Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 8 september 2015 - Straatsburg Herziene uitgave

14. Interpretaties van het Reglement: zie notulen
Video van de redevoeringen
Notulen
Juridische mededeling - Privacybeleid