Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Wtorek, 8 września 2015 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół
 3.Klonowanie zwierząt utrzymywanych i rozmnażanych do celów chowu (debata)
 4.Prawidłowe stosowanie przepisów prawa celnego i rolnego (debata)
 5.Głosowanie
  5.1.Konwencja MOP dotycząca pracy przymusowej lub obowiązkowej: polityka społeczna (A8-0243/2015 - Patrick Le Hyaric) (głosowanie)
  5.2.Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Janusza Korwin-Mikkego (A8-0229/2015 - Evelyn Regner) (głosowanie)
  5.3.Prawidłowe stosowanie przepisów prawa celnego i rolnego (A8-0234/2015 - Liisa Jaakonsaari) (głosowanie)
  5.4.Handel produktami z fok (A8-0186/2015 - Cristian-Silviu Buşoi) (głosowanie)
  5.5.Klonowanie zwierząt utrzymywanych i rozmnażanych do celów chowu (A8-0216/2015 - Giulia Moi, Renate Sommer) (głosowanie)
  5.6.Stan praw podstawowych w UE (2013–2014) (A8-0230/2015 - Laura Ferrara) (głosowanie)
  5.7.Przesłuchania kandydatów na komisarzy – wnioski płynące z procedury za 2014 r. (A8-0197/2015 - Richard Corbett) (głosowanie)
  5.8.Prawa człowieka a technologia w państwach trzecich (A8-0178/2015 - Marietje Schaake) (głosowanie)
  5.9.Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej – kontrola WPR na podstawie wyników (A8-0240/2015 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  5.10.Przedsiębiorstwa rodzinne w Europie (A8-0223/2015 - Angelika Niebler) (głosowanie)
  5.11.Badania i innowacje w niebieskiej gospodarce sprzyjające tworzeniu miejsc pracy i wzrostowi gospodarczemu (A8-0214/2015 - João Ferreira) (głosowanie)
  5.12.Promowanie przedsiębiorczości młodzieży przez kształcenie i szkolenie (A8-0239/2015 - Michaela Šojdrová) (głosowanie)
  5.13.Ku zintegrowanemu podejściu do dziedzictwa kulturowego w Europie (A8-0207/2015 - Mircea Diaconu) (głosowanie)
  5.14.Działania w następstwie europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Right2Water” (A8-0228/2015 - Lynn Boylan) (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  6.1.Konwencja MOP dotycząca pracy przymusowej lub obowiązkowej: polityka społeczna (A8-0243/2015 - Patrick Le Hyaric)
  6.2.Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Janusza Korwin-Mikkego (A8-0229/2015 - Evelyn Regner)
  6.3.Prawidłowe stosowanie przepisów prawa celnego i rolnego (A8-0234/2015 - Liisa Jaakonsaari)
  6.4.Handel produktami z fok (A8-0186/2015 - Cristian-Silviu Buşoi)
  6.5.Klonowanie zwierząt utrzymywanych i rozmnażanych do celów chowu (A8-0216/2015 - Giulia Moi, Renate Sommer)
  6.6.Stan praw podstawowych w UE (2013–2014) (A8-0230/2015 - Laura Ferrara)
  6.7.Przesłuchania kandydatów na komisarzy – wnioski płynące z procedury za 2014 r. (A8-0197/2015 - Richard Corbett)
  6.8.Prawa człowieka a technologia w państwach trzecich (A8-0178/2015 - Marietje Schaake)
  6.9.Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej – kontrola WPR na podstawie wyników (A8-0240/2015 - Petri Sarvamaa)
  6.10.Przedsiębiorstwa rodzinne w Europie (A8-0223/2015 - Angelika Niebler)
  6.11.Badania i innowacje w niebieskiej gospodarce sprzyjające tworzeniu miejsc pracy i wzrostowi gospodarczemu (A8-0214/2015 - João Ferreira)
  6.12.Promowanie przedsiębiorczości młodzieży przez kształcenie i szkolenie (A8-0239/2015 - Michaela Šojdrová)
  6.13.Ku zintegrowanemu podejściu do dziedzictwa kulturowego w Europie (A8-0207/2015 - Mircea Diaconu)
  6.14.Działania w następstwie europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Right2Water” (A8-0228/2015 - Lynn Boylan)
 7.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 8.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 9.Prezentacja Rady dotycząca jej stanowiska w sprawie projektu budżetu ogólnego na rok budżetowy 2016 (debata)
 10.Środki przejściowe w dziedzinie ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji (debata)
 11.Miejski wymiar polityki UE - Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: wspieranie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w UE (debata)
 12.Sprostowania (art. 231 Regulaminu): patrz protokół
 13.Ocena Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 (debata)
 14.Wykładnia Regulaminu: Patrz protokól
 15.Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Gwineą Bissau: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa (zalecenie) - Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Gwineą Bissau: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa (sprawozdanie) - Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Madagaskarem: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa - Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Republiką Zielonego Przylądka: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa (sprawozdanie) - Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Republiką Zielonego Przylądka: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa (zalecenie) (debata)
 16.Wdrożenie białej księgi w dziedzinie transportu z 2011 r. (debata)
 17.Dalsze kroki dotyczące nowych kierunków działań na rzecz usprawnienia wykonywania wolnych zawodów (debata)
 18.Kobiety pracujące zawodowo w dziedzinie nauki i na uniwersytetach (krótka prezentacja)
 19.Wzmacnianie pozycji dziewcząt przez edukację w UE (krótka prezentacja)
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 21.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (3700 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (12168 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności