Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Tirsdag den 8. september 2015 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3.Kloning af dyr, der holdes og reproduceres til landbrugsformål (forhandling)
 4.Den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne (forhandling)
 5.Afstemningstid
  5.1.ILO's konvention om tvangsarbejde for så vidt angår socialpolitik (A8-0243/2015 - Patrick Le Hyaric) (afstemning)
  5.2.Anmodning om ophævelse af Janusz Korwin-Mikkes parlamentariske immunitet (A8-0229/2015 - Evelyn Regner) (afstemning)
  5.3.Den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne (A8-0234/2015 - Liisa Jaakonsaari) (afstemning)
  5.4.Handel med sælprodukter (A8-0186/2015 - Cristian-Silviu Buşoi) (afstemning)
  5.5.Kloning af dyr, der holdes og reproduceres til landbrugsformål (A8-0216/2015 - Giulia Moi, Renate Sommer) (afstemning)
  5.6.Situationen for de grundlæggende rettigheder i EU (2013-2014) (A8-0230/2015 - Laura Ferrara) (afstemning)
  5.7.Procedurer og praksis i forbindelse med kommissærhøringer, erfaringer fra 2014 (A8-0197/2015 - Richard Corbett) (afstemning)
  5.8.Menneskerettigheder og teknologi i tredjelande (A8-0178/2015 - Marietje Schaake) (afstemning)
  5.9.Beskyttelse af EU's finansielle interesser: Mod resultatbaseret kontrol med den fælles landbrugspolitik (A8-0240/2015 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  5.10.Familieforetagender i Europa (A8-0223/2015 - Angelika Niebler) (afstemning)
  5.11.Forskning og innovation i den blå økonomi for at skabe vækst og beskæftigelse (A8-0214/2015 - João Ferreira) (afstemning)
  5.12.Fremme af unges iværksættervirksomhed via uddannelse og erhvervsuddannelse (A8-0239/2015 - Michaela Šojdrová) (afstemning)
  5.13.På vej mod en integreret tilgang til kulturarv i Europa (A8-0207/2015 - Mircea Diaconu) (afstemning)
  5.14.Opfølgning på det europæiske borgerinitiativ om retten til vand ("Right2Water") (A8-0228/2015 - Lynn Boylan) (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
  6.1.ILO's konvention om tvangsarbejde for så vidt angår socialpolitik (A8-0243/2015 - Patrick Le Hyaric)
  6.2.Anmodning om ophævelse af Janusz Korwin-Mikkes parlamentariske immunitet (A8-0229/2015 - Evelyn Regner)
  6.3.Den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne (A8-0234/2015 - Liisa Jaakonsaari)
  6.4.Handel med sælprodukter (A8-0186/2015 - Cristian-Silviu Buşoi)
  6.5.Kloning af dyr, der holdes og reproduceres til landbrugsformål (A8-0216/2015 - Giulia Moi, Renate Sommer)
  6.6.Situationen for de grundlæggende rettigheder i EU (2013-2014) (A8-0230/2015 - Laura Ferrara)
  6.7.Procedurer og praksis i forbindelse med kommissærhøringer, erfaringer fra 2014 (A8-0197/2015 - Richard Corbett)
  6.8.Menneskerettigheder og teknologi i tredjelande (A8-0178/2015 - Marietje Schaake)
  6.9.Beskyttelse af EU's finansielle interesser: Mod resultatbaseret kontrol med den fælles landbrugspolitik (A8-0240/2015 - Petri Sarvamaa)
  6.10.Familieforetagender i Europa (A8-0223/2015 - Angelika Niebler)
  6.11.Forskning og innovation i den blå økonomi for at skabe vækst og beskæftigelse (A8-0214/2015 - João Ferreira)
  6.12.Fremme af unges iværksættervirksomhed via uddannelse og erhvervsuddannelse (A8-0239/2015 - Michaela Šojdrová)
  6.13.På vej mod en integreret tilgang til kulturarv i Europa (A8-0207/2015 - Mircea Diaconu)
  6.14.Opfølgning på det europæiske borgerinitiativ om retten til vand ("Right2Water") (A8-0228/2015 - Lynn Boylan)
 7.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 8.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 9.Forelæggelse af Rådets holdning til forslaget til det almindelige budget – budgetåret 2016 (forhandling)
 10.Midlertidige foranstaltninger på området international beskyttelse til fordel for Italien og Grækenland (forhandling)
 11.Den bymæssige dimension af EU's politikker - Investering i job og vækst: fremme af økonomisk, social og territorial samhørighed i Unionen (forhandling)
 12.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231): se protokollen
 13.Vurdering af det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne (2012) (forhandling)
 14.Fortolkning af forretningsordenen: se protokollen
 15.Fiskeripartnerskabsaftale med Guinea-Bissau: fiskerimuligheder og finansiel modydelse (henstilling) - Fiskeripartnerskabsaftale med Guinea-Bissau: fiskerimuligheder og finansiel modydelse (betænkning) - Fiskeripartnerskabsaftale med Madagaskar: fiskerimuligheder og finansiel modydelse - Fiskeripartnerskabsftale med Kap Verde: fiskerimuligheder og finansiel modydelse (betænkning) - Fiskeripartnerskabsaftale med Kap Verde: fiskerimuligheder og finansiel modydelse (henstilling) (forhandling)
 16.Gennemførelse af hvidbogen om transport fra 2011 (forhandling)
 17.Opfølgning af indsatsområderne til fremme af de liberale erhverv (forhandling)
 18.Kvinders karrierer inden for videnskab og i universitetsverdenen (kortfattet forelæggelse)
 19.Styrkelse af pigers stilling i EU via uddannelse (kortfattet forelæggelse)
 20.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 21.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (3700 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (12168 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik