Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Posėdžio stenograma
Trečiadienis, 2015 m. rugsėjo 9 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 3.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 4.Asignavimų perkėlimas (žr. protokolą)
 5.Sąjungos padėtis (diskusijos)
 6.Migracija ir pabėgėliai Europoje (diskusijos)
 7.Prašymas atšaukti Parlamento nario imunitetą (žr. protokola)
 8.Balsuoti skirtas laikas
  8.1.Pasiūlymas pakeisti Delegacijos ryšiams su Palestinos Įstatymų Leidybos Taryba pavadinimą į Delegaciją ryšiams su Palestina (balsavimas)
  8.2.Žuvininkystės partnerystės susitarimas su Bisau Gvinėja: žvejybos galimybės ir finansinis įnašas (A8-0233/2015 - João Ferreira) (balsavimas)
  8.3.Žuvininkystės partnerystės susitarimas su Bisau Gvinėja: žvejybos galimybės ir finansinis įnašas (A8-0236/2015 - João Ferreira) (balsavimas)
  8.4.Žvejybos partnerystės susitarimas su Žaliuoju Kyšuliu: žvejybos galimybės ir finansinis įnašas (A8-0201/2015 - Peter van Dalen) (balsavimas)
  8.5.Žvejybos partnerystės susitarimas su Žaliuoju Kyšuliu: žvejybos galimybės ir finansinis įnašas (A8-0200/2015 - Peter van Dalen) (balsavimas)
  8.6.Žvejybos partnerystės susitarimas su Madagaskaru: žvejybos galimybės ir finansinis įnašas (A8-0196/2015 - Ricardo Serrão Santos) (balsavimas)
  8.7.Protokolas, kuriuo iš dalies keičiama Pasaulio prekybos organizacijos steigimo sutartis (Marakešo sutartis) (A8-0237/2015 - Pablo Zalba Bidegain) (balsavimas)
  8.8.Protokolas, kuriuo iš dalies keičiama Pasaulio prekybos organizacijos steigimo sutartis (Marakešo sutartis) (Prekybos lengvinimo susitarimas) (A8-0238/2015 - Pablo Zalba Bidegain) (balsavimas)
  8.9.Įgaliojimas Austrijai, Belgijai ir Lenkijai ratifikuoti Budapešto konvenciją dėl krovinių vežimo vidaus vandenų keliais sutarties (CMNI) arba prie jos prisijungti (A8-0231/2015 - Pavel Svoboda) (balsavimas)
  8.10.Italijos ir Graikijos labui nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje (A8-0245/2015 - Ska Keller) (balsavimas)
  8.11.ES politikos miestų dimensija (A8-0218/2015 - Kerstin Westphal) (balsavimas)
  8.12.Investicijos į darbo vietų kūrimą ir augimą: ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos ES skatinimas (A8-0173/2015 - Tamás Deutsch) (balsavimas)
  8.13.2012 Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metų įvertinimas (A8-0241/2015 - Eduard Kukan) (balsavimas)
  8.14.2011 m. Baltosios knygos dėl transporto įgyvendinimas (A8-0246/2015 - Wim van de Camp) (balsavimas)
  8.15.Moterų karjera mokslo srityje ir universitetuose (A8-0235/2015 - Elissavet Vozemberg) (balsavimas)
  8.16.Didesnių galių suteikimas merginoms pasitelkiant švietimą ES (A8-0206/2015 - Liliana Rodrigues) (balsavimas)
  8.17.EEE ir Šveicarijos ryšiai: visiško vidaus rinkos sukūrimo kliūtys (A8-0244/2015 - Andreas Schwab) (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
  9.1.Pasiūlymas pakeisti Delegacijos ryšiams su Palestinos Įstatymų Leidybos Taryba pavadinimą į Delegaciją ryšiams su Palestina
  9.2.Žuvininkystės partnerystės susitarimas su Bisau Gvinėja: žvejybos galimybės ir finansinis įnašas (A8-0233/2015 - João Ferreira)
  9.3.Žuvininkystės partnerystės susitarimas su Bisau Gvinėja: žvejybos galimybės ir finansinis įnašas (A8-0236/2015 - João Ferreira)
  9.4.Žvejybos partnerystės susitarimas su Žaliuoju Kyšuliu: žvejybos galimybės ir finansinis įnašas (A8-0201/2015 - Peter van Dalen)
  9.5.Žvejybos partnerystės susitarimas su Žaliuoju Kyšuliu: žvejybos galimybės ir finansinis įnašas (A8-0200/2015 - Peter van Dalen)
  9.6.Žvejybos partnerystės susitarimas su Madagaskaru: žvejybos galimybės ir finansinis įnašas (A8-0196/2015 - Ricardo Serrão Santos)
  9.7.Protokolas, kuriuo iš dalies keičiama Pasaulio prekybos organizacijos steigimo sutartis (Marakešo sutartis) (A8-0237/2015 - Pablo Zalba Bidegain)
  9.8.Protokolas, kuriuo iš dalies keičiama Pasaulio prekybos organizacijos steigimo sutartis (Marakešo sutartis) (Prekybos lengvinimo susitarimas) (A8-0238/2015 - Pablo Zalba Bidegain)
  9.9.Įgaliojimas Austrijai, Belgijai ir Lenkijai ratifikuoti Budapešto konvenciją dėl krovinių vežimo vidaus vandenų keliais sutarties (CMNI) arba prie jos prisijungti (A8-0231/2015 - Pavel Svoboda)
  9.10.Italijos ir Graikijos labui nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje (A8-0245/2015 - Ska Keller)
  9.11.ES politikos miestų dimensija (A8-0218/2015 - Kerstin Westphal)
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 12.ES vaidmuo Artimųjų Rytų taikos procese (diskusijos)
 13.Padėtis Baltarusijoje (diskusijos)
 14.Susitarimas dėl Irano branduolinės programos (diskusijos)
 15.Frakcijų sudėtis (žr. protokola)
 16.Nario paskyrimas į Patariamąjį Parlamento narių elgesio klausimais komitetą (žr. protokola)
 17.Socialinis verslumas ir socialinės inovacijos kovojant su nedarbu - Konkurencingos ES darbo rinkos kūrimas XXI amžiuje - Mažų garantijų darbas (diskusijos)
 18.Sveikatos priežiūros sistemų tvarumas Europoje: ateities iššūkiai (diskusijos)
 19.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 20.Posėdžio pabaiga
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (2494 kb)
 
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (8526 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika