Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Kolmapäev, 9. september 2015 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 3.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 4.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 5.Liidu olukord (arutelu)
 6.Ränne ja pagulased Euroopas (arutelu)
 7.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (vt protokoll)
 8.Hääletused
  8.1.Ettepanek muuta nimetus Delegatsioon Palestiina Seadusandliku Nõukoguga suhtlemiseks nimetuseks Delegatsioon Palestiinaga suhtlemiseks (hääletus)
  8.2.Kalandusalane partnerlusleping Guinea-Bissauga: kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (soovitus) (A8-0233/2015 - João Ferreira) (hääletus)
  8.3.Kalandusalane partnerlusleping Guinea-Bissauga: kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (raport) (A8-0236/2015 - João Ferreira) (hääletus)
  8.4.Kalandusalane partnerlusleping Cabo Verdega: kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (soovitus) (A8-0201/2015 - Peter van Dalen) (hääletus)
  8.5.Kalandusalane partnerlusleping Cabo Verdega: kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (raport) (A8-0200/2015 - Peter van Dalen) (hääletus)
  8.6.Kalandusalane partnerlusleping Madagaskariga: kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (A8-0196/2015 - Ricardo Serrão Santos) (hääletus)
  8.7.Protokoll, millega muudetakse Maailma Kaubandusorganisatsiooni asutamist käsitlevat Marrakechi lepingut (A8-0237/2015 - Pablo Zalba Bidegain) (hääletus)
  8.8.Protokoll, millega muudetakse Maailma Kaubandusorganisatsiooni asutamist käsitlevat Marrakechi lepingut (kaubanduse lihtsustamise leping) (A8-0238/2015 - Pablo Zalba Bidegain) (hääletus)
  8.9.Luba Austriale, Belgiale ja Poolale ratifitseerida konventsioon kaupade siseveetransporti käsitleva lepingu (CMNI) kohta või sellega ühineda (A8-0231/2015 - Pavel Svoboda) (hääletus)
  8.10.Ajutised meetmed rahvusvahelise kaitse valdkonnas Itaalia ja Kreeka toetamiseks (A8-0245/2015 - Ska Keller) (hääletus)
  8.11.ELi poliitika linnamõõde (A8-0218/2015 - Kerstin Westphal) (hääletus)
  8.12.Investeerimine töökohtadesse ja majanduskasvu ning majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse edendamine liidus (A8-0173/2015 - Tamás Deutsch) (hääletus)
  8.13.Hinnang aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse Euroopa aasta (2012) kohta (A8-0241/2015 - Eduard Kukan) (hääletus)
  8.14.2011. aasta transpordipoliitika valge raamatu rakendamine (A8-0246/2015 - Wim van de Camp) (hääletus)
  8.15.Naiste karjäär teaduses ja ülikoolides (A8-0235/2015 - Elissavet Vozemberg) (hääletus)
  8.16.Hariduse abil tütarlaste mõjuvõimu suurendamine ELis (A8-0206/2015 - Liliana Rodrigues) (hääletus)
  8.17.Euroopa Majanduspiirkonna ja Šveitsi suhted ning siseturu täielikku rakendamist takistavad asjaolud (A8-0244/2015 - Andreas Schwab) (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
  9.1.Ettepanek muuta nimetus Delegatsioon Palestiina Seadusandliku Nõukoguga suhtlemiseks nimetuseks Delegatsioon Palestiinaga suhtlemiseks
  9.2.Kalandusalane partnerlusleping Guinea-Bissauga: kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (soovitus) (A8-0233/2015 - João Ferreira)
  9.3.Kalandusalane partnerlusleping Guinea-Bissauga: kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (raport) (A8-0236/2015 - João Ferreira)
  9.4.Kalandusalane partnerlusleping Cabo Verdega: kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (soovitus) (A8-0201/2015 - Peter van Dalen)
  9.5.Kalandusalane partnerlusleping Cabo Verdega: kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (raport) (A8-0200/2015 - Peter van Dalen)
  9.6.Kalandusalane partnerlusleping Madagaskariga: kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (A8-0196/2015 - Ricardo Serrão Santos)
  9.7.Protokoll, millega muudetakse Maailma Kaubandusorganisatsiooni asutamist käsitlevat Marrakechi lepingut (A8-0237/2015 - Pablo Zalba Bidegain)
  9.8.Protokoll, millega muudetakse Maailma Kaubandusorganisatsiooni asutamist käsitlevat Marrakechi lepingut (kaubanduse lihtsustamise leping) (A8-0238/2015 - Pablo Zalba Bidegain)
  9.9.Luba Austriale, Belgiale ja Poolale ratifitseerida konventsioon kaupade siseveetransporti käsitleva lepingu (CMNI) kohta või sellega ühineda (A8-0231/2015 - Pavel Svoboda)
  9.10.Ajutised meetmed rahvusvahelise kaitse valdkonnas Itaalia ja Kreeka toetamiseks (A8-0245/2015 - Ska Keller)
  9.11.ELi poliitika linnamõõde (A8-0218/2015 - Kerstin Westphal)
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 12.ELi roll Lähis-Ida rahuprotsessis (arutelu)
 13.Olukord Valgevenes (arutelu)
 14.Iraani tuumakokkulepe (arutelu)
 15.Fraktsioonide koosseis (vt protokoll)
 16.Parlamendiliikmete käitumise küsimustega tegeleva nõuandekomitee liikme ametisse nimetamine (vt protokoll)
 17.Sotsiaalne ettevõtlus ja sotsiaalne innovatsioon võitluses tööpuudusega - Konkurentsivõimelise ELi tööjõuturu loomine 21. sajandil - Ebakindlad töösuhtes (arutelu)
 18.Euroopa tervishoiusüsteemide jätkusuutlikkus ja tulevased väljakutsed (arutelu)
 19.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 20.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (2494 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (8526 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika