Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2235(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A8-0222/2015

Debatai :

PV 09/09/2015 - 17
CRE 09/09/2015 - 17

Balsavimas :

PV 10/09/2015 - 8.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0321

Posėdžio stenograma
Trečiadienis, 2015 m. rugsėjo 9 d. - Strasbūras Atnaujinta informacija

17. Socialinis verslumas ir socialinės inovacijos kovojant su nedarbu - Konkurencingos ES darbo rinkos kūrimas XXI amžiuje - Mažų garantijų darbas (diskusijos)
Kalbų vaizdo įrašas
Protokolas
MPphoto
 

  Der Präsident. – Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die gemeinsame Aussprache über

– den Bericht von Verónica Lope Fontagné im Namen des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten über soziales Unternehmertum und soziale Innovationen bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit (2014/2236(INI)) (A8-0247/2015) und

– den Bericht von Martina Dlabajová im Namen des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten über die Schaffung eines wettbewerbsfähigen EU-Arbeitsmarkts für das 21. Jahrhundert: Anpassung der Kompetenzen und Qualifikationen an die Nachfrage und die Beschäftigungsmöglichkeiten als Weg zur Überwindung der Krise (2014/2235(INI)) (A8-0222/2015) und

– die Anfrage zur mündlichen Beantwortung an den Rat über prekäre Beschäftigungsverhältnisse von Thomas Händel im Namen des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten (O-000090/2015 - B8-0751/2015) und

– die Anfrage zur mündlichen Beantwortung an die Kommission über prekäre Beschäftigungsverhältnisse von Thomas Händel im Namen des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten (O-000091/2015 - B8-0752/2015)

(2015/2708(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Verónica Lope Fontagné, Ponente. Señor Presidente, señor Vicepresidente, señores, en primer lugar quiero agradecer a los ponentes alternativos y al resto de los compañeros de la Comisión de Empleo el apoyo mostrado en un informe tan importante como este.

A día de hoy, en la Unión Europea existen más de dos millones de empresas de la economía social que ofrecen trabajo a más de catorce millones de europeos, cifras que incluso han mejorado durante la crisis. Pese a ello, tan solo quedan reconocidas a escala nacional en algunos Estados miembros y con distintas formas jurídicas.

El informe que hoy presento recalca la importancia de las empresas de la economía social en el conjunto de la Unión Europea. Estas empresas se caracterizan por tener como objetivo principal la realización de su objeto social en vez de maximizar sus beneficios.

El objeto social es muy diverso, como puede ser crear empleo para colectivos vulnerables u ofrecer servicios a los miembros de una comunidad específica, pero de forma genérica busca causar un impacto social y medioambiental positivo. De hecho, con este fin último, las empresas de la economía social reinvierten el superávit que obtiene la propia empresa con una visión a largo plazo para asegurar su sostenibilidad, impulsando así una mayor innovación social.

Por ello decimos que aquellas empresas son innovadoras por naturaleza, y la formación debe ser un pilar clave para apoyarlas. Un mayor fomento del espíritu innovador y de emprendimiento desde la escuela, así como de los valores de la economía social, unido a una mayor participación. Estas empresas, en los programas de educación y de formación de los Estados miembros, impulsarán, en última instancia, la innovación y el emprendimiento social, a lo que también ayudará la introducción de una marca de confianza europea para el emprendimiento social.

La realización de su objeto social y su fuerte arraigo local hacen que estas empresas ayuden a mejorar la cohesión económica, social, territorial y medioambiental de la Unión Europea, ya que conocen de primera mano cuáles son las necesidades específicas que tienen que cubrir y ayudan a la integración de los grupos más alejados del mercado laboral. Además, el modelo organizativo que las caracteriza permite una gestión eficiente, responsable y transparente de sus recursos.

Sin embargo, las empresas de la economía social necesitan un apoyo específico para poder crecer y ser sostenibles y el primer paso debe ser eliminar el falso mito de que estas no son productivas o no son competitivas, ya que muchas de ellas son líderes en sus respectivos campos. Esta falsa concepción de la sociedad en general hace que tengan incluso más dificultades que las empresas tradicionales a la hora de acceder a la financiación.

Para solucionar este problema, no solo hay que facilitar el acceso al crédito mediante fondos europeos u otras formas como microcréditos o microfinanciación colectiva, sino que también debemos promocionarlas a escala nacional y europea, impulsando un mayor reconocimiento y visibilidad en el conjunto de la sociedad. Al mismo tiempo, tenemos que mejorar el entorno en el que operan, favoreciendo la creación de redes de empresas de la economía social y facilitando el intercambio de información o de buenas prácticas.

Y, por último, también pedimos una transposición y aplicación rápida y efectiva de las directivas sobre contratación pública y concesiones que permita una mayor participación de las empresas de la economía social en los procedimientos de licitación de contratos públicos, al mismo tiempo que la primacía de las ofertas que aporten mayor valor económico y social por encima del criterio del precio más bajo.

 
  
MPphoto
 

  Martina Dlabajová, zpravodajka. Pane předsedající, hned v úvodu musím konstatovat, že zájem o moji zprávu předčil očekávání. Ať už šlo o přínosnou spolupráci s kolegy, za kterou jim moc děkuji, nebo výměnu názorů či tvrdé boje o každé slovo s jinými kolegy. Jsem moc ráda, že moje zpráva nezapadne. Je vidět, že otázka zaměstnanosti a budoucnosti pracovního uplatnění v Evropě nám všem není lhostejná.

V současné době Evropa čelí mnoha vážným výzvám. Všichni dobře víme, kam bude muset směřovat naše budoucí úsilí. Klíčovým tématem, kterému musíme věnovat náležitou pozornost, je také vytváření nových pracovních míst, snížení nezaměstnanosti a budování konkurenceschopného trhu práce odrážejícího skutečné potřeby současnosti.

Zejména mladé Evropany v současné době postihuje nezaměstnanost, která je důsledkem určité stagnace či neochoty některých států přistoupit k dlouhodobým reformám trhu práce či modernizaci pracovního práva, jehož mnohé předpisy pocházejí z doby našich prarodičů. Musíme se společně snažit mnohem pružněji reagovat na potřeby 21. století. Alarmující čísla nezaměstnanosti mladých v jižní Evropě jsou signálem, že nejmladší generace přichází o možnost tradičního přechodu ze školy do zaměstnání, ztrácí své profesní sny a s nimi i důvěru v celý systém. Utíká nám čas. Pojďme tomu zabránit, můžeme to společně změnit. Ovšem pokrok bez změny není možný.

To, co potřebujeme, je konkurenceschopný trh práce. Trh práce, který bude zmodernizován a který se bude stále měnit a vyvíjet podle doby, v níž žijeme, a nebude stagnovat v historii. Trh práce, který se bude snažit o slaďování dovedností uchazečů o práci s nabídkou volných pracovních míst, tedy trh, který bude sledovat a vyhodnocovat skutečné potřeby zaměstnavatelů a podle nich upravovat nabídku odborného vzdělání. Proto je nesmírně důležité celoživotní vzdělávání, které umožní lidem v každém věku držet krok s profesními výzvami. Nebojme se hledat příklady dobré praxe a nechejme se jimi inspirovat.

Pokud jde o hlasování o mé zprávě, můžeme se dohadovat o každém bodu. Někomu se nelíbí, že by měli mladí lidé být odpovědni za své životy a měli se aktivně a zodpovědně připravovat na zařazení do pracovního procesu. Někdo má výhrady proti ekonomické mobilitě pracovníků v rámci zemí EU. Další třeba nesouhlasí s navrženými změnami a postupy, jak situaci na pracovních trzích Evropy stabilizovat a rozvíjet.

Už ale není čas polemizovat o slovíčkách a číslech. Nyní se musíme rozhodnout: Jsme schopni přijmout realitu? Podívat se na situaci bez politických předsudků? Chceme opravdu společně budovat konkurenceschopný pracovní trh? Pokud budeme dále pokračovat stejnou cestou a dělat stejné věci stejným způsobem, změna nikdy nepřijde. Tady už nejde o to, jestli chceme jít více doleva nebo více doprava. Hlavně už musíme jít všichni dopředu.

Ať už dopadne zítřejší hlasování jakkoliv, já ve své iniciativě nepolevím. Budu dále hledat způsob, jak propojit vzdělávací systém s potřebami trhu práce a jak motivovat mladé Evropany k aktivnímu životu. Vždyť třetinu svého života strávíme na pracovišti – a tato zkušenost je pro každého člověka nenahraditelná. Nemůžeme si myslet, že jediné, co potřebujeme, je ochrana našich občanů a jejich pracovního práva. To bychom se chovali jako přehnaně starostlivá matka, která o své děti s láskou pečuje, ale neučí je těm správným dovednostem do života. Musíme mít ambici vychovávat sebevědomé občany, moderní Evropany, kteří budou dobře připraveni na život a kteří se nebudou bát převzít zodpovědnost za sebe ani za ostatní. Musíme chtít vychovávat Evropany, kteří budou mít jasnou představu o své budoucnosti a budou schopni o ni bojovat. Má zpráva je, věřím, prvním krokem správným směrem na této cestě.

 
  
MPphoto
 

  Thomas Händel, Verfasser. Herr Präsident! Herr Kommissar! Herr Minister! Meine Damen und Herren! Ich will, bevor ich zu den mündlichen Anfragen komme, einige wenige Fakten erläutern, die unserer mündlichen Anfrage zu Grunde liegen. Wir haben derzeit 23,5 Millionen registrierte Arbeitslose in der EU und sind glücklich darüber, dass dieser Prozentsatz leicht gesunken ist. Wir jubeln heute Vormittag über 1,65 Millionen neu geschaffene Arbeitsplätze im letzten Jahr, aber unterschlagen dabei, dass es sich im Wesentlichen um prekäre Arbeitsverhältnisse handelt, Arbeitsverhältnisse, von denen niemand leben kann.

Prekäre Arbeitsverhältnisse sind seit Jahren der größte Wachstumsmarkt im Beschäftigungssektor. Allein in Deutschland sind die prekären Arbeitsverhältnisse in zwanzig Jahren um 70 % gestiegen, während die normalen Arbeitsverhältnisse um 7,2 % gesunken sind. Davon kann niemand leben! Diese Entwicklung setzt sich sogar bei den jung Ausgebildeten fort. Selbst in prosperierenden Regionen und Branchen sind 50 % der jungen Menschen ohne feste Beschäftigung. Wir leben in Europa mit einem Viertel der Bevölkerung, die arm ist, und zwar arm trotz Arbeit. Das wird langsam zur Massenerfahrung.

Meine Damen und Herren, die EU war immer ein Versprechen von sozialer Sicherheit, wachsendem Wohlstand und einer langsamen Angleichung der Lebensverhältnisse. Immer mehr Menschen leben das Gegenteil. Ich bin davon überzeugt, wenn die Menschen den Glauben an die Zukunftssicherheit verlieren, verliert Europa insgesamt. Beschäftigung und Soziales sind nicht Abfallprodukt einer internationalen Wettbewerbsfähigkeit, sondern Hauptziel europäischer Politik. Deswegen sind meines Erachtens und nach Auffassung meines Ausschusses Kommission und Rat gefordert, die Anstrengungen gegen prekäre Arbeit zu intensivieren. Gefordert ist ein detaillierter Überblick über die Entwicklung prekärer Arbeitsverhältnisse.

Wir haben Richtlinien zu Teilzeit, befristeter Arbeit und Zeitarbeit. Wie ist der Stand der Implementierung in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union? Was kann der Rat berichten über Fortschritte im Kampf gegen prekäre Arbeit? Welche Maßnahmen ergreift die Kommission zum Beispiel bei neuen Null-Stunden-Jobs, Scheinselbständigkeit, subcontracting, outsourcing und so weiter und so weiter – ganz zu schweigen von neuen Formen prekärer Arbeit, wie Beschäftigungssharing, Gelegenheitsarbeit, crowdworking und Arbeit auf Gutschein.

Ich glaube, wir haben uns damit intensiver zu beschäftigen, mit den Fragen: Welche Sektoren- und Beschäftigungsgruppen sind besonders betroffen? Wie stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass zum Beispiel der Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit nicht zum Anwachsen prekärer Arbeit für junge Menschen führt? Wie will der Rat diese Bemühungen koordinieren? Welche Unterstützung liefert zum Beispiel die IAO-Agenda zu decent work? Ich glaube, wir haben da sehr viel zu tun. Kann der Rat uns aufklären, wann das denn intensiver auf die Agenda des Rates kommt? Wir wissen es nicht!

Ich will einen Gedanken aus der Diskussion von heute Vormittag noch einschieben. Auch die Frage der Migration ist ein Beschäftigungsthema, im Ausgang dieser Problematik. Wer heute nicht versucht illegale Einwanderung zu legalisieren, schafft illegale Beschäftigung, schafft Empfänger von Armutslöhnen und schafft menschliche Werkzeuge für Lohndumping. Deshalb sollten wir auch aus beschäftigungs- und sozialpolitischer Sicht für mehr legale Einwanderungwege sorgen.

Jean-Claude Juncker hat heute Vormittag betont, die Menschen in Europa haben einen Anspruch auf Vollbeschäftigung, den geben wir nicht auf, und er hat das Prinzip betont: gleicher Lohn für gleiche Arbeit am selben Ort. Beides wird aus Sicht des EMPL außerordentlich begrüßt. Diese Bemühungen werden wir unterstützen.

Ich will aber auch ergänzen, ein Triple-A in Europa im Bereich des Sozialen heißt auch: Löhne, von denen man leben kann, und zwar zu menschenwürdigen Arbeitsbedingungen und Arbeitszeiten, ein europäisches Mindestlohnniveau und soziale Mindeststandards. Erst dann wird das rund. Wer zukünftig einen europäischen Arbeitsmarkt mit mehr Mobilität will, kann sich sechs verschiedene Beschäftigtengruppen in Europa mit unterschiedlichen Rechten nicht mehr leisten. Ich erinnere daran: Wir haben in den letzten Monaten, die finanzpolitischen Regeln in Europa behandelt wie die zehn Gebote, aber bei der Frage Arbeitsbedingungen, Arbeitsrechte, Arbeitszeitbestimmungen, Grundrechte entsandter Arbeitnehmer – da behandeln wir Missachtungen manchmal nicht anders als Kavaliersdelikte.

So kann das nicht bleiben, ich will deshalb anmahnen, dass wir verstärkte Arbeitsinspektionen auf europäischer Ebene brauchen und gemeinsame Regulierungen dafür. Arbeit und soziale Gerechtigkeit können keine Abfallprodukte von Ökonomie beziehungsweise einer gesteigerten internationalen Wettbewerbsfähigkeit sein! Sie sind eigenständige Ziele eines sozialen Europa.

 
  
MPphoto
 

  Nicolas Schmit, président en exercice du Conseil. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Députés, la crise économique et financière qui, dans beaucoup d'États membres, est devenue aussi une crise sociale, a provoqué une augmentation du nombre de chômeurs – même si nous nous réjouissons aujourd'hui que le taux de chômage ait légèrement baissé, quoique très légèrement – et a, dans le même temps, entraîné la réduction, dans beaucoup de cas, des prestations sociales et des droits à ces prestations.

La crise a également contribué à l'augmentation du travail précaire. Cela a de graves répercussions pour nos économies ainsi que pour la stabilité et la cohésion sociale mais aussi, à terme, pour la viabilité de nos systèmes de protection sociale. La possibilité pour celle ou celui qui le désire d'accéder à un emploi rémunéré est une des valeurs fondamentales de notre société, comme vous l'avez signalé. Je crois que dans les traités, l'idée d'une économie sociale de marché renvoie à une économie à haut niveau d'emplois, mais d'emplois de qualité. C'est donc un élément clé pour la reconnaissance sociale et la participation à la société. Dans le passé, cela équivalait à un emploi stable et, dans la mesure où c'était souhaité, à un emploi à plein temps.

Au cours des dernières décennies, la forme que prennent les relations professionnelles s'est considérablement diversifiée et, disons-le aussi, a très souvent empiré. Cette tendance s'est encore accentuée pendant la crise. De plus en plus de travailleurs n'ont pas de contrat de travail à durée indéterminée et peinent à l'obtenir. Parfois, ils n'y arrivent même pas et plongent donc réellement dans une précarité durable. Les personnes occupant des emplois précaires sont, la plupart du temps, confrontées à un travail de qualité médiocre, à une mauvaise rémunération, à la pauvreté au travail, à l'insécurité et à la vulnérabilité. Vous l'avez, en effet, mentionné. Nous voyons maintenant se développer une catégorie de travailleurs pauvres, de personnes qui occupent un emploi mais qui, en fait, n'arrivent plus à vivre du salaire de leur travail. Un rapport rédigé en 2012 par le service de recherche du Parlement européen a montré que près de 10 % de la population européenne en âge de travailler étaient pauvres. Je m'interroge, car nous avions une stratégie qui était la stratégie 2020 dont l'un des grands objectifs sociaux était une réduction sensible de 20 millions. C'était donc un objectif quantifié et non négligeable de réduire de 20 millions le nombre de pauvres en Europe. Nous n'avons pas atteint cet objectif. Je crois que nous devons réellement, quand nous allons renouveler la stratégie 2020, nous attacher effectivement à trouver de nouvelles pistes et de nouveaux moyens pour que cet objectif de réduction de la pauvreté en Europe soit atteint.

Une approche globale est donc de mise. Nous devons nous focaliser sur les différents aspects de la qualité du travail. Il est clair que nous voulons créer des emplois, retrouver un haut niveau d'emploi, voire aller vers le plein emploi. Mais le plein emploi ne suffit pas. Il s'agit en effet de nous rapprocher, de nouveau, non seulement du plein emploi mais aussi de créer des emplois de qualité. Quand nous parlons d'emplois de qualité, nous visons les rémunérations, des prestations et conditions de travail adéquates ainsi que la sécurité et la santé sur le lieu de travail.

Demain, à Luxembourg, se tiendra une conférence sur la sécurité et la santé sur le lieu de travail et sur les conditions de travail. Ce débat sur les conditions de travail, notamment dans le cadre de la stratégie européenne de santé et de sécurité, nous paraît extrêmement important et il faudra bien sûr que l'Europe renouvelle cette stratégie sur la sécurité et la santé.

Quant à l'accès à l'enseignement et à la formation professionnelle, je dois saluer le rapport sur la compétitivité des marchés du travail puisqu'il met en exergue l'importance de la formation professionnelle et montre très bien que si nous voulons avoir des marchés de travail inclusifs, voire compétitifs, l'une des clés est l'accès à la formation. Je crois qu'à terme en Europe, pour faire aussi face aux évolutions du marché du travail et à la révolution technologique, il faudra veiller à ce que chaque salarié et chaque travailleur aient un véritable droit à la formation parce que la formation, c'est sa garantie de sécurisation de ses parcours professionnels. Nous savons que l'économie connaît une grande évolution et un grand changement et qu'on ne peut pas garantir à quelqu'un qu'il pourra garder le même emploi toute sa vie, comme c'était le cas, il y a trente, quarante ou cinquante ans. Mais nous devons donner à chaque salarié la garantie qu'il pourra suivre cette évolution du marché du travail et trouver un emploi si le sien disparaît. Le fait de combattre et de prévenir le travail non déclaré contribuera aussi à améliorer la qualité de l'emploi de ceux qui travaillent dans des conditions précaires. À cet égard, je souhaite que les négociations, entre nos deux institutions, sur la décision d'établir une plate-forme pour combattre le travail non déclaré, puisse aboutir le plus rapidement possible. Un trilogue a eu lieu cette semaine; il faut avancer. Pour la présidence, l'objectif est d'y parvenir d'ici la fin de l'année.

Les jeunes – vous les avez évoqués – sont un groupe particulièrement vulnérable, comme d'autres, par exemple, les personnes handicapées, qui ont beaucoup de difficultés sur le marché du travail. Un travail de bonne qualité est un des éléments phares de la recommandation du Conseil de 2013 sur la création de la garantie "jeunesse". La principale recommandation vise à garantir que tous les jeunes de moins de 25 ans reçoivent une offre d'emploi de bonne qualité, une offre de formation continue, d'apprentissage ou de stage dans les quatre mois suivant un licenciement ou après avoir quitté l'enseignement formel. Je fais aussi référence à une recommandation de la Commission sur les stages parce que, selon moi, aussi importants que soient les stages pour les jeunes et pour leur insertion sur le marché du travail, il faut aussi reconnaître qu'il y a un abus en matière de stages. En Allemagne, on parle de la Generation Praktikum, c'est-à-dire de jeunes qui passent d'un stage à l'autre sans rémunération véritable, sans garantie sociale et sans perspective de trouver un contrat à durée indéterminée. Par conséquent, ces jeunes vivent pendant de longues années une vraie précarité. J'ajoute également que le Parlement d'ailleurs s'est beaucoup occupé, il y a quelques années, de cet aspect des stages et je crois bien sûr qu'il y a des États qui ont réglé ou réglementé cette question des stages. C'est en effet nécessaire, notamment pour les jeunes, de trouver des solutions cohérentes dans ce domaine.

J'ajoute également que les femmes sont représentées de manière disproportionnée dans les emplois précaires. Elles risquent d'avoir des horaires très courts, de percevoir une faible rémunération et d'avoir un accès limité aux allocations. Et ne parlons pas de leurs droits aux pensions! En réalité, nous sommes en train de créer de nouvelles sources de pauvreté.

Oui, il y a la question du salaire social minimum et je salue l'instauration, enfin, d'un salaire social minimum dans le pays d'où vous êtes originaires. Mais en Europe, je crois qu'il y a 21 ou 22 pays qui ont un salaire social minimum. Le salaire social minimum n'est donc pas, à lui seul, une garantie contre la pauvreté. Tout dépend bien sûr aussi du niveau de ce salaire minimum.

En effet, je crois que nous devons à nouveau faire de l'organisation du travail et du marché du travail, comme cela a été présenté aussi dans ce rapport très intéressant sur la compétitivité et les marchés du travail, un grand sujet en Europe pour, précisément, veiller à ce que la reprise économique aille aussi de pair avec de nouvelles garanties sociales et avec le progrès social.

Je vois, là aussi, un rôle important pour les partenaires sociaux. La présidence lettone a fait du dialogue social un grand sujet. Selon moi, les partenaires sociaux ont un rôle important à jouer. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a quand même un accord-cadre qui a été conclu en Europe, en 2010, sur les marchés du travail inclusifs et que cet accord-cadre entre partenaires sociaux prévoyait un certain nombre d'éléments intéressants pour prévenir la précarité, pour que les marchés du travail fonctionnent mieux et garantissent des droits sociaux. Il faut encourager et favoriser, au niveau européen comme au niveau national, le dialogue social. Cela veut dire aussi qu'il faut préserver le droit aux conventions collectives parce qu'il n'y a pas de dialogue social sans un droit fort à la négociation collective.

J'ajouterai un mot sur la politique des salaires. La politique des salaires a deux aspects: l'aspect social, à savoir pouvoir vivre de son travail. Mais elle a aussi une dimension économique. Nous le constatons aujourd'hui, en effet, dans le partage de la valeur ajoutée en Europe comme aux États-Unis – ce n'est pas pour rien que le président Obama s'engage fortement en faveur d'un relèvement des salaires aux États-Unis. Ce relèvement et ce partage ont aussi une dimension économique importante.

Enfin, la présidence luxembourgeoise a fait de la dimension sociale une de ses priorités. Je tiens également à mentionner dans ce contexte l'économie sociale et solidaire, qui a été présentée dans l'autre excellent rapport, que je salue. La présidence a d'ailleurs fait aussi de la promotion de l'économie sociale et solidaire une de ses grandes priorités, puisque nous organiserons en décembre une grande conférence à Luxembourg sur la promotion de l'entrepreneuriat social et nous proposerons au Conseil d'adopter des conclusions sur le développement, le renforcement et la promotion de l'économie sociale, en général, et de l'entrepreneuriat social, en particulier. L'emploi précaire, nous devons le savoir, est dommageable pour la cohésion et pour nos économies. Il bloque les perspectives d'une génération entière de jeunes. Cela risque de mener à un véritable cercle vicieux en augmentant les inégalités et en générant à la fois de l'insécurité et de l'instabilité.

 
  
MPphoto
 

  Valdis Dombrovskis, Vice-President of the Commission. Mr President, Minister, honourable Members of the European Parliament, I am pleased to contribute at this point to the joint debate on a series of essential topics related to the EU labour market. They touch upon the challenges we need to address in order to firmly anchor the EU into recovery, economic growth, job creation and social progress.

The European Commission wants a AAA social rating for the EU and the recent Five Presidents’ report makes it clear that the notion of convergence is at the heart of the economic Union.

The two own-initiative reports, the Dlabajová report and the Lope Fontagné report, focus on important topics for our labour markets and we see that their conclusions are generally supportive of the Commission’s policies. We want quality jobs and the skilled workers that we need to support recovery. We support social innovation that helps protect our societies.

First, on the oral question on precarious employment: it is undeniable that the crisis has had a significant social impact on the labour market, particularly the increase in unemployment, under-employment and precarious employment. Precariousness is difficult to define and monitor statistically, but we can approach it via the evolution of temporary contracts and part-time work. Let me be clear that temporary work and part-time work do not necessarily equate to precarious work as they also introduce necessary flexibility to the labour market.

The figures confirm that temporary work follows an economic cycle. They first declined in 2008, but they also first recovered in 2013. Actually, they increased by 8.7 % during this period. That is to say part-time employment increased by 8.7 % during that period but, on the contrary, full-time employment decreased dramatically. Even though the creation of full-time jobs outnumbers the creation of part-time jobs since 2014, those figures still remain 4.6 % below the 2008 level. Hence, there are signals of recovery but serious challenges remain.

Initiatives have already been introduced at EU level to determine a minimum set of rights for workers who are subject to the more precarious forms of contracts, namely the three directives on fixed-term, part-time and temporary agency work.

It is worth recalling that two of those directives – i.e. on fixed-term and part-time work – are the fruit of social dialogue since they are based on a framework agreement between Europe’s trade unions and employers. They all aim to guarantee decent working conditions for the workers concerned, notably ensuring the principle of equal treatment while providing businesses with the flexibility they need to overcome traditional difficulties and ensure their development.

While the fixed-term and part-time directives are being currently evaluated, the European Commission has already released a report on the Temporary Agency Work Directive. This report was published last year and it concludes that the directive has been correctly implemented and applied and that there is no need for revising it at this stage. The Commission would rather focus on ensuring its proper implementation.

New forms of employment have been developed, some with a clear risk of precariousness. Undeclared work and bogus self-employment are among the most harmful forms of precarious employment. We monitor these developments and we consider action at EU level where appropriate. Furthermore, in the framework of the European semester on economic policy coordination, the European Commission recommends that Member States tackle the segmentation of labour markets and fight undeclared work.

In 2014, we also proposed to create a platform to prevent and deter undeclared work. The proposal is under discussion by the co-legislators and the Commission expects an agreement to be reached in the near future so that the platform can be set up without delay. The Commission is also examining whether a strengthened set of EU social rights for the protection of those in and out of work would be needed, notably in the light of new forms of employment.

The role of social partners is permanent. While consultation with social partners in the European semester is being strengthened and streamlined at EU level, the involvement in the design and implementation of national reforms also needs to be strengthened.

Low-skilled workers who may be caught in a vicious circle unless we take the issues of skills seriously are more affected by precariousness. In order to fight unemployment, guarantee quality in employment and allow Europe to grow in a sustainable way, we need to ensure the right skills for our workers. We therefore welcome Mrs Dlabajová’s report, which sets out a number of ways to achieve those goals and enrich the European skills agenda which we are currently developing.

We converge on three key policy needs. First, together with all labour market stakeholders, anticipating skills needs and access skills gaps across the EU. Second, developing skills with more and better vocational education and training and apprenticeships and thereby bringing skills closer to the labour market’s needs. Finally, improving recognition of skills formally or informally acquired at any point in time across Member States and sectors, which is essential to support mobility as a factor of employability and competitiveness.

On the Lope Fontagné report on social entrepreneurship and social innovation, this is another sector which helps to fight unemployment and encourage work is social entrepreneurship. Its role is rightly underscored in the Lope Fontagné report. Many good actions have been taken both at EU and Member State level, but we agree that there is room and need for further concrete initiatives.

We need a comprehensive approach as it is especially important for social enterprises to combine better access to finance with better visibility and to develop a vision and enabling regulatory framework. Finance is not enough if visibility and proper recognition by policy makers at all levels are not ensured.

The Commission provides several channels of financial support but it is also taking initiatives, for instance with the OECD, to better understand the sector and support Member States in their efforts to build up an environment conducive to social enterprises.

Moreover, I agree with the rapporteurs that we need to promote social innovation since it plays a critical role in modernising our social protection systems. Social innovation is also financially supported both in the European Social Fund and in the employment and social innovation programme.

I look forward to a fruitful and interesting discussion.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE), w imieniu grupy PPE. Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Niezmiernie cieszę się, że w dniu, w którym przewodniczący Komisji Europejskiej wygłosił orędzie na temat stanu Unii Europejskiej, mamy okazję przeprowadzić kompleksową dyskusję na temat rynku pracy i zatrudnienia w Europie. Z pełnym przekonaniem powtórzę za Jeanem-Claudem Junckerem, że kryzys gospodarczy skończy się wówczas, gdy uda nam się doprowadzić do pełnego zatrudnienia. Dzisiaj konieczne są zdecydowane kroki i odważne, przemyślane reformy strukturalne na rynku pracy mające na celu jednoznaczne podnoszenie efektywności oraz bezpieczeństwa.

W ostatnim czasie wspólnie z Martiną Dlabajovą i kolegami z grup politycznych miałam przyjemność pracować nad bardzo dobrym sprawozdaniem Komisji Zatrudnienia na temat konieczności dostosowania umiejętności i kwalifikacji pracowników do ofert na rynku pracy. Jeśli chcemy mieć w Europie konkurencyjny rynek pracy dwudziestego pierwszego wieku, musimy przede wszystkim nauczyć młodych ludzi zaczynających karierę zawodową odpowiedzialności za własne decyzje oraz przygotować ich na konieczność ustawicznego kształcenia i przekwalifikowywania. Pomimo wysokiego bezrobocia przedsiębiorcy zbyt często nie są w stanie znaleźć kandydata z odpowiednim doświadczeniem i umiejętnościami. Świadczy to nadal o nieodpowiednim dostosowaniu programów nauczania do wymagań pracodawców. W tym obszarze konieczne są natychmiastowe konkretne działania. Standardową praktyką musi stać się sprawna współpraca pomiędzy uczelniami, przedsiębiorstwami oraz publicznymi i prywatnymi służbami zatrudnienia, a także samymi pracownikami. Dodatkowo potrzebne jest stałe monitorowanie przyszłych trendów na rynkach pracy i przewidywanie zapotrzebowania na umiejętności i kwalifikacje. Konieczne są zachęty dla małych i średnich przedsiębiorstw, aby przedsiębiorcy chętnie inwestowali zyski w szkolenia dla pracowników. Te i inne cenne zalecenia znajdują się w sprawozdaniu, nad którym będziemy jutro głosować. Grupa Europejskiej Partii Ludowej jest zdeterminowana, aby walczyć z nierównościami na rynku pracy, z nieuczciwym nadużywaniem i obchodzeniem prawodawstwa europejskiego w celu obniżenia standardów socjalnych. Jesteśmy za odpowiedzialnym wykorzystaniem umów na czas określony, instytucji samozatrudnienia. Są to instrumenty, które nie powinny być nadużywane w celu obniżenia kosztów pracy. Należy pamiętać, że są niezbędne dla elastycznych rynków pracy.

(Przewodniczący odebrał posłance głos)

 
  
MPphoto
 

  Jutta Steinruck, im Namen der S&D-Fraktion. Herr Präsident! „Arm trotz Arbeit“ ist kein Mythos, das ist bittere Realität und überhaupt nicht mehr die Ausnahme. Das hat nichts mit der Krise alleine zu tun, diese Entwicklung hat schon lange vorher angefangen. Das trifft nicht nur Geringqualifizierte, sondern sehr wohl auch Ingenieure und Hochqualifizierte.

Seit 2011 wurden mehr als 2,3 Millionen Teilzeitstellen geschaffen. Viele Menschen in Europa arbeiten in erzwungener Teilzeit, weil sie keinen Vollzeitarbeitsplatz bekommen. Auch der Anteil befristeter Arbeitsverträge bleibt konstant hoch, und das alleinige Diktat der Wettbewerbsfähigkeit bedeutet für immer mehr Menschen, dass sie, wenn sie Vollzeit arbeiten, ihren Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten können, dass die Allgemeinheit dafür zahlt, dass sie sich Wohnung, Heizung und Essen leisten können.

Europäische Realität ist: Entsandte Bauarbeiter oder Kraftfahrer, die für einen Hungerlohn oder ohne Sozialschutz arbeiten, Unternehmen, zum Beispiel im Logistikbereich, deren Stammbelegschaft aus Leiharbeitern oder unselbständigen Subunternehmern besteht, Verträge ohne Arbeitszeitgarantien, so genannte zero hour contracts, Arbeiter auf Abruf, zum Beispiel im Fastfood-Bereich, oder Piloten, die wie viele andere Berufsgruppen in Scheinselbständigkeit gezwungen werden, Berufsanfänger, Hochschulabsolventen, die von einem unbezahlten Praktikum zum nächsten gehen – das ist die Realität in Europa! Und das sind nur ganz wenige Beispiele. Das ist wirklich pure Ausbeutung unter dem Deckmantel der Flexibilität des Arbeitsmarktes.

Prekäre und illegale Beschäftigungsverhältnisse dürfen nicht die Regel sein. Für ein soziales Triple-A in Europa brauchen wir neue Gesetzgebung, da brauchen wir klare Arbeitnehmerdefinitionen. Wir brauchen die lang bekannten Schlupflöcher nicht zu beobachten, wir müssen sie stopfen. Wir müssen auch schauen, dass wir europataugliche Arbeitsinspektionen kriegen.

Ich appelliere an Rat und Kommission: Beobachten Sie nicht, handeln Sie! Die Fakten liegen auf dem Tisch.

 
  
MPphoto
 

  Anthea McIntyre, on behalf of the ECR Group. Mr President, I want to thank Martina Dlabajová for her excellent report on creating a creating a competitive EU labour market for the 21st century. This really deserves our support. The progress of the report has not been easy, and I would like to pay tribute to the rapporteur for her constructive and positive enthusiasm to reach agreement. It is a good example of why, just because something is difficult, we should not give up. It is worth fighting for, and it has produced very worthwhile ideas which are concise and targeted and can add real value to the employability and prosperity of people.

I will focus on just a couple of areas in particular: entrepreneurship and work—based learning. The report highlights the need to remove bureaucratic obstacles with which SMEs are confronted and enable them to achieve their full job—creation potential. It highlights the need to promote an entrepreneurial mindset in Europe: the need for institutions to be more business—friendly and to support young people in transforming their ideas into successful business plans. It also recognises the importance of fostering work—based learning – apprenticeships – as the alternative route to employment.

I was very privileged to visit the Goodwin Group in Stoke-on-Trent last Friday. It is an engineering company established in 1883, and they believe that a radical new approach is needed to raise the level of the individual worker to the standard required for the future. So they have built their own state—of—the—art training school with a centre of excellence for 125 engineering apprentices. The majority of training is in the form of one-to-one placements, and it leads to a variety of worthwhile and fulfilling careers within the group – a great example of matching skills with demand and creating really good job opportunities.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin, on behalf of the ALDE Group. Mr President, three points. First of all, I want to thank Ms Lope Fontagné for her excellent cooperation and congratulate her on her very comprehensive report on social entrepreneurship and social innovation in combating unemployment. We have heard that these enterprises employ 14 million people and contribute to social inclusion, rural and regional development and environmental protection. Crucially, these jobs cannot be outsourced. Yet in my opinion, these enterprises deserve greater support than at present. I fully support the recommendations in this report, in particular the need for a legal framework.

Secondly, precarious employment: Commissioner Dombrovskis has told us that it is difficult to define and monitor precarious work. I say to him that this may be true, but equally what most people want is a decent job that will enable them to support themselves and their families. You quoted figures from the Commission’s own social and economic report for the last quarter. But there is another statistic from that report which tells us that in the final quarter of 2015 two thirds of the jobs created were permanent, one third were temporary. The question is: will that one third support families? Probably not. We can and must do better.

Finally, a comment on the excellent report from my colleague Martina Dlabajová on matching skills and qualifications with demand and job opportunities. Her report contains all of the pieces of the jigsaw puzzle that are necessary to match skills and jobs.

 
  
MPphoto
 

  Νεοκλής Συλικιώτης, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. Κύριε Πρόεδρε, ως Αριστερά, στηρίξαμε στο παρελθόν με όλες μας τις δυνάμεις κοινωνικές επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα στο πλαίσιο του συνεργατισμού. Γνωρίζουμε συνεπώς και εκτιμούμε τις δυνατότητες αυτών των επιχειρήσεων, οι οποίες επικεντρώνονται στον άνθρωπο και την κοινωνική ανάπτυξη και όχι στη μεγιστοποίηση του κέρδους τους. Η έκθεση για τις κοινωνικές επιχειρήσεις την οποία καλούμαστε να ψηφίσουμε περιέχει θετικά στοιχεία, όπως είναι ο ορισμός αυτών των επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται από την υπεροχή των ατομικών και των κοινωνικών στόχων έναντι των συμφερόντων του κεφαλαίου και όπως είναι ο δημοκρατικός έλεγχος από τα μέλη τους και η προάσπιση και εφαρμογή των αρχών της αλληλεγγύης και της υπευθυνότητας. Γίνεται σαφής αναφορά στην ανικανότητα οποιωνδήποτε επιχειρήσεων να αντικαταστήσουν το κοινωνικό κράτος, κάτι που ήταν εξάλλου δική μας τροπολογία. Ως Αριστερά όμως, δεν μπορούμε να ανεχτούμε την κατάργηση των αρχών της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε αυτές τις επιχειρήσεις να μπαίνουν στα χρηματιστήρια και να χρησιμοποιούνται από τα χρηματοδοτικά ταμεία είτε για σκοπούς φοροαποφυγής, είτε για πολλαπλασιασμό της κερδοφορίας. Πιστεύουμε ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις πρέπει να παραμείνουν προσηλωμένες στον κοινωνικό τους έργο και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως όχημα τζόγου από τους χρηματιστηριακούς ομίλους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αλλάξει ρότα και να απομακρυνθεί από την πεπατημένη του νεοφιλελευθερισμού και του αχαλίνωτου καπιταλισμού. Έχουμε την εμπειρία της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, η οποία ακριβώς προκλήθηκε από αυτή τη δίψα για μεγάλα κέρδη των τραπεζών, της οικοδομικής βιομηχανίας και άλλων επιχειρήσεων. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις πρέπει να παραμείνουν έξω από οποιαδήποτε κούρσα κέρδους ....

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή.)

 
  
MPphoto
 

  Karima Delli, au nom du groupe Verts/ALE. Monsieur le Président, mes chers collègues, il est temps que l'Europe ouvre les yeux sur un fait incontestable. L'économie sociale et solidaire a fait bien mieux que résister à la crise, c'est l'un des meilleurs antidotes à la crise. En dix ans, l'économie sociale et solidaire a créé 23 % d'emplois, quand l'économie traditionnelle n'en a créé que 7 %. Ce sont déjà 14 millions de salariés en Europe, aujourd'hui. C'est ce producteur de lait et de yaourts qui produit pour les cantines de son territoire, pour les maisons de retraite et pour les familles. C'est cette entrepreneuse qui organise des rencontres entre des jeunes parents et des nourrices par l'intermédiaire d'une plateforme internet. C'est cette entreprise de marketing qui emploie 100 % de travailleurs handicapés et qui leur donne la place qu'ils méritent dans la société.

Nous parlons d'un modèle économique qui donne un sens à celles et ceux qui travaillent et qui en bénéficient. Pourquoi? Parce que l'humain prime le profit, parce qu'il permet à ses membres de devenir des employeurs, des salariés et, demain, des consommateurs responsables. Nous parlons d'un modèle économique qui procure des emplois non délocalisables, ouverts à tous et ce n'est pas un détail surtout pour la jeune génération. Il ne tient qu'à nous que d'étendre réellement ce modèle à tout notre territoire, notamment en facilitant leur accès aux financements. Introduisons dans les marchés publics des critères sociaux et environnementaux pour donner la priorité aux œuvres qui leur apportent la plus forte valeur ajoutée, pas seulement économique, mais sociale et environnementale, plutôt qu'à celles qui se contentent de jouer la carte du low-cost.

Alors, chers collègues, chère Commission, je vous envoie un appel solennel. Nous sommes à trois mois de la COP 21. Vous êtes capables aujourd'hui d'envoyer ce message. Réconciliez le climat avec l'environnement, réconciliez le climat avec l'économie, réconciliez le climat avec le social, réconciliez le climat avec le bien-être mais surtout réconciliez le climat avec la solidarité. C'est cette chance que vous devez saisir.

 
  
MPphoto
 

  Laura Agea, a nome del gruppo EFDD. Signor Presidente, onorevoli colleghi, collega Lope Fontaignèr, io la ringrazio perché qua in Europa vediamo a volte delle idee e delle realtà che a noi sembrano fantascienza, perché l'economia sociale, è vero, è il motore propulsore dal quale dovremmo fare ripartire uno Stato sociale devastato, un'economia devastata, una massa di cittadini europei in povertà assoluta. Sono occasioni d'oro che io vedo miseramente naufragare nel mio paese, perché qui sento parlare di crowfunding, sento parlare di collaborazione, di progetti, di giovani che ricevono vigore e impulso, e io in Italia vedo le cooperative rosse, che sono il bacino di voti di scambio di voti tra la politica e l'occupazione "ti do un posto di lavoro, se mi offri un voto, se mi porti il tuo voto e quello della tua famiglia".

Lo scandalo di mafia capitale si sorregge sull'economia sociale, sulle cooperative rosse e su questo modo vergognoso di affrontare uno stato, una condizione che è ai limiti della sopportabilità. Io mi vergogno, io ogni volta che parlo qua in questa plenaria, io mi vergogno di riportare una situazione, quella del mio paese, che è ai limiti della decenza, anzi è indecente.

Quindi, io la ringrazio per il lavoro e mi trovo d'accordo con lei e tremo all'idea di dover incentivare una volta in più una situazione che poi so che quando arriverà in Italia – non me lo faccia il cartellino, collega Benifei, perché lei lo sa benissimo di che cosa io sto parlando, quindi io il suo cartellino, stavolta, non lo accetto, perché lei deve avere il coraggio di fare autocritica in seno al suo paese, perché veniamo qua e lei, come me, si dovrebbe vergognare di quello che sta accadendo nel nostro paese, di quello che è stato fatto con le cooperative rosse e di chi ha beneficiato, chi doveva beneficiare. Poteva essere l'occasione per chi riceve il servizio e chi eroga il servizio di incrementare e di dare opportunità, e invece no, ci siamo scambiati e regalati voti e posti di lavoro. È vergognoso, il cartellino non lo accetto!

(L'oratrice rifiuta di accettare una domanda cartellino blu (articolo 149, paragrafo 8, del regolamento))

 
  
MPphoto
 

  Gianluca Buonanno, a nome del gruppo ENF. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ai pochi presenti che siamo qua, ho sentito parlare di occupazione, ho sentito parlare di cose giuste, che riguardano la nostra Europa. Però vanno in contrasto con quello che abbiamo sentito stamattina, con la maglia che porto io stasera, e cioè con il fatto che noi siamo con molta disoccupazione e andiamo a prendere e continuiamo a pensare di incamerare tutti i profughi e tutti quelli clandestini che ci sono in giro per il mondo.

Va bene aiutare i profughi, ci mancherebbe! Va bene aiutare la gente dell'Africa, ma aiutiamoli a casa loro! Aiutiamoli a casa loro! A quanti europei manca il lavoro? Quanti italiani non hanno lavoro? Quanti in Olanda, in Francia, in Spagna sono disoccupati? Così come tutti gli altri Stati! Quanti in Grecia, hanno dei grossi problemi? Allora io penso che in quest'Europa c'è solo una persona che comanda, chi è la persona che comanda in Europa, non è Junker che fa il maggiordomo, è la Merkel, è lei che dice io.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Herr Kollege Buonanno! Ich rufe Sie zur Ordnung.

Sie haben gerade gesagt, dass nur noch wenige da sind. Wenn Sie das nicht einstellen, dann werden es gleich noch weniger sein, dann werde ich Sie nämlich des Saales verweisen.

Im Übrigen rüge ich Sie wegen der Verwendung dieses T-Shirts. Meines Erachtens verstößt es gegen Anlage 15 unserer Geschäftsordnung. Ich werde diesen Vorgang dem Präsidenten zur Kenntnis bringen.

 
  
MPphoto
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI). Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θυμηθείτε πόσα άλλα ψηφίσματα που θα έλυναν υποτίθεται το χρόνιο πρόβλημα της ανεργίας έχουν υπερψηφιστεί από αυτό εδώ το Κοινοβούλιο. Αναλογιστείτε πόσες φορές η Επιτροπή ανακοίνωσε πρωτοβουλίες που θα έλυναν τα οικονομικά προβλήματα της Ένωσης. Η αλήθεια είναι πως κάθε πρωτοβουλία που έχει ληφθεί έχει αποτύχει στην πράξη. Τα μέτρα που λαμβάνονται συνήθως επιτείνουν τα προβλήματα αντί να τα επιλύουν. Θεωρείται πως η κινητικότητα θα δώσει λύση στο πρόβλημα της ανεργίας, όμως, το μόνο που θα κάνει, θα είναι να μετατρέψει ορισμένες χώρες της Ένωσης σε οικονομικά νεκρές ζώνες που θα παράγουν μόνο εσωτερικούς μετανάστες. Τα τελευταία πέντε χρόνια της μνημονιακής εποπτείας, έχουν μεταναστεύσει από την Ελλάδα της κρίσης χιλιάδες νέοι με υψηλό επίπεδο κατάρτισης που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ανάπτυξή της. Είναι βέβαια λογικό να μη σας απασχολεί αυτό, αφού πλέον συμβάλλουν στην ανάπτυξη της Γερμανίας και άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Μόνο μια ριζική αλλαγή της νοοτροπίας και της προσέγγισης στο πρόβλημα θα αποτελούσε λύση, με την παροχή κινήτρων σε εργαζόμενους ώστε να παραμείνουν στις χώρες καταγωγής τους. Σε αντίθετη περίπτωση, σύντομα θα βιώσουμε το τέλος αυτής της Ένωσης που υποκριτικά ισχυρίζεται πως βασίζεται στην αλληλεγγύη μεταξύ των Εθνών. Ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  David Casa (PPE). Sur President. Għandna quddiemna aġenda li qed titkellem, fuq il-prekarjat fost ħafna affarijiet oħra, u naħseb din il-kwistjoni ilha, fuq l-aġenda ta' dan il-Parlament issa għal ħafna żmien, u smajna ħafna llejla. Jiena qrajt dwar l-effetti tal-prekarjat, kemm hemm nisa, fl-Unjoni Ewropea li qed jiġu affettwati b'dan it-tip ta' xogħol. Kemm hemm żgħażagħ li qed jiġu affettwati b'dan it-tip ta' xogħol. Minoritajiet oħra li qed jiġu affettwati b'dan it-tip ta' xogħol.

U llum smajna lill-Kummissjoni u lill-Kunsill b'mod partikolari jgħidilna, li hemm stat ta' fatt u jiena ngħid lill-Kunsill, iva dana nafuh. Ilna nafuh li jeżistu dawn l-eżempji tant tajbin li użajt inti, fosthom pereżempju, ta' ħaddiema li għadhom qegħdin jgħixu fil-faqar minkejja li għandhom xogħol. U allura jien irrid ikun, iktar ċert, iktar moħħi mistrieħ li dak li qed ngħidu hawn illum ma jibqax biss stat ta' fatt, imma rridu nimxu issa għall-azzjoni tagħna.

Qbilt ħafna mad-diskors illi għamlet Laura. Irridu noqogħdu attenti, irridu noqogħdu attenti li meta jiġu l-elezzjonijiet f'pajjiżna mhux inwiegħdu mod imbagħad meta nkunu fil-gvernijiet naġixxu b'mod ieħor. Għandna quddiemna hawnhekk sitwazzjoni reali, sitwazzjoni taħraq, u jiena m'inix kuntent għadni bil-mod ta' kif qed jaġixxi l-Kunsill u qed taġixxi l-Kummissjoni, jiena naħseb illi sar ftit wisq. Irridu definizzjonijiet aħjar ta' x'inhu prekarjat u x'mhuwiex prekarjat. Irridu naraw fejn verament hemm abbuż, għaliex, u fejn hemm abbuż, x'se nagħmlu biex inwaqqfu dan l-abbuż, għaliex mhux biss niġu hawn u ngħidu jeżisti l-abbuż, dan nafuh.

Illum il-kwistjoni li għandna quddiemna mhux jekk għandniex abbużi jew le. U żgur li jeżistu abbużi. Imma x'ser nagħmlu flimkien biex naqtgħu darba għal dejjem dawn l-abbużi. Ma rridux ninsew ukoll il-prinċipju tas-sussidjarjetà, u hawnhekk nixtieq ukoll nara x'ħa jgħid il-Kunsill u l-Kummissjoni fuq dan l-issue tas-sussidjarjetà, is-sussidjarjetà huwa valur importanti illi ma jistax jiġi minsi.

(Il-kelliem qabel li jwieġeb għal mistoqsija "karta blu" skont l-Artikolu 162(8) tar-Regoli ta' Proċedura).

 
  
MPphoto
 

  Tibor Szanyi (S&D), Kékkártyás kérdés. Képviselő úr! Abszolút egyetértek Önnel abban, hogy gyengén fizetett munkahelyek tömkelegei vannak az Európai Unióban, és hovatovább sok helyütt odáig jutottunk el, hogy munkából sem élnek meg rengetegen. De ahhoz mit szól, és erre kérném a véleményét, ahhoz mit szól, hogy a mai statisztikai rendszerünkben, hogyha valakit 1-2 órán át foglalkoztatnak egy hónapban, az már abban a hónapban teljes foglalkoztatottnak minősül?

 
  
MPphoto
 

  David Casa (PPE), tweġiba karta blu. Eħe, fil-fatt ma kenitx domanda, imma naqbel illi fl-aħħar rapport illi għandna dwar is-sitwazzjoni soċjali u tal-impjiegi wriet li hemm żieda fl-impjiegi permanenti u full time, qabżet iż-żieda tal-impjiegi temporanji u part time għat-tielet darba konsekuttiva fuq perjodu ta' tliet xhur. Imma affermat il-fatt li għad jeżisti faqar kif għedt diġà fost dawk impjegati u fl-aħħar mill-aħħar din tista' tkun bħala sejf li jaqta' miż-żewġ naħat, peress li 50 % ta' dawk li qegħdin ifittxu xogħol, għadhom sfortunatament jgħixu fil-faqar, dan mhux tip ta' xogħol, għandu raġun.

 
  
MPphoto
 

  Agnes Jongerius (S&D). Europeanen hebben recht op eerlijk en goed werk. Ik ben dan ook erg blij dat Commissievoorzitter Juncker vanmorgen ook het belang van kwalitatief goed werk heeft benadrukt. Maar in het licht van de werkloosheid en dan met name langdurige werkloosheid lijken de nulurencontracten, de minijobs, flexen tot aan je pensioen, in Europa eerder regel dan uitzondering te worden. Een grote groep jongeren heeft nauwelijks perspectief en ze hebben te veel onzekerheid. Als je niet weet of je volgend jaar of volgende maand nog werk hebt, hoe kun je dan ooit een eigen gezin gaan stichten?

Maar de Commissie blijft het medicijn van flexibilisering voorschrijven in haar aanbevelingen aan de verschillende lidstaten, terwijl duidelijk is dat de patiënt er niet veel beter van is geworden. De arbeidsmarkt van Europa ligt er niet goed bij en de crisis heeft nog meer onzekerheid gebracht. Ik zou zeggen, nu is het moment om extra te investeren in goed, eerlijk en zeker werk, met de kans om jezelf te ontplooien en met de mogelijkheid om je talent te ontwikkelen. Want we willen toch dat Europa een concurrerende kenniseconomie wordt.

Het wordt hoog tijd dat de Commissie de leiding neemt door lidstaten aan te sporen te investeren in goed werk, want als zij investeren in goed werk stimuleren ze ook de Europese economie. Mijn appel houdt niet alleen de werkzoekenden verantwoordelijk, maar ook de lidstaten en ook de Europese Commissie. Zij moeten hun verantwoordelijkheid nemen om 24 miljoen Europeanen aan goed werk te helpen en ik hoop van harte dat mijn collega Martina Dlabajová deze visie ook deelt.

 
  
  

PRZEWODNICTWO: RYSZARD CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

 
  
MPphoto
 

  Helga Stevens (ECR). De inclusie van mensen met een beperking op de arbeidsmarkt is puur economisch gezien absoluut noodzakelijk. Het gaat niet enkel om onze sociale of ethische verantwoordelijkheid. Neen. It's the economy, stupid. In vergelijking met andere werkzoekenden zijn immers dubbel zoveel personen met een beperking werkzoekend. Dit terwijl hun specifieke vaardigheden en talenten zouden kunnen bijdragen tot meer diversiteit in teams en bedrijven. Werkgevers moeten beseffen dat als zij dat ongebruikte potentieel ten volle benutten, hun bedrijven een concurrentieel voordeel kunnen opbouwen.

Zolang kwetsbare groepen zoals mensen met een beperking uitgesloten worden, kan er geen sprake zijn van een echt competitieve en inclusieve arbeidsmarkt. Er gaan immers zoveel talenten verloren. Rekening houdend met de vergrijzingsgolf die op ons afkomt, is dat echt wel zonde.

 
  
MPphoto
 

  Ulla Tørnæs (ALDE). Mr President, the European labour market faces a dilemma. Some 24 million Europeans are unemployed, 12 million Europeans are long-term unemployed and 5 million unemployed Europeans are under the age of 25. At the same time, there are two million jobs in Europe which cannot be filled due to a labour market mismatch and insufficient labour mobility. It is exactly this mismatch that Mrs Dlabajová has addressed in her report which we are discussing tonight. This mismatch is unfortunate for many Europeans who are out of work. It is unfortunate for the businesses which cannot fill their vacancies. It is unfortunate for our societies which miss out on wealth and prosperity. This mismatch in the European labour market causes an uncompetitive European labour market. If we want Europe and Europeans to prosper in the 21st century, we must create a competitive European labour market, and part of this is to avoid this mismatch.

In too many places in Europe, the labour market is rigid, even static. Too many overly strong protectionist measures have blocked initiative, flexibility and opportunities. ‘Good intentions’ can sometimes lead to bad results. We, the representatives of the people of Europe, need to rethink labour market policies; we need to promote flexibility; we need to anticipate future needs as regards skills; we need to ensure that when young Europeans graduate their skills meet the demands of the labour market.

 
  
MPphoto
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL). Señor Presidente, el trabajo es un pilar básico en el que se sustenta el ejercicio de los derechos sociales y, sin embargo, la Unión Europea no lucha por el pleno empleo. Solo trata de amoldar a los trabajadores a las demandas del mercado, con lo que el empleo que se genera es de mala calidad, se perciben bajos salarios y ya no es garantía para salir de la pobreza. A esto han contribuido las reformas laborales impuestas, con las que se socavan los derechos de los trabajadores en beneficio de las empresas.

Hoy debatimos sobre un mercado de trabajo competitivo que es incompatible con una concepción democrática del trabajo, ya que se trata a los trabajadores como mercancías, números en el juego de la oferta y de la demanda. Hablando de individuos, olvidamos hablar de estructuras, de las instituciones que condicionan el volumen y la calidad del empleo. No es un problema de voluntad, capacidad o iniciativa individual. Es incluso indecente sugerirlo cuando son tantos los que se ven obligados a migrar o a trabajar en condiciones precarias, mientras los números de la pobreza y la desigualdad no dejan de crecer.

Se ha fomentado la individualización de las relaciones laborales en lugar de fortalecer la negociación colectiva. Se ha abandonado cualquier cambio de modelo en la estructura productiva y, como medida de fomento de empleo, se rebajan o bonifican las cotizaciones empresariales, que perjudican, además, a un mecanismo fundamental de lucha contra la pobreza, como son las pensiones.

Los contratos de cero horas, la desregulación del tiempo parcial, el abuso de los becarios son otros ejemplos. Sin duda, son muchos los retos del trabajo en el siglo XXI y todos pasan por alejarse del marco neoliberal. Este informe es una oportunidad perdida de reflexionar sobre el empleo, desde las estructuras, y recuperar el objetivo del pleno empleo de calidad y como fuente de derechos.

 
  
MPphoto
 

  Terry Reintke (Verts/ALE). Mr President, the EU has a massive problem with youth unemployment, we all agree on this. But there is a myth going around about how to solve this problem. This myth says that all we need to do is provide young people with skills, adjust them to the needs of the labour market and adjust the labour market to the needs of the employers and ‘voilà: problem solved’. I wish it were that easy to solve this problem, but it is not. In fact, if we say that there is just a lack of incentives for young people to find jobs this is placing the blame on these unemployed people for not finding jobs. This is individualising the problem while, actually, we are facing a structural problem.

So what we need is much more and goes beyond what is suggested in the report. We need immense funding for educational systems; we need more investment in order to create jobs, and we need a labour market that serves the needs of the employees rather than employers.

We need to put an end to the myth, because the situation as it is now in the European Union is placing the blame on the unemployed people. This is not the way to go, we need to work together to solve this crisis.

 
  
MPphoto
 

  Tiziana Beghin (EFDD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio congratularmi con la collega Dlabajová per la sua relazione. La situazione del mercato del lavoro in Europa è preoccupante, lo sappiamo tutti, un livello di disoccupazione che tocca il 10%, punte del 20% per la disoccupazione giovanile, senza considerare le disparità dei vari Stati membri – ricordo che in Italia, nel paese da cui io provengo, superiamo abbondantemente il 40% – e a tutto questo si aggiunge la grande contraddizione di alcuni Stati che hanno carenze di lavoratori, mentre altri hanno una disoccupazione elevata.

La relazione della collega insiste molto sul fatto che la mobilità dei lavoratori in Europa è bassa e io sono d'accordo: un'Europa unita non può permettersi una mobilità dello 0 virgola. Il nostro compito di rappresentanti dei cittadini europei è sicuramente quello di incentivarla e noi del Movimento 5 Stelle crediamo nell'importanza della mobilità dei lavorati in Europa, ma solo se questa rappresenta un'occasione volontaria di accrescimento personale e non la conseguenza obbligata della mancanza di lavoro in alcuni paesi e della delocalizzazione, perché questo renderebbe alcuni paesi ancora più poveri e altri ancora più ricchi, contribuendo alla disintegrazione europea piuttosto che all'integrazione.

La creazione di un mercato del lavoro forte e stabile passa sicuramente dagli investimenti in educazione, dalla lotta contro l'abbandono scolastico e nella creazione di una nuova cultura imprenditoriale. Per questo ho molto apprezzato anche il forte riferimento alle piccole e medie imprese, cuore della produttività economica e della creazione di lavoro. La creazione di un mercato del lavoro adatto al XXI secolo passa anche attraverso gli incentivi alle start-up, alle microimprese e, soprattutto, a una maggiore diffusione della cultura imprenditoriale tra i giovani.

Per queste ragioni e nonostante alcuni punti che forse non condivido completamente, credo che questa relazione meriti globalmente il nostro sostegno. Inoltre, vorrei sottolineare che questa relazione è il frutto di un lavoro collettivo svolto insieme ai relatori ombra. Per questo motivo, ritengo che sia preferibile a una mozione alternativa presentata da un solo gruppo, una mozione il cui messaggio sicuramente può essere condivisibile ma di cui, assolutamente, io non posso apprezzare il metodo.

 
  
MPphoto
 

  Gerolf Annemans (ENF). Veel van de vaststellingen in de verslagen over ondernemerschap en de arbeidsmarkt zijn correct. De verschillen in werkloosheidscijfers zijn in de Europese Unie, meer uitgesproken nog in de monetaire Unie, gigantisch.

In Spanje en Griekenland staan meer dan 25 op 100 mensen aan de kant van dat arbeidsproces. De jongerenwerkloosheid haalt nog steeds records van 50 procent. Inzetten op een competitieve arbeidsmarkt is een mooie zaak. U gaat echter voorbij aan de oorzaak van deze problemen, en dat is en blijft het hele euroverhaal. Daar krijgt het zuiden vandaag de rekening voor gepresenteerd en aangezien de euro als een dwangbuis rond deze landen zit, kan onmogelijk competitiviteit herwonnen worden en kan de werkgelegenheid bijgevolg niet structureel hersteld worden.

Voor een éénmuntzone is een sterke arbeidsmobiliteit nodig. Deze is in de eurozone gering tot onbestaande, omdat we nu eenmaal andere talen spreken, andere volkeren zijn en de EU onvermijdelijk en God zij dank niet één land is. U kunt dus nog zo veel palaveren over ondernemerschap en sociale innovatie als u wilt. Zolang het fundament, namelijk de mislukte euroconstructie, niet wordt teruggedraaid, blijft dit alles een maat voor niks.

 
  
MPphoto
 

  Sofia Ribeiro (PPE). Senhor Presidente, Senhor Comissário, como disse não há uma definição clara do que é o trabalho precário. A definição comummente aceite está relacionada com a perceção pelo trabalhador quanto à segurança no trabalho, foco este que está errado. Se, por um lado, as formas de trabalho não declarado, informal ou irregular, ou até mesmo os falsos recibos verdes constituem, sem dúvida, formas de trabalho precário e são, antes de mais, ilegais, a Comissão tem o dever de destrinçar outras formas de trabalho contratualmente definidas e que são da livre escolha e interesse do trabalhador.

A título de exemplo, considere-se que o trabalho a tempo parcial pode corresponder a um direito parental para acompanhamento de um filho ou até mesmo a uma forma de emprego de um trabalhador estudante. Esta confusão de critérios leva a uma dificuldade da União Europeia em combater a precariedade no trabalho, o que, consequentemente, é aproveitado por diversas entidades empregadoras que abusam dos mais vulneráveis em proveito próprio.

Gostaria, assim, de saber se a Comissão tem tido em conta esta diversidade e se prevê a criação de algum mecanismo para que possamos ser objetivos, condição necessária para que sejamos eficazes nesta luta. Por outro lado, é preciso que a Comissão tenha noção dos efeitos no mercado laboral das suas políticas noutros sectores de que é exemplo o fim do regime das quotas leitoras. Nesta fileira, estamos a assistir à degradação do emprego, fruto da contínua e abrupta queda do preço do leite, com especial impacto nas regiões mais vulneráveis, como é o caso das regiões ultraperiféricas, em que se incluem os Açores, que é a minha região.

Senhor Comissário, a minha pergunta é muito simples neste caso: prevê a Comissão compensar os trabalhadores agrícolas atirados para uma situação precária de emprego e se sim, com que mecanismos?

 
  
MPphoto
 

  Glenis Willmott (S&D). Mr President, I wish to thank the Commissioner and Minister for their responses to the oral question, but unfortunately it is just not enough.

There is a worrying trend developing in the EU and one which is rapidly undermining our existing standards in creating a race to the bottom. The spread of zero-hours contracts, mini jobs and bogus self-employment is becoming a real threat to existing rights and it needs to be stopped. It is very easy to pass the buck and say it is an issue for national governments; something to be resolved at national level. But the truth is that it is just not happening.

Nothing is being done and the situation is getting worse. For example, recent statistics have shown there are now an estimated 1.8 million zero-hours contracts in the UK, an increase of nearly 20% in the past year alone.

Given that the majority of people on these contracts have been with their current employer for over a year working on average 23 hours a week, does the Commission not understand that these contracts threaten the standards created to protect workers? Why are we allowing a system where people – often young, often women and often close to the poverty line – are expected to work full-time hours when it suits the employer but given no protection or guarantee of employment in return?

It is not sustainable, and it certainly is not fair. They still have to feed their kids and pay their rent. We constantly hear, and we did tonight, about the need for flexibility in the employment market. But, Commissioner, this is outright abuse and the problem is spreading. So let us not pass the issue off by saying it is just a problem for Member States to deal with. Let us look at action that can be taken at all levels. I fear if we do not address this issue now it will continue to spread and our achievements to bring social justice and employment rights for all will sadly be a thing of the past.

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR). Gospodine predsjedniče, kad govorimo o nejednakoj razvijenosti država članica u kontekstu kohezijske politike i nezaposlenosti, većini su kolega puna usta posvećenosti smanjenju razlika među članicama. Kad je pak riječ o smanjenju nezaposlenosti, isti su zastupnici najveći zagovornici mobilnosti.

Ne mogu se ne zapitati na koji to način mislite smanjiti razlike među članicama ako iz onih koje su trenutno slabije razvijene svi mladi i kvalificirani kadrovi odu put razvijenijih članica. Tko će biti nositelj budućeg razvoja i rasta u tim siromašnijim državama? Umirovljenici? Državni službenici?

Da bi kohezijska politika uopće imala šansu polučiti nekakve rezultate, mi moramo zadržati mlade i kvalificirane ljude u njihovim matičnim državama. Ne uz prisilu ili administrativne barijere, već tako što ćemo se posvetiti svakoj državi zasebno i pomoći joj prevladati specifične probleme i provesti strukturne reforme koje bi mladima otvorile priliku da svoje znanje, vještine i ideje bez previše troškova stave na tržište u svojoj domovini.

 
  
MPphoto
 

  Renate Weber (ALDE). Mr President, we are living in difficult times and in difficult times we must be creative and innovative. For me the social— and solidarity—based economy is one such measure. It now provides employment for more than 14 million people in the EU and between just 2009 and 2013 created 1.3 million new jobs.

Maybe for some this is not much, but if we are smart enough we should capitalise on the huge potential here, considering their diversity, the services they provide and the methods that they use. Since they often employ the socially excluded and many young people, their capacity to enhance cohesion within communities by creating jobs and minimising social inequalities should be duly taken into consideration.

Unfortunately, up to now only a few countries already have in place national legislation concerning the social and solidarity based economy. The Commission should be tougher in this direction. Other Member States should follow this example and I am glad to say that my own country, Romania, is close to adopting it. At the same time, appropriate support should be provided for the establishment and development of small and medium—sized enterprises, the backbone of our economy. We cannot ask for new jobs and quality jobs without helping those who can provide them by creating the proper environment.

 
  
MPphoto
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL). Senhor Presidente, em diversos países, por trás de muitos dados sobre a diminuição das taxas de desemprego, está uma outra realidade que é o emprego precário, a insegurança e a miséria de muitos trabalhadores. No meu país, Portugal, designou-se que os chamados ocupados não fazem parte das taxas de desemprego, não são desempregados. Ora, os ditos ocupados são trabalhadores que, em vez de usufruírem de um contrato de trabalho que corresponda ao posto de trabalho permanente que muitas vezes ocupam - muitas vezes até em instituições públicas - são trabalhadores que têm o chamado contrato de emprego e inserção, frequentam um estágio ou um curso de formação profissional e não são desempregados.

Em junho passado, em Portugal, eram já mais de 150 mil trabalhadores que estavam com este tipo de vínculo precário, cerca de 50 mil deles com o tal contrato chamado de emprego e inserção, em que os trabalhadores trabalham como outro qualquer trabalhador mas ganham abaixo do salário mínimo. Ora, como é que a União Europeia quer combater a precariedade se é a própria União Europeia que financia este tipo de exploração laboral?

No quadro financeiro anterior foram mais de 95 milhões de euros do Fundo Social Europeu para este tipo de contratos. Não é, de certeza, com o aumento da flexibilidade das relações laborais, que os senhores tanto repetem que irá construir o mercado de trabalho competitivo, que melhorará a vida dos trabalhadores. A flexibilidade é precisamente a precariedade que desrespeita os direitos dos trabalhadores. Ao contrário, é o respeito por esses direitos que levará ao aumento do emprego.

 
  
MPphoto
 

  Bronis Ropė (Verts/ALE). Socialinis verslas yra neabejotinai naudingas visuomenei. Jis didina šalies ekonominį konkurencingumą, skatina pažangų augimą socialinėmis inovacijomis, skatina socialinę sanglaudą bei mažina atskirtį. Todėl pritariu pranešimo minčiai, kad Europos Sąjunga privalo remti visų tipų socialines įmones. Mums reikia paskatinti šių įmonių plėtrą, nes jos kuria ilgalaikes darbo vietas. Puikus pavyzdys yra Lietuvos sostinėje veikiantis restoranas, kurio tikslas sudaryti sąlygas nevartojantiems psichotropinių medžiagų asmenims reintegruotis į visuomenę ir darbo rinką. Sėkmingai baigę reabilitacijos programą 70 proc. kavinės darbuotojų dirba padavėjais, barmenais ir virėjais. Norėtųsi, kad tokių pavyzdžių būtų daugiau, todėl mums būtina kurti šio įmonių verslo inkubatorius, užtikrinti, kad verslininkai iš įvairių šalių dalintųsi patirtimi, sudaryti sąlygas jaunimui dalyvauti mokymuose ir padėti finansiškai kurti šio tipo įmones.

 
  
MPphoto
 

  Jane Collins (EFDD). Mr President, I am sure we all are familiar with the Harry Potter film in which the goblins speak gobbledygook. Well, I note with interest that the rapporteur has adopted that language in drafting this document. Has the EU also adopted it as its official language? It seems so. How else can we explain the desire for a return to Luddism that is reflected in the policy proposals we see here?

Technology – or to use the new word that has been invented ‘automisation’ – is to be kicked to the kerb in order to keep people in menial jobs. We have all experienced the frustration at a self-service checkout, but is that sufficient to warrant European legislation stopping technological progress? These are the very industries and start-ups that are often helped via EU funding. Economic growth is not achieved by the ‘stop the world, I want to get off’ attitude which the EU seems to embrace. Already we have seen global market output predicted to fall to 14.2% – down from 30.9% in the 1980s.

Under the European employment scheme EURES, only 25 jobs have gone to British applicants out of a total of 3 887 placements. That works out at EUR 45 400 per job to the British taxpayer and highlights once again why EU membership is not in Britain’s best interest.

Now we have the proposals for the European minimum wage framework – further hammering home how many of the powers that should be in the hands of our MPs in Westminster have been passed on to the unelected bureaucrats in Brussels.

 
  
MPphoto
 

  Thomas Mann (PPE). Herr Präsident! Der Bericht meiner Kollegin Véronica Lope Fontagné stellt Akteure unserer Volkswirtschaften in das Rampenlicht, die zu Unrecht oft ein Schattendasein führen: soziale Unternehmen. Ja! Sie sind auf soziale Ziele eingerichtet, nicht auf Gewinnmaximierung. Genossenschaften, Stiftungen und Verbände beschäftigen 14 Millionen Arbeitnehmer europaweit, und sie haben die Krise besser gemeistert als viele klassische gewinnorientierte Unternehmen. So wurden etwa in der Gesundheitsbranche, in der viele von ihnen vertreten sind, allein von 2009 bis 2013 über eine Million neue Arbeitsplätze geschaffen. Ihre Unternehmensführungen sind geprägt von demokratischen Strukturen und von großer Transparenz. Umso wichtiger ist es, dass sie in Politik, Gesellschaft und Medien stärker anerkannt werden auf lokaler, regionaler, nationaler und europäischer Ebene.

Die EU-Kommission, Herr Kommissar, sollte alle Maßnahmen aus der Initiative für soziales Unternehmertum 2012 konsequent umsetzen und künftig meiner Ansicht nach auch durch nationale Programme des Europäischen Sozialfonds fördern. Und die Banken sollten mehr tun, da Sozialunternehmen oft viel zu wenig Zugang haben zu den Finanzmitteln. Der Grund: Dieser Unternehmenstyp ist bei vielen Banken nicht ausreichend bekannt. Deshalb hat die Einrichtung eines speziellen europäischen Fonds für den Bankensektor eine besondere Signalwirkung. Dazu kommt die Förderung über das Programm für Beschäftigung und soziale Innovation, in dem wir ein Unterprogramm haben für soziales Unternehmertum. Lasst uns diese Unternehmen dort platzieren, wo sie hingehören: in das Bewusstsein der Öffentlichkeit der Europäischen Union!

 
  
MPphoto
 

  Brando Benifei (S&D). Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella relazione sull'imprenditoria sociale, l'innovazione sociale e la lotta alla disoccupazione che sarà votata domani e che ho potuto seguire come relatore per il mio gruppo, abbiamo inserito importanti indicazioni per il futuro e che bisognerà aggiungere gli obiettivi della strategia Europa 2020 per l'occupazione; è essenziale, per fare ciò, sostenere le imprese dell'economia sociale nel raggiungere tali obiettivi, data la loro migliore capacità di conservare i posti di lavoro durante la crisi e di crearne di nuovi.

Dobbiamo batterci affinché i fondi dell'Unione siano erogati in maniera più efficace e raggiungano davvero chi ne ha bisogno sul territorio. Dobbiamo vigilare che anche i gruppi più esclusi dal mercato del lavoro, in particolare le persone con disabilità, siano raggiunte e garantite nella loro inclusione. Nella relazione abbiamo chiarito la necessità di un pieno ed equo accesso agli appalti da parte delle imprese sociali.

In alcuni paesi come l'Italia, ma non solo, è proprio il movimento cooperativo che sta facendo una mobilitazione di massa, con petizioni e proposte di legge per contrastare abusi, vicende di sfruttamento e perfino vicende criminali nel mondo dell'economia sociale, proprio perché nella storia e nei valori del movimento cooperativo internazionale, il contrasto a chi sfrutta i lavoratori danneggia la società. Credo che di ciò vada dato merito, se ne debba ricordare, vada valorizzato e non denigrato.

In conclusione, voglio dire che il mercato del lavoro in Europa sta cambiando rapidamente, reagendo e adattandosi alle sfide demografiche delle innovazioni in campo tecnologico. È impossibile e forse anche inutile opporsi a tutto ciò, ma è nostro compito fare in modo che tale cambiamento non sia fatto a scapito della protezione dei diritti sociali fondamentali che rendono il modello sociale europeo unico al mondo e rappresentano la condizione di base per un'economia equa e sostenibile per il futuro.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). Κύριε Πρόεδρε, η «μερκελική» λιτότητα έχει γεμίσει την Ευρώπη με στρατιές ανέργων που ανέρχονται πλέον σε 24 εκατομμύρια. Τα ποσοστά ανεργίας κινούνται σε υψηλά επίπεδα. Ταυτόχρονα, όμως, παρατηρούνται μεγάλες διαφορές στα ποσοστά ανεργίας από χώρα σε χώρα. Στη φτωχοποιημένη από το μνημόνιο Ελλάδα το ποσοστό είναι 26%· στη Γερμανία είναι μόνο 5%. Η ανεργία των νέων στην Ελλάδα έχει ξεπεράσει το 53%· η Ισπανία την ακολουθεί. Παράλληλα, δύο εκατομμύρια θέσεις εργασίας παραμένουν κενές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπορούν να καλυφθούν λόγω αναντιστοιχίας προσόντων και αναγκών της αγοράς εργασίας. Για να δημιουργηθεί όμως μια ανταγωνιστική αγορά εργασίας, χρειάζεται άμεσα συσχέτιση της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της αγοράς εργασίας. Χρειάζονται περισσότερες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Χρειάζονται επενδύσεις σε καινοτόμους τομείς και ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών. Πριν από όλα όμως χρειάζεται να σταματήσει η λιτότητα και να διαγραφεί το επονείδιστο χρέος που είναι η βασική πηγή της φτώχειας και της ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 

  Enrique Calvet Chambon (ALDE). Señor Presidente, me alegro mucho de que el debate sea conjunto porque, en el fondo de la cuestión, los dos textos —que estoy seguro van a ser aprobados mañana— hablan de lo mismo. Es decir, hablan del futuro, de la adaptación al futuro, de mirar al futuro sin miedo en el mundo laboral, en el mundo de la iniciativa, y esto es importante.

Creo que ya hemos aprendido todos que no va a volver a existir ese viejo modelo industrial de grandes empresas con muchísimos trabajadores, muy reglados, muy mecanizados. Eso poco a poco va cambiando y es inevitable y, además, beneficioso que se adapten los mercados de trabajo a esas nuevas tecnologías, a esas nuevas flexibilidades, pero también a esas nuevas potencialidades.

Y entonces hace muy bien el excelente texto de mi compañera Martina Dlabajová en hablar de educación, que es mucho más que formación en movilidad, en espíritu de iniciativa, en gran agilidad para pasar del mundo académico al mundo productivo y viceversa, de adaptar las escuelas, un nuevo modelo de diálogo social o un nuevo diálogo social adaptado a las circunstancias, participando también en la formación, en la proyección individual de la iniciativa de los trabajadores, lo que no supone, en ningún caso, renunciar a nuestro modelo social ni a los derechos que tienen, incluso reforzarlos. No tiene que ver. Estamos dibujando un mercado de trabajo adaptado a las nuevas circunstancias.

 
  
MPphoto
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL). Señor Presidente, decía Bertold Brecht que, cuando los de arriba hablan de paz, el pueblo llano sabe que habrá guerra. Algo así nos sugiere este informe.

Hay buenos propósitos en él que claramente compartimos, pero todas esas buenas palabras contrastan con la repetición de viejas recetas como la flexibilización del mercado laboral, cuyos resultados ya conocemos: más inseguridad en el empleo y un 8 % de trabajadores y trabajadoras pobres en la Unión Europea.

Hay muchas palabras bonitas, pero ni una sola mención a las nefastas repercusiones económicas, sociales y medioambientales que puede tener para Europa el TTIP. ¿Es compatible ese apoyo a la pequeña y mediana empresa, que el informe sostiene, con un Tratado que refuerza el poder de las multinacionales? Fomentar la movilidad laboral, como se propone insistentemente, es decir, la emigración de las regiones con más desempleo a las más prósperas, supone condenar a los territorios más golpeados por la crisis al envejecimiento y a perder un capital humano y una mano de obra cualificada que les ha costado mucho formar.

La solución al problema del desempleo no puede reducirse a una cuestión de cursos de reciclaje laboral, a diseñar los sistemas educativos en función de las fluctuaciones del mercado laboral o a inculcar desde la infancia el espíritu emprendedor. Necesitamos cuanto antes un cambio de raíz en las políticas económicas de la Unión Europea, romper con la austeridad y la contracción de la inversión pública y potenciar desde los Estados políticas de desarrollo sostenible basadas en una reforma fiscal progresiva.

No podemos seguir generando precariedad en Europa. No podemos seguir hipotecando el futuro de los nuestros.

 
  
MPphoto
 

  Patrick O’Flynn (EFDD). Mr President, as far as jobs go, there is an elephant in the room, although not – unless I blinked and missed it – in the rapporteur’s report: the disastrous currency zone of the euro is surely a major factor behind high unemployment in the EU.

Unemployment is highest and job creation lowest in the countries least suited to being in a currency zone dominated by Germany. Countries like Greece and Spain needed their own currencies so they could depreciate to protect activity levels in the worst of the crisis. The euro meant they could not do that, so activity levels collapsed, taking jobs with them.

Thanks in part to the recent application of quantitative easing (QE), there has been some softening of the euro, but there is, of course, no chance of Greece or Spain depreciating against Germany. When the German economy is going full pelt again, no doubt there will be pressure for QE to end, interest rates to rise and the euro to rise again in value. For southern Europe the era of mass unemployment is here to stay for as long as the euro is.

 
  
MPphoto
 

  Marek Plura (PPE). Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo! Na wstępie pragnę pogratulować koleżankom Lope Fontagné i Dlabajovej przygotowania wnikliwych i kompleksowych sprawozdań oraz podziękować za otwartość i wolę współpracy.

Kryzys gospodarczy i finansowy stanowi dla nas bolesną lekcję. Pokazuje wyraźnie kluczowe znaczenie budowania spójnego, włączającego społeczeństwa, w którym każdy ma rolę do odegrania i w którym potencjał każdego obywatela jest rozwijany, doceniany i wspierany bez względu na jego płeć, wiek, niepełnosprawność czy wykształcenie.

Odbudowując europejską gospodarkę, musimy dążyć do przywrócenia zaufania obywateli do instytucji publicznych i budowania kapitału społecznego. Do osiągnięcia tego ambitnego celu konieczna jest strategiczna partnerska współpraca pomiędzy sektorem publicznym, instytucjami edukacyjnymi, biznesem i organizacjami pozarządowymi. Lepsze przygotowanie młodzieży do wymogów rynku pracy wymaga zmian w systemie edukacji, a zwłaszcza wprowadzenia modelu dualnego i kształcenia w zakresie przedsiębiorczości. Jak podkreślała wczoraj koleżanka Šojdrová, prezentując swoje sprawozdanie, przedsiębiorczość to zdolność wcielania pomysłów w życie, zaś kształcenie ku przedsiębiorczości wyzwala kreatywność, inicjatywę, innowacyjność, niezależność myślenia i wiele innych cech ważnych zarówno w wymiarze zawodowym, jak i społecznym i obywatelskim.

W pełni popieram też postulaty sprawozdawczyń dotyczące znoszenia barier w rozwoju gospodarki społecznej i solidarnej oraz promowania tego ważnego sektora o ogromnym gospodarczym, społecznym i innowacyjnym potencjale.

 
  
MPphoto
 

  Marita Ulvskog (S&D). Herr talman, minister Schmit och herr kommissionär! Det mesta är nog faktiskt redan sagt i denna debatt. Vi är nog inte helt överens, men det finns en väldigt bred samstämmighet om en dagordning, som innebär att vi ska bekämpa arbetslösheten. Vi ska se till att vi har en arbetsmarknad med justa villkor. Det är ordning och reda och solidaritet och värdighet.

Jean-Claude Juncker gjorde mig glad redan i morse eftersom han talade om detta i denna kammare. Han gjorde det på ett väldigt bra sätt, på samma sätt som de flesta av oss har talat här i kväll.

Sedan blir jag glad när minister Schmit, som är rådets ansvarige representant, upprepade det, och också med stöd av kommissionären. Jag tror att det finns hopp, men det som jag tänker ägna mig åt nu är att vara med och se till att detta kan förverkligas. Det har talats nog. Det har snackats nog. Nu måste vi börja jobba.

 
  
MPphoto
 

  Beatrix von Storch (ECR). Herr Präsident! Wir reden heute über die enorme Arbeitslosigkeit in der Europäischen Union. Sie liegt im Schnitt bei zehn Prozent, bei Jugendlichen über zwanzig Prozent und in einigen Mitgliedstaaten über fünfzig Prozent. Das ist absolut erschreckend. Und was fällt der EU dazu ein? Ad 1: Sie will mehr staatliche Investitionen. Das ist der falsche Weg, der Staat ist nicht der bessere Investor. Und ad 2: Sie möchte einen europaweiten Mindestlohn. Auch das ist der falsche Weg, ich möchte sagen: noch falscher. Das funktioniert schon in Deutschland nicht.

Aber das Schlimmste: Es trifft ganz besonders die Schwächsten. In Deutschland beträgt der durchschnittliche Stundenlohn 25 Euro, in Bulgarien sind es 3,20 Euro. Wie kann man das über einen Kamm scheren? Derzeit haben wir 24 Millionen Arbeitslose in der EU, siebeneinhalb Millionen davon Jugendliche. Mit dem Mindestlohn wird sich dieses Problem vervielfachen. Was wir brauchen: weniger Bürokratie für Unternehmen, Steuern runter, Mindestlohn abschaffen. Kurz gesagt: Wir brauchen nicht mehr EU und mehr Staat, die Lösung heißt weniger EU, weniger Staat, genau genommen viel weniger Staat.

 
  
MPphoto
 

  António Marinho e Pinto (ALDE). Senhor Presidente, Senhor Vice-Presidente da Comissão, Senhor Ministro, os números do desemprego na União Europeia são avassaladores, sobretudo para os grupos sociais mais vulneráveis, 24 milhões de desempregados, ou seja, cerca de um décimo da população ativa, 6 milhões de desempregados são-no há mais de dois anos, o desemprego dos jovens entre os 16 e os 25 anos é o dobro, nalguns casos o triplo dos desempregados adultos, a taxa de emprego das mulheres é 10% inferior à dos homens. Por outro lado, 123 milhões de europeus, um quarto da população ativa, estão em risco de pobreza.

Senhor Ministro, Senhor Vice-Presidente da Comissão, o desemprego e a pobreza não são uma maldição nem uma fatalidade. Eles resultam de políticas que podem ser corrigidas e, se podem ser corrigidas, é obrigatório fazê-lo, façam-no!

 
  
MPphoto
 

  Kostadinka Kuneva (GUE/NGL). Eυχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε. Η κρίση θα τελειώσει μόνο όταν τελειώσει η ανεργία στην Ευρώπη, είπε το πρωί ο πρόεδρος Juncker. Συμφωνούμε.

Μόνο που το τέλος της ανεργίας δεν συνάδει ούτε με αυτό που η έκθεση αποκαλεί "ανταγωνιστική αγορά εργασίας" ούτε με τα εργαλεία και τις πολιτικές που προτείνει. Δεν φταίει το έλλειμμα κατάρτισης για την ανεργία που βιώνουν 23 εκατομμύρια πολίτες στην Ε.Ε., ούτε η ανεργία είναι μια αρρώστια για την οποία φταίει ο άνεργος, ο οποίος πρέπει να γίνει ακόμη πιο ευέλικτος και πιο κινητικός.

Συμφωνούμε με ορισμένες ιδέες της έκθεσης, όπως η αυτονόητη ανάγκη της μαθητείας, η βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων και οι συνέργειες ανάμεσα σε όλους τους φορείς της παραγωγής.

Όμως, στην Ελλάδα, ένας στους δύο νέους είναι άνεργος, ενώ η πλειοψηφία των παιδιών, αν και έχει πτυχία, δεξιότητες, μεταπτυχιακά και μιλά περισσότερες από δύο ξένες γλώσσες, αναγκάζεται να κάνει δουλειές του ποδαριού, με μηνιάτικο 300 ευρώ.

Από μόνη της η κατάρτιση δεν λύνει το πρόβλημα, εάν η οικονομία δεν μπορεί να αξιοποιήσει τις δεξιότητες των ανθρώπων. Αντί για συμβουλές και προτροπές, χρειάζεται πρώτα από όλα ένα γενναίο πρόγραμμα δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, ώστε να πιάνουν τόπο τα προσόντα και οι δεξιότητες που σήμερα απαξιώνονται. Ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Claude Rolin (PPE). Monsieur le Président, la précarisation de l'emploi est une réalité de plus en plus préoccupante. Elle a des origines plurielles. Il y a tout d'abord les effets de la crise que nous traversons, mais elle est également la conséquence des mutations de nos économies et de l'évolution des méthodes de gestion, en particulier dans les plus grandes entreprises. Le manque de prévisibilité économique et la flexibilisation du travail en sont une composante importante. Cette précarisation prend des formes diverses, comme le développement du travail à temps partiel, des contrats à durée déterminée et du recours aux emplois intérimaires. Elle prend aussi une forme illégale, illégale au travers du travail non déclaré ou de la multiplication des faux indépendants. Ces pratiques frauduleuses doivent être combattues fermement, notamment par la mise en place effective de la plateforme de lutte contre le travail non déclaré, par le renforcement des inspections sociales et leur coordination, ainsi que par la mise en place et la mise sur pied d'un Europol social, d'une inspection sociale européenne.

En ce qui concerne les contrats atypiques, il est indispensable de prévoir des mesures permettant de sécuriser les parcours professionnels. La formation tout au long de la vie est, de ce point de vue, un élément qui sera déterminant.

Enfin, la lutte contre la précarisation de l'emploi, la lutte contre les fraudes et les mesures de sécurisation de parcours professionnels doivent faire partie intégrante du socle social évoqué ce matin par le président de la Commission. Si l'Union européenne veut prétendre à un triple A, et elle doit le faire, elle doit impérativement relever ce défi.

 
  
MPphoto
 

  Javi López (S&D). Señor Presidente, hoy estamos hablando sobre uno de los fenómenos que se están produciendo en nuestro mercado laboral, sobre el deterioro de nuestro mercado laboral y la precarización que está viviendo durante los últimos años, algo a lo que no le dedicamos probablemente suficiente tiempo. Hablamos mucho sobre los casi 25 millones de parados que tenemos. Hablamos mucho, también, y en ocasiones, sobre la emigración que se está produciendo. La movilidad es muy positiva en Europa, pero cuando es voluntaria, no cuando es una obligación generacional, como está pasando en algunos sitios de Europa. Y no destinamos suficiente tiempo para ver cuál es la situación de nuestro mercado laboral.

En cuanto al mercado laboral, podemos decir en términos generales que allí donde se han hecho reformas los salarios han sido más bajos, sin duda. Cada vez se pagan menos las horas extras. Es evidente que la negociación colectiva en muchos países ha estado deteriorándose. La temporalidad ha subido mucho. La parcialidad en los contratos, no querida en muchas ocasiones, ha estado aumentando. Y, sobre todo, dentro de esta lógica de la devaluación interna que se ha producido durante los últimos años dentro del euro.

Nuestro debate es sobre las reformas que tenemos que hacer. Es evidente que hay que realizar reformas estructurales, algo en lo que estamos de acuerdo, hay que hacer cambios, es evidente que hay que hacer cambios en los mercados laborales. El problema es que los cambios pueden ser buenos, malos, positivos o un desastre. La cuestión es qué cambios hay que hacer. O debilitamos nuestro mercado laboral, como se ha hecho hasta ahora, o apostamos por el valor añadido, por la educación, por una economía más competitiva en conocimiento, y no en salarios, en un mundo en el que, debido a la globalización, nosotros no vamos a poder competir con salarios bajos.

 
  
MPphoto
 

  Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PPE). Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Europejski rynek pracy zmaga się obecnie z wieloma problemami, do których należy między innymi niedopasowanie umiejętności do potrzeb rynku pracy i niska mobilność pracowników Unii Europejskiej, które powodują, że mimo dwudziestu pięciu milionów bezrobotnych mamy w Unii stale dwa miliony wakatów. Statystyki ilustrujące szczegóły tego zjawiska są zatomizowane, zbierane i analizowane na poziomie regionalnym, podczas gdy do tworzenia spójnej polityki Unii Europejskiej w tym obszarze potrzebne są metaanalizy dające obraz całej Europy.

Odpowiedni monitoring rynku na poziomie Unii Europejskiej jest więc kolejnym pilnym zadaniem, które pozwoliłoby budować zdrowy i konkurencyjny rynek pracy. Główne bariery w mobilności Europejczyków wskazywane w badaniach to, paradoksalnie, nieznajomość lub słaba znajomość języków obcych, różnice kulturowe, brak zagwarantowanego mieszkania i skomplikowane procedury administracyjne. Można z nich wywieść przesłanki potrzebne do modyfikacji już istniejących programów zwalczających bezrobocie, takich jak Eures. Aby zwiększyć mobilność konieczne są też klarowne procedury uznawania kwalifikacji obywateli z różnych państw Unii Europejskiej, nacisk na kształcenie i dokształcanie w zakresie języków obcych oraz szkolenia poprawiające komunikację międzykulturową. Dopasowanie umiejętności do potrzeb rynku wymaga z kolei zmian w systemie edukacji, przede wszystkim rehabilitacji kształcenia zawodowego, ścisłej współpracy szkół z rynkiem pracy, popularyzacji kształcenia dualnego na wszystkich szczeblach edukacji z uwzględnieniem dziedzin społecznych i humanistycznych oraz sensownego programu praktyk zawodowych i obecności zawodowców w szkołach wyższych. Wiele państw Unii Europejskiej ma pozytywne doświadczenia w wymienionych wyżej obszarach, na przykład Niemcy w kształceniu dualnym i we współpracy na linii szkoła–rynek. Warto więc skorzystać i czerpać inspiracje z tych systemów, które przynoszą dobre rezultaty. Opierają się one na współpracy szkół nie tylko z dużymi zakładami pracy, ale też ze środowiskami rzemieślników i małych firm rodzinnych, które są filarem europejskiej gospodarki.

 
  
MPphoto
 

  Georgi Pirinski (S&D). Mr President, I would like to refer you to two points that President Juncker particularly stressed this morning regarding employment that are of direct relevance to this debate. Firstly, that refugees must be given the chance to work, which – besides letting them earn money – is a matter of basic human dignity. Secondly, it is actually full employment that we should be striving to achieve.

The report on a competitive labour market has the severe impediment of proceeding from the assumption that people are inclined to remain idle or passive behind rigid protective social and labour barriers, since they supposedly lack the necessary entrepreneurial spirit and impulse to be mobile: a deeply flawed defining proposition, since it is at odds with the basic human preference for a life in dignity and the accompanying desire to engage in productive work given the chance to find meaningful and rewarding jobs.

Conversely, and quite correctly, the other report highlights the need to enable social- and solidarity-based enterprises to grow, and urges Member States to promote the cooperative enterprise model, precisely as contributing factors so that the social- and solidarity-based economy may fulfil its defining mission to provide full, high-quality employment.

In this regard, I would like to urge Commission Vice-President Dombrovskis to personally commit himself to ensuring that the Commission responds positively to the call, contained in the report, for the Commission to come forward with a legal framework codifying a dependable specific status for such enterprises, defined as having other objectives than simply profit for shareholders

As to the platform on undeclared work, just a word to assure you – since I am the rapporteur on behalf of Parliament – that we shall do everything in our power to enable the inauguration of this platform before the end of the year.

 
  
MPphoto
 

  Siegfried Mureşan (PPE). Mr President, the 23 million unemployed people in Europe are the result not only of the economic crisis of the past years, but also the result of structural shortcomings within EU labour markets. We have to tackle these if we are to create more employment in Europe in the years to come.

Therefore I advocate three solutions: firstly, facilities for labour mobility, secondly, an improved entrepreneurial environment and, thirdly, a better way of matching the education system and employers’ needs, mainly through vocational education. On the first point, labour mobility: nowadays citizens have to move to where the jobs are. Therefore, cities need to provide enough affordable housing for people from rural areas who need a second house in the city for working days during the week.

A further point on labour mobility: we talk a lot about people moving between EU Member States, but we also need to talk more about people moving within an EU Member State. There are still significant discrepancies between regions in terms of employment opportunities within a country. I therefore call on the Commission to establish a catalogue of best practices to stimulate mobility within a Member State and to share these experiences with Member States which still have work to do on labour mobility.

Secondly, on improving the entrepreneurial environment, we all know the Erasmus for Young Entrepreneurs programme established by the Commission. It is a good programme, which I fully support, but it needs to be complemented by a similar programme at national level. The Erasmus for Young Entrepreneurs programme obliges you to move from your home country to another country to undertake a traineeship paid by the Commission with an already established entrepreneur.

It is a good programme and I give it my full support, but Member States should also launch and publicly finance such programmes at national level in order to stimulate mobility within the Member States. The Commission could assist, based on its experience with Erasmus for Young Entrepreneurs at European level.

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner (S&D). Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissar, sehr geehrter Herr Minister Schmit! Ich möchte gleich vorweg anmerken, dass wir es nicht gewohnt sind, zu so später Stunde auch noch den Vertreter des Rates hier zu haben, gerade bei dieser wichtigen Debatte über den Arbeitsmarkt. Deshalb willkommen hier um diese Zeit!

„Ein von Wettbewerb gekennzeichneter Arbeitsmarkt“. Wenn ich nur den Titel dieses Berichts lese, sage ich Ihnen, stellen sich bei mir wirklich die Haare auf, ich kriege Gänsehaut. Es klingt für mich so, als wären Sozialdumping, prekäre Arbeitsverhältnisse, die ganze Palette, die wir so kennen – Null-Stunden-Verträge und so weiter und so fort – die Allheilmittel, damit der Arbeitsmarkt wettbewerbsfähig gemacht wird. Ich kenne Länder – und das sind durchaus auch die reicheren in der Europäischen Union –, in denen es schon System geworden ist, dass die Löhne nicht ausreichen, nämlich, dass die Steuerzahler schließlich zuschießen müssen, damit die Menschen mit ihren Einkommen auch auskommen können. Eine absurde Situation! Das hat nichts mit Wettbewerb zu tun, das ist unfairer Wettbewerb, und er hat nichts in der Europäischen Union zu suchen.

Die Arbeitnehmerfreizügigkeit und die Mobilität sind natürlich wichtige Prinzipien, die wir verteidigen sollen. Aber die Mobilität der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ist ein Instrument in unserem Binnenmarkt, das von den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen genutzt werden kann, das ihnen einen Vorteil bringen soll, aber nicht genutzt werden muss. Und es liegt an uns, hier alles zu tun, damit Jobs geschaffen werden für Menschen, dort, wo sie auch wohnen, und sie nicht nur wild in der Gegend herumzukarren.

 
  
MPphoto
 

  Ева Паунова ( PPE). Г-н Председател, уважаеми вицепрезидент на Комисията, когато говорим за конкурентоспособност, говорим за високи нива на продуктивност, качествен персонал и добавена стойност, а именно говорим за умението как да бъдем по-бързи, по-успешни и по-печеливши от другите.

Тази формула на успеха е колкото проста, толкова и сложна, защото основата на просперираща Европа е в качествения човешки капитал.

Наистина е време да инвестираме в нашите хора, в нашето младо поколение и най-вече в нашите таланти. Броят на младите хора извън обучение или заетост наистина е твърде висок. Увеличава се и броят на отпадналите от училище. Дори младежите с високо ниво на образование не успяват да открият професионална реализация.

Само че това не означава, че нашето младо поколение е неспособно, означава просто, че знанията и уменията, които се промотират, не отговарят на нуждите на пазара на труда.

Безработицата е ключова дума в Европа от твърде дълго време и тази негативна тенденция трябва да се промени. Затова е нужно да насочим младите хора към професиите на бъдещето, такива, които още дори не съществуват, да създаваме бързо мислещи, креативни кадри с отлични дигитални умения и аналитични способности.

Аз наистина много силно вярвам в нуждата от изграждането на екосистема от стратегии на европейско ниво, включващи мерки като образователна реформа, подпомагане на предприемачеството, подобряване на работната мобилност, както много от моите колеги споменаха, в рамките на Европа, за да сме наистина много по-добре подготвени за предизвикателствата не само за 21 век, но и за 22 век.

Насърчавайки бизнеса чрез качествени кадри и иновативни продукти, най-накрая ще спрем да говорим за безработица и ще споменаваме думата конкурентоспособност много по-често.

 
  
MPphoto
 

  Marju Lauristin (S&D). Mr President, I want to thank the authors of these reports because discussion about labour markets is urgently needed. In my minute of speaking time I want to concentrate on one topic, which is also referred to in many articles of the report: still not enough is being done to develop a real strategy concerning the effects of the digital single market on the labour market. That is a major challenge.

Not only do we have to teach computer skills to children, as is mentioned in this report, but we also have to address the structural changes in the labour market which will be a consequence of the digital single market in Europe in the coming years. They need very thorough analysis, and I call on Commissioner Dombrovskis, together with Commissioners Ansip and Oettinger, to present very soon their comprehensive analysis of structural changes on labour markets which will demand new skills. The skills in question are not just simple computer skills, but also more complex skills, which will have to be taught to children and young people. So please come to us with such a strategy, Commissioners. The Social Democrats will help you because this is high on our agenda.

 
  
MPphoto
 

  Adam Szejnfeld (PPE). Panie Przewodniczący! Praca jest najwyższym dobrem człowieka. Jej dostępność jest ważniejsza niż jakiekolwiek inne potrzeby ludzi. Od pracy zależy życie i zdrowie człowieka oraz rozwój jego rodziny. Państwa członkowskie i Unia Europejska powinny działać na rzecz jak najlepszych i jak najskuteczniejszych rozwiązań dających szansę na tworzenie nowych miejsc pracy. Łączy się to z wieloma kierunkami aktywności.

Z jednej strony należy wspierać przedsiębiorców, szczególnie małe i średnie firmy, które są największym źródłem miejsc pracy, a zarazem są firmami potrafiącymi najbardziej elastycznie dostosować się do panującej sytuacji. Bez wspierania przedsiębiorczości, bez ograniczania kosztów finansowych i biurokracji nie da się bowiem efektywnie zwiększać liczby nowych miejsc pracy. Z drugiej strony powinniśmy w Europie zwiększyć mobilność społeczeństwa, zwłaszcza młodych ludzi, mobilność bowiem jest jednym z warunków odpowiadania na potrzeby rynku pracy, także w aspekcie międzynarodowym, a nie tylko lokalnym, regionalnym czy krajowym. I co najważniejsze, trzeba wspierać i unowocześniać oświatę, w tym edukację zawodową. Należy podnosić jej jakość i dostosowywać do wymogów nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy. Praktyczna nauka zawodu oraz planowanie strategii rozwoju oświaty muszą być podporządkowane przyszłym potrzebom rynku pracy, a nie tylko obecnym. Dzisiaj bowiem mamy w wielu krajach paradoksalną sytuację. Z jednej strony występuje znaczące zapotrzebowanie na pracowników po stronie gospodarki, a z drugiej strony brakuje wykwalifikowanych pracowników. Trzeba wyeliminować ten szkodliwy paradoks europejskiego rynku pracy.

 
  
MPphoto
 

  Elena Gentile (S&D). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non v'è dubbio, abbiamo un prezioso capitale umano in Europa, nel mio paese, in Italia, animato da passione civile dentro un percorso di nuovo protagonismo delle comunità che oggi dà senso a un'idea di mercato che antepone al profitto la crescita sostenibile, soprattutto dal punto di vista sociale. In una visione moderna del welfare, l'economia sociale oggi diventa leva di nuova e buona occupazione, soprattutto per le persone più fragili e più vulnerabili; le differenze e il quadro normativo a carico dei vari Stati membri costituiscono un ostacolo talvolta insormontabile.

Occorre dunque promuovere la differente intelaiatura normativa – finalmente di respiro europeo – che consenta al sistema di impresa, alle associazioni, alle fondazioni, di superare l'attuale frammentazione per poter competere su tutto il mercato europeo. Mi pare non più rinviabile la scelta in capo al Parlamento e alla Commissione, signor Commissario, di riconoscere il ruolo fondamentale del sistema di impresa sociale come attore di rilievo nel quadro della strategia 2020 per potenziare le politiche di coesione e di crescita economica.

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). Mr President, I would like to support the reports by our colleagues Martina Dlabajová and Verónica Lope Fontagné. I am convinced they are important and I am glad that our group, the EPP Group, is ready to support them.

I am in complete agreement with the main points of the reports. Skills mismatch is a major problem in terms of a competitive workforce and a flexible labour market in Europe. If Europe wants to fight unemployment, especially youth unemployment, and if it wants to continue to play a crucial role in the world economy, it needs to adopt policies which will focus on good skills and competencies.

I agree that we should work on increasing the mobility of workers and on cooperation between schools and the productive sector, providing practical experience to students. I am delighted that yesterday Parliament approved my report on promoting youth entrepreneurship through education and training. Parliament called for entrepreneurship skills to be included in school curricula, and this is precisely the right step for increasing the competitiveness of young graduates in the labour market. Entrepreneurship skills, such as a sense of initiative, risk taking, resilience, and financial and ICT literacy, are quite universal and can be used both in entrepreneurship activity and by employers.

I am happy to see that the report by my colleague Ms Dlabajová mentions the importance of fostering entrepreneurial spirit among European youth, and I also see great potential in providing more opportunities for women, who form the majority of university graduates.

 
  
MPphoto
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D). Europos Parlamente mes ne kartą raginome Komisiją ir Tarybą atkreipti dėmesį ir imtis priemonių dėl darbo vietų be garantijų plitimo, nes siekiant išvengti užimtumo ir socialinės apsaugos prievolių laikymosi piktnaudžiaujama netipinėmis darbo sutartimis, įskaitant tas sutartis, kuriose nenurodomos darbo valandos, neretai yra piktnaudžiaujama ir savisamda. Nemažai yra atvejų, kai su darbuotojais sudaromos laikinos ar nepilno etato darbo sutartys, nors žmonės iš tikrųjų dirba nuolatos ir pilną darbo dieną. Deja, tokio tipo darbus dirbantys darbuotojai yra labiausiai pažeidžiami, lengviausiai praranda darbus ir jiems nėra užtikrinamos socialinės garantijos. Taigi šalia didelio nedarbo ES plinta ir nestandartinio užimtumo formos. Todėl klausiu Jūsų, gerbiamas Komisijos nary, ar nereikėtų kuo skubiau imtis veiksmų šioje srityje ir inicijuoti konsultacijas dėl galimo europinio teisės akto dėl netipinio užimtumo formų ir sutarčių? Nes tik taip mes galėsim pažaboti darbą be garantijų.

 
  
MPphoto
 

  Андрей Новаков (PPE). Г-н Председател, това, което финансовата криза направи, е да нанесе травма върху пазара на труда. Травма, която най-тежко понасят младите хора.

Това, което още кризата направи, е да изтласка тези млади хора в „лентата за аварийно движение“. Тази лента, която предоставя вечен кръговрат от неплатени стажове, временна заетост и сива икономика. Това е нещо, което ние трябва да спрем. Трябва да го спрем и то с конкретни действия, така че да не допуснем този дебат да остане само тук или само в някаква публикация.

Имам такова конкретно предложение. Първото е да намалим субсидираната заетост и спестените пари да използваме, за да финансираме мечтите на смелите европейски предприемачи. Те ще разкрият работните места, които търсим.

Нещо повече, Еразъм за предприемачи работи само на територията на Европейския съюз, нека да го разширим. Нека младите европейски предприемачи да почерпят опит в САЩ или в Бразилия.

Сигурен съм, че това ще ни помогне да преодолеем факта, че в момента съществува трудов пазар за млади хора и трудов пазар за всички останали. Това е недопустимо.

 
  
MPphoto
 

  Krzysztof Hetman (PPE). Panie Przewodniczący! Chciałbym zwrócić uwagę na przedsiębiorczość społeczną. Odgrywa ona bezsprzecznie pozytywną rolę w gospodarce.

Silne zakorzenienie i dobra znajomość lokalnych realiów społecznych i gospodarczych sprawiają, że przedsiębiorstwa te lepiej odpowiadają na regionalne wyzwania i w efekcie przyczyniają się do zwiększenia spójności społecznej i gospodarczej. Niestety, mimo iż ogólny klimat panujący wokół przedsiębiorstw społecznych jest przychylny, to wciąż wiedza na ich temat – zarówno wśród decydentów wszystkich szczebli, jak i społeczeństwa – jest niewystarczająca.

Zgadzam się ze sprawozdawczynią, iż potrzebujemy więcej edukacji na temat przedsiębiorczości społecznej zarówno w szkołach, jak i poprzez kampanie społeczne i szkolenia skierowane do dorosłych. Należy także zadbać, aby takie przedsiębiorstwa otrzymywały wsparcie administracyjne i w dostępie do finansowania. W polityce spójności mamy już instrumenty, z których firmy te mogą korzystać. Ważne jest, aby były one świadome tych szans i otrzymały podczas aplikacji i implementacji odpowiednie wsparcie. Jestem przekonany, że przyniesie to korzyści dla całej naszej gospodarki.

 
  
 

Pytania z sali

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). Signor Presidente, onorevoli colleghi, per rilanciare il mercato del lavoro servono innanzitutto misure di sostegno per il sistema industriale europeo, eliminando gli ostacoli burocratici che gravano sulle imprese e alleggerendo la pressione fiscale, trasferendola dal lavoro alle altre fonti di imposizione. I giovani rappresentano da sempre un segmento particolarmente debole del mercato del lavoro e la crisi economica ha contribuito a peggiorare la loro situazione. È essenziale, per esempio, che la Commissione rafforzi il monitoraggio dei piani nazionali per l'attuazione di garanzia giovani e ne verifichi costantemente la loro effettiva applicazione.

Particolare attenzione va prestata all'istruzione e alla formazione, rendendole più funzionali al mercato del lavoro, magari con programmi specifici per l'innovazione e l'imprenditorialità. Viviamo una grande contraddizione: registriamo livelli di disoccupazione impressionanti in alcuni paesi e circa due milioni di posti di lavoro vacanti nel continente. Vanno assolutamente individuati nuovi meccanismi che consentano una maggiore mobilità della forza lavoro e insisto a questo proposito, sull'importanza di Erasmus + e dei partenariati transfrontalieri Eures.

 
  
MPphoto
 

  Κώστας Χρυσόγονος (GUE/NGL). Κύριε Πρόεδρε, η κοινωνική επιχειρηματικότητα μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη, με βασικό στόχο το όφελος της κοινότητας και τη δημιουργία κοινωνικής αξίας και όχι το εγωιστικό κέρδος. Η κοινωνική καινοτομία αναζητά απαντήσεις στα κοινωνικά προβλήματα, μέσα από την αναγνώριση και προσφορά υπηρεσιών, οι οποίες βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων και των κοινοτήτων, με την αναγνώριση και εφαρμογή νέων διαδικασιών ένταξης στην αγορά εργασίας, αποσκοπώντας στην ευημερία των ατόμων και των κοινοτήτων, ως καταναλωτών και παραγωγών, και σε συσχετισμό με την τοπική ανάπτυξη. Χρειαζόμαστε, λοιπόν, ρυθμίσεις για την πρόβλεψη υποστηρικτικών μηχανισμών, τόσο στη φάση της έναρξης όσο και στη φάση της λειτουργίας των κοινωνικών επιχειρήσεων, και χρειαζόμαστε εξειδικευμένη χρηματοδότηση για αυτές και τρόπους εκπροσώπησης και δημοσιοποίησης του έργου τους. Πρέπει ακόμη να ενισχυθεί η απόκτηση δεξιοτήτων στους τομείς της διοίκησης και διαμόρφωσης επιχειρηματικών ιδεών και να βελτιωθεί η αναγνώριση του τομέα, τόσο στο σύνολο της δημόσιας διοίκησης, όσο και στο ευρύτερο κοινό.

 
  
MPphoto
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE). Torej Evropska unija, Komisija in tudi Parlament se morajo enkrat odločiti, v katero smer bo šla Evropska unija v prihodnosti na področju trga dela.

Ali se bo podpirala predvsem ta fleksibilnost trga dela ali pa se bodo ustvarjali pogoji za trajnejša delovna mesta?

Za mlade je seveda ta prekarnost prekletstvo, ker pravzaprav si ne morejo oblikovati svoje prihodnosti in pri tem seveda jim včasih ne pomaga niti izobrazba, ker poznamo primere, ko visoko izobraženi ljudje ne najdejo zaposlitve, ko so pravzaprav prisiljeni v prekarna dela. V nekaterih primerih tudi v Sloveniji opravljajo tako imenovana volonterska dela, torej brez plačila, samo zato da jim na nek način teče delovna doba oziroma da si lahko zagotovijo možnosti za to.

Pri vsem še nekaj: s takim načinom seveda počasi izginja tudi srednji sloj, kar ne gre zanemariti. In če že govorimo tudi o gospodarski rasti, mislim, da je čas, da seveda gospodarska rast in pa delovna razmerja, trajnejša delovna razmerja, grejo z roko v roki. Ne pa da se po eni strani povečuje gospodarska rast, po drugi strani pa tudi povečujejo prekarna delovna razmerja.

 
  
MPphoto
 

  Jonathan Arnott (EFDD). Mr President, we have had a lengthy debate about the EU labour market, but in my opinion there is no such thing as an EU labour market. We have 28 diverse countries with very different needs. We cannot have a ‘one size fits all’ approach to all those countries. Right-wing economics might work in Germany but if we try to apply that to Greece, as we are doing, then it is doomed to absolute failure and disaster.

We are told that there are 25 million unemployed across Europe but there are two million job vacancies. Why, though, is the assumption made that somehow immigration will solve all of this problem? Jobs may be unfilled for many reasons, and cross-border migration does not necessarily solve that and, of course, in most countries there are more unemployed than jobs available.

I suspect so many in this Chamber are desperate to defend the indefensible that they will claim more immigration is the solution for absolutely everything. Free movement of workers will pass no national test but is welcomed here with a quasi-religious fervour as almost an article of faith.

 
  
MPphoto
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D). Mr President, unemployment continues to be one of the main challenges in the European Union, especially among young people. The unemployment rate is still alarming, as are the significant differences of unemployment rates between Member States.

I agree on the emphasis given to the need to achieve a competitive labour market, to the implementation of reforms that can increase labour market and personal career flexibility, and to the better matching of skills and jobs, including stronger synergies between education systems and labour markets. The issue of skills mismatches, however, should not hide the real problems of the labour markets, the need to fight precarious employment and social inequalities, to invest in human capital in order to prepare the labour markets for the future, and to foster a comprehensive approach regarding labour mobility based on the free movement of citizens and workers and the principle of equal pay for equal work.

 
  
 

(Koniec pytań z sali)

 
  
MPphoto
 

  Valdis Dombrovskis, Vice-President of the Commission. Mr President, first of all I would like to thank the Members of the European Parliament for this very interesting debate despite the late hour.

I can assure you that from the Commission’s point of view we are ready to promote all measures at EU level which may contribute to fostering quality and socially innovative jobs and ensure appropriate protection and skills development for all workers in the EU. It is essential to work hand in hand with the Member States and with social partners towards achieving these goals, thus ensuring a sustainable recovery, economic growth and social progress.

I wish to thank in particular the rapporteurs Ms Lope Fontagné and Ms Dlabajová for their important contributions. The Commission looks forward to continuing to work with Parliament on all those topics.

 
  
MPphoto
 

  Nicolas Schmit, président en exercice du Conseil. Monsieur le Président, je voudrais aussi vous remercier pour ce débat très riche et toutes ces idées qui ont été développées. Je vais me limiter à quatre idées puisque j'ai déjà été assez long dans mon introduction.

Premièrement, nous avons besoin d'une vraie gouvernance socio-économique qui donne au social et à l'emploi une vraie place et qui corresponde d'ailleurs à l'objectif du traité, à savoir une économie sociale de marché.

Deuxièmement, nous devons adapter la stratégie 2020 par des approches innovatrices pour favoriser l'emploi de qualité, pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion et pour miser sur la formation sous toutes ses formes. Dans ce contexte, je crois que l'entrepreneuriat social a aussi une place importante. D'ailleurs, Madame, j'étais à Madrid, en Espagne, il y a quelques mois, pour voir le dynamisme de l'économie sociale dans ce pays.

Troisièmement, il y a des changements technologiques majeurs et je crois qu'il faut prendre très au sérieux ce qui a été dit sur la numérisation et ses répercussions sur le marché du travail. D'ailleurs, la présidence va se pencher, au cours du dernier Conseil "Emploi, politique sociale, santé et consommateurs", sur la question des répercussions sur le marché du travail, les qualifications et les compétences. Ce point a d'ailleurs été abordé dans le rapport.

Quatrièmement, il faut savoir que la mise en concurrence des systèmes sociaux sans un minimum de règles conduit finalement au moins-disant social. Je rappelle que, dans ce contexte, nous avons un article 9 dans le traité qu'il faudra peut-être rendre opérationnel.

 
  
MPphoto
 

  Verónica Lope Fontagné, Ponente. Señor Presidente, en primer lugar querría reiterar mi agradecimiento a los colegas que han contribuido con las enmiendas a mejorar el texto y a todos los que han intervenido a lo largo de esta tarde. Y para concluir solamente quisiera pedir a la Comisión y al Consejo que tengan en cuenta las conclusiones del informe que mañana votaremos.

He escuchado con satisfacción al comisario Dombrovskis y al ministro Schmit, y estoy convencida de que van a apoyar a las empresas sociales. El ministro Schmit habló de la Estrategia 2020 y, como sabemos, la crisis nos ha alejado de sus objetivos, pero tenemos que hacer todo lo posible para alcanzarlos o, por lo menos, para acercarnos lo más posible. Desde luego, no se me ocurre un sector que contribuya más y tan directamente como la economía social.

 
  
MPphoto
 

  Martina Dlabajová, zpravodajka. Pane předsedající, děkuji všem za podnětné připomínky, dotazy a názory. Dovolte mi, abych vám v závěrečné řeči pár připomínek a také i otázek položila já.

Pro mě mobilita neznamená, že nutíme mladé lidi se stěhovat jinam, jak tady zaznělo. A motivace a aktivní přístup pro mě neznamená v žádném případě obviňování mladých lidí.

Já bych si totiž přála žít v Evropě, kde by mé děti věděly, že učení není mučení a že čas strávený studiem a rozšiřováním si obzorů má smysl. Že není žádná ostuda věnovat se řemeslu a manuální práci, pokud nás baví. Že děti mohou studovat doma i v zahraničí. A že až se vrátí domů, najdou si práci odpovídající jejich schopnostem a představám.

Jaké vzdělání si pro své děti přejete vy?

Já bych si přála totiž žít v Evropě, kde by mé děti mohly nacházet inspiraci a pochopení u lidí, kterými budou obklopeni. Ať už budou jejich profesní plány jakékoliv, aby se nebály pro jejich splnění riskovat a aby vždy šly za svým snem.

Jaké přátele, učitele, šéfy, kolegy přejete svým dětem vy?

Já bych si přála, aby se mé děti naučily zodpovědnosti za svůj život a nenechaly o něm rozhodovat nikoho, ani rodiče, ani stát, ani úřady. Aby nikdy pasivně nečekaly, že se o ně systém postará a aby nerezignovaly na své touhy a přání a profesní sny. Aby věděly, že poctivou prací se dá slušně uživit a že změna je nedílnou součástí života.

Jaký život přejete svým dětem vy?

Hlasováním o mé zprávě můžete na tyto otázky odpovědět. Samozřejmě můžete odpovědět mně, ale hlavně sami sobě.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się w czwartek 10 września 2015 r.

(Posiedzenie zostało zawieszone na kilka minut)

Oświadczenia pisemne (art. 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Ádám Kósa (PPE), írásban. A gazdasági és pénzügyi válság következtében nőtt a szegénység és a társadalmi kirekesztés mértéke, valamint a tartós munkanélküliség, ami által a fogyatékos személyek egyre nagyobb mértékben szembesültek a szegénység kockázatával az Európai Unió egészében és egyúttal drámaian nőtt az egy évnél régebben elhelyezkedni képtelen európai polgárok száma.

A foglalkoztatást ösztönző eszközök mellett több figyelmet kell fordítani az olyan megoldásokra is, amelyek még a legalapvetőbb készséggel és versenyképes tudással sem rendelkező személyek munkaerő-piaci reintegrációját is elősegíthetik rövid távon azért, hogy a szociális gazdaság innovatívabb megoldásai által nyújtott előnyöket később kiaknázhassák. A tagállamokban a gazdasági és pénzügyi helyzet bármilyen javulásának az inkluzív és fenntartható növekedés és a minőségi munkahelyteremtés intenzív támogatásával kell együtt járnia.

A szociális gazdaságba való átvezetésük érdekében a tagállamoknak elő kell mozdítaniuk az egész életen át tartó tanulást az idős munkavállalók és a tartós munkanélküliek körében, beleértve a fogyatékossággal élőket, akik továbbra is fizikai, információs és kommunikációs akadályokkal néznek szembe. A tagállamoknak figyelembe kell venniük a nemzeti adórendszereknek a szociális vállalkozások és a társadalomtudatos befektetések javára történő kiigazítással kapcsolatos legjobb gyakorlatokat és adott esetben fokozni kell a veszélyeztetett csoportokkal, úgymint a fogyatékossággal élő személyekkel foglalkozó ilyen típusú vállalkozásoknak biztosított adókedvezményeket és ösztönzőket.

 
  
MPphoto
 
 

  Krystyna Łybacka (S&D), na piśmie. Kreowanie europejskiego rynku pracy wymaga dbałości o równoległy rozwój kilku wzajemnie powiązanych ze sobą procesów. Pierwszym z nim jest urealnienie europejskiej gospodarki z jednoczesną dbałością o innowacyjny poziom produkcji. Drugi obejmuje właściwe traktowanie przez rządy państw członkowskich nauki oraz badań i rozwoju. Konieczne są stosowne nakłady na naukę oraz stymulowanie badań i rozwoju poprzez odpowiednie rozwiązania w systemach podatkowych. Ogromne znaczenie dla rozwoju rynku pracy ma właściwy proces edukacyjny prowadzony z troską o zagwarantowanie pełnego zakresu wiedzy teoretycznej oraz zapewnienie staży i praktyk. Podkreślam także znaczenie dualnego systemu kształcenia, który dzięki połączeniu teorii z praktyką pozwala na rozwój kompetencji odpowiadających potrzebom rynku pracy, przez co sprzyja jego płynnemu rozwojowi. Finalnie rozwój właściwych umiejętności pracowników, niezbędnych na europejskim rynku pracy, wymaga inwestycji w edukację. Potrzebna jest także większa synergia między poszczególnymi krajami oraz europejskimi programami ukierunkowanymi na rozwój rynku pracy oraz na poszerzanie kwalifikacji pracowników.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. Rendre le marché du travail européen compétitif représente un défi de taille quand on connaît les chiffres du chômage dans l'UE. Un mot revient souvent: la flexibilité. Les réformes des marchés du travail doivent favoriser la flexibilité des parcours et formations, il faut assouplir les marchés du travail et assurer une plus grande mobilité des travailleurs. L'idée maîtresse consiste donc à rendre la main-d'œuvre malléable pour se conformer aux exigences du marché: autrement dit, c'est le marché qui décide et les hommes n'ont qu'à obéir. La généralisation du recours au réseau EURES et à l'immigration doit achever ce processus. Ainsi, pour adapter les marchés de l'emploi européens au contexte de la mondialisation, l'UE opte pour le déplacement des populations: tant pis pour le dumping social qui s'organise! Pourtant, la compétitivité selon l'UE pourrait souffrir des spécificités nationales, car les États aussi doivent se montrer souples et conciliants pour engager les réformes nécessaires. En somme, tout doit converger pour répondre aux sirènes de l'ultra-libéralisme. Mais la politique de l'emploi reste de la compétence des États, non de l'UE, et la complicité des États reste nécessaire pour organiser la flexibilité de la main d'œuvre…

 
  
MPphoto
 
 

  Valdemar Tomaševski (ECR), raštu. Socialinis verslumas ir socialinės inovacijos kovojant su nedarbu, kuo šiandien užsiima Parlamentas, yra vieni iš svarbiausių iššūkių šiandieninei ES. Dėl ekonomikos ir finansų krizės padidėjo skurdas ir socialinė atskirtis. Padidėjo ilgalaikio nedarbo lygis, ypač tarp jaunimo. Dėl būtent šių priežasčių verta apsvarstyti galimybę plėtoti tvaresnį Europos Sąjungos ekonomikos modelį, kurį taikant būtų skiriamas didesnis dėmesys socialinės ir solidariosios ekonomikos įmonių kūrimui bei plėtrai. Socialinės ir solidariosios ekonomikos įmonės įrodė galinčios prisitaikyti prie ekonominių ir socialinių aplinkybių, ir siūlo lankstesnes ir novatoriškesnes darbo sąlygas. Tai įtakota tuo, kad socialinės ekonomikos įmonės yra gerai įsitvirtinusios vietos ir regionų mastu, ir tai suteikia joms pranašumą, nes jos žino konkrečius poreikius ir gali pasiūlyti tinkamus sprendimus. Tuo tarpu jų pagrindinis tikslas nėra vien tik pelno siekimas, bet kas svarbiausia, teigiamos įtakos visuomenei darymas, t. y. kova su bedarbyste, skurdu ir švietimo rėmimas. Taip pat vertas dėmesio reporterės pabrėžtas įrašas, atkreipiantis dėmesį į didėjančias Europos Sąjungos problemas ˗ senėjanti visuomenė ir mažiausi pasaulyje gyventojų skaičiaus augimo rodikliai. Dėl to Komisija ir valstybės narės yra raginamos kurti ilgalaikius planus, kurie padės stiprinti socialinę ir teritorinę sanglaudą Sąjungoje, ir padės įveikti demografinius iššūkius. Socialinės ir solidariosios ekonomikos įmonių rėmimas padės išspręsti daug problemų, o kas svarbiausia, stiprinti didžiausią atskirtį patiriančių ir nepalankiausioje padėtyje esančių grupių padėtį darbo rinkoje.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. Trg dela se nenehno spreminja. Prav tako se spreminjajo zahteve po znanju, kompetencah in izobrazbi. Evropska finančna in gospodarska kriza je upočasnila gospodarstvo in privedla do visoke stopnje brezposelnosti. Usklajevanje znanj in spretnosti s povpraševanjem na trgu dela, zagotovo prinaša izziv za celotno Unijo. Zato je to poročilo tako pomembno. Dejstvo je, da mnogokrat izobraževalni sistem ne odgovarja potrebam gospodarstva. Za to so potrebne temeljite reforme, tako na strani gospodarskih politik kot na trgu dela. Podatki tudi za Slovenijo kažejo, da imamo vse več gimnazijcev in diplomantov družboslovnih smeri, strokovni poklici pa izumirajo. Treba je poiskati tako rešitev, da bo med ponudbo in povpraševanjem vladala sinergija. Pomembno je tudi, da v Sloveniji čim prej uvedemo dualni sistem izobraževanja. Dejstvo je, da varnih delovnih mest v današnjem času ni več. Obstajajo napačna pričakovanja, da bi nekdo lahko brez stalnega usposabljanja in nadgrajevanja svojega znanja preživel na istem delovnem mestu od prve zaposlitve do upokojitve. Pomembno je, da se tega zavedamo kot posamezniki, prav tako se mora tega zavedati tudi država in oblikovati spodbudno okolje za pridobivanje znanj in kompetenc, po katerih je na trgu največ povpraševanja.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika