Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2245(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0173/2015

Debatter :

PV 08/09/2015 - 11
CRE 08/09/2015 - 11

Omröstningar :

PV 09/09/2015 - 8.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0308

Debatter
Tisdagen den 8 september 2015 - Strasbourg Reviderad upplaga

11. De urbana aspekterna i EU:s politik - Investering för tillväxt och sysselsättning: att främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i unionen (debatt)
Anföranden på video
PV
MPphoto
 

  Preşedinte. – Următorul punct de pe ordinea de zi este dezbaterea privind raportul lui Tamás Deutsch, în numele Comisiei pentru dezvoltare regională, referitor la „Investițiile pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică: promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în Uniunea Europeană” [2014/2245(INI)] (A8-0173/2015) și privind raportul lui Kerstin Westphal, în numele Comisiei pentru dezvoltare regională, referitor la dimensiunea urbană a politicilor UE [(2014/2213(INI)] (A8-0218/2015).

 
  
MPphoto
 

  Tamás Deutsch, előadó. Tisztelt Elnök Úr! Kedves Biztos Asszony! Tisztelt Kollégák! Az Európai Bizottság kohéziós jelentései mérföldkövek a kohéziós politika történetében. Nincs ez másként a hatodik kohéziós jelentéssel sem, mely az Unió regionális fejlesztési politikáját a pusztító hatásokkal járó gazdasági és pénzügyi válságra tekintettel vizsgálja és szorosan az Európa 2020 stratégia céljainak eléréséhez kapcsolja. A kohéziós politika az Unió első számú befektetési politikája, az uniós költségvetés leginkább ellenőrzött és értékelt kiadási területe, több mint 350 milliárd eurós költségvetéssel a 2014–2020-as periódusban. Eredményessége, nélkülözhetetlensége különösen jól megmutatkozik válsághelyzetekben.

Hiszen a kohéziós politika tényleges és azonnali megoldást tud kínálni, akár rendkívüli helyzetekben is, a növekedés és a munkahelyteremtés érdekében. Mindezek fényében már itt, mondandóm legelején szeretném aláhúzni, hogy a kohéziós politikának 2020 után is fontos szerepet kell kapnia, nem lehet lemondani az unión belül a gazdasági felzárkóztatásról, a szolidaritásról. Jelentésemben fokozott hangsúlyt kapott az a gondolat, hogy véget kell vetni a regionális fejlesztési politikában a likviditással kapcsolatos visszatérő problémáknak. Fel kell számolnunk az igen jelentős kifizetési hátralékot. 2014 végére 24,8 milliárd eurós kifizetési hátralék halmozódott fel, mely aláássa a kohéziós politika hatékonyságát, hitelességét és fenntarthatóságát.

A második gondolat, mely nagy hangsúlyt kapott jelentésemben, a kohéziós politika eredeti szerepének megerősítése. A kohéziós politika alapszerződésben meghatározott célja a gazdasági, társadalmi és területi kohézió előmozdítása minden uniós régióban, különös tekintettel a kevésbé fejlett régiókra. Érthető, hogy a kohéziós politika céljai fejlődtek az idők során és a politika egyre szorosabban az unió éppen aktuális stratégiájához kötődött. Fontosnak tartom ugyanakkor, hogy nagyobb hangsúlyt kapjon a kohéziós politika eredeti célja, a fejlődésbeli különbségek csökkentése, és biztosítva legyen, hogy az unió aktuális, átfogó stratégiájához való hozzájárulás összeegyeztethető maradjon a regionális különbségek csökkentésével.

A harmadik gondolat, melyet kiemeltem a jelentésemben, a kohéziós politika jövője. A 2019-es esztendő meghatározó lesz, hiszen egy újonnan megválasztott Parlament és új Bizottság kell, hogy megbirkózzon majd az Európa 2020 stratégia végső feladataival, az új többéves pénzügyi keret kidolgozásával, valamint a 2020 utáni kohéziós politika kereteinek megalkotásával. A jövő kohéziós politikájáról szóló vitát ezért már most meg kell kezdeni. A három fő gondolat mellett szeretnék még röviden szólni néhány meghatározó szempontról, melyek fokozott figyelmet kaptak a jelentésemben. Fontosnak tartom a hatékonyság, egyszerűsítés és eredményorientáltság érdekében tett intézkedéseket.

Szeretném kiemelni az egyszerűsítés fontosságát, hiszen a szabálytalanságok jelentős része az átláthatatlan előírásokból és követelményekből fakad. A kedvezményezetteket sújtó adminisztratív terhek csökkentése hatalmas lépés lenne a hatékonyság növelése irányában. Az eredményorientáltságot erősíti a tematikus koncentráció, a célok konkretizálása azonban szükséges a kellő mértékű rugalmasság megőrzése is azért, hogy a régiók igényeire és problémáira szabott válaszokat lehessen adni. A jelentésemben fokozott figyelmet kap a munkanélküliség témaköre, különösen a fiatalok munkanélkülisége és a kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő képessége.

Végül úgy vélem, hogy a területi dimenzió kevés figyelmet kapott a hatodik kohéziós jelentésben, annak ellenére, hogy nélkülözhetetlen eszköze a gazdasági, területi és társadalmi kohézió erősítésének. Kedves kollégák, jelentésem kidolgozása közben rendkívül konstruktívan tudtam együttműködni más képviselőcsoportok árnyékelőadóival, a módosítókat benyújtó képviselőkkel – ezt az együttműködést itt és most is szeretném megköszönni. A hatodik kohéziós jelentés kiváló alkalmat nyújt arra, hogy új lendületet adjunk az uniós kohéziós politikának, és felhívjuk a figyelmet eredményességére, hasznosságára. Szeretném megismételni, hogy 2020 után is fontos szerepet kell kapnia az uniós kohéziós politikának, és nem csökkenhetnek a politikára szánt uniós költségvetési források.

Csak egy megfelelően finanszírozott kohéziós politika tudja biztosítani az uniós szolidaritás érvényesülését, a kevésbé fejlett régiók felzárkóztatását, az új munkahelyek teremtését és a gazdaság fejlesztését. Megköszönve megtisztelő figyelmüket, érdeklődve várom a hozzászólásaikat.

 
  
MPphoto
 

  Kerstin Westphal, Berichterstatterin. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, sehr verehrte Frau Kommissarin! Drei von vier Menschen in Europa leben in Städten und in Vorstädten. Städte sind in der Tat Wachstumsmotoren, und sie sind deshalb auch so besonders anfällig, auf der einen Seite für soziale, aber auf der anderen Seite auch für ökologische Probleme.

De facto werden in den nächsten Jahren 50 % der EFRE-Mittel in städtische Gebiete investiert. Eine gute Entwicklung in unseren städtischen Gebieten ist elementar für die Zukunft Europas. Dabei möchte ich ganz klar und deutlich betonen, dass der Begriff „Stadt“ weit gefasst werden muss. Es geht hier nicht nur um Großstädte, es geht hier auch um kleine und um mittlere Städte, eben um alle Städte. Es geht aber auch um den ländlichen Raum. Wir sind nicht gegen den ländlichen Raum. Im Gegenteil: Das Umland ist wichtig für die Entwicklung der Städte.

Die europäische Debatte über Stadtpolitik läuft seit über 20 Jahren. Deswegen begrüße ich sehr, dass die Kommission eine „Urban Agenda“ eingeleitet hat.

In meinem Bericht fordere ich, dass die städtische Dimension integraler Bestandteil aller europäischen Politikfelder werden muss. Wir müssen Städte immer und überall mitdenken, in allen Politikfeldern. Gerade weil so viele Politikbereiche das Leben der Städte beeinflussen, existieren ja auch verschiedene Maßnahmen und Fördermöglichkeiten, die allerdings oftmals nicht aufeinander abgestimmt sind. Dies ist für die Städte sehr häufig sehr verwirrend und ganz wenig hilfreich. Deswegen wollen wir eine Task Force innerhalb der bestehenden Struktur der Kommission, so eine Art „One-Stop-Shop“. Damit können wir auf der einen Seite intern für mehr Kohärenz sorgen bei allen Vorhaben, die Städte betreffen, und extern dafür sorgen, dass es so etwas wie Ansprechpartner gibt. Für viele Städte sind nämlich europäische Fördermittel und die europäischen Vorgaben immer noch ein Buch mit sieben Siegeln.

Außerdem: Städte müssen mehr Mitsprache haben. Ihre Meinung und ihre Expertise müssen bei der europäischen Gesetzgebung besser gehört werden, und zwar von Anfang an. Wer sich am Ende um die Umsetzung kümmern muss, der sollte auch von Anfang an entsprechend mitreden können!

Was mir bei der Diskussion auch ganz besonders wichtig ist: Eine europäische Städteagenda sollte auf keinen Fall damit verwechselt werden, dass es neue Vorgaben gibt. Ich will keine zusätzlichen Belastungen für Städte. Wir wollen eine Art „Werkzeugkasten“ für die Städte. Städte brauchen Ansprechpartner, Städte brauchen aber auch Plattformen zum Austausch. Was wir nicht brauchen, sind neue Vorgaben. Die würden in der Praxis sehr schwer umzusetzen sein.

Deswegen wollen wir, dass bei jeder neuen europäischen Gesetzgebung die Folgen für Städte geprüft werden, die oft sehr vielfältig sind. In unserem Bericht versuchen wir gar nicht erst, irgendwelche Herausforderungen besonders zu betonen oder auf der anderen Seite besonders kleinzureden. Jede Stadt ist anders.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde es sehr schade, dass in dem mission letter des Kommissionspräsidenten Juncker an die Regionalkommissarin mit keinem Wort die Stadtpolitik erwähnt wird. Dabei brauchen wir im Kollegium dringend jemanden, der explizit Stadtpolitik macht. Die Kommissare für Digitales, für Verkehr, für Energie, für Soziales – sie alle haben Ideen für Städte. Was wir brauchen, ist eine Koordinierung, eine Person, eine Art „Mister oder Misses Stadtpolitik“ in der Kommission.

Ich fände es schön und fände es gut, wenn das die Regionalkommissarin Crețu wäre, die dann entsprechend auch mit den Befugnissen ausgestattet werden muss. Aber meinetwegen kann es auch ein Vizepräsident sein, der sich explizit um die Stadtpolitik kümmert, diese organisiert und koordiniert. Das ist das, was unsere Städte in Europa brauchen!

 
  
MPphoto
 

  Corina Crețu, membră a Comisiei. Domnule președinte, aș dori, în primul rând, să încep prin a le mulțumi raportorilor, doamnei Westphal și domnului Deutsch, precum și, sigur, Comisiei pentru dezvoltare regională, pentru aceste rapoarte excelente, care aduc în centrul discuției două probleme majore pentru politica de coeziune: cel de-al șaselea raport privind coeziunea și, bineînțeles, dimensiunea urbană. Politica de coeziune, după cum știți, este principala sursă de investiții a Uniunii Europene. Împreună cu partea de cofinanțare națională, aceasta va mobiliza peste 630 de miliarde de euro în perioada de finanțare 2014-2020, cu scopul de a sprijini eforturile depuse de statele membre și de regiuni, pentru punerea în aplicare a reformelor structurale și pentru a pune bazele unei redresări durabile.

În multe state membre, în special în cele care se confruntă cu o reducere a veniturilor și cu creșterea cheltuielilor sociale, finanțarea Uniunii Europene a devenit principala sursă de investiții publice. Avem economii în Uniunea Europeană, unde fondurile noastre contribuie cu aproape 85 % din totalul investițiilor publice din aceste țări. Obiectivul nostru acum, așa cum, de altfel, arată și raportul domnului Deutsch, este să ne asigurăm că aceste fonduri ajung cât mai repede la oameni și că generează cât mai curând posibil creștere economică și locuri de muncă. În acest sens, mă bucur să spun că aproape toate programele politicii de coeziune pentru perioada de finanțare au fost adoptate și sumele corespunzătoare de prefinanțare au fost deja transferate - mai sunt doar patru programe operaționale de adoptat până la finalul anului.

Acum, sigur, cuvântul cheie este implementare. Trebuie să acționăm la toate nivelurile - național și european - pentru a asigura transpunerea acestor programe în proiecte de calitate, capabile să genereze creștere economică și să creeze noi locuri de muncă. Programele operaționale adoptate vor face față cu siguranță acestei provocări, deoarece sunt orientate spre rezultate concrete, toate programele oferă o gamă largă de indicatori și obiective care ne permit să cuantificăm așteptările în urma investițiilor noastre. Aceste programe trebuie, de asemenea, să respecte o serie de condiționalități ex ante, care sunt esențiale pentru a permite statelor membre și regiunilor să exploateze mai bine potențialul fondurilor și, nu în ultimul rând, aceste programe au fost special concepute pentru a contribui la cele mai importante priorități ale Uniunii: crearea de locuri de muncă, investiții și prosperitate, piața unică digitală sau uniunea energetică și schimbările climatice.

Vă asigur că noi, Comisia Europeană, vom monitoriza atent punerea în aplicare a noilor programe. Facem tot ceea ce este necesar pentru a ajuta statele membre să implementeze aceste programe eficient la nivel național, local și regional, în sprijinul beneficiarilor. Ei sunt actorii cheie ai politicii de coeziune, care identifică, selectează și implementează proiectele finanțate din bani europeni, făcând astfel posibile schimbări reale în mai bine, care contează și care se văd în viața de zi cu zi a cetățenilor europeni. De aceea, pregătim o serie de acțiuni pentru a-i sprijini în munca lor de zi cu zi. Dintre aceste măsuri, aș dori să amintesc acum doar câteva aspecte: facilitarea schimbului de bune practici în rândul celor care se ocupă de implementarea politicii de coeziune (avem 24 000 de lucrători cu fonduri europene în toate statele membre, foarte mulți au dobândit deja o experiență masivă și eu cred că acest schimb de bune practici este esențial pentru a merge mai departe), organizarea unor seminarii pe tematici referitoare la ajutorul de stat sau instrumente financiare sau demararea unor acțiuni comune cu Curtea de Conturi, în vederea îmbunătățirii sistemului de achiziții publice. Bineînțeles că responsabilitatea utilizării acestor instrumente aparține aproape în exclusivitate autorităților naționale, regionale și locale.

La fel ca și doamna raportor, doamna Kerstin Westphal, aș dori și pe dumneavoastră să vă felicit pentru acest raport privind dimensiunea urbană. Ca și dumneavoastră, cred sincer că, așa cum provocările majore ale societății se regăsesc și la nivelul orașelor și al zonelor urbane funcționale, tot acolo putem găsi și soluțiile corespunzătoare. Împărtășesc punctul dumneavoastră de vedere: trebuie să acordăm o mai mare atenție acestei politici urbane. Am avut deja o întâlnire cu toți primarii de capitale la Viena și, de asemenea, cu câteva luni în urmă, înainte de vacanță, am organizat la Bruxelles cel mai mare eveniment legat de orașele mici și mijlocii, pentru că, așa cum spuneați și dumneavoastră, este foarte important. Sigur că nu ne adresăm direct, dar, prin programele operaționale, practic, ceea ce spuneți dumneavoastră se întâmplă: ne adresăm problemelor orașelor. Există și acest subiect al subsidiarității, știți foarte bine că foarte multe orașe și unele guverne naționale se opun în a avea o politică separată privind orașele, dar cred că este de datoria noastră să elaborăm această agendă urbană de care dumneavoastră vorbeați.

Vreau să vă asigur că noile programe conțin deja un set de instrumente inovatoare și dispoziții clare pentru a asigura o implicare masivă și un sprijin mai susținut pentru zonele urbane, în baza parteneriatului și al principiului descentralizării. Estimăm că cel puțin 80 de miliarde de euro din Fondul european de dezvoltare regională vor fi investiți direct sau indirect în zonele urbane. Concret, 15 miliarde de euro vor fi direct administrate de către orașe în cadrul strategiilor de dezvoltare urbană durabilă.

Este pentru prima dată când, cu ajutorul regulamentelor pe care dumneavoastră le-ați aprobat aici, în Parlamentul European, avem această încredere reciprocă de a oferi orașelor direct bugete pentru realizarea de investiții. Cred, într-adevăr, cum spuneți și dumneavoastră, că putem și trebuie să facem mai mult. Așa cum spuneam, pregătim agenda urbană a UE, dorim să ajutăm la mobilizarea potențialului orașelor, care să devină promotorii creării de locuri de muncă, ai incluziunii sociale și ai dezvoltării durabile. Sigur, știți foarte bine că lucrăm în acest sens pentru a asigura o mai bună coordonare a acțiunilor și sinergiilor UE în acest domeniu. Am stabilit deja o consultare publică, am organizat, cum spuneam, o serie de conferințe și am pus bazele unui acord din partea tuturor statelor membre.

Sunt bucuroasă să constat că președinția Luxemburgului și, de asemenea, președinția olandeză pun un mare accent pe politica urbană și doresc să vă asigur de disponibilitatea Comisiei Europene de a colabora cu dumneavoastră pe marginea tuturor aspectelor semnalate în ambele rapoarte. După cum știți, timpul alocat pentru intervenție este limitat, așa încât am să închei pentru moment și aștept, sigur, cu nerăbdare, dezbaterea și dialogul cu dumneavoastră pe aceste teme.

 
  
MPphoto
 

  Κώστας Μαυρίδης, Εισηγητής της γνωμοδότησης της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Κύριε Πρόεδρε, η πολιτική συνοχής συνδέεται με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα με την αλληλεγγύη, η οποία είναι λόγος ύπαρξης της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με στόχο λοιπόν τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων δαπανών, η πολιτική συνοχής γίνεται ακόμα πιο επιτακτική, λόγω αυτής της οικονομικής κρίσης την οποία βιώνουμε. Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί στη δημιουργία ενός συνεκτικού και πιο αποτελεσματικού πλαισίου επενδύσεων.

Διά τούτο επικεντρώνομαι σε δύο καίρια σημεία, κυρία Επίτροπε. Πρώτον, η στενή διασύνδεση των χρηματοδοτήσεων με τη δημοσιονομική και μακροοικονομική προσαρμογή των κρατών μελών στην ουσία ανατρέπει τη λογική της αλληλεγγύης στην οποία στηρίχθηκε η πολιτική συνοχής και ταυτοχρόνως αντιστρατεύεται τον περιφερειακό χαρακτήρα της και επί τούτου θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υλοποίηση των στόχων της. Αντί τούτου λοιπόν, προτείνουμε την εξαίρεση της χρηματοδότησης. Τελειώνω με ένα δεύτερο σημείο κύριε Πρόεδρε, για να πω ότι αποτέλεσμα της ιδεολογικής αντίθεσης ορισμένων συντηρητικών κύκλων ήταν το γεγονός ότι δεν είχαμε έκθεση από την Επιτροπή Οικονομικών.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Jazłowiecka, autorka projektu opinii Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. – Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący! Ostatnie lata pokazały, iż polityka spójności realizowana przez Unię Europejską sprawdziła się w okresie załamania gospodarczego. Złagodziła skutki gwałtownego spadku inwestycji publicznych i zapewniła regionom stabilność dzięki napływowi funduszy w czasach, kiedy dostęp do środków finansowych był utrudniony. Środki pochodzące z polityki spójności odpowiadały w czasach kryzysu za blisko sześćdziesiąt procent inwestycji publicznych w krajach objętych tą polityką.

Jeżeli więc dostrzegamy pogłębiające się w ostatnich latach różnice pomiędzy regionami, musimy pamiętać też, iż byłyby one jeszcze większe, gdyby nie fundusze strukturalne. Teraz, kiedy gospodarka zaczyna się stabilizować i na nowo rozwijać po okresie kryzysu gospodarczego, musimy zadbać o to, aby fundusze strukturalne wydać jak najefektywniej i jak najsprawniej. Stąd mój apel do wszystkich państw członkowskich o sprawne wdrażanie polityki spójności na szczeblach krajowych. W obliczu tak dużego bezrobocia szczególnie wśród osób młodych każdy dzień zwłoki przynosi szkody społeczne. Ważne jest także, aby Komisja Europejska uporała się z opóźnieniami w płatnościach. Biorąc pod uwagę, iż koszty tych opóźnień uderzają najbardziej w małe i średnie przedsiębiorstwa generujące większość nowych miejsc pracy, to uprawnione jest stwierdzenie, że każdy dzień zwłoki pogarsza sytuację na europejskim rynku pracy. Dziękuję.

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner, Verfasserin der Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten. Herr Präsident! Sehr geehrte Frau Kommissarin! EU-Politiken und Städtepolitik, das sind nicht zwei Schrebergärtchen, die nebeneinander existieren. Nein, immer wichtiger wird eine bessere Kohärenz der EU—Politiken mit Auswirkungen auf Europas Städte. Wie die Berichterstatterin Kerstin Westphal es schon gesagt hat: 72 % der Bürgerinnen und Bürger Europas leben in Städten und städtischen Gebieten. Zwei Drittel des BIP werden in Städten erwirtschaftet: das heißt drei Rufzeichen für die Aufgaben seitens der Kommission!

Mit Blick auf die großen wirtschaftlichen und sozialen, aber auch humanitären Herausforderungen, vor denen Europa steht, ist es wichtig, diesen dort zu begegnen, wo sie entstehen, nämlich in Europas Städten, in den städtischen Gebieten. Und deshalb ist es auch so wichtig, die Vertreterinnen und Vertreter aus den Städten selbst in die gesamte EU-Politikgestaltung mit einzubeziehen.

Aus beschäftigungspolitischer Sicht möchte ich die Kommission auffordern, die Möglichkeit einer größeren haushaltspolitischen Flexibilität für Städte zu überprüfen, insbesondere im Hinblick auf die öffentlichen Ausgaben zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit, vor allem von Jugendarbeitslosigkeit, von Armut und von sozialen Investitionen. Wir sehen ja, es werden nicht alle Mittel zur Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit ausgeschöpft. Warum nicht beispielsweise überlegen, diese Mittel direkt den Städten, direkt für Projekte zur Verfügung zu stellen, anstatt das Geld mehr oder weniger versumpern zu lassen, wie ich es auf wienerisch sage?

Eine künftige EU-Städteagenda sollte auch den Aspekt der Bekämpfung von geschlechterspezifischer Diskriminierung ins Auge fassen und die Förderung von Chancengleichheit beinhalten. Ich denke an Gender Budgeting. Gerade als Wienerin kann ich ihnen da wunderbare Beispiele sagen, die es wirklich wert wären, auch auf europäischer Ebene näher analysiert zu werden. Und deshalb fordere ich von der Kommission, ein Netzwerk für den Austausch von Best-Practice-Beispielen zu Gender Budgeting ins Leben zu rufen.

 
  
MPphoto
 

  Νεοκλής Συλικιώτης, Εισηγητής της γνωμοδότησης της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Κυρία Επίτροπε, η οικονομική κρίση έχει αναντίλεκτα πολύ σοβαρές συμπτώσεις τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της βιομηχανίας, της ενέργειας και της έρευνας. Για να επιλύσουμε όμως τα προβλήματα πρέπει να παραδεχτούμε πως τα νεοφιλελεύθερα μέτρα της σκληρής λιτότητας συνέβαλαν στην αποβιομηχονοποίηση του Νότου, στην απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, στο ξήλωμα του κοινωνικού κράτους, στο ξεπούλημα δημόσιου πλούτου, αλλά και στο κλείσιμο πολλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στη μεγάλη αύξηση της ανεργίας και ιδιαίτερα των νέων. Απαιτούνται λοιπόν νέες πολιτικές ώστε να πετύχουμε πραγματικά μια οικονομική κοινωνική και εδαφική συνοχή στην Ένωση. Πρέπει να προωθηθούν μέτρα για να τονωθεί η πραγματική οικονομία, για να προωθηθεί η ανάπτυξη και για να δημιουργηθούν νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας. Είναι σημαντικό να στηριχθούν οι δημόσιες επενδύσεις αλλά και να δοθεί προσοχή στα κράτη που έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση. Πολλά από αυτά αναφέρονται στη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και αναμένουμε να ληφθούν υπόψη, διότι αν δεν προωθηθεί άμεσα μια αναπτυξιακή κοινωνική πολιτική, τότε η Ένωση δεν θα κατορθώσει ποτέ να μειώσει τις μεγάλες οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές ανισότητες.

 
  
MPphoto
 

  Silvia Costa, relatrice per parere della commissione per la cultura, la gioventù, i mezzi d'informazione e lo sport. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signora Commissaria, devo dire che tutti riconosciamo oggi quanto la cultura e il patrimonio culturale, il turismo culturale, l'industria culturale, creativa e audiovisiva siano un asset nello sviluppo economico e nella coesione sociale, anche per la nuova occupazione di qualità. Però tu sai – perché eri in Parlamento – che è stato un merito del Parlamento aver inserito questi aspetti nell'originaria proposta sulla coesione che non conteneva nessun riferimento a questi temi.

Oggi ti chiedo di vigilare perché i programmi a livello nazionale e regionale contengano queste indicazioni e li spingano avanti per quella che è una sfida anche – per esempio quella del digitalizzazione del patrimonio culturale piuttosto che l'industria culturale e creativa. Noi abbiamo chiesto come commissione che sia rivisto quel limite dei 5 milioni di euro adottato dalla Commissione europea per progetti di investimento fissi in attrezzature e infrastrutture per la cultura e il turismo; molti paesi hanno contestato questo e sarebbe bene lasciare più elasticità.

Altro tema fondamentale, sono gli obiettivi nell'istruzione, l'educazione e la formazione permanente e in cui i fondi strutturali possono dare molto anche a grandi infrastrutture e anche di nesso fra digitalizzazione ed educazione. Credo che questa collaborazione con il Fondo sociale e i Fondi strutturali sia assolutamente essenziale.

 
  
MPphoto
 

  Julie Girling, rapporteur for the opinion of the Committee on Women’s Rights and Gender Equality. Mr President, I would like to thank the rapporteurs. For the Committee on Women’s Rights (FEMM), it is important that gender issues are treated seriously in the area of cohesion policy, because this represents a very significant slice of EU expenditure. Women are essential to the success of any regional policy.

We have focused in our report on some of the challenges facing women in the labour market. Historically, women are more adversely affected by unemployment than men. The gender pay gap should be narrowing rapidly, but it is not. Women are still struggling for equality of opportunities in science and technology, as the Vozemberg report – which we will also be voting on tomorrow – shows. This must improve. Single mothers have additional difficulties in all these areas. The FEMM opinion takes the perspective that job creation is the objective, not the activity. We voted for an opinion that proposed measures and conditions that will assist job creation.

 
  
MPphoto
 

  Jan Olbrycht (PPE). Pani Komisarz, Szanowni Państwo! Przede wszystkim chciałbym pogratulować pani Westphal sprawozdania, które wyraża poglądy Parlamentu, ale zwracam uwagę, że sprawozdanie to kończy się bardzo określonymi uwagami i oczekiwaniami w stosunku do Komisji.

W sprawozdaniu tym Parlament Europejski docenia to, co zostało już zrobione w przeszłości, a także kwestie ze sprawozdania „Miasta jutra”, jak i działania dotyczące wymiaru miejskiego w latach 2014-2020, docenia również to, że Komisja Europejska podjęła działania dotyczące „Forum miejskiego”, regularnych spotkań i tak dalej. Równocześnie jednak w sprawozdaniu tym jest bardzo czytelne także i to, że oczekujemy, iż deklaracje składane przez Komisję Europejską zostaną zamienione w działania. Znaczy to na przykład, że będzie dokończona sprawa dotycząca innowacyjnych działań w miastach, tj. 0,2% RDF.

Oczekujemy również, że pewne działania zostaną zintegrowane. Mamy takie odczucie, że na przykład smart cities, „miasta inteligentne”, są w Komisji bardzo popierane, ale nie za bardzo widzimy, w jaki sposób jest to skoordynowane z kwestiami dotyczącymi transportu w miastach, ochrony środowiska w miastach, kwestii społecznych w miastach i tak dalej.

Bardzo odczuwamy brak koordynacji na poziomie Komisji Europejskiej w kwestii dotyczącej miast. Oczekujemy, że w przyszłości będzie to polityka miejska, ale na dzisiaj potrzebny jest jasny i czytelny przekaz, a nie tylko deklaracje niektórych komisarzy.

 
  
MPphoto
 

  Constanze Krehl, im Namen der S&D-Fraktion. – Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Kommissarin! Die neue Kohäsionspolitik ist angelaufen, und das ist gut so für die Regionen dieser Union. Wichtig ist auch, dass wir die Städte stärker bei ihren Herausforderungen unterstützen. Wichtig ist auch, dass die Regionalpolitik so effizient wie möglich einzusetzen ist, um Investitionen in eine nachhaltige Entwicklung und für die Schaffung guter Arbeitsplätze zu unterstützen.

Gestatten Sie mir eine etwas andere Bemerkung: Über ein Drittel des europäischen Haushalts wird für die Kohäsionspolitik aufgewendet. Das ist ein Zeichen von einer immensen Solidarität zwischen den Regionen der Europäischen Union. Aber wir brauchen diese Solidarität eben auch in anderen Situationen. Wir brauchen sie beispielsweise bei der Aufnahme der vielen Flüchtlinge, die jetzt nach Europa kommen. Auch hier ist Solidarität gefragt, und Solidarität kann keine Einbahnstraße sein. Kohäsionspolitik ist dafür wirklich ein gutes Beispiel. Bitte folgen Sie auch in anderen Bereichen dieser Solidarität.

(Die Rednerin ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Bill Etheridge (EFDD), blue-card question. I was wondering what makes you think that economic growth and drive can be better delivered by the ideas of EU Commissioners than by leaving the taxpayers’ money actually in the taxpayers’ hands and allowing entrepreneurs within cities to drive that growth? What evidence do you have that EU Commissioners are better at doing this than businessmen?

 
  
MPphoto
 

  Constanze Krehl (S&D), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Herr Kollege, es wundert mich, dass Sie diese Frage stellen, ich weiß, denn dass wir einen Rahmen schaffen, den wir mit den Regionen verhandelt haben, den wir im Parlament verhandelt haben, den wir mit dem Ausschuss der Regionen verhandelt haben.

Wir schaffen nur einen Rahmen. Die Entscheidung, was tatsächlich in den Regionen passiert, treffen die Regionen selbst! Das ist die Einzigartigkeit genau dieser Regionalpolitik, und ich weiß, dass die Regionen in Ihrem Mitgliedstaat da ebenfalls sehr erfolgreich in der Vergangenheit profitiert haben und auch in der Zukunft profitieren werden. Deswegen ist es ein guter Grund, hier diese Kohäsionspolitik voranzutreiben und zu unterstützen und das auch in Zukunft zu tun.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Lewer, on behalf of the ECR Group. Mr President, the ECR Group recognises the practical value of regional development funding and supports efforts to ensure it is spent more efficiently. This sixth report clearly calls for more to be done there. It is not a clean bill of health. I and others in the group are not wholly convinced that there is as full an understanding as there should be: this funding is not a revenue substitute, nor is it intended to be for more than a third of a century, as has been the case.

Furthermore, I do not believe that part of the agenda behind the – in other respects unobjectionable – urban policy is desirable either, especially – and I quote – ‘to improve the democratic legitimacy of the European project’. Best practice and cooperation – yes. I welcome those elements; but new layers of control towards a federal project – no.

 
  
MPphoto
 

  Matthijs van Miltenburg, namens de ALDE-Fractie. Dank aan de rapporteurs voor hun uitstekende werk. Het Europese cohesiebeleid is echt het belangrijkste beleidsterrein voor investeringen in onze economie. Deze investeringen zorgen voor economische groei en voor werkgelegenheid. Voor nieuwe banen dus en voor economische kracht.

De Commissie verwijst in haar zesde cohesieverslag relatief weinig naar de territoriale benadering. Daarbij gaat het dan voornamelijk over de grensoverschrijdende samenwerking. Juist in die Europese grensregio's liggen enorme kansen, met name voor het vergroten van de arbeidsmobiliteit. De uitdaging zou liggen in het maken van één echte Europese arbeidsmarkt daar waar nu nog sprake is van 28 verschillende arbeidsmarkten.

We mogen dus van de Europese Commissie verwachten dat zij een echte Europese territoriale agenda gaat bewerkstelligen en dat daarover ook uitgebreid gerapporteerd gaat worden in het zevende cohesieverslag.

Een grote rol is ook weggelegd, als het gaat om die territoriale agenda, voor onze stedelijke gebieden. Dat zijn - mevrouw Westphal zei het heel terecht - de motoren voor onze economische groei. Dat zijn nou juist de plekken waar oplossingen worden bedacht voor maatschappelijke opgaven. Of het nu bijvoorbeeld gaat om slimme mobiliteit in die steden of om duurzame vormen van energieopwekking. Het wordt in de steden bedacht.

Dat zijn dus ook bij uitstek de plekken waar Europese regelgeving, waar Europees beleid landt en moet worden uitgevoerd. Laten wij dan ook de steden beter gaan betrekken bij de totstandkoming van Europees beleid. Laten wij dan ook de steden betrekken bij de voorbereiding van het beleid. Ik hoop dat de Commissie meer oog gaat krijgen voor de steden de komende jaren en ik hoop dat de Commissie ook daadwerkelijk de uitdaging gaat oppakken om een echte Europese stedelijke agenda inhoudelijk vorm te geven. Want met een echte Europese stedelijke agenda geven we de Europese steden ook daadwerkelijk kracht en dat maakt een sterk Europa.

 
  
MPphoto
 

  Josu Juaristi Abaunz, en nombre del Grupo GUE/NGL. Señor Presidente, el informe tiene elementos positivos y no es el menor de ellos recordar la importancia de la política de cohesión y subrayar sus objetivos, todos ellos necesarios.

La cuestión es si la Comisión y los Estados miembros van a implicarse realmente en un nuevo enfoque de la cohesión que, en lugar de poner parches, combata de forma efectiva las disparidades regionales, que en demasiados casos siguen aumentando. Y no me resisto a añadir que el sistema económico y las políticas de austeridad no son ajenos a ello, sino responsables de esa tendencia.

La cuestión es si vamos a seguir aceptando el desmantelamiento del tejido productivo en algunas partes de la Unión. La cuestión, desde luego, es el impacto negativo, en mi opinión, que va a tener ligar la cohesión a la condicionalidad macroeconómica, provocando que sean solo algunas regiones las que sigan avanzando y desarrollándose. La cuestión es si los filtros estatales van a seguir condicionando prioridades y proyectos allí donde las entidades regionales y locales, y los agentes sociales, podrían hacerlo mejor si se integraran desde el inicio en el proceso de decisión.

Aplaudo que el informe recoja la importancia de la cooperación transfronteriza, que la Comisión y buena parte del Consejo parecían estar olvidando, cuando se supone que deberían ser bandera del espíritu comunitario y clave en políticas de cohesión ―desde luego, es fundamental para mi país, el País Vasco―.

Señora Crețu, es cierto que con usted podemos mantener un buen diálogo, pero quizás no sea este el mejor lugar para confiar en el Consejo ―como acaba de hacer―, porque sigue desaparecido de este Pleno.

 
  
MPphoto
 

  Monika Vana, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. Herr Präsident! Liebe Kollegen und Kolleginnen! Sehr geehrte Frau Kommissarin! Der Bericht zur städtischen Agenda ist ein sehr wichtiges Signal zur Aufwertung der Städte und trägt der steigenden Bedeutung der Städte Rechnung, wie meine Vorredner und Vorrednerinnen schon gesagt haben. Das ist auch höchste Zeit, denn Städte sind Motoren der sozialen, der wirtschaftlichen und der nachhaltigen Entwicklung. Nun sollten den schönen Worten auch sehr rasch Taten folgen. Das ist einerseits, wie Frau Westphal schon gesagt hat, die institutionelle Aufwertung der Städte im Institutionengefüge, aber auch mehr Rücksicht der EU-Politiken generell auf die realen Problemlagen von Städten, auch aktiv zu unterstützt werden müssen. Ich gestehe, wir Grüne hätten einen breiteren Ansatz des Berichts bevorzugt, zum Beispiel, wie Kollegin Regner schon erwähnt hat, eine Genderperspektive einzubeziehen, aber auch auf reale Herausforderungen näher einzugehen – zum Beispiel auf eine der zentralen Fragen, vor denen Städte stehen, nämlich ihre finanzielle Handlungsfähigkeit. Ich komme, wie Frau Kollegin Regner, aus Wien, einer der wohlhabendsten Städte der Welt. Und auch Wien spürt die Auswirkungen des Stabilitäts- und Wachstumspakts massiv und ist immer schwieriger in der Lage, den aktiven Herausforderungen, wie steigende Arbeitslosigkeit, working poor, Armut auch wirklich durch Investitionen gerecht zu werden.

Da müssen wir hinschauen und müssen schauen, dass die EU-Politik auch tatsächlich die Städte unterstützt und nicht umgekehrt hier neue Probleme schafft. Das heißt, hier ist jetzt die Kommission auch am Zug, dieses starke Signal des Europäischen Parlaments aufzunehmen und die urbane Agenda mit Leben zu erfüllen. Und wir alle sind aufgefordert, den Worten auch Taten folgen zu lassen.

(Die Rednerin lehnt es ab, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
  

IN THE CHAIR: ANNELI JÄÄTTEENMÄKI
Vice-President

 
  
MPphoto
 

  Rosa D'Amato (EFDD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, due veloci considerazioni riguardo alle relazioni. Una riguarda l'agenda urbana, pur apprezzando il richiamo ad istanze fondamentali quali l'approccio davvero integrato allo sviluppo territoriale e la concreta applicazione del principio di partenariato, mi sarei aspettata una relazione più coraggiosa riguardo un problema che ha una dimensione transnazionale. Parlo del tema della rigenerazione dei centri storici.

Alla luce della previsione di un aumento demografico nelle città da qui al 2050, era necessario incentivare tutte quelle azioni volte ad evitare che i nostri centri urbani si svuotino, bisognava disincentivare la costruzione di nuovi mostri di cemento in zone periferiche, spesso mal collegate, che si trasformano in veri e propri ghetti, con gravissime conseguenze sociali, culturali ed economiche, ma si è deciso di non farlo!

Riguardo alla sesta relazione sulla coesione: una breve ma amara considerazione: siamo a settembre 2015 e a quasi due anni dall'inizio della nuova programmazione, ci sono ancora regioni – penso alla Campania, alla Calabria, del Sud Italia – le cui amministrazioni non sono state ancora capaci di presentare un programma operativo decente. È fondamentale quindi assicurarsi che le regioni meno sviluppate abbiano le capacità e le competenze di programmare per tempo, o continuerà ad accadere che per evitare il disimpegno automatico e senza tenere in considerazione i veri bisogni del territorio si cercherà di spendere i miliardi di euro negli ultimi sei mesi e in fretta e furia.

 
  
MPphoto
 

  Steeve Briois, au nom du groupe ENF. Madame la Présidente, Madame la Commissaire, Bruxelles et les euro-gagas n'en finissent plus de chercher à s'accaparer de nouvelles prérogatives toujours au détriment des États-nations. C'est aujourd'hui le cas notamment de la politique urbaine qui ne relève pourtant pas des compétences de l'Union établies par les traités. La politique urbaine n'est ni une compétence partagée ni une compétence d'appui. C'est pourquoi ce texte ne devrait même pas être discuté en plénière.

Mais, le plus inquiétant, c'est qu'avec une sémantique particulièrement soignée, vous partagez méthodiquement la dilution des États-nations et appelez ainsi à la création de véritables mégalopoles. Je cite un extrait du rapport. Il est dit: "Aux quatre coins de l'Europe, les villes se livreront concurrence en tant que pôles d'attraction et développeront leurs propres formes de citoyenneté participative pour stimuler une co-création continue du paysage urbain et de son tissu social multiculturel". Voilà un bel exemple de ce qu'on pourrait appeler une bouillie pour chat. Si nos concitoyens vous entendaient et vous lisaient, ils seraient horrifiés par ce que vous préparez dans leur dos.

La métropolisation que vous appelez de vos vœux aura pour effet l'écrasement des villes moyennes et surtout l'abandon définitif des territoires ruraux. Pire, sous prétexte de je ne sais quel défi européen, vous prônez l'uniformisation des politiques d'aménagement urbain au sein de l'Union, faisant fi ainsi des identités et des spécificités géographiques et territoriales de nos villes.

C'est pourquoi, attaché à mon identité locale et soucieux d'un aménagement équilibré de nos territoires, je voterai contre ce funeste projet technocratique.

(L'orateur accepte de répondre à une question "carton bleu" (article 162, paragraphe 8, du règlement))

 
  
MPphoto
 

   Stanislav Polčák (PPE), otázka položená zvednutím modré karty. Vy jste řekl, že městská politika by neměla být předmětem našeho jednání. Mám tedy za to, že nepokládáte tuto politiku za unijní. Je vám ovšem známo, že například k městské politice se bude příští rok konat významná konference pod záštitou OSN, že se městskou politikou zabývají dokonce takové organizace jako Spojené národy?

 
  
MPphoto
 

  Steeve Briois (ENF), réponse "carton bleu". – Madame la Présidente, c'est votre pensée, la mienne est tout à fait différente. Je pense qu'il incombe aux États d'organiser leur souveraineté. D'ailleurs, je pense qu'on devrait plutôt parler des arriérés de paiement ou des difficultés qu'ont les collectivités dans la mise en œuvre des programmes opérationnels.

 
  
MPphoto
 

  Lambert van Nistelrooij (PPE). Het zesde cohesieverslag levert wel degelijk bouwstenen op voor toekomstig beleid, investeringen en solidariteit. Mijn dank aan de rapporteur. Laten we eens even vooruitkijken. Wat moet er volgens de EVP anders?

1. Vermindering van de administratieve belasting, lokale en regionale projecten houden het niet langer. De goldplating in de lidstaten leidt tot controle op controle. We willen meer vertrouwen en gedeelde verantwoordelijkheid.

2. Weg met die grote stapel van 25 miljard aan onbetaalde rekeningen. De Europese Commissie is daar aan zet om ervoor te zorgen dat zoiets over een paar jaar niet weer opnieuw gebeurt.

3. Voorkomen dat verloren jaren zich zoals nu bij de opstart 2014-2015 opnieuw voordoen. Met alle respect, we beginnen te laat met de herziening. De komende herziening moet minstens een jaar eerder. De midterm review moeten we gebruiken voor het nieuwe beleid en het zevende cohesieverslag moeten we een jaar vervroegen. Dan versterkt het territoriale grensoverschrijdende werk in Europa een ondergeschoven kind in het verslag.

4. De steden. De Europese Commissie heeft geen samenhangend beleid. Smart cities voor de steden en slimme specialisatie voor de regio's worden nog gescheiden aangeboden.

Tenslotte wil de EVP dat er meer commitment tussen regio's en steden en de Europese Commissie, het Europees beleid, komt. Ik wil graag dat het Nederlandse voorzitterschap volgend jaar niet komt met een zoveelste verklaring over de stedelijke agenda, maar met een commitment, met een pact - een pact van Amsterdam, zoals het mogelijk gaat heten - waarin de burgemeesters en de regio's worden opgeroepen om die agenda van vernieuwing, van concurrentiekracht uit te voeren. Dat is een innovatie in onze aanpak en daar is ruimte voor. Mag ik de commissaris vragen of dat als muziek in haar oren klinkt?

 
  
MPphoto
 

  Andrea Cozzolino (S&D). Signora Presidente, onorevoli colleghi, vorrei cogliere l'occasione per evitare anche di ripetere una discussione che è abbondantemente diciamo nota e che trova un largo consenso tra di noi grazie al lavoro che hanno fatto soprattutto i due relatori. Vorrei fare tre ordini di sollecitazione.

La prima, noi siamo già in una piena e operativa agenda urbana in corso. Giustamente, il Commissario Crețu, ci ricordava che sono già decine di miliardi impegnati nella politica urbana attraverso la politica di coesione. Sarebbe utile, proprio per la concretezza della nostra discussione, che la Commissione ci aiutasse a capire come sono state programmate già queste risorse. Verso l'innovazione sociale, verso l'innovazione tecnologica, verso la rigenerazione urbana, verso le sfide enormi che le città hanno davanti a sé, da quella ambientale a quella demografica? Capire a che punto siamo nella programmazione delle risorse già utilizzate.

La seconda sollecitazione è una sollecitazione di merito, non possiamo avere più Commissari che operano sulla politica urbana. La politica urbana coincide pienamente con la politica della coesione e dunque vorrei sollecitare anche un'iniziativa comune dei parlamentari, perché ci sia quello sportello unico di cui ha parlato la relatrice, perché si riconosca pienamente una funzione della politica di coesione, come una politica centrale anche per la politica urbana.

La terza osservazione: è la prima discussione che facciamo sulla politica di coesione dopo un anno di Parlamento, eppure noi impegniamo circa 640 miliardi di euro – come è stato ricordato – è troppo poco! Dobbiamo discutere di più in questo Parlamento della politica di coesione, è compito della Commissione, è compito della conferenza dei capigruppo, è compito della commissione REGI, ma noi dobbiamo discutere di più di questi temi.

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR). Gospodine predsjedniče, čestitam izvjestiteljima na dobro sastavljenom dokumentu i korisnim preporukama u okviru budućeg djelovanja kohezijske politike. Europski strukturni i investicijski fondovi u razdoblju od 2014. do 2020. trebali bi pomoći državama članicama da snažnije pokrenu gospodarsku aktivnost tijekom izlaska iz ekonomske krize te potaknuti zapošljavanje i gospodarski rast kroz potporu, poduzetništvo, inovacije i zapošljavanje mladih.

Nadalje, u sklopu europskog fonda za strateške investicije novije države članice bi se trebale početi pripremati za buduća ulaganja na način da provedu potrebne reforme, uklone administrativne barijere i udruže se u energetske, građevinske i IT konzorcije i klastere u svrhu izbjegavanja mogućnosti da sredstva iz novog fonda koriste samo razvijenije zemlje s kvalitetnijim projektima i boljim referencama.

 
  
MPphoto
 

  Искра Михайлова (ALDE). Г-жо Председател, г-жо Вестфал, г-н Дойч, г-жо Комисар, преди всичко искам да поздравя всички за успешната работа по тези два доклада, които се концентрират върху основни елементи на политиката за сближаване на Европейския съюз. Те потвърждават ролята на кохезионната политика за подпомагането на икономическия растеж и създаването на работни места, особено когато говорим за 6-тия кохезионен доклад и в период на икономическа криза, когато кохезионната политика се проявява като един от основните елементи.

На второ място ролята на кохезионната политика за териториалното развитие и по-конкретно развитието на градските райони - основен елемент на политиката, който ни позволява да разглеждаме в бъдеще ролята на градските райони в различните им измерения - големи градове, столици, малки градове, заобикалящи градовете региони.

Но основната тема, която потвърждават и двата доклада, е темата за координацията. Координация на всички нива, координация в тематиката, координация в усилията на всички нива на властта и на всички, ангажирани в реализацията на кохезионната политика.

 
  
MPphoto
 

  Martina Michels (GUE/NGL). Frau Präsidentin, werte Kollegen! Zur Rolle von Städten wurde schon viel gesagt. Ich möchte das nicht wiederholen. Ich möchte aber einen ganz anderen Aspekt gern hinzufügen. Während sich in diesen Tagen christsoziale Politiker um die bevorstehende Reisewelle zum Münchener Oktoberfest sorgen, begrüßt gleichzeitig die Münchener Bürgerschaft die vielen Flüchtlinge, die in diesen Tagen in ihrer Stadt ankommen. Auch das, meine Damen und Herren, zeigt einmal mehr: Zur städtischen Dimension gehört auch der Erhalt der öffentlichen Orte der demokratischen Debatte. Neben Theatern und Hochschulen sind das zurzeit eben auch Bahnhöfe. Ob in Budapest, Wien, Dortmund, Saalfeld oder Berlin – überall wird die Zukunft der modernen integrationsfähigen europäischen Stadt diskutiert.

Von nachhaltiger Energie bis zu digitalen Netzen könnten wir längst andere Wege gehen. Doch dazu müsste die abenteuerliche Kürzungspolitik bei der öffentlichen Hand beendet werden. Kein Mensch braucht zum Beispiel die sogenannte makroökonomische Konditionierung, niemand braucht die bürokratischen Hürden, um schnell an die Fördertöpfe in den Städten und in den einzelnen Orten zu kommen.

Der europäische Austausch über die städtische Dimension ist längst im Gange. Aber wir brauchen in Zukunft eben mehr als gute Berichte. Ich danke der Berichterstatterin für dieses Signal, um auf die Bedeutung der städtischen Dimension aufmerksam zu machen. Meine Fraktion hat sich bei diesem Bericht aktiv eingebracht und wird diesem Bericht mit Freude zustimmen.

 
  
MPphoto
 

  Terry Reintke (Verts/ALE). Madam President, last weekend I went to a small village in the north of Hungary and the situation I found there was devastating. On the one side, in one part of the village, there were poor families living twelve people together in small houses with only 70 square metres of living space. There was no running water, no paved roads. Three kilometres further away, there was a very different picture. There was a renovated city centre, a brand new water fountain that was, unfortunately, already closed down.

This renovated city centre was funded by the European Union with EUR 160 000. This is an example of how cohesion policy can and is going wrong, because these kinds of projects have a detrimental effect on social cohesion in our societies. This situation is even more unacceptable when we know that, first of all, cohesion policy can be such a powerful tool to really change societies and to make the European Union more social, more sustainable and more democratic. Secondly, because many people in this room have worked for the last few years to develop tools in order to make cohesion policy work like this. Be it the partnership principle, be it clear investment criteria, be it the code of conduct or capacity-building measures on the local level, all these things have been developed in the Committee on Regional Development and in this Parliament.

I say to my colleagues today, let us not wait until the next funding period, until the next regulation is negotiated. We have to start fighting now to make cohesion policy in the European Union an investment tool that creates a sustainable, ecological, social and democratic European Union.

 
  
MPphoto
 

  Bill Etheridge (EFDD). Madam President, EU regional development and cohesion policy in its current form are counter-democratic and opposed to freedom. Our people do not want more central planning, rules, regulation, targets – and please, no more wasted taxpayers’ millions.

People thrive when they taste true freedom. We must break down government to bring it closer to the people. Instead of regionalisation, let us have localism. We will fight against the EU-supported Greater Birmingham combined authority in the West Midlands that I represent because the people do not want the power to be centralised. The people want the power brought closer to them – true democracy – and, underneath, the fury of the people when they see this centralisation will bury this centralisation scheme in the West Midlands and we will bring forth the people’s desire for true democracy and freedom.

 
  
MPphoto
 

  Olaf Stuger (ENF). Vorig jaar heeft OLAF, het Europees Bureau voor fraudebestrijding, het grootste aantal meldingen in zijn bestaan gekregen van gesjoemel met EU-subsidies. In totaal waren er 1417 meldingen en na onderzoek is gebleken dat er ongeveer 900 miljoen euro moet worden teruggevorderd. Dat is nog maar het topje van de ijsberg. Maar dat zal de Commissie niet deren, want dit geld is eigenlijk niet bedoeld voor de ontwikkeling van de regio's, maar om landen tevreden en afhankelijk te houden. En dat is ook nodig in deze barre tijd.

Want de EU is in een vrije val geraakt, een vrije val die zich nog het beste laat vergelijken met het Romeinse Rijk van 1500 jaar geleden. Het Romeinse Rijk werd geteisterd door invasies van buitenaf, net als de EU op dit moment. En in het Romeinse Rijk was er ook sprake van corruptie en veel machtsmisbruik. Maar uiteindelijk is dat Romeinse Rijk aan zijn einde gekomen door gebrek aan eenheid.

Als wij nu naar de EU kijken, dan is die eenheid er, als het goed gaat. Echter, met de grote problemen van nu is er geen eenheid, is het ieder voor zich en God voor ons allen. Dus laten we eerlijk zijn en toegeven dat het ondemocratisch gekozen bestuur van de EU niet in staat is om problemen zoals Griekenland of het vluchtelingenprobleem te overzien, laat staan op te lossen. Laten we eerlijk zijn en toegeven dat er veel te veel landen zijn toegetreden. En tot slot, laten we eerlijk zijn en toegeven dat dit een mislukt experiment is en dat we de EU het beste meteen kunnen opheffen.

 
  
MPphoto
 

  Joachim Zeller (PPE). Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Kohäsionsbericht der Kommission bietet einen Rückblick auf das, was in der Kohäsionspolitik geleistet wurde, aber er soll auch die Ziele benennen für die neue Förderperiode. Dabei fällt beim sechsten Kohäsionsbericht auf, dass eine der wichtigen Säulen der Kohäsionspolitik – die territoriale und grenzüberschreitende Zusammenarbeit – kaum Erwähnung findet. Aber gerade die territoriale und grenzüberschreitende Zusammenarbeit hilft, Grenzen zu überwinden und Menschen zusammenzubringen. Dafür sind mit den neuen Verordnungen zur territorialen Zusammenarbeit und zum europäischen Verbund zur territorialen Zusammenarbeit erweiterte und verbesserte Möglichkeiten geschaffen worden. Diese Instrumente können jetzt auch mit der Nachbarschaftspolitik verknüpft werden, was gerade in der jetzigen Situation noch wichtiger wird. Ich bin deshalb Tamás Deutsch sehr dankbar, dass er in seinem Bericht dieses Politikfeld – anders als die Kommission – herausragend gewürdigt hat.

Der sechste Kohäsionsbericht sagt aber immerhin auch, dass die Programme der Kohäsionspolitik den Städten mehr Gehör verschaffen sollen. Der Bericht von Kollegin Westphal bietet dafür wichtige Anstöße. Ich hoffe, die Kommission wird diese aufnehmen und auch umsetzen. Denn es ist gesagt worden, europäische Politik kann nur Erfolg haben, wenn sie mit den Bürgerinnen und Bürgern gemacht wird, und das gemeinsam. Davon wohnen 70 % in Städten.

 
  
MPphoto
 

  Edward Czesak (ECR). Pani Przewodnicząca! Polityka spójności to nadal główna polityka inwestycyjna Unii Europejskiej i dotychczas najskuteczniejszy instrument wspierający zmniejszanie różnic w poziomie rozwoju regionów. I staje się dzisiaj kołem ratunkowym dla unijnych państw pogrążonych w kryzysie, o czym świadczą ostatnie śmiałe propozycje Komisji Europejskiej w sprawie przyjęcia szczególnych środków na rzecz Grecji. Dzięki funduszom spójności udało się nie dopuścić do drastycznego załamania inwestycji publicznych.

Dlatego, odnosząc się do szóstego sprawozdania, chciałbym podkreślić, iż polityka spójności musi spełniać swoją dotychczasową rolę i prowadzić do likwidacji ubóstwa w najbiedniejszych regionach Unii. Należy również utrzymać jej finansowanie na poziomie gwarantującym skuteczne wspieranie rozwoju infrastruktury, a także przedsiębiorczości oraz inwestycji w innowacje, badania i rozwój, jak i walkę z bezrobociem i wykluczeniem społecznym. Jeśli mówimy o przyszłej europejskiej agendzie miejskiej, to należy zwrócić szczególną uwagę na dobór celów i priorytetów, a także zdolności finansowania jej założeń przez samorządy. Istnieje konieczność maksymalnego zaangażowania władz samorządowych i lokalnych w jej przygotowanie i wdrażanie. Dlatego zachęcam Komisję Europejską do wspierania rozwoju platform wymiany informacji i doświadczeń.

(Mówca nie zgodził się odpowiedzieć na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego)

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE). Gospodine predsjedniče, velika su očekivanja od kohezijske politike. Velika su očekivanja kao što znamo u gradovima, ali nemojmo nikada zaboraviti i na ruralne dijelove Europe koji su također dio našeg identiteta. Naravno da su to gradovi gdje živi velika većina stanovnika i zato Vas, gospođo povjerenice, želim posebno upozoriti na to da su od Vas zaista velika očekivanja u Europi.

Neke zemlje na neki način praktički gotovo da žive od novaca iz kohezijske politike ili sigurno najveća ulaganja dolaze od novaca iz kohezijske politike. Zato su velika očekivanja od strane onoga što će Komisija ponuditi. I treba nam nova kohezijska politika i treba nam više kohezijske politike u ovom Parlamentu.

I naravno da trebamo govoriti o kohezijskoj politici i kada govorimo o prekograničnoj suradnji, ali dodajem i kada govorimo o makroregionalnim strategijama. I tu nam treba dio kohezijske politike. Na taj način možemo zaokružiti cjelinu.

 
  
MPphoto
 

  Younous Omarjee (GUE/NGL). Madame la Présidente, Madame la Commissaire, il est vrai que la politique de cohésion –la politique régionale – est souvent attaquée et elle est souvent attaquée par les mêmes. Les attaques sont à la hauteur de l'importance que revêt cette politique dans les politiques de l'Union européenne. C'est la principale sinon la seule politique de solidarité et c'est aussi la politique qui a permis de maintenir des niveaux d'investissements importants dans les régions dans un contexte de politique d'austérité.

C'est pourquoi je pense que nous devons tous d'ores et déjà travailler à la consolidation de cette politique dans la perspective post-2020 en tirant tous les enseignements du sixième rapport sur la cohésion.

À cet égard, je veux dire un mot sur les villes. Nous devons distinguer les grandes métropoles, qui restent au cœur des réseaux de la mondialisation et sont toujours attractives, des zones urbaines en difficulté qui, elles, accusent un grand retard de développement. Il est clair que la catégorisation des régions, telle que nous l'avons pensée jusqu'à maintenant, méritera d'être revue à l'aune de réflexions sur les nouveaux programmes de cohésion post-2020.

 
  
MPphoto
 

  Gerolf Annemans (ENF). Dit cohesiebeleid van de Europese Unie heeft tot doel de regionale verschillen binnen de Europese Unie te overstijgen, zodat deze regio's op economisch, sociaal en territoriaal vlak naar elkaar zullen toegroeien. Althans dat is de theorie. Nu de praktijk. De Europese Centrale Bank kwam in de stille zomermaanden met een onderzoek waaruit blijkt dat het eurodesign de landen, en dus ook de regio's in de eurozone, de afgelopen jaren veel verder uit elkaar heeft doen groeien.

Of het nu gaat over het niveau van het onderwijs, technologische ontwikkeling, arbeidsmarktparticipatie of productiviteit. Wie de regional competitive index van de Europese Commissie bekijkt ziet keer op keer hoe zeer dit continent verder verdeeld raakt. Miljarden en miljarden worden er via het regionaal investeringsbeleid tegenaan gegooid om samen te brengen, wat niet samen te brengen valt. Ikzelf kom uit de lidstaat België waar jarenlange financiële injecties in de regio Wallonië de Vlamingen en de Walen niet nader tot elkaar hebben gebracht. Integendeel. U gaat nu hetzelfde proberen te doen tussen regio's in 28 lidstaten. U doet maar met uw ever closer Union-ideologie, maar uit ervaring weet ik wel beter. Wij kiezen evenals onze fractie voor soevereiniteit en voor onafhankelijkheid.

 
  
MPphoto
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE). Señora Presidenta, estimada comisaria Creţu, las ciudades han de ser cada vez más inteligentes, han de estar mejor conectadas y ser más abiertas.

Europa necesita ciudades que promuevan el uso de tecnologías de la información y de la comunicación, y que impulsen acciones encaminadas a reducir la dependencia energética y a lograr un consumo energético más eficaz, así como a impulsar infraestructuras de transporte que reduzcan el tráfico, mejoren la calidad del aire y hagan ciudades más limpias y más seguras.

Es necesario seguir avanzando por este camino y lograr una mayor coordinación entre los múltiples programas existentes a nivel europeo para lograr mejores ciudades en el futuro. Y, en este sentido, los fondos de desarrollo regional deben representar un papel esencial en las políticas de la Unión, al ser la principal política de inversión de la Unión Europea. Es preciso, pues, impulsar el crecimiento y corregir desequilibrios mediante el uso de estos fondos, poniendo especial énfasis en el empleo, en la juventud y en la pequeña y mediana empresa, que ayudarán a recuperar tejido productivo en Europa.

El informe del señor Deutsch constituye una muy buena base de cara a la revisión a medio plazo del periodo 2014-2020, así como para la configuración futura del siguiente marco financiero plurianual.

(El orador acepta responder a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul» (artículo 162, apartado 8, del Reglamento))

 
  
MPphoto
 

  Tibor Szanyi (S&D), Kékkártyás kérdés. Képviselő úr helyes módon utalt arra, hogy mennyi erőfeszítést kell tennünk itt a kohézió erősítése érdekében. Egyebek közt ő is kiemelte, amit ugyancsak a szóban forgó jelentés tárgyal, hogy az éghajlatváltozás és az energiafüggőség kérdésének rendezését is napirendre kell venni. Kérdezem önt tisztelettel, hogy ha egy kormány – különös tekintettel az előadó, Deutsch Tamás országában – különadókat vet ki a környezetbarát technológiákra, akkor ezt ön mennyire tartja összeegyeztethetőnek a kívánt célokkal?

 
  
MPphoto
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), respuesta de «tarjeta azul». Bueno, tal vez esa pregunta debiera ir más bien dirigida al señor Deutsch.

En cualquier caso, creo que no es incompatible en absoluto que, desde este Parlamento y, además, en conjunción con la Comisión Europea, se hagan cuantos esfuerzos sean necesarios precisamente para evitar esas dependencias energéticas, que no hacen sino menoscabar precisamente tantos y tantos aspectos, no solamente en materia económica, sino también en materia medioambiental.

Este es un reto que tiene ante sí la Unión Europea y es un reto que entre todos tendremos que afrontar, independientemente de que un Gobierno concreto de un Estado miembro concreto actúe aplicando procedimientos como los que usted explica.

 
  
MPphoto
 

  Mercedes Bresso (S&D). Signor Presidente, onorevoli colleghi, cara Commissaria, intanto ringrazio i relatori per i loro contributi che sono molto calibrati e molto interessanti e vorrei intervenire particolarmente su quello della coesione. La risposta che in questi anni è stata totalmente inadeguata, fornita dall'Unione europea durante i primi anni di crisi, come sappiamo, ha portato a un crollo vertiginoso degli investimenti in Europa e, in questo contesto, la principale fonte di investimenti che ha permesso di mitigare le scelte di austerità è stata la politica di coesione, che rappresenta a tutt'oggi la principale fonte di sostegno alla ripresa europea.

Dobbiamo però trovare soluzioni per migliorare l'efficacia di questa politica, soprattutto per quanto riguarda il problema di alcuni paesi, alcune regioni, relativo al mancato assorbimento dei fondi che hanno creato delle difficoltà, soprattutto nei casi in cui questi fondi non sono stati utilizzati; lo sono stati in ritardo, perché per i soggetti interessati, non era possibile garantire la percentuale di cofinanziamento. Naturalmente è molto importante anche l'aumento della capacità amministrativa – non lo nego assolutamente!

È urgente far in modo quindi che i cofinanziamenti siano scorporati dal calcolo del deficit per liberare quante più risorse possibili, alimentare la ripresa in modo sano attraverso gli investimenti e non attraverso il deficit corrente e, allo stesso tempo, consentire che i fondi della politica di coesione siano spesi sui territori. A fianco di questo, ricordo ancora la drammatica questione dei fondi 2014-2015 per quelle regioni che avendo avuto il programma approvato solo nel 2015 devono utilizzare i fondi di due anni in uno solo, con il rischio che queste risorse finiscano per essere disimpegnate.

 
  
MPphoto
 

  Mirosław Piotrowski (ECR). Pani Przewodnicząca! W sprawozdaniu Parlamentu dotyczącym inwestycji na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Unii Europejskiej w punkcie czterdziestym zapisano, że należy poszukiwać dodatkowych rozwiązań umożliwiających poprawę wyników w dziedzinie zatrudnienia ludzi młodych. Rozumiem, że stwarza to perspektywę podpowiadania konkretnych rozwiązań Komisji Europejskiej. Dlatego, korzystając z okazji, chcę zwrócić uwagę na wschód Unii, mój kraj – Polskę. Jej przygraniczne regiony, w tym Lubelszczyzna, dotknięte są poważnym problemem bezrobocia. Ludzie wyjeżdżają stamtąd, kierując się do krajów zachodnich Unii. Mimo że w Lublinie kształceni są na wielu dobrych uniwersytetach, to sytuacja zmusza ich do emigracji.

Nowym impulsem może być wsparcie przez Komisję Europejską projektu budowy drogi wodnej E40. Pobudziłoby to zatrudnienie wśród ludzi młodych, jak również – co wynika z zapisów sprawozdania – wsparłoby ich integrację z lokalnym rynkiem pracy. Dodatkowo pobudziłoby współpracę transgraniczną, o czym mowa jest w punkcie pięćdziesiątym czwartym dziś omawianego sprawozdania.

 
  
MPphoto
 

  Derek Vaughan (S&D). Madam President, I would like to tell the Commissioner that, despite what some people in the UK say, Wales is a huge beneficiary of EU funds and is a huge supporter of EU regional funds.

I would also like to thank the two rapporteurs. I am pleased that both reports highlight new opportunities in the current structural funds programme, for example, the opportunity to create synergies between different cohesion policy funds and between cohesion policy funds and other programmes. I hope that the Member States and regions will take this opportunity. I also hope that they are using the new tools available to them which will have an impact on the geographical areas, for example, integrated territorial investments and the community-led local development initiatives. By adopting a bottom-up approach, by using a change of planning across an area, and by using a number of funds together, I believe that cohesion policy funds can make an even bigger difference in the future. I would ask the Commission and Commissioner to monitor the use of these new tools to make sure that they are being used and that they are effective.

 
  
MPphoto
 

  Tomasz Piotr Poręba (ECR). Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo! Dzisiejsza polityka spójności to nowe realia i nowe wyzwania dla władz lokalnych i regionalnych. To również nowe zasady przyznawania funduszy europejskich, przeznaczona i wyznaczona przez Unię koncentracja tematyczna, która nie zawsze jest zbieżna rzeczywistymi potrzebami regionu. Już sam fakt przesunięcia pod względem wielkości wsparcia finansowego z rozwoju infrastruktury na innowacyjność ogranicza najbiedniejszym regionom możliwość rozbudowy ich podstawowego zaplecza, jakim są właśnie drogi szybkiego ruchu.

Zwracam również uwagę, że dla najbiedniejszych regionów, takich jak mój region, Podkarpacie, w Polsce o niskiej konkurencyjności bardzo ważny jest dotacyjny charakter polityki spójności, a fundusze regionalne nie powinny być wykorzystywane do zasilania i gwarantowania nowych inicjatyw Komisji, jak to miało miejsce w przypadku funduszu „Łącząc Europę”. Chcę też podziękować w tym miejscu Pani Komisarz za inicjatywy, za różnego rodzaju opinie, które Pani wygłasza w ostatnim czasie na temat potrzeby zintensyfikowania rozwoju regionu Karpat. Mam tu na myśli strategię karpacką, strategię makroregionalną dla tego regionu. Uważam, że są to bardzo ważne słowa, które Pani w wielu miejscach wypowiada, i może Pani liczyć na wsparcie wielu posłów w tej sali, bo uważamy, że strategia makroregionalna dla regionu Karpat jest absolutnie uzasadniona i nie powinno się stawiać przeszkód na drodze do jej opracowania. Dziękuję bardzo.

 
  
MPphoto
 

  Monika Smolková (S&D). V úvode sa chcem poďakovať obom spravodajcom za skutočne veľmi kvalitné správy. Vyjadrím sa k správe o mestskom rozmere politík EÚ, ktorú plne podporujem, pretože prináša nielen pre miestnu a regionálnu, ale aj pre vnútroštátnu a európsku politiku nové úlohy a ciele. Keďže sama žijem v 250-tisícovom meste Košice na východe Slovenska, poznám problémy mesta osobne, ktoré sú spojené s nezamestnanosťou, vážnymi problémami v doprave, nedostatočnou vybavenosťou a verejnými službami až po znižovanie kvality života občanov. Ale musíme si priznať, že aj v čase krízy to boli práve mestá, ktoré preukázali svoju schopnosť hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Preto aj keď Európska únia nemá výslovnú právomoc v oblasti rozvoja miest, rôzne iniciatívy Európskej únie môžu mať priamy aj nepriamy vplyv na rozvoj miest a mestských oblastí. Preto by mestská agenda mala byť spoločnou snahou Komisie, členských štátov a ďalších zainteresovaných strán s cieľom koordinovaného a efektívneho rozvoja miest a mestských oblastí aj pri čerpaní štrukturálnych fondov.

 
  
MPphoto
 

  Amjad Bashir (ECR). Madam President, amongst the positive aspects in this report, such as the calls for simplification, more focus on SMEs and results-based policymaking, the assessment of the previous cohesion policy programming period paints a somewhat more negative picture. The backlog in payments as well as the consistently high error rate we have seen in cohesion spending amount to nothing more than an administrative mess. Therefore, I am surprised to see the finger being pointed at inadequate funding.

The reality is that we have an over-complex system that is not accessible to the end user and remains vulnerable to fraud. Moving forward, what we need to see is increased efficiency, increased simplicity and increased accountability on how our taxpayers’ money is spent – not an increase in funding, as some in this House may like to suggest.

 
  
MPphoto
 

  Louis-Joseph Manscour (S&D). Madame la Présidente, Madame la Commissaire, mes chers collègues, grâce aux contributions des deux rapports, notre Parlement a l'occasion de renouveler son soutien entier envers la politique de cohésion dont nous devons rappeler sans cesse la valeur ajoutée, n'en déplaise à certains, moi qui viens d'une région lointaine d'outre-mer: investissement dans les infrastructures, soutien aux entreprises, à l'innovation et à l'insertion sociale.

Alors que la crise que nous traversons n'en finit pas de drainer ses cohortes de chômeurs et de faire fléchir dangereusement les investissements publics, la politique de cohésion constitue un véritable filet de sécurité. Mais le très bon rapport de notre collègue, Tamás Deutsch, souligne également combien la problématique budgétaire des retards de paiement est un poison qui paralyse la concrétisation de nombreux projets. C'est un sujet majeur que le Conseil doit maintenant régler au plus vite car il en va de la crédibilité même de l'Union.

La conditionnalité macroéconomique est un autre sujet préoccupant. Alors que les États membres en difficulté sont sommés de mener des politiques de sérieux budgétaire, voire d'austérité, cette mesure constitue une double peine pour les régions qui se verraient sanctionnées injustement pour des décisions prises au niveau national.

Par conséquent, gardons-nous de telles mesures qui alimentent les fantasmes de ceux qui combattent le projet européen.

 
  
MPphoto
 

  Tonino Picula (S&D). Gospođo predsjednice, poštovana povjerenice Crețu, kohezijska politika trenutno je glavni investicijski instrument Europske unije. Njen značaj je i veći kada se zna da za temeljne ciljeve ima smanjenje regionalnih razlika, jačanje gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije među regijama država članica i stvaranje radnih mjesta.

Tijekom financijske krize kohezijska politika pokazala se ključnim instrumentom za održavanje investicija. Bila je jedan od glavnih izvora javnih ulaganja. Zahvaljujem izvjestiteljima i svima koji su doprinijeli sadržaju drugog izvješća – setu smjernica za nastavak provedbe kohezijske politike, opterećene poteškoćama s isplatama i zakašnjelim početkom.

Vrijedi znati da i Hrvatska, kao najmlađa članica Europske unije, sve aktivnije i efikasnije sudjeluje u povlačenju značajnih sredstava koja su na raspolaganju. Najbolji dokazi tome su projekti Pelješkog mosta i nove željezničke pruge Gradec – Sveti Ivan Žabno. To je prva pruga u Hrvatskoj sagrađena nakon 1967. godine. 72% naših građana živi u urbanim područjima i ta će pruga bolje povezati urbana područja tri županije, a što je jedan od ciljeva iz izvješća.

 
  
MPphoto
 

  Michela Giuffrida (S&D). Signor Presidente, onorevoli colleghi, Commissario, discutiamo della politica di coesione, tiriamo le somme della scorsa programmazione, ci misuriamo con quelle in corso, ma spesso, come nel caso della crisi in Grecia, rimettiamo tutto in discussione, correggiamo la rotta. Gli obiettivi degli investimenti nella coesione sono strategici, ma è importante capire quali sono gli ostacoli che impediscono spesso di centrarli. Se ci sono regioni che non riescono a spendere i fondi, se ci sono regioni a cui è bastato un solo ciclo di programmazione per crescere ed altre, come la mia, che versano nella stessa identica condizione di regioni meno sviluppate da ormai 25 anni, cioè da quando la politica di coesione è nata.

Quando si fa politica regionale bisogna ascoltare i territori e le amministrazioni regionali chiedono misure che consentano di superare, chiedono di essere aiutate in quello che per loro è lo scoglio più difficile, il cofinanziamento. Le misure approvate la scorsa settimana costituiscono un precedente per avviare un confronto concreto e una chiara distinzione tra spesa corrente e spesa per investimenti con lo scorporo del cofinanziamento dal calcolo del deficit. Questa è una strada assolutamente da valutare.

 
  
MPphoto
 

  Georgi Pirinski (S&D). Madam President, I suggest that the Commissioner take on board three central points of the Deutsch report. Firstly, that cohesion policy has an incontestable role as the principal policy for reducing disparities. Secondly, that it should be at the core of the investment policy of the European Union in the sense of being an integral and leading part of the overall investment drive that the Commissioner is currently trying to generate. Thirdly, that there is the need for a new dynamic to the debate on cohesion policy in the longer run, in connection with the termination of the Europe 2020 strategy and the movement towards a new multiannual financial framework.

You have these three pillars, or points, on which to build a very strong position in the College and we wholly support you in your efforts to that end.

 
  
 

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot

 
  
MPphoto
 

  Milan Zver (PPE). Kolegu Tamásu čestitam za odlično pripravljeno poročilo.

S proračunom več kot 350 milijard evrov za obdobje 2014–2020 je bila kohezijska politika glavni naložbeni instrument Evropske unije. Tudi v moji Sloveniji je kohezijska politika, čeprav preslabo izkoriščena, praktično edini pomembnejši naložbeni vir.

V zadnjih letih smo s kohezijo znatno ublažili negativne učinke krize, ustvarili na stotisoče novih delovnih mest in podjetij.

Soočamo pa se sicer z nekaterimi izzivi, problemi, kot so zaostanki z izplačili, velike strukturne zamude pri začetku izvajanja novega programskega obdobja ter nizka absorpcija sredstev v nekaterih državah članicah. A vse to je rešljivo.

Za konec naj poudarim, da mora spodbujanje vključevanja mladih na trg dela ostati prednostna naloga kohezijske politike ter da brez učinkovitega sodelovanja med izobraževalnimi ustanovami in akterji na trgu dela ne bo mogoče odpraviti visoke stopnje brezposelnosti mladih diplomantov v Evropski uniji.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). Signor Presidente, onorevoli colleghi, le relazioni evidenziano quanto si essenziale nello sviluppo territoriale valicare i confini amministrativi tradizionali nella ricerca comune della soluzione alle sfide economiche, sociali, ambientali e demografiche. È evidente a tutti, con la crisi dei migranti di questi giorni, che la mappa geografica e quella geopolitica non hanno più nulla in comune.

D'altro canto, è cosa nota quanto sia arduo superare i propri confini nazionali e volontariamente affrontare in Europa le sfide provenienti dai territori dei singoli Stati, ciononostante, sono convinto che ogni sforzo debba essere fatto per dare alle istituzioni europee un ruolo centrale in quelle forme di pianificazione territoriale possibili o in quei casi in cui la soluzione può provenire solo da un approccio a livello europeo.

Sono favorevole allo sviluppo di un modello di urbanistica contrattata e massimamente partecipata nella quale, per mezzo di un chiaro modello di governance multilivello, si possa rendere compartecipe ogni soggetto coinvolto, fino al singolo cittadino, per risolvere le principali sfide economiche, sociali e ambientali odierne. Condivido quindi le relazioni e la richiesta di maggiori sinergie tra i programmi europei degli investimenti nazionali pubblici e privati, al fine di meglio rendere aderenti i programmi ai fenomeni sociali ed economici in atto.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). Κυρία Πρόεδρε, η πολιτική συνοχής είναι καθοριστική για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την οικονομική ευημερία, ιδίως σε αυτή τη φάση που η Ευρώπη πλήττεται από την οικονομική κρίση, διότι έτσι θα μπορέσει να υπάρξει μείωση των ανισομερειών, να υπάρξει μείωση της διαφοράς που υπάρχει μεταξύ του Βορρά και του Νότου, μεταξύ των αποκλίσεων που υπάρχει ανάμεσα στο σκληρό πυρήνα της ευρωζώνης και στην περιφέρεια. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι πρέπει να υπάρξει μείωση της γραφειοκρατίας, του διοικητικού άχθους και, κυρίως, να υπάρξει διευκόλυνση απορρόφησης των κονδυλίων. Θέλω να αναφερθώ στο θέμα της συγχρηματοδότησης. Για να υπάρξει αυτή πρέπει να υπάρξουν δημόσιες επενδύσεις. Όμως οι χώρες που έχουν τεθεί σε μνημόνιο ή και σε προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής πρέπει να μειώσουν τα ελλείμματα και άρα δεν μπορούν να κάνουν δημόσιες επενδύσεις. Για να ξεπεραστεί αυτό, θα πρέπει οι δημόσιες επενδύσεις να μην υπολογίζονται στα ελλείμματα. Τέλος, είναι απαράδεκτο το ότι το ΕΣΠΑ στην Ελλάδα, προκειμένου να εκτελεστεί, έχει πλέον συνδεθεί, με απόφαση της 12ης Ιουλίου των αρχηγών κρατών της ευρωζώνης, με την εκτέλεση του μνημονίου. Αυτό είναι απαράδεκτο διότι δεν ισχύει πουθενά αυτή η προϋπόθεση. Ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Κώστας Χρυσόγονος (GUE/NGL). Κυρία Πρόεδρε, οι πολιτικές οικονομικής, κοινωνικής και περιφερειακής συνοχής της Ένωσης αποδεικνύονται στην πράξη ελάχιστα αποτελεσματικές. Οι ανισότητες μεταξύ των περιφερειών έχουν αυξηθεί την τελευταία δεκαετία και το ίδιο ισχύει και για τις κοινωνικές ανισότητες στο εσωτερικό των κρατών μελών. Η αιτία είναι η λιτότητα που επιβάλλουν οι κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις στην Ένωση και στα κράτη. Συνυπαίτια όμως είναι και η ανεπαρκής κλίμακα των ενωσιακών πόρων που διατίθενται για τις πολιτικές συνοχής. Τα 350 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα διατεθούν στην επταετία 2014-2020, είναι ελάχιστα αν ληφθεί υπόψη ότι το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Ένωσης στο ίδιο διάστημα θα ξεπεράσει τα 100 τρισεκατομμύρια ευρώ. Οι πολιτικές συνοχής επομένως απορροφούν μόλις το 3‰ του ενωσιακού ΑΕΠ. Αυτό πρέπει να αυξηθεί δραστικά αν θέλουμε να υπάρξει σύγκλιση και όχι απόκλιση και παράλληλα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στα οικονομικώς ασθενέστερα κράτη μέλη να χρηματοδοτήσουν δημόσιες επενδύσεις χωρίς αυτές να καταλογίζονται το δημόσιο έλλειμμά τους.

 
  
MPphoto
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE). Seveda ima kohezijska politika pomembno in odločilno vlogo pri zmanjševanju razlik med regijami. Nekje se je to pokazalo kot bolj, nekje kot manj uspešno, bi pa opozoril na nekaj drugega, kar mogoče danes še ni bilo dovolj opozorjeno.

Že prejšnja perspektiva finančna in tudi ta kaže to, da je pri črpanju teh sredstev tudi veliko tveganja za napake, za goljufije, za nepravilnosti.

Mislim, da je prav, da Komisija tu da dodatno pozornost predvsem na kontrolnem delu, da pravzaprav tudi pomaga državam članicam pri črpanju teh sredstev in da seveda tudi pripravi, če je potrebno, ustrezne priročnike, ustrezno pomoč zato, da se zmanjšajo tveganja zaradi tudi administrativnih težav.

Tukaj imam v mislih predvsem področje javnih naročil, področje in vprašanje državnih pomoči in še nekaj, kar sicer ni neposredno povezano s kohezijskimi predpisi, vendar je pa njihov support in poenostavitev nujen za uspešno črpanje.

 
  
MPphoto
 

  Krzysztof Hetman (PPE). Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz! Szanowni Państwo! Chciałbym jeszcze raz podkreślić to, o czym wspominali dziś na tej sali moi przedmówcy. Polityka spójności to główna polityka inwestycyjna Europy, która w ostatnich latach pozwoliła znacznie złagodzić skutki obniżenia inwestycji publicznych w dobie kryzysu.

Weszliśmy już w nowy okres programowania i przed nami nowe wyzwania, które wymagają ambitnego podejścia. W chwili obecnej priorytetem musi być zwiększanie efektywności wydatkowania funduszy, zwłaszcza w najsłabszych i najbiedniejszych regionach. Zgadzam się z Posłem sprawozdawcą, że aby tego dokonać, potrzebujemy wzmocnić zdolność administracyjną, zwłaszcza na szczeblu lokalnym. Instrumenty i programy polityki spójności muszą być łatwo dostępne dla naszych obywateli, co zostanie osiągnięte tylko wtedy, gdy wspólnie będziemy dążyć do maksymalnej przejrzystości, a przede wszystkim uproszczenia przepisów.

Ponadto musimy dążyć do zachowania zrównoważonego rozwoju pomiędzy regionami. Potrzeba nam także odpowiedniej równowagi na linii miasto a tereny przyległe. Musimy, moim zdaniem, budować struktury policentryczne.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Zemke (S&D). Otóż ja chciałem podnieść dwie moim zdaniem ważne kwestie. Kwestia pierwsza polega na tym, że w polityce spójności nie możemy się w zbyt dużym stopniu skupiać na dużych miastach. Polityka i środki unijne powinny wspierać całe obszary miejskie o funkcjonalnym charakterze, które przecież obejmują nie tylko duże miasta, ale także gminy i miasteczka.

Jest jeszcze druga ważna sprawa. Często jest tak, że w dużych miastach ludzie żyją anonimowo. Myślę zatem, że poprzez Unię powinniśmy wspierać różne przedsięwzięcia o charakterze społecznym, inicjatywy i lokalne, i obywatelskie. Sądzę zatem, że warto by myśleć o tym, czy unijne środki nie mogłyby chociaż w części i chociaż symbolicznie wspierać takich budżetów lokalnych, jakie chcą przyjmować bezpośrednio ludzie. Dziękuję.

 
  
 

(Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot päättyvät)

 
  
MPphoto
 

  Corina Crețu, membră a Comisiei. Doamnă președinte, vă mulțumesc pentru contribuția dumneavostră atât de valoroasă la această dezbatere, a fost foarte interesant pentru mine să ascult opinia comisiilor de specialitate și a grupurilor politice și a dumneavoastră, personal.

În privința intervențiilor pe marginea raportului domnului Deutsch, pe tema celui de al șaselea raport de coeziune, sunt întru totul de acord că trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că programele finanțate din bani europeni vor permite statelor și membrelor regiunii să genereze creștere economică și locuri de muncă. Anul acesta este un an vital și, pe de altă parte, anul viitor va fi primul an în care vom putea vedea rezultatele concrete ale regulamentelor și legislației pe care dumneavoastră ați adoptat-o aici în privința utilizării fondurilor europene în perioada 2014-2020.

Eu am vrut să vă spun, doamnelor și domnilor, că, în ultimele zece luni, de fapt în cele zece luni de mandat - de când am preluat mandatul de comisar pentru politică regională - am vizitat 20 de state membre și am avut întâlniri cu zeci de reprezentați ai autorităților naționale, regionale și locale, precum și cu dumneavoastră personal, în cadrul comisiilor sau în cadrul altor întâlniri. Am vizitat zeci de proiecte de succes și am cunoscut beneficiari care au avut povești de succes în acesarea fondurilor europene. Am văzut concret și, dumneavoastră știți foarte bine, ducându-vă în regiunile dumneavoastră, în țările dumneavoastră, știți foarte bine care este impactul fondurilor europene, cum ați spus aici: locuri de muncă nou create, îmbunătățirea drumurilor, infrastructurii, apei, canalelor, conexiuni la Internet, acel program de succes privind eficiența energetică a clădirilor publice și private. În ultimii 40 de ani, de când există Fondul de dezvoltare regională, cu ajutorul fondurilor europene, regiuni întregi s-au dezvoltat enorm cu un impact evident asupra vieții oamenilor de acolo.

De aceea, vreau să vă spun că îmi este destul de greu să înțeleg de ce această politică de coeziune este atât de atacată, pentru că înțeleg - întrucât am făcut parte din Parlamentul European timp de opt ani de zile - înțeleg diferențele dintre grupurile politice, dar vreau să vă spun că, în opinia mea, politica de coeziune nu are culoare politică și cred că ar trebui să ne unim forțele pentru a o face mai eficientă și pentru a vedea mai exact cum se implementează fondurile.

Cred că ar trebui să fim foarte mândri de aceste reușite, dar, bineînțeles, să învățăm din greșelile trecutului, astfel încât în actuala perioadă de programare să obținem rezultate mult mai bune. Pentru a ne asigura că fondurile europene sunt ușor accesibile pentru beneficiari, simplificarea a fost un element ridicat de dumneavoastră aici, fiind un element-cheie pentru politica de coeziune. Am decis înființarea unui grup de lucru la nivel înalt, care va face propuneri concrete începând de anul viitor atât în ceea ce privește programele actuale, cât și pentru cele de după 2020. Pe de altă parte, tot aici s-a ridicat problema fraudelor și trebuie să găsim balanța exactă între necesitatea de a simplifica și necesitatea de a avea un control foarte strict al felului în care sunt folosiți banii europeni. Sunt programe unde sunt necesare 30 de semnături și aceasta nu este o cerință a Uniunii Europene. Este, pur și simplu, o măsură luată de autoritățile locale. Prima întâlnire a grupului de lucru pentru simplificare va avea loc pe 22 octombrie și, în acest sens, mă bazez și ne bazăm, în mod deosebit, și pe contribuția și experiența dumneavoastră ca membri ai Parlamentului European.

Un alt aspect la care lucrăm este pregătirea următoarei perioade de programare. Până la sfârșitul acestui an, vom prezenta un raport care va evalua modul în care au respectat statele membre cerințele impuse prin intermediul acordurilor de parteneriat. Aceste informații vor fi relevante în special pentru strategiile viitoare și, așa cum spuneam, Parlamentul European este un partener de nădejde.

Aș vrea să vă spun câteva lucruri, de pildă, în legătură cu migrația, un alt subiect, ridicat de unii dintre dumneavoastră. Am văzut, sigur, cu toții, imaginile teribile ale imigranților care își caută în Europa liniștea, siguranța și bunăstarea pierdute în țările lor de origine, fie Siria, fie Libia sau Eritreea. Analizăm, în prezent, cum ar putea contribui aceste fonduri și politicile Uniunii la integrarea socială a acestor imigranți, dar aș vrea să vă spun că deja contribuim, într-o mare măsură, la integrarea socială prin Fondul de dezvoltare regională. Am vizitat, de pildă, suburbiile Berlinului, am vizitat suburbiile Parisului, sunt foarte multe comunități care, prin banii europeni au reușit să se integreze, să-și găsească un loc de muncă. În Olanda, de pildă, avem un exemplu foarte frumos: o mamă singură, iordaniană, care a reușit să aducă produse tradiționale iordaniene și să le plaseze cu ajutorul fondurilor europene pe piața olandeză și iată că, acum, această mamă cu cinci copii, care a plecat pentru o situație economică mai bună, reușește să trăiască singură și să aibă grijă de viitorul copiilor în Olanda. Deci, provocările generate de fenomenul migrației pot fi, de asemenea, abordate și colaborând cu statele membre în cadrul acțiunilor de cooperare teritorială, prin intermediul Programelor Interreg și a strategiilor macroregionale.

Sunt de acord cu domnul van Nistelrooij că, la acest moment, această cooperare transfrontalieră între regiuni capătă o importanță mult mai mare. Îmi face plăcere să vă invit pe toți dintre dumneavoastră care sunteți interesați să veniți de astăzi într-o săptămână la Luxemburg, unde va fi aniversarea a 25 de ani de cross-border cooperation (cooperare transfrontalieră). Cred că este un subiect foarte important la acest moment.

Săptămâna trecută au fost foarte mulți membri ai Parlamentului European din Grecia. Aș vrea să spun câteva cuvinte: mi-a făcut plăcere să fiu săptămâna trecută în cadrul Comisiei REGI. Eu cred că avem datoria de a face tot ce ne stă în putință pentru a sprijini Grecia și doresc să mulțumesc încă o dată membrilor REGI, pentru că au înțeles necesitatea adoptării măsurilor propuse de către Comisie pentru această țară în regim de urgență și au decis adoptarea acestora în baza procedurii simplificate, astfel încât 35 de miliarde de euro să ajungă să fie investiți cât mai curând posibil în Grecia. Știți, Grecia este una din țările în care investițiile din fonduri europene reprezintă 75-80 % din investițiile publice.

Un alt subiect ridicat este șomajul în rândul tinerilor. Este o provocare care trebuie să rămână prioritară: peste 26 de milioane de cetățeni europeni într-adevăr nu au loc de muncă și, datorită inițiativei pentru tineri și a inițiativei de angajare în rândul tinerilor, pentru care ne-am luptat împreună, aici, în Parlamentul European și care a fost posibil să fie adoptată datorită determinării Parlamentului European, mulți tineri își vor găsi un loc de muncă în următorii ani.

În legătură cu raportul doamnei Westphal referitor la dimensiunea urbană, înțeleg că Parlamentul așteaptă din partea Comisiei un rol și mai activ în promovarea agendei urbane, dar sunt și opinii separate, prin care, practic, este considerată o practică nedemocratică. Eu cred că Uniunea Europeană trebuie să sprijine orașele în pregătirea și implementarea politicilor lor. Cele mai multe provocări pe care le întâmpinăm vin de la orașe și de la zonele urbane, dar de acolo vin și soluțiile. Vreau să vă spun și să vă asigur că, ca comisar care provine din țara cu cea mai mare dimensiune rurală din Uniunea Europeană, țara pe care o cunosc foarte bine, este, cred, de datoria mea să apăr și dimensiunea rurală. Într-un fel, sunt de acord cu dumneavoastră că este cumva o contradicție în termeni între concentrarea urbană și necesitatea concentrării urbane pe care o avem în legislația adoptată de dumneavoastră și faptul că nu reușim o corelare mai bună cu zonele rurale. I-am propus comisarului Hogen să vedem, vom avea, de asemenea, în octombrie, o conferință pe această temă, în ce măsură putem contribui la dezvoltarea rurală cu fondurile noastre. Urban-rural va fi o conferință în Irlanda care ne va permite să vedem și să analizăm, pe baza legislației pe care dumneavoastră ați elaborat-o, cum putem, totuși, să dăm o atenție mai mare regiunilor rurale.

Aș vrea să adaug, de asemenea, că Declarația de la Riga cu privire la stabilirea agendei urbane, adoptată anul trecut în iunie de către toate statele membre, cu participarea Parlamentului European, a Comisiei, a Comitetului Regiunilor și a Comitetului Economic și Social European constituie o piatră de temelie și aștept cu nerăbdare Declarația de la Amsterdam și am spus, inclusiv în cuvântul meu de deschidere, că apreciez importanța pe care președinția olandeză o acordă dimensiunii urbane și vă asigur că vom continua să lucrăm în acest sens cu Parlamentul, cu Consiliul, cu Comitetul Regiunilor.

Știu că timpul este limitat. Profit de faptul că mai am doar un one minute speech și aș vrea să mai adaug câteva cuvinte. Așa cum am spus, zero toleranță față de fraudă. Trebuie să asigurăm balanța între simplificare și control. Cooperarea transfrontalieră - sper să mai am ocazia, dragi colegi, să vin aici să vorbesc despre politica regională. Așa cum spuneam la un moment dat, cred că trebuie să facem o mare coaliție pentru a apăra această politică, care a schimbat viețile oamenilor în bine. Știu, așa cum spuneam, că există rațiuni politice, dar există rațiuni incontestabile: mii de kilometri de infrastructură, școli, spitale, zeci de mii de locuri de muncă. Concentrările tematice despre care m-ați întrebat chiar dumneavoastră le-ați stabilit aici: știință, tehnologie, IMM-uri: Deci, cred că trebuie să ne gândim unde ar fi fost Europa dacă toate statele membre ar fi început să folosească aceste fonduri acum 40 de ani, când a fost acest Fond de dezvoltare regională stabilit. Dumneavoastră aveți dreptate - disparitățile, inegalitățile sociale s-au adâncit. Dar ce ar fi fost Uniunea Europeană și cum ar fi arătat aceste regiuni dacă nu ar fi fost nici măcar aceste investiții? Haideți să vedeți Grecia, să luați poze, fotografii, cum arăta Grecia înainte de intrarea în Uniunea Europeană și cum arată acum. Era secolul trecut. Deci, haideți să nu subestimăm importanța pe care fondurile europene au avut-o în țările noastre, în regiunile noastre și pentru cetățenii noștri. Mulțumesc foarte mult și mă bazez cu tot sufletul pe sprijinul dumneavoastră.

 
  
MPphoto
 

  Tamás Deutsch, előadó. Mindenekelőtt szeretném valamennyi hozzászólónak megköszönni az értékes gondolatait, amivel gazdagította az eszmecserét. Közel egy éves munka ér véget a holnapi szavazással, ez egy közös munka volt, az eredmény is közös. Amikor elkészítette az Európai Bizottság a hatodik kohéziós jelentését, akkor az volt a szakma véleménye, hogy egy értékes dokumentumot tett le az Európai Parlament asztalára. Anélkül, hogy érdemünkön felül szeretném az Európai Parlamentet és kedves képviselőtársaimat dicsérni, ez a közös munka az Európai Bizottság jelentésénél jobb parlamenti jelentést tudott elkészíteni.

Ez a parlamenti jelentés, amelyben teljes az egyetértés a frakciók között, megmutatta a kohéziós politika eredményeit, megmutatta a kohéziós politika komoly problémáit, és nyilvánvalóan megmutatta, hogy mik a teendők. Éppen ezért a mai eszmecseréből számomra a legfontosabb következtetés az, hogy eljött a cselekvés ideje. Most már nem beszélnünk kell ezekről a kérdésekről, hanem cselekednie kell a Bizottságnak, cselekedniük kell a tagállami kormányoknak, cselekedniük kell a regionális helyi döntéshozóknak. És nyilvánvalóan ennek a cselekvésnek az értelme az, hogy minél gyorsabban, minél kisebb bürokráciával, minél nagyobb mértékben lehessen hasznos helyi fejlesztésekhez kohéziós forrást hozzárendelni.

Természetesen nekünk, az Európai Parlamentnek, a Regionális Fejlesztési Bizottságnak, képviselőknek is cselekednünk kell. Cselekednünk kell abból a szempontból, hogy végezzük el a munkánkat, kísérjük figyelemmel az Európai Bizottság munkáját, ösztönözzük minél gyorsabb és hatékonyabb cselekvésre. Végezzük el azokat a jogalkotási munkánkat, amely tovább segíthetik a kohéziós politika hatékonyságát, a hétéves költségvetési ciklus félidős felülvizsgálati munkáját, illetve a 2020 utáni kohéziós politika előkészítésének a munkálatait. Tisztelt hölgyeim és uraim, bízom benne, hogy ez az egyetértés, ez a közös munka megmutatja a szavazáskor is az eredményét.

 
  
MPphoto
 

  Kerstin Westphal, Berichterstatterin. Frau Präsidentin! Danke für das letzte Wort, das heute hier zu dem Thema gesprochen wird. Es ist gut, und es hat Spaß gemacht, dass den Städten Europas heute tatsächlich so viel Aufmerksamkeit gewidmet wurde. Damit ist übrigens ein Ziel des Berichts erfüllt: Stadtpolitik kommt in die Köpfe, in die Brüsseler und Straßburger Köpfe, Nachhaltigkeit ist in der Tat gefragt. Dem Kollegen, der jetzt schon gegangen ist, der so viel Angst davor hat, vor der Stärkung der Städte, dem kann ich nur sagen, lesen ist manchmal hilfreich. Das gilt auch für den Bericht, für den Städtebericht, da sind viele Fragen, die er aufgeworfen hat, beantwortet.

Ich persönlich freue mich auf die weitere Arbeit mit der Urban Agenda. Und ich bin wirklich sehr gespannt auf die konkreten Vorschläge der Kommission, in der Tat, sie werden kommen. An dieser Stelle, liebe Kolleginnen und Kollegen, danke ich ganz besonders meinen Schattenberichterstattern und Schattenberichterstatterinnen. Es hat nicht nur viel Spaß gemacht, sondern es war sehr konkret. Wir haben viel in den Bericht hineingeschrieben, und er würde heute nicht so aussehen wie er aussieht. Für mich gilt weiterhin: Wir müssen den Städten weniger Ballast mitgeben und viel mehr Geltungsspielraum geben. Unsere Städte sind zentrale Räume in unserer Gesellschaft, und sie spielen eine entscheidende Rolle auf dem Weg in die Zukunft.

Das gilt gerade jetzt ganz besonders. Städte stehen vor großen Herausforderungen wenn es darum geht, den die vielen Menschen, die aus Angst, Not, Leid und Angst um ihr Leben zu uns kommen, zu helfen. Wir dürfen die Städte hier nicht im Regen stehen lassen! Sie brauchen unsere Hilfe, sie brauchen europäische Hilfe! Deswegen sage ich immer wieder und fordere auch: Wir brauchen eine gute Zukunft für die Städte, und die müssen wir auch finden. Die Urban Agenda sollte da nur ein erster Schritt sein.

 
  
 

Puhemies.Yhteiskeskustelu on päättynyt.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. Sajnálattal tapasztaltam, hogy Deutsch képviselőtársam jelentése a 2007-2013 közötti uniós fejlesztési politikáról nem tesz említést Orbán-kormány közbeszerzési rendszeréről, a rendszerszintű túlárazásokról, a kormányzati visszaélésekről és a korrupciógyanús esetekről. Ma Magyarországon az Európai Unió nélkül semmi sem épülne, a közberuházások 95%-a uniós forrásokból valósul meg. Miközben a magyar kormány a markát tartja, a kormány közeli oligarchákat gazdagítja, minden baklövéséért Brüsszelt okolja. Miközben Magyarország hét régiójából hat hátrányos helyzetű, a miniszterelnök egyes családtagjai milliárdos közbeszerzéseket nyernek például a közvilágítás korszerűsítésére. Az Orbán-kormány alatt Magyarország azért nem fejlődik, mivel az uniós felzárkóztatási források egyszerűen nem jutnak el a magyar emberekig, a magyar vállalkozásokig. Legutóbb a magyar kormány bejelentette, hogy a következő hét év uniós forrásait 2017-ig, vagyis csupán két év alatt költené el. A Fidesz tehát bevallottan az uniós pénzek osztogatásával futna neki a 2018-as választásoknak.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy