Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Antradienis, 2015 m. rugsėjo 8 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 3.Ūkiniais tikslais laikomų ir dauginamų gyvūnų klonavimas (diskusijos)
 4.Teisingas muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymas (diskusijos)
 5.Balsuoti skirtas laikas
  5.1.TDO konvencija dėl priverstinio darbo: socialinė politika (A8-0243/2015 - Patrick Le Hyaric) (balsavimas)
  5.2.Prašymas atšaukti Parlamento nario Januszo Korwin-Mikke imunitetą (A8-0229/2015 - Evelyn Regner) (balsavimas)
  5.3.Teisingas muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymas (A8-0234/2015 - Liisa Jaakonsaari) (balsavimas)
  5.4.Prekyba produktais iš ruonių (A8-0186/2015 - Cristian-Silviu Buşoi) (balsavimas)
  5.5.Ūkiniais tikslais laikomų ir dauginamų gyvūnų klonavimas (A8-0216/2015 - Giulia Moi, Renate Sommer) (balsavimas)
  5.6.Pagrindinių teisių padėtis ES (2013–2014) (A8-0230/2015 - Laura Ferrara) (balsavimas)
  5.7.Komisijos narių klausymai: 2014 m. proceso pamokos (A8-0197/2015 - Richard Corbett) (balsavimas)
  5.8.Žmogaus teisės ir technologijos trečiosiose šalyse (A8-0178/2015 - Marietje Schaake) (balsavimas)
  5.9.ES finansinių interesų apsauga. Rezultatais grindžiamos bendros žemės ūkio politikos kontrolės sistemos kūrimas (A8-0240/2015 - Petri Sarvamaa) (balsavimas)
  5.10.Šeimos verslo įmonės Europoje (A8-0223/2015 - Angelika Niebler) (balsavimas)
  5.11.Mėlynosios ekonomikos mokslinių tyrimų ir inovacijų potencialas siekiant kurti darbo vietas ir skatinti ekonomikos augimą (A8-0214/2015 - João Ferreira) (balsavimas)
  5.12.Jaunimo verslumo skatinimas pasitelkiant švietimą ir mokymą (A8-0239/2015 - Michaela Šojdrová) (balsavimas)
  5.13.Integruotas požiūris į Europos kultūros paveldą (A8-0207/2015 - Mircea Diaconu) (balsavimas)
  5.14.Tolesni Europos piliečių iniciatyvos „Right2Water“ veiksmai (A8-0228/2015 - Lynn Boylan) (balsavimas)
 6.Paaiškinimai dėl balsavimo
  6.1.TDO konvencija dėl priverstinio darbo: socialinė politika (A8-0243/2015 - Patrick Le Hyaric)
  6.2.Prašymas atšaukti Parlamento nario Januszo Korwin-Mikke imunitetą (A8-0229/2015 - Evelyn Regner)
  6.3.Teisingas muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymas (A8-0234/2015 - Liisa Jaakonsaari)
  6.4.Prekyba produktais iš ruonių (A8-0186/2015 - Cristian-Silviu Buşoi)
  6.5.Ūkiniais tikslais laikomų ir dauginamų gyvūnų klonavimas (A8-0216/2015 - Giulia Moi, Renate Sommer)
  6.6.Pagrindinių teisių padėtis ES (2013–2014) (A8-0230/2015 - Laura Ferrara)
  6.7.Komisijos narių klausymai: 2014 m. proceso pamokos (A8-0197/2015 - Richard Corbett)
  6.8.Žmogaus teisės ir technologijos trečiosiose šalyse (A8-0178/2015 - Marietje Schaake)
  6.9.ES finansinių interesų apsauga. Rezultatais grindžiamos bendros žemės ūkio politikos kontrolės sistemos kūrimas (A8-0240/2015 - Petri Sarvamaa)
  6.10.Šeimos verslo įmonės Europoje (A8-0223/2015 - Angelika Niebler)
  6.11.Mėlynosios ekonomikos mokslinių tyrimų ir inovacijų potencialas siekiant kurti darbo vietas ir skatinti ekonomikos augimą (A8-0214/2015 - João Ferreira)
  6.12.Jaunimo verslumo skatinimas pasitelkiant švietimą ir mokymą (A8-0239/2015 - Michaela Šojdrová)
  6.13.Integruotas požiūris į Europos kultūros paveldą (A8-0207/2015 - Mircea Diaconu)
  6.14.Tolesni Europos piliečių iniciatyvos „Right2Water“ veiksmai (A8-0228/2015 - Lynn Boylan)
 7.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 8.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 9.Tarybos pozicijos dėl 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto pristatymas (diskusijos)
 10.Italijos ir Graikijos labui nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje (diskusijos)
 11.ES politikos miestų dimensija - Investicijos į darbo vietų kūrimą ir augimą: ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos ES skatinimas (diskusijos)
 12.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis) (žr. protokola)
 13.2012 Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metų įvertinimas (diskusijos)
 14.Darbo tvarkos taisykllių išaiškinimai (žr. protokola)
 15.Žuvininkystės partnerystės susitarimas su Bisau Gvinėja: žvejybos galimybės ir finansinis įnašas - Žuvininkystės partnerystės susitarimas su Bisau Gvinėja: žvejybos galimybės ir finansinis įnašas - Žvejybos partnerystės susitarimas su Madagaskaru: žvejybos galimybės ir finansinis įnašas - Žvejybos partnerystės susitarimas su Žaliuoju Kyšuliu: žvejybos galimybės ir finansinis įnašas - Žvejybos partnerystės susitarimas su Žaliuoju Kyšuliu: žvejybos galimybės ir finansinis įnašas (diskusijos)
 16.2011 m. Baltosios knygos dėl transporto įgyvendinimas (diskusijos)
 17.Reakcija į Laisvųjų profesijų verslo stiprinimo veiklos kryptis (diskusijos)
 18.Moterų karjera mokslo srityje ir universitetuose (trumpas pristatymas)
 19.Didesnių galių suteikimas merginoms pasitelkiant švietimą ES (trumpas pristatymas)
 20.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 21.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Atnaujinta informacija (3700 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (12168 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika