Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Tiistai 8. syyskuuta 2015 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 3.Maataloustuotantotarkoituksissa pidettävien ja lisättävien eläinten kloonaaminen (keskustelu)
 4.Tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteeton soveltaminen (keskustelu)
 5.Äänestykset
  5.1.Pakkotyötä koskeva ILO:n yleissopimus: sosiaalipolitiikka (A8-0243/2015 - Patrick Le Hyaric) (äänestys)
  5.2.Pyyntö Janusz Korwin-Mikken parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämiseksi (A8-0229/2015 - Evelyn Regner) (äänestys)
  5.3.Tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteeton soveltaminen (A8-0234/2015 - Liisa Jaakonsaari) (äänestys)
  5.4.Hyljetuotteiden kauppa (A8-0186/2015 - Cristian-Silviu Buşoi) (äänestys)
  5.5.Maataloustuotantotarkoituksissa pidettävien ja lisättävien eläinten kloonaaminen (A8-0216/2015 - Giulia Moi, Renate Sommer) (äänestys)
  5.6.Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa (2013–2014) (A8-0230/2015 - Laura Ferrara) (äänestys)
  5.7.Komission jäsenten kuuleminen: vuoden 2014 kokemukset (A8-0197/2015 - Richard Corbett) (äänestys)
  5.8.Ihmisoikeudet ja teknologia kolmansissa maissa (A8-0178/2015 - Marietje Schaake) (äänestys)
  5.9.Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaaminen: kohti yhteisen maatalouspolitiikan suoritusperusteisia tarkastuksia (A8-0240/2015 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  5.10.Perheyritykset Euroopassa (A8-0223/2015 - Angelika Niebler) (äänestys)
  5.11.Tutkimus ja innovointi sinisessä taloudessa työpaikkojen ja kasvun luomiseksi (A8-0214/2015 - João Ferreira) (äänestys)
  5.12.Nuorten yrittäjyyden edistäminen koulutuksen avulla (A8-0239/2015 - Michaela Šojdrová) (äänestys)
  5.13.Tavoitteena kulttuuriperintöä koskeva yhdennetty lähestymistapa Euroopassa (A8-0207/2015 - Mircea Diaconu) (äänestys)
  5.14.Eurooppalaisen kansalaisaloitteen Right2Water seuranta (A8-0228/2015 - Lynn Boylan) (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
  6.1.Pakkotyötä koskeva ILO:n yleissopimus: sosiaalipolitiikka (A8-0243/2015 - Patrick Le Hyaric)
  6.2.Pyyntö Janusz Korwin-Mikken parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämiseksi (A8-0229/2015 - Evelyn Regner)
  6.3.Tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteeton soveltaminen (A8-0234/2015 - Liisa Jaakonsaari)
  6.4.Hyljetuotteiden kauppa (A8-0186/2015 - Cristian-Silviu Buşoi)
  6.5.Maataloustuotantotarkoituksissa pidettävien ja lisättävien eläinten kloonaaminen (A8-0216/2015 - Giulia Moi, Renate Sommer)
  6.6.Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa (2013–2014) (A8-0230/2015 - Laura Ferrara)
  6.7.Komission jäsenten kuuleminen: vuoden 2014 kokemukset (A8-0197/2015 - Richard Corbett)
  6.8.Ihmisoikeudet ja teknologia kolmansissa maissa (A8-0178/2015 - Marietje Schaake)
  6.9.Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaaminen: kohti yhteisen maatalouspolitiikan suoritusperusteisia tarkastuksia (A8-0240/2015 - Petri Sarvamaa)
  6.10.Perheyritykset Euroopassa (A8-0223/2015 - Angelika Niebler)
  6.11.Tutkimus ja innovointi sinisessä taloudessa työpaikkojen ja kasvun luomiseksi (A8-0214/2015 - João Ferreira)
  6.12.Nuorten yrittäjyyden edistäminen koulutuksen avulla (A8-0239/2015 - Michaela Šojdrová)
  6.13.Tavoitteena kulttuuriperintöä koskeva yhdennetty lähestymistapa Euroopassa (A8-0207/2015 - Mircea Diaconu)
  6.14.Eurooppalaisen kansalaisaloitteen Right2Water seuranta (A8-0228/2015 - Lynn Boylan)
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 8.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 9.Neuvoston kanta esitykseen yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 (keskustelu)
 10.Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavat kansainvälistä suojelua koskevat väliaikaiset toimenpiteet (keskustelu)
 11.EU:n politiikkojen urbaani ulottuvuus - Investoiminen työpaikkoihin ja kasvuun: unionin taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistäminen (keskustelu)
 12.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla): ks. pöytäkirja
 13.Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalaisen teemavuoden 2012 arviointi (keskustelu)
 14.Työjärjestyksen tulkinnat: ks. pöytäkirja
 15.Kalastuskumppanuussopimus Guinea-Bissaun kanssa: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus (suositus) - Kalastuskumppanuussopimus Guinea-Bissaun kanssa: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus (mietintö) - Kalastuskumppanuussopimus Madagaskarin kanssa: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus - Kalastuskumppanuussopimus Kap Verden kanssa: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus (mietintö) - Kalastuskumppanuussopimus Kap Verden kanssa: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus (suositus) (keskustelu)
 16.Liikennepolitiikan vuoden 2011 valkoisen kirjan täytäntöönpano (keskustelu)
 17.Vapaita ammatinharjoittajia tukevien toimintalinjojen seuranta (keskustelu)
 18.Naisten tiede- ja yliopistourat (lyhyt esittely)
 19.Tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien lisääminen EU:ssa koulutuksen avulla (lyhyt esittely)
 20.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 21.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (3700 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (12168 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö