Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Onsdag den 9. september 2015 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter: se protokollen
 3.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 4.Bevillingsoverførsler: se protokollen
 5.Unionens tilstand (forhandling)
 6.Migration og flygtninge i Europa (forhandling)
 7.Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet: se protokollen
 8.Afstemningstid
  8.1.Forslag om at ændre navnet på Delegationen for Forbindelserne med Det Palæstinensiske Lovgivende Råd til Delegationen for Forbindelserne med Palæstina (afstemning)
  8.2.Fiskeripartnerskabsaftale med Guinea-Bissau: fiskerimuligheder og finansiel modydelse (henstilling) (A8-0233/2015 - João Ferreira) (afstemning)
  8.3.Fiskeripartnerskabsaftale med Guinea-Bissau: fiskerimuligheder og finansiel modydelse (betænkning) (A8-0236/2015 - João Ferreira) (afstemning)
  8.4.Fiskeripartnerskabsaftale med Kap Verde: fiskerimuligheder og finansiel modydelse (henstilling) (A8-0201/2015 - Peter van Dalen) (afstemning)
  8.5.Fiskeripartnerskabsftale med Kap Verde: fiskerimuligheder og finansiel modydelse (betænkning) (A8-0200/2015 - Peter van Dalen) (afstemning)
  8.6.Fiskeripartnerskabsaftale med Madagaskar: fiskerimuligheder og finansiel modydelse (A8-0196/2015 - Ricardo Serrão Santos) (afstemning)
  8.7.Protokol om ændring af Marrakesh-overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (A8-0237/2015 - Pablo Zalba Bidegain) (afstemning)
  8.8.Protokol om ændring af Marrakesh-overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (aftale om handelslettelser) (A8-0238/2015 - Pablo Zalba Bidegain) (afstemning)
  8.9.Bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om transportaftalen ved godstransport ad indre vandveje (CMNI) (A8-0231/2015 - Pavel Svoboda) (afstemning)
  8.10.Midlertidige foranstaltninger på området international beskyttelse til fordel for Italien og Grækenland (A8-0245/2015 - Ska Keller) (afstemning)
  8.11.Den bymæssige dimension af EU's politikker (A8-0218/2015 - Kerstin Westphal) (afstemning)
  8.12.Investering i job og vækst: fremme af økonomisk, social og territorial samhørighed i Unionen (A8-0173/2015 - Tamás Deutsch) (afstemning)
  8.13.Vurdering af det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne (2012) (A8-0241/2015 - Eduard Kukan) (afstemning)
  8.14.Gennemførelse af hvidbogen om transport fra 2011 (A8-0246/2015 - Wim van de Camp) (afstemning)
  8.15.Kvinders karrierer inden for videnskab og i universitetsverdenen (A8-0235/2015 - Elissavet Vozemberg) (afstemning)
  8.16.Styrkelse af pigers stilling i EU via uddannelse (A8-0206/2015 - Liliana Rodrigues) (afstemning)
  8.17.EØS-Schweiz: hindringer for fuldstændig gennemførelse af det indre marked (A8-0244/2015 - Andreas Schwab) (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
  9.1.Forslag om at ændre navnet på Delegationen for Forbindelserne med Det Palæstinensiske Lovgivende Råd til Delegationen for Forbindelserne med Palæstina
  9.2.Fiskeripartnerskabsaftale med Guinea-Bissau: fiskerimuligheder og finansiel modydelse (henstilling) (A8-0233/2015 - João Ferreira)
  9.3.Fiskeripartnerskabsaftale med Guinea-Bissau: fiskerimuligheder og finansiel modydelse (betænkning) (A8-0236/2015 - João Ferreira)
  9.4.Fiskeripartnerskabsaftale med Kap Verde: fiskerimuligheder og finansiel modydelse (henstilling) (A8-0201/2015 - Peter van Dalen)
  9.5.Fiskeripartnerskabsftale med Kap Verde: fiskerimuligheder og finansiel modydelse (betænkning) (A8-0200/2015 - Peter van Dalen)
  9.6.Fiskeripartnerskabsaftale med Madagaskar: fiskerimuligheder og finansiel modydelse (A8-0196/2015 - Ricardo Serrão Santos)
  9.7.Protokol om ændring af Marrakesh-overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (A8-0237/2015 - Pablo Zalba Bidegain)
  9.8.Protokol om ændring af Marrakesh-overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (aftale om handelslettelser) (A8-0238/2015 - Pablo Zalba Bidegain)
  9.9.Bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om transportaftalen ved godstransport ad indre vandveje (CMNI) (A8-0231/2015 - Pavel Svoboda)
  9.10.Midlertidige foranstaltninger på området international beskyttelse til fordel for Italien og Grækenland (A8-0245/2015 - Ska Keller)
  9.11.Den bymæssige dimension af EU's politikker (A8-0218/2015 - Kerstin Westphal)
 10.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 12.EU's rolle i fredsprocessen i Mellemøsten (forhandling)
 13.Situationen i Hviderusland (forhandling)
 14.Atomaftale med Iran (forhandling)
 15.De politiske gruppers sammensætning: se protokollen
 16.Udpegelse af et medlem til Det Rådgivende Udvalg om Medlemmernes Adfærd: se protokollen
 17.Socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed - Skabelse af et konkurrencedygtigt EU-arbejdsmarked for det 21. århundrede - Usikre ansættelsesforhold (forhandling)
 18.Sundhedsvæsenets bæredygtighed i Europa: fremtidige udfordringer (forhandling)
 19.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 20.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (2494 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (8526 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik