Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2061(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0244/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0244/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 09/09/2015 - 8.17
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0313

Συζητήσεις
Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

8.17. ΕΟX -Ελβετία: Εμπόδια όσον αφορά την πλήρη εφαρμογή της εσωτερικής αγοράς (A8-0244/2015 - Andreas Schwab) (ψηφοφορία)
PV
  

VORSITZ: ULRIKE LUNACEK
Vizepräsidentin

Damit ist die Abstimmungsstunde geschlossen.

Zu den nun folgenden Erklärungen zur Abstimmung muss ich Sie davon in Kenntnis setzen, dass wir viele Anträge zur Abgabe mündlicher Erklärungen zu Abstimmungen erhalten haben. Wir können die Sitzung nur bis spätestens 14.45 Uhr fortsetzen, damit die Dienststellen die Vorbereitungen für die Wiederaufnahme der Sitzung um15.00 Uhr treffen können. Etwaige weitere Erklärungen zur Abstimmung werden morgen nach der Abstimmung behandelt. Die restlichen Erklärungen zur Abstimmung können schriftlich eingereicht werden.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου