Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Dobesedni zapisi razprav
Torek, 8. september 2015 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razglasitev vloženih predlogov resolucij): glej zapisnik
 3.Kloniranje živali, rejenih in reproduciranih za kmetijske namene (razprava)
 4.Pravilno izvajanje carinske in kmetijske zakonodaje (razprava)
 5.Čas glasovanja
  5.1.Konvencija Mednarodne organizacije dela o prisilnem delu: socialna politika (A8-0243/2015 - Patrick Le Hyaric) (glasovanje)
  5.2.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Januszu Korwin-Mikkeju (A8-0229/2015 - Evelyn Regner) (glasovanje)
  5.3.Pravilno izvajanje carinske in kmetijske zakonodaje (A8-0234/2015 - Liisa Jaakonsaari) (glasovanje)
  5.4.Trgovina z izdelki iz tjulnjev (A8-0186/2015 - Cristian-Silviu Buşoi) (glasovanje)
  5.5.Kloniranje živali, rejenih in reproduciranih za kmetijske namene (A8-0216/2015 - Giulia Moi, Renate Sommer) (glasovanje)
  5.6.Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji (2013–2014) (A8-0230/2015 - Laura Ferrara) (glasovanje)
  5.7.Predstavitve komisarjev: pridobljene izkušnje v sklopu postopkov leta 2014 (A8-0197/2015 - Richard Corbett) (glasovanje)
  5.8.Človekove pravice in tehnologija v tretjih državah (A8-0178/2015 - Marietje Schaake) (glasovanje)
  5.9.Zaščita finančnih interesov Evropske unije: korak bliže k nadzoru skupne kmetijske politike, ki temelji na rezultatih (A8-0240/2015 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  5.10.Družinska podjetja v Evropi (A8-0223/2015 - Angelika Niebler) (glasovanje)
  5.11.Izkoriščanje potenciala raziskav in inovacij v modrem gospodarstvu za ustvarjanje delovnih mest in rasti (A8-0214/2015 - João Ferreira) (glasovanje)
  5.12.Spodbujanje podjetništva mladih prek izobraževanja in usposabljanja (A8-0239/2015 - Michaela Šojdrová) (glasovanje)
  5.13.Na poti k celostnemu pristopu do kulturne dediščine za Evropo (A8-0207/2015 - Mircea Diaconu) (glasovanje)
  5.14.Nadaljnja obravnava evropske državljanske pobude "Pravica do vode" (A8-0228/2015 - Lynn Boylan) (glasovanje)
 6.Obrazložitev glasovanja
  6.1.Konvencija Mednarodne organizacije dela o prisilnem delu: socialna politika (A8-0243/2015 - Patrick Le Hyaric)
  6.2.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Januszu Korwin-Mikkeju (A8-0229/2015 - Evelyn Regner)
  6.3.Pravilno izvajanje carinske in kmetijske zakonodaje (A8-0234/2015 - Liisa Jaakonsaari)
  6.4.Trgovina z izdelki iz tjulnjev (A8-0186/2015 - Cristian-Silviu Buşoi)
  6.5.Kloniranje živali, rejenih in reproduciranih za kmetijske namene (A8-0216/2015 - Giulia Moi, Renate Sommer)
  6.6.Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji (2013–2014) (A8-0230/2015 - Laura Ferrara)
  6.7.Predstavitve komisarjev: pridobljene izkušnje v sklopu postopkov leta 2014 (A8-0197/2015 - Richard Corbett)
  6.8.Človekove pravice in tehnologija v tretjih državah (A8-0178/2015 - Marietje Schaake)
  6.9.Zaščita finančnih interesov Evropske unije: korak bliže k nadzoru skupne kmetijske politike, ki temelji na rezultatih (A8-0240/2015 - Petri Sarvamaa)
  6.10.Družinska podjetja v Evropi (A8-0223/2015 - Angelika Niebler)
  6.11.Izkoriščanje potenciala raziskav in inovacij v modrem gospodarstvu za ustvarjanje delovnih mest in rasti (A8-0214/2015 - João Ferreira)
  6.12.Spodbujanje podjetništva mladih prek izobraževanja in usposabljanja (A8-0239/2015 - Michaela Šojdrová)
  6.13.Na poti k celostnemu pristopu do kulturne dediščine za Evropo (A8-0207/2015 - Mircea Diaconu)
  6.14.Nadaljnja obravnava evropske državljanske pobude "Pravica do vode" (A8-0228/2015 - Lynn Boylan)
 7.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 8.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 9.Predstavitev Sveta o njegovem stališču do predloga splošnega proračuna - proračunsko leto 2016 (razprava)
 10.Začasni ukrepi na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije (razprava)
 11.Mestna razsežnost politik EU - Naložbe za delovna mesta in rast: spodbujanje ekonomske, socialne in teritorialne kohezije v Uniji (razprava)
 12.Popravek (člen 231 Poslovnika): gl. zapisnik
 13.Ocena evropskega leta aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami 2012 (razprava)
 14.Razlagi Poslovnika: gl. zapisnik
 15.Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju z Republiko Gvinejo Bissau: ribolovne možnosti in finančni prispevek (priporočilo) - Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju z Republiko Gvinejo Bissau: ribolovne možnosti in finančni prispevek (poročilo) - Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju z Madagaskarjem: ribolovne možnosti in finančni prispevek - Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju z Republiko Zelenortski otoki: ribolovne možnosti in finančni prispevek (poročilo) - Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju z Republiko Zelenortski otoki: ribolovne možnosti in finančni prispevek (priporočilo) (razprava)
 16.Izvajanje bele knjige o prometu iz leta 2011 (razprava)
 17.Spremljanje področij ukrepanja za krepitev poslovanja svobodnih poklicev (razprava)
 18.Poklicna pot žensk na znanstvenem in akademskem področju (kratka predstavitev)
 19.Opolnomočenje deklic v EU z izobraževanjem (kratka predstavitev)
 20.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 21.Zaključek seje
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (3700 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (12168 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov