Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Pełne sprawozdanie z obrad
Środa, 9 września 2015 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów: patrz protokół
 3.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 4.Przesunięcie środków: patrz protokół
 5.Stan Unii (debata)
 6.Migracja i uchodźcy w Europie (debata)
 7.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego: Patrz protokól
 8.Głosowanie
  8.1.Wniosek w sprawie zmiany nazwy Delegacji do spraw Stosunków z Palestyńską Radą Legislacyjną na Delegację do spraw Stosunków z Palestyną (głosowanie)
  8.2.Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Gwineą Bissau: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa (zalecenie) (A8-0233/2015 - João Ferreira) (głosowanie)
  8.3.Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Gwineą Bissau: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa (sprawozdanie) (A8-0236/2015 - João Ferreira) (głosowanie)
  8.4.Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Republiką Zielonego Przylądka: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa (zalecenie) (A8-0201/2015 - Peter van Dalen) (głosowanie)
  8.5.Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Republiką Zielonego Przylądka: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa (sprawozdanie) (A8-0200/2015 - Peter van Dalen) (głosowanie)
  8.6.Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Madagaskarem: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa (A8-0196/2015 - Ricardo Serrão Santos) (głosowanie)
  8.7.Protokół zmieniający Porozumienie z Marrakeszu ustanawiające Światową Organizację Handlu (A8-0237/2015 - Pablo Zalba Bidegain) (głosowanie)
  8.8.Protokół zmieniający Porozumienie z Marrakeszu ustanawiające Światową Organizację Handlu (umowa o ułatwieniach w handlu) (A8-0238/2015 - Pablo Zalba Bidegain) (głosowanie)
  8.9.Upoważnienie Austrii, Belgii i Polski do ratyfikowania budapeszteńskiej konwencji w sprawie umowy przewozu ładunków w żegludze śródlądowej (CMNI) lub przystąpienia do niej (A8-0231/2015 - Pavel Svoboda) (głosowanie)
  8.10.Środki przejściowe w dziedzinie ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji (A8-0245/2015 - Ska Keller) (głosowanie)
  8.11.Miejski wymiar polityki UE (A8-0218/2015 - Kerstin Westphal) (głosowanie)
  8.12.Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: wspieranie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w UE (A8-0173/2015 - Tamás Deutsch) (głosowanie)
  8.13.Ocena Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 (A8-0241/2015 - Eduard Kukan) (głosowanie)
  8.14.Wdrożenie białej księgi w dziedzinie transportu z 2011 r. (A8-0246/2015 - Wim van de Camp) (głosowanie)
  8.15.Kobiety pracujące zawodowo w dziedzinie nauki i na uniwersytetach (A8-0235/2015 - Elissavet Vozemberg) (głosowanie)
  8.16.Wzmacnianie pozycji dziewcząt przez edukację w UE (A8-0206/2015 - Liliana Rodrigues) (głosowanie)
  8.17.EOG-Szwajcaria: przeszkody w pełnej realizacji rynku wewnętrznego (A8-0244/2015 - Andreas Schwab) (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  9.1.Wniosek w sprawie zmiany nazwy Delegacji do spraw Stosunków z Palestyńską Radą Legislacyjną na Delegację do spraw Stosunków z Palestyną
  9.2.Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Gwineą Bissau: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa (zalecenie) (A8-0233/2015 - João Ferreira)
  9.3.Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Gwineą Bissau: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa (sprawozdanie) (A8-0236/2015 - João Ferreira)
  9.4.Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Republiką Zielonego Przylądka: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa (zalecenie) (A8-0201/2015 - Peter van Dalen)
  9.5.Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Republiką Zielonego Przylądka: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa (sprawozdanie) (A8-0200/2015 - Peter van Dalen)
  9.6.Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Madagaskarem: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa (A8-0196/2015 - Ricardo Serrão Santos)
  9.7.Protokół zmieniający Porozumienie z Marrakeszu ustanawiające Światową Organizację Handlu (A8-0237/2015 - Pablo Zalba Bidegain)
  9.8.Protokół zmieniający Porozumienie z Marrakeszu ustanawiające Światową Organizację Handlu (umowa o ułatwieniach w handlu) (A8-0238/2015 - Pablo Zalba Bidegain)
  9.9.Upoważnienie Austrii, Belgii i Polski do ratyfikowania budapeszteńskiej konwencji w sprawie umowy przewozu ładunków w żegludze śródlądowej (CMNI) lub przystąpienia do niej (A8-0231/2015 - Pavel Svoboda)
  9.10.Środki przejściowe w dziedzinie ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji (A8-0245/2015 - Ska Keller)
  9.11.Miejski wymiar polityki UE (A8-0218/2015 - Kerstin Westphal)
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 11.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 12.Rola UE w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie (debata)
 13.Sytuacja na Białorusi (debata)
 14.Porozumienie z Iranem w sprawie kwestii jądrowej (debata)
 15.Skład grup politycznych: Patrz protokól
 16.Mianowanie członka komitetu doradczego ds. postępowania posłów: Patrz protokól
 17.Przedsiębiorczość społeczna i innowacje społeczne w zwalczaniu bezrobocia - Utworzenie konkurencyjnego rynku pracy w Unii XXI w. - Niepewne formy zatrudnienia (debata)
 18.Stabilność systemów opieki zdrowotnej w Europie: przyszłe wyzwania (debata)
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 20.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (2494 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (8526 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności