Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 9. syyskuuta 2015 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 3.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 4.Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja
 5.Unionin tila (keskustelu)
 6.Maahanmuutto ja pakolaiset Euroopassa (keskustelu)
 7.Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö: ks. pöytäkirja
 8.Äänestykset
  8.1.Ehdotus suhteista Palestiinan lakia säätävään neuvostoon vastaavan valtuuskunnan nimen muuttamiseksi suhteista Palestiinaan vastaavaksi valtuuskunnaksi (äänestys)
  8.2.Kalastuskumppanuussopimus Guinea-Bissaun kanssa: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus (suositus) (A8-0233/2015 - João Ferreira) (äänestys)
  8.3.Kalastuskumppanuussopimus Guinea-Bissaun kanssa: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus (mietintö) (A8-0236/2015 - João Ferreira) (äänestys)
  8.4.Kalastuskumppanuussopimus Kap Verden kanssa: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus (suositus) (A8-0201/2015 - Peter van Dalen) (äänestys)
  8.5.Kalastuskumppanuussopimus Kap Verden kanssa: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus (mietintö) (A8-0200/2015 - Peter van Dalen) (äänestys)
  8.6.Kalastuskumppanuussopimus Madagaskarin kanssa: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus (A8-0196/2015 - Ricardo Serrão Santos) (äänestys)
  8.7.Maailman kauppajärjestön perustamisesta tehdyn Marrakeshin sopimuksen muuttamista koskeva pöytäkirja (A8-0237/2015 - Pablo Zalba Bidegain) (äänestys)
  8.8.Maailman kauppajärjestön perustamisesta tehdyn Marrakeshin sopimuksen muuttamista koskeva pöytäkirja (sopimus kaupan helpottamisesta) (A8-0238/2015 - Pablo Zalba Bidegain) (äänestys)
  8.9.Luvan antaminen Itävallalle, Belgialle ja Puolalle ratifioida Budapestin yleissopimus tavaroiden sisävesikuljetussopimuksista (CMNI) tai liittyä siihen (A8-0231/2015 - Pavel Svoboda) (äänestys)
  8.10.Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavat kansainvälistä suojelua koskevat väliaikaiset toimenpiteet (A8-0245/2015 - Ska Keller) (äänestys)
  8.11.EU:n politiikkojen urbaani ulottuvuus (A8-0218/2015 - Kerstin Westphal) (äänestys)
  8.12.Investoiminen työpaikkoihin ja kasvuun: unionin taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistäminen (A8-0173/2015 - Tamás Deutsch) (äänestys)
  8.13.Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalaisen teemavuoden 2012 arviointi (A8-0241/2015 - Eduard Kukan) (äänestys)
  8.14.Liikennepolitiikan vuoden 2011 valkoisen kirjan täytäntöönpano (A8-0246/2015 - Wim van de Camp) (äänestys)
  8.15.Naisten tiede- ja yliopistourat (A8-0235/2015 - Elissavet Vozemberg) (äänestys)
  8.16.Tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien lisääminen EU:ssa koulutuksen avulla (A8-0206/2015 - Liliana Rodrigues) (äänestys)
  8.17.ETA–Sveitsi: sisämarkkinoiden täysimääräiseen täytäntöönpanoon liittyvät esteet (A8-0244/2015 - Andreas Schwab) (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
  9.1.Ehdotus suhteista Palestiinan lakia säätävään neuvostoon vastaavan valtuuskunnan nimen muuttamiseksi suhteista Palestiinaan vastaavaksi valtuuskunnaksi
  9.2.Kalastuskumppanuussopimus Guinea-Bissaun kanssa: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus (suositus) (A8-0233/2015 - João Ferreira)
  9.3.Kalastuskumppanuussopimus Guinea-Bissaun kanssa: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus (mietintö) (A8-0236/2015 - João Ferreira)
  9.4.Kalastuskumppanuussopimus Kap Verden kanssa: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus (suositus) (A8-0201/2015 - Peter van Dalen)
  9.5.Kalastuskumppanuussopimus Kap Verden kanssa: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus (mietintö) (A8-0200/2015 - Peter van Dalen)
  9.6.Kalastuskumppanuussopimus Madagaskarin kanssa: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus (A8-0196/2015 - Ricardo Serrão Santos)
  9.7.Maailman kauppajärjestön perustamisesta tehdyn Marrakeshin sopimuksen muuttamista koskeva pöytäkirja (A8-0237/2015 - Pablo Zalba Bidegain)
  9.8.Maailman kauppajärjestön perustamisesta tehdyn Marrakeshin sopimuksen muuttamista koskeva pöytäkirja (sopimus kaupan helpottamisesta) (A8-0238/2015 - Pablo Zalba Bidegain)
  9.9.Luvan antaminen Itävallalle, Belgialle ja Puolalle ratifioida Budapestin yleissopimus tavaroiden sisävesikuljetussopimuksista (CMNI) tai liittyä siihen (A8-0231/2015 - Pavel Svoboda)
  9.10.Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavat kansainvälistä suojelua koskevat väliaikaiset toimenpiteet (A8-0245/2015 - Ska Keller)
  9.11.EU:n politiikkojen urbaani ulottuvuus (A8-0218/2015 - Kerstin Westphal)
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 12.EU:n rooli Lähi-idän rauhanprosessissa (keskustelu)
 13.Valko-Venäjän tilanne (keskustelu)
 14.Iranin ydinsopimus (keskustelu)
 15.Poliittisten ryhmien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 16.Jäsenen nimittäminen jäsenten toimintaa käsittelevään neuvoa-antavaan komiteaan: ks. pöytäkirja
 17.Yhteiskunnallinen yrittäjyys ja sosiaalinen innovointi työttömyyden torjunnassa - Kilpailukykyisten unionin työmarkkinoiden luominen 2000-lukua varten - Epävarmat työsuhteet (keskustelu)
 18.Terveydenhoitojärjestelmien kestävyys Euroopassa: tulevat haasteet (keskustelu)
 19.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 20.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (2494 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (8526 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö