Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Úterý, 8. září 2015 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 3.Klonování zvířat chovaných a rozmnožovaných pro hospodářské účely (rozprava)
 4.Řádné používání celních a zemědělských předpisů (rozprava)
 5.Hlasování
  5.1.Úmluva MOP o nucené práci – sociální politika (A8-0243/2015 - Patrick Le Hyaric) (hlasování)
  5.2.Žádost o zbavení Janusze Korwina-Mikkeho poslanecké imunity (A8-0229/2015 - Evelyn Regner) (hlasování)
  5.3.Řádné používání celních a zemědělských předpisů (A8-0234/2015 - Liisa Jaakonsaari) (hlasování)
  5.4.Obchodování s produkty z tuleňů (A8-0186/2015 - Cristian-Silviu Buşoi) (hlasování)
  5.5.Klonování zvířat chovaných a rozmnožovaných pro hospodářské účely (A8-0216/2015 - Giulia Moi, Renate Sommer) (hlasování)
  5.6.Stav dodržování základních práv v EU (2013–2014) (A8-0230/2015 - Laura Ferrara) (hlasování)
  5.7.Slyšení komisařů – zkušenosti z průběhu slyšení v roce 2014 (A8-0197/2015 - Richard Corbett) (hlasování)
  5.8.Lidská práva a technologie ve třetích zemích (A8-0178/2015 - Marietje Schaake) (hlasování)
  5.9.Ochrana finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám SZP na základě výsledků (A8-0240/2015 - Petri Sarvamaa) (hlasování)
  5.10.Rodinné podniky v Evropě (A8-0223/2015 - Angelika Niebler) (hlasování)
  5.11.Výzkum a inovace v modré ekonomice pro vytváření pracovních příležitostí a růstu (A8-0214/2015 - João Ferreira) (hlasování)
  5.12.Podpora podnikání mladých prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy (A8-0239/2015 - Michaela Šojdrová) (hlasování)
  5.13.Směrem k integrovanému přístupu ke kulturnímu dědictví pro Evropu (A8-0207/2015 - Mircea Diaconu) (hlasování)
  5.14.Kroky v návaznosti na evropskou občanskou iniciativu Right2Water (A8-0228/2015 - Lynn Boylan) (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
  6.1.Úmluva MOP o nucené práci – sociální politika (A8-0243/2015 - Patrick Le Hyaric)
  6.2.Žádost o zbavení Janusze Korwina-Mikkeho poslanecké imunity (A8-0229/2015 - Evelyn Regner)
  6.3.Řádné používání celních a zemědělských předpisů (A8-0234/2015 - Liisa Jaakonsaari)
  6.4.Obchodování s produkty z tuleňů (A8-0186/2015 - Cristian-Silviu Buşoi)
  6.5.Klonování zvířat chovaných a rozmnožovaných pro hospodářské účely (A8-0216/2015 - Giulia Moi, Renate Sommer)
  6.6.Stav dodržování základních práv v EU (2013–2014) (A8-0230/2015 - Laura Ferrara)
  6.7.Slyšení komisařů – zkušenosti z průběhu slyšení v roce 2014 (A8-0197/2015 - Richard Corbett)
  6.8.Lidská práva a technologie ve třetích zemích (A8-0178/2015 - Marietje Schaake)
  6.9.Ochrana finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám SZP na základě výsledků (A8-0240/2015 - Petri Sarvamaa)
  6.10.Rodinné podniky v Evropě (A8-0223/2015 - Angelika Niebler)
  6.11.Výzkum a inovace v modré ekonomice pro vytváření pracovních příležitostí a růstu (A8-0214/2015 - João Ferreira)
  6.12.Podpora podnikání mladých prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy (A8-0239/2015 - Michaela Šojdrová)
  6.13.Směrem k integrovanému přístupu ke kulturnímu dědictví pro Evropu (A8-0207/2015 - Mircea Diaconu)
  6.14.Kroky v návaznosti na evropskou občanskou iniciativu Right2Water (A8-0228/2015 - Lynn Boylan)
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 8.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 9.Prezentace postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (rozprava)
 10.Dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka (rozprava)
 11.Městská dimenze politik EU - Investice pro zaměstnanost a růst: posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti Unie (rozprava)
 12.Oprava (článek 231 jednacího řádu): viz zápis
 13.Hodnocení Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 (rozprava)
 14.Výklady jednacího řádu: viz zápis
 15.Dohoda s Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu: rybolovná práva a finanční příspěvek (doporučení) - Dohoda s Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu: rybolovná práva a finanční příspěvek (zpráva) - Dohoda s Madagaskarskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu: rybolovná práva a finanční příspěvek - Dohoda s Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu: rybolovná práva a finanční příspěvek (zpráva) - Dohoda s Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu: rybolovná práva a finanční příspěvek (doporučení) (rozprava)
 16.Provádění bílé knihy o dopravě z roku 2011 (rozprava)
 17.Opatření navazující na směry činnosti zaměřené na podporu výkonu svobodných povolání (rozprava)
 18.Profesní dráha žen ve vědě a na vysokých školách (krátké přednesení)
 19.Zvyšování uplatnění dívek prostřednictvím vzdělávání v EU (krátké přednesení)
 20.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 21.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (3700 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (12168 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí