Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Marţi, 8 septembrie 2015 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţarea propunerilor de rezoluţie depuse): a se vedea procesul-verbal
 3.Clonarea animalelor crescute și reproduse în scopuri agricole (dezbatere)
 4.Aplicarea corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol (dezbatere)
 5.Votare
  5.1.Convenția OIM privind munca forțată: politica socială (A8-0243/2015 - Patrick Le Hyaric) (vot)
  5.2.Cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Janusz Korwin-Mikke (A8-0229/2015 - Evelyn Regner) (vot)
  5.3.Aplicarea corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol (A8-0234/2015 - Liisa Jaakonsaari) (vot)
  5.4.Comerțul cu produse derivate din focă (A8-0186/2015 - Cristian-Silviu Buşoi) (vot)
  5.5.Clonarea animalelor crescute și reproduse în scopuri agricole (A8-0216/2015 - Giulia Moi, Renate Sommer) (vot)
  5.6.Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană (2013-2014) (A8-0230/2015 - Laura Ferrara) (vot)
  5.7.Audierile comisarilor - concluziile care se impun în urma experienței din 2014 (A8-0197/2015 - Richard Corbett) (vot)
  5.8.Drepturile omului și tehnologia în țările terțe (A8-0178/2015 - Marietje Schaake) (vot)
  5.9.Protejarea intereselor financiare ale UE: către controale bazate pe performanță ale politicii agricole comune (A8-0240/2015 - Petri Sarvamaa) (vot)
  5.10.Întreprinderile familiale din Europa (A8-0223/2015 - Angelika Niebler) (vot)
  5.11.Exploatarea potențialului cercetării și inovării în economia albastră de a genera locuri de muncă și creștere economică (A8-0214/2015 - João Ferreira) (vot)
  5.12.Promovarea antreprenoriatului în rândul tinerilor prin educație și formare (A8-0239/2015 - Michaela Šojdrová) (vot)
  5.13.Către o abordare integrată a patrimoniului cultural european (A8-0207/2015 - Mircea Diaconu) (vot)
  5.14.Monitorizarea inițiativei cetățenești europene „Right2Water” („Dreptul la apă”) (A8-0228/2015 - Lynn Boylan) (vot)
 6.Explicații privind votul
  6.1.Convenția OIM privind munca forțată: politica socială (A8-0243/2015 - Patrick Le Hyaric)
  6.2.Cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Janusz Korwin-Mikke (A8-0229/2015 - Evelyn Regner)
  6.3.Aplicarea corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol (A8-0234/2015 - Liisa Jaakonsaari)
  6.4.Comerțul cu produse derivate din focă (A8-0186/2015 - Cristian-Silviu Buşoi)
  6.5.Clonarea animalelor crescute și reproduse în scopuri agricole (A8-0216/2015 - Giulia Moi, Renate Sommer)
  6.6.Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană (2013-2014) (A8-0230/2015 - Laura Ferrara)
  6.7.Audierile comisarilor - concluziile care se impun în urma experienței din 2014 (A8-0197/2015 - Richard Corbett)
  6.8.Drepturile omului și tehnologia în țările terțe (A8-0178/2015 - Marietje Schaake)
  6.9.Protejarea intereselor financiare ale UE: către controale bazate pe performanță ale politicii agricole comune (A8-0240/2015 - Petri Sarvamaa)
  6.10.Întreprinderile familiale din Europa (A8-0223/2015 - Angelika Niebler)
  6.11.Exploatarea potențialului cercetării și inovării în economia albastră de a genera locuri de muncă și creștere economică (A8-0214/2015 - João Ferreira)
  6.12.Promovarea antreprenoriatului în rândul tinerilor prin educație și formare (A8-0239/2015 - Michaela Šojdrová)
  6.13.Către o abordare integrată a patrimoniului cultural european (A8-0207/2015 - Mircea Diaconu)
  6.14.Monitorizarea inițiativei cetățenești europene „Right2Water” („Dreptul la apă”) (A8-0228/2015 - Lynn Boylan)
 7.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 8.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 9.Prezentarea de către Consiliu a poziției sale privind proiectul de buget general - exercițiul financiar 2016 (dezbatere)
 10.Măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și al Greciei (dezbatere)
 11.Dimensiunea urbană a politicilor UE - Investiții pentru locuri de muncă și creștere economică: promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în UE (dezbatere)
 12.Rectificări (articolul 231 din Regulamentul de procedură): a se vedea procesul-verbal
 13.Evaluarea Anului european 2012 al îmbătrânirii active și al solidarității între generații (dezbatere)
 14.Interpretarea Regulamentului de procedură: consultaţi procesul-verbal
 15.Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului cu Guineea-Bissau: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară (recomandare) - Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului cu Guineea-Bissau: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară (raport) - Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului cu Madagascar: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară - Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului cu Capul Verde: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară (raport) - Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului cu Capul Verde: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară (recomandare) (dezbatere)
 16.Punerea în aplicare a Cărţii albe din 2011 privind transporturile (dezbatere)
 17.Monitorizarea liniilor de acțiune pentru stimularea profesiilor liberale (dezbatere)
 18.Carierele femeilor în mediul academic și științific (prezentare succintă)
 19.Capacitarea fetelor prin educație în UE (prezentare succintă)
 20.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 21.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită (3700 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (12168 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate