Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Stenograma dezbaterilor
Miercuri, 9 septembrie 2015 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 3.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 4.Transferuri de credite: a se vedea procesul-verbal
 5.Starea Uniunii (dezbatere)
 6.Migrația și refugiații în Europa (dezbatere)
 7.Cerere de ridicare a imunității parlamentare: consultaţi procesul-verbal
 8.Votare
  8.1.Propunere de schimbare a numelui Delegației pentru relațiile cu Consiliul Legislativ Palestinian cu Delegația pentru relațiile cu Palestina (vot)
  8.2.Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului cu Guineea-Bissau: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară (recomandare) (A8-0233/2015 - João Ferreira) (vot)
  8.3.Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului cu Guineea-Bissau: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară (raport) (A8-0236/2015 - João Ferreira) (vot)
  8.4.Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului cu Capul Verde: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară (recomandare) (A8-0201/2015 - Peter van Dalen) (vot)
  8.5.Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului cu Capul Verde: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară (raport) (A8-0200/2015 - Peter van Dalen) (vot)
  8.6.Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului cu Madagascar: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară (A8-0196/2015 - Ricardo Serrão Santos) (vot)
  8.7.Protocolul de modificare a Acordului de la Marrakesh privind constituirea Organizației Mondiale a Comerțului (A8-0237/2015 - Pablo Zalba Bidegain) (vot)
  8.8.Protocolul de modificare a Acordului de la Marrakesh privind constituirea Organizației Mondiale a Comerțului (Acordul privind facilitarea comerțului) (A8-0238/2015 - Pablo Zalba Bidegain) (vot)
  8.9.Autorizarea Austriei, Belgiei și Poloniei să ratifice Convenția de la Budapesta privind contractul pentru transportul de mărfuri pe căile navigabile interioare (CMNI) sau să adere la aceasta (A8-0231/2015 - Pavel Svoboda) (vot)
  8.10.Măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și al Greciei (A8-0245/2015 - Ska Keller) (vot)
  8.11.Dimensiunea urbană a politicilor UE (A8-0218/2015 - Kerstin Westphal) (vot)
  8.12.Investiții pentru locuri de muncă și creștere economică: promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în UE (A8-0173/2015 - Tamás Deutsch) (vot)
  8.13.Evaluarea Anului european 2012 al îmbătrânirii active și al solidarității între generații (A8-0241/2015 - Eduard Kukan) (vot)
  8.14.Punerea în aplicare a Cărţii albe din 2011 privind transporturile (A8-0246/2015 - Wim van de Camp) (vot)
  8.15.Carierele femeilor în mediul academic și științific (A8-0235/2015 - Elissavet Vozemberg) (vot)
  8.16.Capacitarea fetelor prin educație în UE (A8-0206/2015 - Liliana Rodrigues) (vot)
  8.17.SEE-Elveția: obstacole în calea funcționării depline a pieței interne (A8-0244/2015 - Andreas Schwab) (vot)
 9.Explicații privind votul
  9.1.Propunere de schimbare a numelui Delegației pentru relațiile cu Consiliul Legislativ Palestinian cu Delegația pentru relațiile cu Palestina
  9.2.Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului cu Guineea-Bissau: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară (recomandare) (A8-0233/2015 - João Ferreira)
  9.3.Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului cu Guineea-Bissau: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară (raport) (A8-0236/2015 - João Ferreira)
  9.4.Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului cu Capul Verde: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară (recomandare) (A8-0201/2015 - Peter van Dalen)
  9.5.Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului cu Capul Verde: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară (raport) (A8-0200/2015 - Peter van Dalen)
  9.6.Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului cu Madagascar: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară (A8-0196/2015 - Ricardo Serrão Santos)
  9.7.Protocolul de modificare a Acordului de la Marrakesh privind constituirea Organizației Mondiale a Comerțului (A8-0237/2015 - Pablo Zalba Bidegain)
  9.8.Protocolul de modificare a Acordului de la Marrakesh privind constituirea Organizației Mondiale a Comerțului (Acordul privind facilitarea comerțului) (A8-0238/2015 - Pablo Zalba Bidegain)
  9.9.Autorizarea Austriei, Belgiei și Poloniei să ratifice Convenția de la Budapesta privind contractul pentru transportul de mărfuri pe căile navigabile interioare (CMNI) sau să adere la aceasta (A8-0231/2015 - Pavel Svoboda)
  9.10.Măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și al Greciei (A8-0245/2015 - Ska Keller)
  9.11.Dimensiunea urbană a politicilor UE (A8-0218/2015 - Kerstin Westphal)
 10.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 11.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 12.Rolul UE în procesul de pace din Orientul Mijlociu (dezbatere)
 13.Situația din Belarus (dezbatere)
 14.Acordul nuclear cu Iranul (dezbatere)
 15.Componența grupurilor politice: consultaţi procesul-verbal
 16.Numirea unui membru al Comitetului consultativ pentru conduita deputaților: consultaţi procesul-verbal
 17.Antreprenoriatul social și inovarea socială în combaterea șomajului - Crearea unei piețe a muncii competitive în UE pentru secolul XXI - Locurile de muncă precare (dezbatere)
 18.Sustenabilitatea sistemelor de sănătate din Europa: provocări viitoare (dezbatere)
 19.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 20.Ridicarea ședinței
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (2494 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (8526 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate