Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 9 september 2015 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken: zie notulen
 3.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 4.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 5.De staat van de Unie (debat)
 6.Migratie en vluchtelingen in Europa (debat)
 7.Verzoek om opheffing van de immuniteit: zie notulen
 8.Stemmingen
  8.1.Voorstel om de naam van de Delegatie voor de betrekkingen met de Raad van het Palestijnse Zelfbestuur te wijzigen in de Delegatie voor de betrekkingen met Palestina (stemming)
  8.2.Partnerschapsovereenkomst inzake visserij met Guinee-Bissau: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie (aanbeveling) (A8-0233/2015 - João Ferreira) (stemming)
  8.3.Partnerschapsovereenkomst inzake visserij met Guinee-Bissau: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie (verslag) (A8-0236/2015 - João Ferreira) (stemming)
  8.4.Partnerschapsovereenkomst inzake visserij met Kaapverdië: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie (aanbeveling) (A8-0201/2015 - Peter van Dalen) (stemming)
  8.5.Partnerschapsovereenkomst inzake visserij met Kaapverdië: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie (verslag) (A8-0200/2015 - Peter van Dalen) (stemming)
  8.6.Partnerschapsovereenkomst inzake visserij met Madagaskar: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie (A8-0196/2015 - Ricardo Serrão Santos) (stemming)
  8.7.Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van Marrakesh tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (A8-0237/2015 - Pablo Zalba Bidegain) (stemming)
  8.8.Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van Marrakesh tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (handelsfacilitatieovereenkomst) (A8-0238/2015 - Pablo Zalba Bidegain) (stemming)
  8.9.Machtiging van België, Oostenrijk en Polen om het Verdrag inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI) te ratificeren of ertoe toe te treden (A8-0231/2015 - Pavel Svoboda) (stemming)
  8.10.Voorlopige maatregelen op het gebied van internationale bescherming ten gunste van Italië en Griekenland (A8-0245/2015 - Ska Keller) (stemming)
  8.11.De stedelijke dimensie van EU-beleid (A8-0218/2015 - Kerstin Westphal) (stemming)
  8.12.Investeringen ter bevordering van banen en groei: bevordering van de economische, sociale en territoriale cohesie in de Unie (A8-0173/2015 - Tamás Deutsch) (stemming)
  8.13.Beoordeling van het Europees Jaar voor actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties 2012 (A8-0241/2015 - Eduard Kukan) (stemming)
  8.14.Tenuitvoerlegging van het Witboek over vervoer uit 2011 (A8-0246/2015 - Wim van de Camp) (stemming)
  8.15.Loopbanen van vrouwen in de wetenschap en aan de universiteit (A8-0235/2015 - Elissavet Vozemberg) (stemming)
  8.16.Meisjes mondig maken door middel van onderwijs in de EU (A8-0206/2015 - Liliana Rodrigues) (stemming)
  8.17.EER-Zwitserland: belemmeringen voor de volledige tenuitvoerlegging van de interne markt (A8-0244/2015 - Andreas Schwab) (stemming)
 9.Stemverklaringen
  9.1.Voorstel om de naam van de Delegatie voor de betrekkingen met de Raad van het Palestijnse Zelfbestuur te wijzigen in de Delegatie voor de betrekkingen met Palestina
  9.2.Partnerschapsovereenkomst inzake visserij met Guinee-Bissau: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie (aanbeveling) (A8-0233/2015 - João Ferreira)
  9.3.Partnerschapsovereenkomst inzake visserij met Guinee-Bissau: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie (verslag) (A8-0236/2015 - João Ferreira)
  9.4.Partnerschapsovereenkomst inzake visserij met Kaapverdië: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie (aanbeveling) (A8-0201/2015 - Peter van Dalen)
  9.5.Partnerschapsovereenkomst inzake visserij met Kaapverdië: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie (verslag) (A8-0200/2015 - Peter van Dalen)
  9.6.Partnerschapsovereenkomst inzake visserij met Madagaskar: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie (A8-0196/2015 - Ricardo Serrão Santos)
  9.7.Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van Marrakesh tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (A8-0237/2015 - Pablo Zalba Bidegain)
  9.8.Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van Marrakesh tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (handelsfacilitatieovereenkomst) (A8-0238/2015 - Pablo Zalba Bidegain)
  9.9.Machtiging van België, Oostenrijk en Polen om het Verdrag inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI) te ratificeren of ertoe toe te treden (A8-0231/2015 - Pavel Svoboda)
  9.10.Voorlopige maatregelen op het gebied van internationale bescherming ten gunste van Italië en Griekenland (A8-0245/2015 - Ska Keller)
  9.11.De stedelijke dimensie van EU-beleid (A8-0218/2015 - Kerstin Westphal)
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 12.Rol van de EU in het vredesproces in het Midden-Oosten (debat)
 13.De situatie in Belarus (debat)
 14.Overeenkomst over de Iraanse nucleaire kwestie (debat)
 15.Samenstelling fracties: zie notulen
 16.Benoeming van een lid van het Raadgevend comité voor het gedrag van de leden: zie notulen
 17.Sociaal ondernemerschap en sociale innovatie ter bestrijding van werkloosheid - Totstandbrenging van een concurrerende EU-arbeidsmarkt voor de 21e eeuw: afstemming van vaardigheden en kwalificaties op de vraag en kansen voor werk, als manier om de crisis te overwinnen - Onzeker werk (debat)
 18.De houdbaarheid van de gezondheidszorgstelsels in Europa: toekomstige uitdagingen (debat)
 19.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 20.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (2494 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (8526 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid