Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Trešdiena, 2015. gada 9. septembris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 3.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 4.Apropriāciju pārvietojumi (sk. protokolu)
 5.Eiropas Savienības stāvoklis (debates)
 6.Migrācija un bēgļi Eiropā (debates)
 7.Pieprasījums atcelt deputāta imunitāti (sk. protokolu)
 8.Balsošanas laiks
  8.1.Priekšlikums mainīt Delegācijas attiecībām ar Palestīniešu likumdošanas padomi nosaukumu uz Delegāciju attiecībām ar Palestīnu (balsošana)
  8.2.Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē ar Gvineju-Bisavu - zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums (ieteikums) (A8-0233/2015 - João Ferreira) (balsošana)
  8.3.Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē ar Gvineju-Bisavu - zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums (ziņojums) (A8-0236/2015 - João Ferreira) (balsošana)
  8.4.Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē ar Kaboverdi - zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums (ieteikums) (A8-0201/2015 - Peter van Dalen) (balsošana)
  8.5.Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē ar Kaboverdi - zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums (ziņojums) (A8-0200/2015 - Peter van Dalen) (balsošana)
  8.6.Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē ar Madagaskaru - zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums (A8-0196/2015 - Ricardo Serrão Santos) (balsošana)
  8.7.Protokols, ar ko groza Marakešas līgumu par Pasaules Tirdzniecības organizācijas izveidošanu (A8-0237/2015 - Pablo Zalba Bidegain) (balsošana)
  8.8.Protokols, ar ko groza Marakešas līgumu par Pasaules Tirdzniecības organizācijas izveidošanu (tirdzniecības atvieglošanas nolīgums) (A8-0238/2015 - Pablo Zalba Bidegain) (balsošana)
  8.9.Pilnvarojums Austrijai, Beļģijai un Polijai ratificēt Budapeštas Konvenciju par līgumu par preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (CMNI) vai pievienoties tai (A8-0231/2015 - Pavel Svoboda) (balsošana)
  8.10.Pagaidu pasākumi starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas un Grieķijas labā (A8-0245/2015 - Ska Keller) (balsošana)
  8.11.ES rīcībpolitiku urbānā dimensija (A8-0218/2015 - Kerstin Westphal) (balsošana)
  8.12.Ieguldījumi darbvietu radīšanā un izaugsmē — ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas veicināšana ES (A8-0173/2015 - Tamás Deutsch) (balsošana)
  8.13.Eiropas gada aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei (2012. gads) novērtējums (A8-0241/2015 - Eduard Kukan) (balsošana)
  8.14.2011. gada Baltās grāmatas par transportu īstenošana (A8-0246/2015 - Wim van de Camp) (balsošana)
  8.15.Sieviešu karjera zinātnes jomā un augstākās izglītības iestādēs (A8-0235/2015 - Elissavet Vozemberg) (balsošana)
  8.16.Iespēju radīšana meitenēm Eiropas Savienībā ar izglītības palīdzību (A8-0206/2015 - Liliana Rodrigues) (balsošana)
  8.17.EEZ-Šveice: šķēršļi iekšējā tirgus izveides pilnīgai pabeigšanai (A8-0244/2015 - Andreas Schwab) (balsošana)
 9.Balsojumu skaidrojumi
  9.1.Priekšlikums mainīt Delegācijas attiecībām ar Palestīniešu likumdošanas padomi nosaukumu uz Delegāciju attiecībām ar Palestīnu
  9.2.Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē ar Gvineju-Bisavu - zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums (ieteikums) (A8-0233/2015 - João Ferreira)
  9.3.Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē ar Gvineju-Bisavu - zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums (ziņojums) (A8-0236/2015 - João Ferreira)
  9.4.Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē ar Kaboverdi - zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums (ieteikums) (A8-0201/2015 - Peter van Dalen)
  9.5.Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē ar Kaboverdi - zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums (ziņojums) (A8-0200/2015 - Peter van Dalen)
  9.6.Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē ar Madagaskaru - zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums (A8-0196/2015 - Ricardo Serrão Santos)
  9.7.Protokols, ar ko groza Marakešas līgumu par Pasaules Tirdzniecības organizācijas izveidošanu (A8-0237/2015 - Pablo Zalba Bidegain)
  9.8.Protokols, ar ko groza Marakešas līgumu par Pasaules Tirdzniecības organizācijas izveidošanu (tirdzniecības atvieglošanas nolīgums) (A8-0238/2015 - Pablo Zalba Bidegain)
  9.9.Pilnvarojums Austrijai, Beļģijai un Polijai ratificēt Budapeštas Konvenciju par līgumu par preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (CMNI) vai pievienoties tai (A8-0231/2015 - Pavel Svoboda)
  9.10.Pagaidu pasākumi starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas un Grieķijas labā (A8-0245/2015 - Ska Keller)
  9.11.ES rīcībpolitiku urbānā dimensija (A8-0218/2015 - Kerstin Westphal)
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 12.ES loma Tuvo Austrumu miera procesā (debates)
 13.Stāvoklis Baltkrievijā (debates)
 14.Vienošanās ar Irānu kodolenerģijas jomā (debates)
 15.Politisko grupu sastāvs (sk. protokolu)
 16.Padomdevējas komitejas deputātu rīcības jautājumos locekļa iecelšana (sk. protokolu)
 17.Sociālā uzņēmējdarbība un sociālā inovācija cīņā pret bezdarbu - Konkurētspējīga ES darba tirgus veidošana 21. gadsimtā - Nepastāvīga nodarbinātība (debates)
 18.Eiropas veselības aprūpes sistēmu ilgtspēja — turpmākie uzdevumi (debates)
 19.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 20.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (2494 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (8526 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika