Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Dinsdag 8 september 2015 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 3.Klonen van dieren die voor landbouwdoeleinden worden gehouden en gereproduceerd (debat)
 4.Juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften (debat)
 5.Stemmingen
  5.1.IAO-verdrag betreffende gedwongen arbeid: sociaal beleid (A8-0243/2015 - Patrick Le Hyaric) (stemming)
  5.2.Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Janusz Korwin-Mikke (A8-0229/2015 - Evelyn Regner) (stemming)
  5.3.Juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften (A8-0234/2015 - Liisa Jaakonsaari) (stemming)
  5.4.Handel in zeehondenproducten (A8-0186/2015 - Cristian-Silviu Buşoi) (stemming)
  5.5.Klonen van dieren die voor landbouwdoeleinden worden gehouden en gereproduceerd (A8-0216/2015 - Giulia Moi, Renate Sommer) (stemming)
  5.6.De situatie van de grondrechten in de EU (2013-2014) (A8-0230/2015 - Laura Ferrara) (stemming)
  5.7.Hoorzittingen met de commissarissen: conclusies over de procedure van 2014 (A8-0197/2015 - Richard Corbett) (stemming)
  5.8.Mensenrechten en technologie in derde landen (A8-0178/2015 - Marietje Schaake) (stemming)
  5.9.Bescherming van de financiële belangen van de EU: naar prestatiegebaseerde controles van het GLB (A8-0240/2015 - Petri Sarvamaa) (stemming)
  5.10.Familiebedrijven in Europa (A8-0223/2015 - Angelika Niebler) (stemming)
  5.11.Onderzoek en innovatie in de blauwe economie voor het scheppen van banen en groei (A8-0214/2015 - João Ferreira) (stemming)
  5.12.Jong ondernemerschap bevorderen door middel van onderwijs en opleiding (A8-0239/2015 - Michaela Šojdrová) (stemming)
  5.13.Naar een geïntegreerde aanpak van cultureel erfgoed voor Europa (A8-0207/2015 - Mircea Diaconu) (stemming)
  5.14.Follow-up van het Europees burgerinitiatief "Right2Water" (A8-0228/2015 - Lynn Boylan) (stemming)
 6.Stemverklaringen
  6.1.IAO-verdrag betreffende gedwongen arbeid: sociaal beleid (A8-0243/2015 - Patrick Le Hyaric)
  6.2.Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Janusz Korwin-Mikke (A8-0229/2015 - Evelyn Regner)
  6.3.Juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften (A8-0234/2015 - Liisa Jaakonsaari)
  6.4.Handel in zeehondenproducten (A8-0186/2015 - Cristian-Silviu Buşoi)
  6.5.Klonen van dieren die voor landbouwdoeleinden worden gehouden en gereproduceerd (A8-0216/2015 - Giulia Moi, Renate Sommer)
  6.6.De situatie van de grondrechten in de EU (2013-2014) (A8-0230/2015 - Laura Ferrara)
  6.7.Hoorzittingen met de commissarissen: conclusies over de procedure van 2014 (A8-0197/2015 - Richard Corbett)
  6.8.Mensenrechten en technologie in derde landen (A8-0178/2015 - Marietje Schaake)
  6.9.Bescherming van de financiële belangen van de EU: naar prestatiegebaseerde controles van het GLB (A8-0240/2015 - Petri Sarvamaa)
  6.10.Familiebedrijven in Europa (A8-0223/2015 - Angelika Niebler)
  6.11.Onderzoek en innovatie in de blauwe economie voor het scheppen van banen en groei (A8-0214/2015 - João Ferreira)
  6.12.Jong ondernemerschap bevorderen door middel van onderwijs en opleiding (A8-0239/2015 - Michaela Šojdrová)
  6.13.Naar een geïntegreerde aanpak van cultureel erfgoed voor Europa (A8-0207/2015 - Mircea Diaconu)
  6.14.Follow-up van het Europees burgerinitiatief "Right2Water" (A8-0228/2015 - Lynn Boylan)
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 9.Presentatie door de Raad van zijn standpunt inzake het ontwerp van algemene begroting – begrotingsjaar 2016 (debat)
 10.Voorlopige maatregelen op het gebied van internationale bescherming ten gunste van Italië en Griekenland (debat)
 11.De stedelijke dimensie van EU-beleid - Investeringen ter bevordering van banen en groei: bevordering van de economische, sociale en territoriale cohesie in de Unie (debat)
 12.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement): zie notulen
 13.Beoordeling van het Europees Jaar voor actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties 2012 (debat)
 14.Interpretaties van het Reglement: zie notulen
 15.Partnerschapsovereenkomst inzake visserij met Guinee-Bissau: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie (aanbeveling) - Partnerschapsovereenkomst inzake visserij met Guinee-Bissau: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie (verslag) - Partnerschapsovereenkomst inzake visserij met Madagaskar: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie - Partnerschapsovereenkomst inzake visserij met Kaapverdië: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie (verslag) - Partnerschapsovereenkomst inzake visserij met Kaapverdië: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie (aanbeveling) (debat)
 16.Tenuitvoerlegging van het Witboek over vervoer uit 2011 (debat)
 17.Follow-up van de actiepunten ter ondersteuning van vrije beroepen (debat)
 18.Loopbanen van vrouwen in de wetenschap en aan de universiteit (korte presentatie)
 19.Meisjes mondig maken door middel van onderwijs in de EU (korte presentatie)
 20.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 21.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (3700 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (12168 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid