Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Utorok, 8. septembra 2015 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 3.Klonovanie zvierat chovaných a rozmnožovaných na hospodárske účely (rozprava)
 4.Riadne uplatňovanie predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach (rozprava)
 5.Hlasovanie
  5.1.Dohovor MOP o nútenej alebo povinnej práci: sociálna politika (A8-0243/2015 - Patrick Le Hyaric) (hlasovanie)
  5.2.Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Janusza Korwina-Mikkeho (A8-0229/2015 - Evelyn Regner) (hlasovanie)
  5.3.Riadne uplatňovanie predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach (A8-0234/2015 - Liisa Jaakonsaari) (hlasovanie)
  5.4.Obchodovanie s výrobkami z tuleňov (A8-0186/2015 - Cristian-Silviu Buşoi) (hlasovanie)
  5.5.Klonovanie zvierat chovaných a rozmnožovaných na hospodárske účely (A8-0216/2015 - Giulia Moi, Renate Sommer) (hlasovanie)
  5.6.Situácia v oblasti základných práv v EÚ (2013 – 2014) (A8-0230/2015 - Laura Ferrara) (hlasovanie)
  5.7.Vypočutia komisárov: ponaučenia, ktoré si treba vziať z procesu z roku 2014 (A8-0197/2015 - Richard Corbett) (hlasovanie)
  5.8.Ľudské práva a technológie v tretích krajinách (A8-0178/2015 - Marietje Schaake) (hlasovanie)
  5.9.Ochrana finančných záujmov EÚ: smerom ku kontrolám zameraným na výsledky v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky (A8-0240/2015 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  5.10.Rodinné podniky v Európe (A8-0223/2015 - Angelika Niebler) (hlasovanie)
  5.11.Výskum a inovácia v modrej ekonomike zamerané na rast a tvorbu pracovných miest (A8-0214/2015 - João Ferreira) (hlasovanie)
  5.12.Podpora podnikania mladých ľudí prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy (A8-0239/2015 - Michaela Šojdrová) (hlasovanie)
  5.13.Na ceste k integrovanému prístupu ku kultúrnemu dedičstvu Európy (A8-0207/2015 - Mircea Diaconu) (hlasovanie)
  5.14.Ďalší postup nadväzujúci na európsku iniciatívu občanov Right2Water (A8-0228/2015 - Lynn Boylan) (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
  6.1.Dohovor MOP o nútenej alebo povinnej práci: sociálna politika (A8-0243/2015 - Patrick Le Hyaric)
  6.2.Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Janusza Korwina-Mikkeho (A8-0229/2015 - Evelyn Regner)
  6.3.Riadne uplatňovanie predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach (A8-0234/2015 - Liisa Jaakonsaari)
  6.4.Obchodovanie s výrobkami z tuleňov (A8-0186/2015 - Cristian-Silviu Buşoi)
  6.5.Klonovanie zvierat chovaných a rozmnožovaných na hospodárske účely (A8-0216/2015 - Giulia Moi, Renate Sommer)
  6.6.Situácia v oblasti základných práv v EÚ (2013 – 2014) (A8-0230/2015 - Laura Ferrara)
  6.7.Vypočutia komisárov: ponaučenia, ktoré si treba vziať z procesu z roku 2014 (A8-0197/2015 - Richard Corbett)
  6.8.Ľudské práva a technológie v tretích krajinách (A8-0178/2015 - Marietje Schaake)
  6.9.Ochrana finančných záujmov EÚ: smerom ku kontrolám zameraným na výsledky v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky (A8-0240/2015 - Petri Sarvamaa)
  6.10.Rodinné podniky v Európe (A8-0223/2015 - Angelika Niebler)
  6.11.Výskum a inovácia v modrej ekonomike zamerané na rast a tvorbu pracovných miest (A8-0214/2015 - João Ferreira)
  6.12.Podpora podnikania mladých ľudí prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy (A8-0239/2015 - Michaela Šojdrová)
  6.13.Na ceste k integrovanému prístupu ku kultúrnemu dedičstvu Európy (A8-0207/2015 - Mircea Diaconu)
  6.14.Ďalší postup nadväzujúci na európsku iniciatívu občanov Right2Water (A8-0228/2015 - Lynn Boylan)
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 8.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 9.Predloženie pozície Rady k návrhu všeobecného rozpočtu – rozpočtový rok 2016 (rozprava)
 10.Dočasné opatrenia v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka (rozprava)
 11.Mestský rozmer politík EÚ - Investovanie do zamestnanosti a rastu: podpora hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v EÚ (rozprava)
 12.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 13.Hodnotenie roku 2012, ktorý bol Európskym rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami (rozprava)
 14.Výklad rokovacieho poriadku: pozri zápisnicu
 15.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu s Guineou-Bissau: rybolovné možnosti a finančný príspevok - Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu s Guineou-Bissau: rybolovné možnosti a finančný príspevok - Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu s Madagaskarom: rybolovné možnosti a finančný príspevok - Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu s Kapverdmi: rybolovné možnosti a finančný príspevok - Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu s Kapverdmi: rybolovné možnosti a finančný príspevok (rozprava)
 16.Vykonávanie bielej knihy o doprave z roku 2011 (rozprava)
 17.Opatrenia nadväzujúce na usmernenia pre činnosti zamerané na podporu slobodných povolaní (rozprava)
 18.Vedecká a univerzitná kariéra žien (stručná prezentácia)
 19.Posilnenie postavenia dievčat v EÚ prostredníctvom vzdelávania (stručná prezentácia)
 20.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 21.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (3700 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (12168 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia