Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Teisipäev, 8. september 2015 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 3.Põllumajandusloomade kloonimine (arutelu)
 4.Tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutav kohaldamine (arutelu)
 5.Hääletused
  5.1.ILO sunniviisilise töö konventsioon: sotsiaalpoliitika (A8-0243/2015 - Patrick Le Hyaric) (hääletus)
  5.2.Janusz Korwin-Mikke parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0229/2015 - Evelyn Regner) (hääletus)
  5.3.Tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutav kohaldamine (A8-0234/2015 - Liisa Jaakonsaari) (hääletus)
  5.4.Hülgetoodetega kauplemine (A8-0186/2015 - Cristian-Silviu Buşoi) (hääletus)
  5.5.Põllumajandusloomade kloonimine (A8-0216/2015 - Giulia Moi, Renate Sommer) (hääletus)
  5.6.Põhiõiguste olukord ELis (2013–2014) (A8-0230/2015 - Laura Ferrara) (hääletus)
  5.7.Volinikukandidaatide 2014. aasta kuulamistest tehtud järeldused (A8-0197/2015 - Richard Corbett) (hääletus)
  5.8.Inimõigused ja tehnoloogia kolmandates riikides (A8-0178/2015 - Marietje Schaake) (hääletus)
  5.9.ELi finantshuvide kaitse ja ühise põllumajanduspoliitika tulemustepõhiste kontrollimehhanismide väljatöötamine (A8-0240/2015 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  5.10.Pereettevõtted Euroopas (A8-0223/2015 - Angelika Niebler) (hääletus)
  5.11.Teadusuuringud ja innovatsioon meremajanduses töökohtade ja majanduskasvu loomise eesmärgil (A8-0214/2015 - João Ferreira) (hääletus)
  5.12.Noorte ettevõtluse edendamine hariduse ja koolituse kaudu (A8-0239/2015 - Michaela Šojdrová) (hääletus)
  5.13.Euroopa kultuuripärandi ühtse käsituse väljatöötamine (A8-0207/2015 - Mircea Diaconu) (hääletus)
  5.14.Euroopa kodanikualgatuse „Right2Water” järelmeetmed (A8-0228/2015 - Lynn Boylan) (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
  6.1.ILO sunniviisilise töö konventsioon: sotsiaalpoliitika (A8-0243/2015 - Patrick Le Hyaric)
  6.2.Janusz Korwin-Mikke parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0229/2015 - Evelyn Regner)
  6.3.Tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutav kohaldamine (A8-0234/2015 - Liisa Jaakonsaari)
  6.4.Hülgetoodetega kauplemine (A8-0186/2015 - Cristian-Silviu Buşoi)
  6.5.Põllumajandusloomade kloonimine (A8-0216/2015 - Giulia Moi, Renate Sommer)
  6.6.Põhiõiguste olukord ELis (2013–2014) (A8-0230/2015 - Laura Ferrara)
  6.7.Volinikukandidaatide 2014. aasta kuulamistest tehtud järeldused (A8-0197/2015 - Richard Corbett)
  6.8.Inimõigused ja tehnoloogia kolmandates riikides (A8-0178/2015 - Marietje Schaake)
  6.9.ELi finantshuvide kaitse ja ühise põllumajanduspoliitika tulemustepõhiste kontrollimehhanismide väljatöötamine (A8-0240/2015 - Petri Sarvamaa)
  6.10.Pereettevõtted Euroopas (A8-0223/2015 - Angelika Niebler)
  6.11.Teadusuuringud ja innovatsioon meremajanduses töökohtade ja majanduskasvu loomise eesmärgil (A8-0214/2015 - João Ferreira)
  6.12.Noorte ettevõtluse edendamine hariduse ja koolituse kaudu (A8-0239/2015 - Michaela Šojdrová)
  6.13.Euroopa kultuuripärandi ühtse käsituse väljatöötamine (A8-0207/2015 - Mircea Diaconu)
  6.14.Euroopa kodanikualgatuse „Right2Water” järelmeetmed (A8-0228/2015 - Lynn Boylan)
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 8.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 9.2016. aasta üldeelarve projekti puudutava nõukogu seisukoha tutvustus (arutelu)
 10.Ajutised meetmed rahvusvahelise kaitse valdkonnas Itaalia ja Kreeka toetamiseks (arutelu)
 11.ELi poliitika linnamõõde - Investeerimine töökohtadesse ja majanduskasvu ning majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse edendamine liidus (arutelu)
 12.Parandus (kodukorra artikkel 231) (vt protokoll)
 13.Hinnang aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse Euroopa aasta (2012) kohta (arutelu)
 14.Kodukorra tõlgendamine (vt protokoll)
 15.Kalandusalane partnerlusleping Guinea-Bissauga: kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (soovitus) - Kalandusalane partnerlusleping Guinea-Bissauga: kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (raport) - Kalandusalane partnerlusleping Madagaskariga: kalapüügivõimalused ja rahaline toetus - Kalandusalane partnerlusleping Cabo Verdega: kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (raport) - Kalandusalane partnerlusleping Cabo Verdega: kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (soovitus) (arutelu)
 16.2011. aasta transpordipoliitika valge raamatu rakendamine (arutelu)
 17.Vabasid elukutseid esindavate ettevõtjate toetamist käsitleva aruande järelmeetmed (arutelu)
 18.Naiste karjäär teaduses ja ülikoolides (lühiettekanne)
 19.Hariduse abil tütarlaste mõjuvõimu suurendamine ELis (lühiettekanne)
 20.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 21.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (3700 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (12168 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika