (che per definizione sono solo quelle che rispettano determinati criteri di bilancio, fatturato e numero dipendenti). Per le piccole imprese fare domanda per poter usufruire di questi strumenti è già molto difficoltoso, e la richiesta approvata in questo rapporto rende la realtà delle PMI ancora più difficile: le MID-CAPS hanno più risorse sia dal punto di vista organizzativo sia di risorse umane, mentre le piccole medie imprese fanno molta più fatica per richiedere fondi o finanziamenti europei attraverso programmi quali COSME o Horizon2020. Questo va contro il nostro obiettivo di tutelare una categoria fondamentale per il nostro paese come le PMI.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudia Tapardel (S&D), in writing. ‒ Family run businesses provide a significant financial contribution to the EU’s economy. It is estimated that over 60% of all enterprises in the EU are family-run, accounting for about 40-50% of jobs in the private sector. The current report aims to draw attention to this important group of entrepreneurs by exploring ways to foster their economic contribution while addressing some of the challenges this group is facing.

One of the main challenges the report presents is the lack of a formal definition to ‘family business’. With over 90 definitions used by the different Member States, some family businesses find themselves struggling with red tape and restrictions on access to funding. Moreover, in the absence of data, facts and figures on the activity of family businesses in the different Member States we are unable to design policies that could better assess the challenges family businesses are facing, or exchange best case practices.

By aiming to tackle these issues, this report sets in place the right conditions for the succession of family business in Europe. Its adoption in plenary demonstrate the Parliament's commitment and support to this important business community.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the report on family business in Europe. Creation of good conditions for business is one of my key agendas and I hope this report will contribute to this aim. Furthermore, there are certain specifics of family business which should be taken into account while creating a new legislation or rules for business in general.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ Podržala sam izvješće kojim se naglašava doprinos obiteljskih poduzeća rastu europskog gospodarstva i socijalnom razvoju, kao i smanjenju nezaposlenosti te ulaganju u ljudski kapital jer stvaraju i zadržavaju radna mjesta u ruralnim područjima i područjima u nepovoljnom položaju, čime doprinose smanjenju starenja stanovništva i iseljavanja.

Smatram da je ključno prilagoditi zakonodavstvo Europske unije stvarnim uvjetima i potrebama obiteljskih poduzeća kako bi ostvarili korist od programa financiranja, a da se pritom ne stvore nepotrebna opterećenja za poduzeća. Osim toga, podržavam poziv Komisiji i državama članicama da pruže informacije o mogućnostima internacionalizacije te da osiguraju razmjenu iskustava i najboljih praksi.

Ukoliko države članice pojednostave administrativne postupke i sustave oporezivanja te poboljšaju pravni okvir za prijenos obiteljskih poduzeća, smatram da će spriječiti prisilne prodaje što će doprinijeti razvoju cjelokupnog gospodarstva.

Kako bi se poduzeća prilagodila okruženju koje se vrlo brzo mijenja, držim da je jedna od najvažnijih stavki program osposobljavanja za male poduzetnike, a tome će svakako doprinijeti i uspostavljanje jedinstvene kontaktne točke za poduzeća na europskoj razini kojoj će se moći obratiti i dobiti pomoć u vezi konkretnih pitanja koja se odnose na zakonodavstvo i pristup financiranju EU-a.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Poročilo o družinskih podjetjih v Evropi sem podprla. Družinska podjetja so v Evropi zelo pomembna za gospodarstvo, predstavljajo namreč več kot 60 % vseh podjetij in pripomorejo k 50 % vseh delovnih mest v privatnem sektorju. V Sloveniji je večina družinskih podjetij malih do srednjih in se, kot ostala, soočajo s težjim dostopom do financ. Izredno pomemben je tudi prenos poslovanja na naslednje generacije. Država teh malih podjetij, ki imajo zaradi družinskih vezi še posebno trdno in dolgoročno usmerjeno poslovanje, ne sme ovirati z dodatnimi birokratskimi bremeni in visokimi davki. Tudi Evropska unija se zaveda njihovega pomena. Prav zato je že poskusila pripraviti enotno opredelitev, ki bi natančneje definirala, kdaj se neko podjetje šteje kot družinsko. Na to opredelitev bi bile vezane različne pravice, ki so izjemno pomembne za dolgoročno, uspešno poslovanje.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor del texto conscientes de la importancia de apoyar el pequeño y mediano negocio familiar, que es muy mayoritario frente al gran negocio familiar (en el que se incluyen empresas multinacionales que gozan de ventajas fiscales y legales inadmisibles para las que exigimos una mayor corresponsabilidad). Pensamos que las enmiendas introducidas por nuestro Grupo mejoran el texto inicial, y nos parece positivo el reconocimiento explícito de este tipo de negocio y sus problemas y particularidades que contempla el informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), in writing. ‒ Family businesses have strong local ties and, for that reason, create and maintain jobs also in rural and disadvantaged areas, helping to combat the worrying unemployment figure and the process of ageing and depopulation that affects many EU regions; therefore we urge the Commission and Member States, to develop cost-effective infrastructure to ensure competitiveness, renewal, growth and sustainability of these companies, particularly micro-enterprises and emerging companies, and facilitate intersectoral collaboration and border and helping them to grow and internationalize in this borderless Europe. Therefore it is also important to have a fair tax treatment and to study alternative forms of lending for these small family businesses. Equally important is the reduction of administrative burden for these businesses to facilitate entrepreneurship. I support this proposal in order to strengthen and consolidate these businesses in European territory.

 
  
MPphoto
 
 

  Mylène Troszczynski (ENF), par écrit. ‒ Le rapport est favorable aux entreprises familiales, à leur développement sur le long terme et surtout à leur transmission.

Le rapport rappelle également que la "législation en matière de fiscalité directe et de succession relève de la compétence des États membres".

Je vote donc pour ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Mihai Ţurcanu (PPE), în scris. ‒ În contextul în care piața europeană a forței de muncă cunoaște o perioadă de redresare lentă după o lungă criză economică și socială, consider că rolul Uniunii Europene este de a sprijini activ și de a facilita crearea și dezvoltarea întreprinderilor familiale.

Întreprinderile familiale constituie 85 % din totalul întreprinderilor europene, asigurând 60 % din locurile de muncă din sectorul privat. Mai mult, așa cum reiese din acest raport, acestea contribuie substanțial la dezvoltarea durabilă a economiei europene și la diminuarea șomajului, în special in rândul tinerilor.

Dată fiind importanța acestor afaceri de familie, cred că este mai mult decât necesar ca Uniunea Europeana să găsească soluții durabile la obstacolele administrative, financiare și fiscale cu care se confruntă întreprinderile familiale.

În opinia mea, Comisia trebuie să invite statele membre să-și revadă politica fiscală, dat fiind că impozitele pe succesiuni și donații sunt adesea mult prea mari, ducând de multe ori la dispariția întreprinderilor familiale. Dreptul de proprietate, înscris în Carta drepturilor fundamentale ale UE, trebuie pe deplin protejat. Din aceste motive, am votat în favoarea Raportului privind întreprinderile familiale în Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. ‒ Az Európai Bizottság elnöke által ismertetett politikai iránymutatásokban szereplő első számú prioritás a munkahelyek teremtése, a növekedés és a beruházások támogatása. A családi vállalkozások szerepe erősödik a kis- és középvállalkozási szektorban. A jelentés a speciális, egyedi adottságok elemzésére vonatkozik és előremutató javaslatokat tesz. A kezdeményezést szavazatommal támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Traian Ungureanu (PPE), în scris. ‒ Întreprinderile familiale joacă un rol foarte important pentru economia europeană, însă, din păcate, factorii politici le acordă puțină atenție. Peste 60 % din întreprinderile din Uniunea Europeană sunt întreprinderi familiale, asigurând aproximativ 40-50 % din locurile de muncă din sectorul privat. Deși Comisia Europeană a stabilit în anul 2003 o definiție a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), nu același lucru se poate spune despre întreprinderile familiale. În anul 2009, un grup de experți al Comisiei Europene a încercat să urmeze acest exemplu și să stabilească o definiție care nu are, însă, caracter obligatoriu din punct de vedere juridic, iar în unele state membre nici nu se aplică. De aceea, nu este posibil să se colecteze date comparabile din statele membre ale UE pentru a atrage atenția asupra situației, nevoilor și realizărilor economice deosebite ale întreprinderilor familiale.

Rezoluția Parlamentului European atrage atenția asupra necesității unei definiții la nivel european și propune, printre altele, crearea unui ghișeu unic pentru întreprinderi, care să servească drept punct de contact la nivel european pentru întreprinderile familiale și grupurile de interese ale întreprinderilor familiale și să ofere asistență cu privire la chestiuni specifice, în special cu privire la legislația europeană și accesul la finanțare din partea UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor del texto conscientes de la importancia de apoyar el pequeño y mediano negocio familiar, que es muy mayoritario frente al gran negocio familiar (en el que se incluyen empresas multinacionales que gozan de ventajas fiscales y legales inadmisibles para las que exigimos una mayor corresponsabilidad). Pensamos que las enmiendas introducidas por nuestro Grupo mejoran el texto inicial, y nos parece positivo el reconocimiento explícito de este tipo de negocio y sus problemas y particularidades que contempla el informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Ernest Urtasun (Verts/ALE), in writing. ‒ My abstention in this report was due to the fact that there is no uniform definition of family businesses (because of different civil law and private company laws in the MS), and that actually 85% of all EU companies are family businesses. They can therefore be small, medium-sized or large, listed or unlisted.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), por escrito. ‒ Los negocios familiares representan más del 60% de las empresas y hasta el 50% del empleo en la Unión Europea. El acceso a las finanzas y los asuntos fiscales relativos al traspaso de negocios son temas de gran importancia que se tratan en dicho informe y que son claves a la hora de poder encontrar soluciones y ayudar a dichas empresas a seguir prosperando y creando empleo. Por ello considero necesario votar a favor de dicho informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneleen Van Bossuyt (ECR), schriftelijk. ‒ De N-VA-delegatie stemde voor dit verslag omdat het een erkenning is van de meerwaarde van familiebedrijven voor de Europese Unie. Deze bedrijven vormen een belangrijke bouwsteen van onze economie en het is dan ook onze taak om oor te hebben naar hun noden.

Ook in Vlaanderen zijn er talrijke familiebedrijven van klein tot groot die vaak worden geconfronteerd met specifieke problemen. Helaas bestaat er tot op heden geen eenduidige definitie van familiebedrijven. Dit leidt ertoe dat deze bedrijven door de mazen van het Europese net glippen. Ook voor Europese subsidies bevinden deze bedrijven zich vaak in een grijze zone. Vanuit Europa moeten we dus zeker een tandje bijsteken, maar ook de lidstaten dragen verantwoordelijkheid.

Het fiscale en sociale luik blijft een bevoegdheid van de lidstaten. Het verslag is hierover duidelijk en verdient daarom ook onze steun.

 
  
MPphoto
 
 

  Hilde Vautmans (ALDE), schriftelijk. ‒ Het wordt hoog tijd dat de Europese Commissie speciale aandacht schenkt aan familiebedrijven die opereren in de Europese Unie. Deze resolutie roept onder meer op om de bestaande instrumenten van Europese steun beter toegankelijk te maken voor kmo's en nadrukkelijk ook voor de familiebedrijven. Sommige familiebedrijven vallen buiten de reikwijdte van de kmo's en komen dan niet meer in aanmerking voor bepaalde Europese subsidies. Ook hieraan dient de Commissie meer aandacht te schenken. Het is aan Europa om deze doelgroep wat meer ademruimte te geven, zeker gezien de hoeveelheid jobs ze creëren. Ik stemde voor deze resolutie.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. ‒ Le Parlement européen a adopté aujourd'hui un rapport concernant le rôle des entreprises familiales dans l'Union européenne. Ces entreprises représentent 85% des entreprises européennes et 60% des emplois du secteur privé en Europe. Elles ont donc un rôle essentiel notamment en ce qui concerne la résorption des effets de la crise financière et économique et la redynamisation de l'économie.

La grande majorité de ces entreprises sont des petites et moyennes entreprises qui subissent plus que jamais la concurrence internationale et le manque de financements mis à leur disposition. Il est donc temps, plus que jamais, de les soutenir.

Malgré leur importance, les caractéristiques et les besoins de ces entreprises restent mal connus au niveau européen, tant les réalités sont différentes. Depuis 2009, il existe une définition aux contours assez vagues qui a pour conséquence que les États membres continuent d'appliquer des règles en matière d'aide à ces entreprises, qui varient considérablement d'un État membre à l'autre.

Ce rapport ébauche un certain nombre de recommandations pour une harmonisation de ces pratiques. Je vote pour.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ A crise financeira e económica levou a que, em toda a UE, cerca de 25 milhões de pessoas estejam desempregadas, ascendendo o número de jovens desempregados com menos de 25 anos de idade a mais de 5 milhões. O produto interno bruto sofreu durante a crise, em alguns Estados Membros, uma queda de dois dígitos.

As empresas familiares europeias podem desempenhar um papel decisivo na gestão da crise financeira e económica e na retoma da economia. O grupo de peritos da Comissão Europeia apurou, no seu relatório final, já em 2009, que mais de 60% das empresas da União Europeia são empresas familiares, representando 40 a 50% dos postos de trabalho no setor privado.

Contudo, por falta de uma definição clara deste conceito, o mesmo grupo verificou a existência de mais de 90 definições diferentes de empresa familiar em toda a UE. Acompanhamos a necessidade de clarificar esta questão, articulando-a com a definição de empresa PME, mas também de dar respostas concretas a questões diversas, como a sucessão.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (ENF), schriftlich. ‒ Familienunternehmen sind ein wichtiges Rückgrat für die europäische Wirtschaft, auf deren spezifische Herausforderungen der Bericht mit vielen Lösungsvorschlägen eingeht. Allerdings ist Vorsicht angebracht, dass das Familienunternehmertum im klassischen Sinn hier nicht für große multinationale Konzerne als Deckmantel hergenommen wird, um Förderungen einzustreichen, steuerliche Vorteile zu erlangen etc. (z. B: VW, Roche, Arcelor Mittal, die Förderungen wirklich nicht brauchen). Dennoch überwiegen die Vorteile, und daher stimme ich hier zu.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatrix von Storch (ECR), schriftlich. ‒ Ich danke der Kollegin Anna Záborská (Slowakei, KDH), dass sie diesen Bericht auf den Weg gebracht hat. Immerhin war es die langjährige Leiterin der Intergruppe zu Familienfragen, die zu Beginn dieser Legislaturperiode das Berichtsverfahren angeregt hat.

Ich stimme mit meiner EKR-Fraktion für den Bericht. Es geht mir vor allem um die Abschaffung von unnötigen Hindernissen durch Rechtsvorschriften der EU, und mithin die Stärkung von Familienunternehmen.

Je weniger EU-Rechtsetzung und je weniger staatliche Vorschriften, umso mehr werden persönliche und unternehmerische Eigenverantwortung gefördert.

 
  
MPphoto
 
 

  Iuliu Winkler (PPE), în scris. – Pentru că întreprinderile familiale reprezintă peste 60 % din întreprinderile din UE și asigură aproximativ 50 % din locurile de muncă din sectorul privat, salut inițiativa colegei mele Angelika Niebler de a realiza un raport care să se centreze pe acest subiect. Am votat acest raport ținând cont de faptul că întreprinderile familiale au un rol extrem de important pentru economia europeană, dar factorii politici le acordă prea puțină atenție. Sunt de acord cu constatarea raportoarei, care arată că multe întreprinderi familiale încearcă cu disperare să rămână sub pragul stabilit de criteriile Comisiei Europene pentru IMM-uri, iar acest lucru are consecințe evidente: întreprinderile familiale încetează să mai recruteze ca să evite o creștere a venitului sau a cifrei de afaceri, fapt ce stopează orice creștere. Sunt convins de faptul că întreprinderile familiale pot să aibă un rol decisiv în ceea ce privește depășirea crizei financiare și economice și în revitalizarea economiei.

 
  
MPphoto
 
 

  Jadwiga Wiśniewska (ECR), na piśmie. ‒ Wspieranie przedsiębiorstw rodzinnych jest niezwykle ważne, ich rola w gospodarce europejskiej, rzetelność, przyczynianie się do rozwoju społecznego i zmniejszenia bezrobocia są fundamentalnymi czynnikami, na które powinno zwrócić się uwagę analizując ich sytuację.

Sprawozdanie postuluje określenie uniwersalnej definicji "przedsiębiorstwa rodzinnego", która jednocześnie będzie uwzględniała warunki w poszczególnych państwach członkowskich, rozmiar i sektor działalności takiego przedsiębiorstwa oraz służyła do celów statystycznych, objęcie przedsiębiorstw rodzinnych instrumentami takimi jak COSME, wskazanie barier dla rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych za pomocą testu wzorowanego na teście MŚP w celu ich minimalizacji.

Sprawozdanie zwraca uwagę, iż takie przedsiębiorstwa wykazują dużo większy finansowy wkład własny, niż inne, stąd apeluje o zmiany umożliwiające powszechniejsze i bardziej efektywne korzystanie z kapitału obcego i innych alternatywnych źródeł, zwłaszcza mając na uwadze fakt, że ze względu na kryzys gospodarczy, wiele gospodarstw rodzinnych jest niedofinansowanych. Uważam, że takie działania wpłyną korzystnie na sytuację tych przedsiębiorstw. Głosowałam za przyjęciem sprawozdania.

 
  
MPphoto
 
 

  Θεόδωρος Ζαγοράκης (PPE), γραπτώς. ‒ Υπερψήφισα την συγκεκριμένη έκθεση που στοχεύει στην ενίσχυση των οικογενειακών επιχειρήσεων που αποτελούν την ραχοκοκαλιά της οικονομίας στα περισσότερα κράτη μέλη. Ιδιαίτερα σε περίοδο κρίσης, πρέπει να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα και την επιχειρησιακή τους ανάπτυξη, διευκολύνοντας την πρόσβαση τους σε ευρωπαϊκούς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς. Άλλωστε, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από αυτές.

 
  
MPphoto
 
 

  Flavio Zanonato (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato oggi a favore della relazione sulle aziende a conduzione familiare in Europa. Questo tipo di aziende rappresenta una componente fondamentale del nostro tessuto sociale, si pensi che più del 60% di tutte le imprese dell'Unione europea sono a conduzione familiare, e queste aziende forniscono circa il 40-50% dei posti di lavoro nel settore privato. Sono assolutamente persuaso, e in questo mi riconosco nel testo approvato, che l'Unione debba sostenere queste imprese ma che ciò non possa prescindere da una piena comprensione dei problemi e delle sfide cui sono sottoposte le imprese familiari. Concludo ricordando la necessità di eseguire valutazioni d'impatto approfondite, come il "family business test" al fine di stabilire con certezza quale sia l'impatto delle nuove normative UE sulle imprese familiari.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomáš Zdechovský (PPE), písemně. ‒ Podporuji tuto zprávu, která volá po zjednodušení právních předpisů pro rodinné podniky tak, aby mohly bez zbytečných administrativních překážek rozvíjet své aktivity a spolupráci i v ostatních členských státech. Rodinné podniky jsou důležitou součástí každé národní ekonomiky, stejně tak jako ekonomiky evropské. Právě tyto malé podniky zajišťují velké množství pracovních míst a navíc jejich zodpovědnost vůči vlastním zaměstnancům je na vysoké úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Žitňanská (ECR), písomne. ‒ Návrh správy sa zaoberal významom, ktoré majú rodinné podniky pre Európsku úniu. Rodinné podniky v Európskej únii však napriek svojmu nepopierateľnému ekonomickému a sociálnemu prínosu čelia mnohým prekážkam vyplývajúcim napríklad z toho, že neexistuje všeobecne uznávaná definícia rodinného podniku, a to v dôsledku skutočnosti, že rodinné podniky sa vyskytujú v rôznych formách, od malých a stredných podnikov až po veľké nadnárodné organizácie. Nedostatok jednotnej definície však bráni členským štátom rozvíjať politiky špecializované na pomoc rodinným podnikom. Správa preto volá po jednotnej definícii, ale aj po zjednodušovaní administratívnej záťaže. Keďže si uvedomujem význam rodinných podnikov pre vytváranie stabilných pracovných miest, a to aj vo vidieckych oblastiach a odľahlých regiónoch, v hlasovaní som túto správu podporila.

 
  
MPphoto
 
 

  Kosma Złotowski (ECR), na piśmie. ‒ Rodzina odgrywa ogromną rolę nie tylko w sferze wychowania i kształtowania postaw społecznych, ale jest także ważnym ogniwem gospodarczym.

Przedsiębiorstwa rodzinne mają bardzo długą i chwalebną tradycję. To właśnie dzięki tej formie prowadzenia działalności gospodarczej powstawał nowoczesny kapitalizm. Dzisiaj, gdy dominującą rolę odgrywają wielkie firmy i ponadnarodowe koncerny, zapominamy o roli, jaką rodzinne przedsiębiorstwa odgrywają dla wzrostu gospodarczego i zmniejszania poziomu bezrobocia w Europie.

Niestety, kryzys gospodarczy ostatnich lat bardzo mocno odcisnął swoje piętno na przedsiębiorstwach rodzinnych. Ich funkcjonowanie wymaga dziś specjalnego wsparcia i uwzględnienia w unijnych strategiach. Potrzebujemy narzędzi, które pozwolą dobrze zdefiniować i wspierać istnienie biznesu rodzinnego, a także stwarzać warunki, aby mógł on modernizować się i sprostać wymaganiom gospodarki cyfrowej.

Będę wspierał każde działanie prowadzące do tego celu, w tym również to sprawozdanie, które jest pierwszym i bardzo potrzebnym krokiem w kierunku właściwego podkreślenia wpływu, jaki przedsiębiorstwa rodzinne wywierają na europejską gospodarkę.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Zorrinho (S&D), por escrito. ‒ Votei a favor do relatório sobre as empresas familiares na Europa, por considerar que estas contribuem grandemente para o crescimento da economia europeia e desempenham um papel significativo em matéria de desenvolvimento social. Ao investirem em capital humano e na transmissão de conhecimentos, ao mesmo tempo que desempenham um papel fundamental no desenvolvimento regional e organização territorial, as empresas familiares reforçam a estabilidade da economia em que se inserem, sendo uma das principais fontes de emprego no setor privado. Neste contexto, a União Europeia deve dispensar maior atenção à importância das empresas familiares pelo papel importante que desempenham na nossa economia.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. ‒ Segundo as informações de um grupo de peritos da Comissão Europeia no seu relatório final de 2009, 60% das empresas da União Europeia são “empresas familiares”, representando 40 a 50% dos postos de trabalho no setor privado. Recorda este relatório que não existe uma definição concreta de “empresa familiar”, havendo mesmo mais de 90 definições diferentes em toda a União Europeia.

Considera a relatora, por isso, que as empresas familiares desempenham um papel significativo em matéria de crescimento económico e desenvolvimento social. Lembra que possuem dimensões variáveis, o que “as expõe a diferentes dificuldades e problemáticas”, que importa conhecer e enquadrar.

Recorda ainda que “a Comissão Europeia estabeleceu já em 2003 uma definição de pequenas e médias empresas (PME) à escala europeia”, pese embora o facto de que, “em virtude desta situação, muitas empresas familiares não são abrangidas pela definição de PME”.

A relatora avança com propostas de apoio e financiamento às “empresas familiares”, que fazem tábua rasa do leque de empresas existentes, suscetíveis de se enquadrarem nessa definição, criando, assim, condições para a possibilidade de grandes empresas competirem pelo benefício destas medidas, em desfavor das demais, criando, assim, um mecanismo injusto, perverso e inaceitável.

Pelo exposto, abstivemo-nos.

 
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti