Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 4.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Κατάσταση της Ένωσης (συζήτηση)
 6.Μετανάστευση και πρόσφυγες στην Ευρώπη (συζήτηση)
 7.Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Πρόταση αλλαγής ονόματος της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο σε «Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Παλαιστίνη (ψηφοφορία)
  8.2.Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με τη Γουινέα Μπισάου: αλιευτικές δυνατοτήτες και χρηματική αντιπαροχή (Σύσταση) (A8-0233/2015 - João Ferreira) (ψηφοφορία)
  8.3.Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με τη Γουινέα Μπισάου: αλιευτικές δυνατοτήτες και χρηματική αντιπαροχή (Έκθεση) (A8-0236/2015 - João Ferreira) (ψηφοφορία)
  8.4.Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με το Πράσινο Ακρωτήριο: αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή (Σύσταση) (A8-0201/2015 - Peter van Dalen) (ψηφοφορία)
  8.5.Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με το Πράσινο Ακρωτήριο: αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή (Έκθεση) (A8-0200/2015 - Peter van Dalen) (ψηφοφορία)
  8.6.Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με τη Μαδαγασκάρη: αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή (A8-0196/2015 - Ricardo Serrão Santos) (ψηφοφορία)
  8.7.Πρωτόκολλο για την τροποποίηση της συμφωνίας του Μαρακές για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (A8-0237/2015 - Pablo Zalba Bidegain) (ψηφοφορία)
  8.8.Πρωτόκολλο για την τροποποίηση της συμφωνίας του Μαρακές για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (συμφωνία για τη διευκόλυνση του εμπορίου) (A8-0238/2015 - Pablo Zalba Bidegain) (ψηφοφορία)
  8.9.Εξουσιοδότηση Αυστρίας, Βελγίου και Πολωνίας για κύρωση ή προσχώρηση στη Σύμβαση για τις συμβάσεις εμπορευματικών μεταφορών μέσω των εσωτερικών πλωτών οδών (CMNI) (A8-0231/2015 - Pavel Svoboda) (ψηφοφορία)
  8.10.Προσωρινά μέτρα στον τομέα της διεθνούς προστασίας για την Ιταλία και την Ελλάδα (A8-0245/2015 - Ska Keller) (ψηφοφορία)
  8.11.Αστική διάσταση των πολιτικών της ΕΕ (A8-0218/2015 - Kerstin Westphal) (ψηφοφορία)
  8.12.Επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη: προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην ΕΕ (A8-0173/2015 - Tamás Deutsch) (ψηφοφορία)
  8.13.Αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Έτους 2012 Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών (A8-0241/2015 - Eduard Kukan) (ψηφοφορία)
  8.14.Εφαρμογή της Λευκής βίβλου του 2011 για τις μεταφορές (A8-0246/2015 - Wim van de Camp) (ψηφοφορία)
  8.15.Σταδιοδρομία των γυναικών στις επιστήμες και στο πανεπιστήμιο (A8-0235/2015 - Elissavet Vozemberg) (ψηφοφορία)
  8.16.Ενδυνάμωση των κοριτσιών στην ΕΕ μέσω της εκπαίδευσης (A8-0206/2015 - Liliana Rodrigues) (ψηφοφορία)
  8.17.ΕΟX -Ελβετία: Εμπόδια όσον αφορά την πλήρη εφαρμογή της εσωτερικής αγοράς (A8-0244/2015 - Andreas Schwab) (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
  9.1.Πρόταση αλλαγής ονόματος της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο σε «Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Παλαιστίνη
  9.2.Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με τη Γουινέα Μπισάου: αλιευτικές δυνατοτήτες και χρηματική αντιπαροχή (Σύσταση) (A8-0233/2015 - João Ferreira)
  9.3.Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με τη Γουινέα Μπισάου: αλιευτικές δυνατοτήτες και χρηματική αντιπαροχή (Έκθεση) (A8-0236/2015 - João Ferreira)
  9.4.Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με το Πράσινο Ακρωτήριο: αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή (Σύσταση) (A8-0201/2015 - Peter van Dalen)
  9.5.Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με το Πράσινο Ακρωτήριο: αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή (Έκθεση) (A8-0200/2015 - Peter van Dalen)
  9.6.Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με τη Μαδαγασκάρη: αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή (A8-0196/2015 - Ricardo Serrão Santos)
  9.7.Πρωτόκολλο για την τροποποίηση της συμφωνίας του Μαρακές για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (A8-0237/2015 - Pablo Zalba Bidegain)
  9.8.Πρωτόκολλο για την τροποποίηση της συμφωνίας του Μαρακές για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (συμφωνία για τη διευκόλυνση του εμπορίου) (A8-0238/2015 - Pablo Zalba Bidegain)
  9.9.Εξουσιοδότηση Αυστρίας, Βελγίου και Πολωνίας για κύρωση ή προσχώρηση στη Σύμβαση για τις συμβάσεις εμπορευματικών μεταφορών μέσω των εσωτερικών πλωτών οδών (CMNI) (A8-0231/2015 - Pavel Svoboda)
  9.10.Προσωρινά μέτρα στον τομέα της διεθνούς προστασίας για την Ιταλία και την Ελλάδα (A8-0245/2015 - Ska Keller)
  9.11.Αστική διάσταση των πολιτικών της ΕΕ (A8-0218/2015 - Kerstin Westphal)
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Ο ρόλος της ΕΕ στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή (συζήτηση)
 13.Η κατάσταση στη Λευκορωσία (συζήτηση)
 14.Πυρηνική συμφωνία με το Ιράν (συζήτηση)
 15.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Διορισμός μέλους της Συμβουλευτικής επιτροπής δεοντολογίας των βουλευτών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Κοινωνική επιχειρηματικότητα και κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση της ανεργίας - Δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας της ΕΕ για τον 21ο αιώνα - Επισφαλής απασχόληση (συζήτηση)
 18.Βιωσιμότητα των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρώπη: μελλοντικές προκλήσεις (συζήτηση)
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (2494 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (8526 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου