Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 9. septembra 2015 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 3.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 4.Presun rozpočtových prostriedkov: pozri zápisnicu
 5.Stav Únie (rozprava)
 6.Migrácia a utečenci v Európe (rozprava)
 7.Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity: pozri zápisnicu
 8.Hlasovanie
  8.1.Návrh na zmenu názvu Delegácia pre vzťahy s Palestínskou zákonodarnou radou na Delegácia pre vzťahy s Palestínou (hlasovanie)
  8.2.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu s Guineou-Bissau: rybolovné možnosti a finančný príspevok (A8-0233/2015 - João Ferreira) (hlasovanie)
  8.3.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu s Guineou-Bissau: rybolovné možnosti a finančný príspevok (A8-0236/2015 - João Ferreira) (hlasovanie)
  8.4.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu s Kapverdmi: rybolovné možnosti a finančný príspevok (A8-0201/2015 - Peter van Dalen) (hlasovanie)
  8.5.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu s Kapverdmi: rybolovné možnosti a finančný príspevok (A8-0200/2015 - Peter van Dalen) (hlasovanie)
  8.6.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu s Madagaskarom: rybolovné možnosti a finančný príspevok (A8-0196/2015 - Ricardo Serrão Santos) (hlasovanie)
  8.7.Protokol, ktorým sa mení Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie uzavretá v Marrákeši (A8-0237/2015 - Pablo Zalba Bidegain) (hlasovanie)
  8.8.Protokol, ktorým sa mení Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie uzavretá v Marrákeši (dohoda o uľahčení obchodu) (A8-0238/2015 - Pablo Zalba Bidegain) (hlasovanie)
  8.9.Povolenie Rakúsku, Belgicku a Poľsku, aby ratifikovali Budapeštiansky dohovor o Zmluve o preprave tovaru po vnútrozemskej vodnej ceste (CMNI) alebo aby k nemu pristúpili (A8-0231/2015 - Pavel Svoboda) (hlasovanie)
  8.10.Dočasné opatrenia v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka (A8-0245/2015 - Ska Keller) (hlasovanie)
  8.11.Mestský rozmer politík EÚ (A8-0218/2015 - Kerstin Westphal) (hlasovanie)
  8.12.Investovanie do zamestnanosti a rastu: podpora hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v EÚ (A8-0173/2015 - Tamás Deutsch) (hlasovanie)
  8.13.Hodnotenie roku 2012, ktorý bol Európskym rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami (A8-0241/2015 - Eduard Kukan) (hlasovanie)
  8.14.Vykonávanie bielej knihy o doprave z roku 2011 (A8-0246/2015 - Wim van de Camp) (hlasovanie)
  8.15.Vedecká a univerzitná kariéra žien (A8-0235/2015 - Elissavet Vozemberg) (hlasovanie)
  8.16.Posilnenie postavenia dievčat v EÚ prostredníctvom vzdelávania (A8-0206/2015 - Liliana Rodrigues) (hlasovanie)
  8.17.EHP – Švajčiarsko: prekážky týkajúce sa úplnej realizácie vnútorného trhu (A8-0244/2015 - Andreas Schwab) (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
  9.1.Návrh na zmenu názvu Delegácia pre vzťahy s Palestínskou zákonodarnou radou na Delegácia pre vzťahy s Palestínou
  9.2.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu s Guineou-Bissau: rybolovné možnosti a finančný príspevok (A8-0233/2015 - João Ferreira)
  9.3.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu s Guineou-Bissau: rybolovné možnosti a finančný príspevok (A8-0236/2015 - João Ferreira)
  9.4.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu s Kapverdmi: rybolovné možnosti a finančný príspevok (A8-0201/2015 - Peter van Dalen)
  9.5.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu s Kapverdmi: rybolovné možnosti a finančný príspevok (A8-0200/2015 - Peter van Dalen)
  9.6.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu s Madagaskarom: rybolovné možnosti a finančný príspevok (A8-0196/2015 - Ricardo Serrão Santos)
  9.7.Protokol, ktorým sa mení Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie uzavretá v Marrákeši (A8-0237/2015 - Pablo Zalba Bidegain)
  9.8.Protokol, ktorým sa mení Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie uzavretá v Marrákeši (dohoda o uľahčení obchodu) (A8-0238/2015 - Pablo Zalba Bidegain)
  9.9.Povolenie Rakúsku, Belgicku a Poľsku, aby ratifikovali Budapeštiansky dohovor o Zmluve o preprave tovaru po vnútrozemskej vodnej ceste (CMNI) alebo aby k nemu pristúpili (A8-0231/2015 - Pavel Svoboda)
  9.10.Dočasné opatrenia v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka (A8-0245/2015 - Ska Keller)
  9.11.Mestský rozmer politík EÚ (A8-0218/2015 - Kerstin Westphal)
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 12.Úloha EÚ v mierovom procese na Blízkom východe (rozprava)
 13.Situácia v Bielorusku (rozprava)
 14.Jadrová dohoda s Iránom (rozprava)
 15.Zloženie politických skupín: pozri zápisnicu
 16.Vymenovanie člena poradného výboru pre správanie poslancov: pozri zápisnicu
 17.Sociálne podnikanie a sociálna inovácia v boji proti nezamestnanosti - Vytvorenie konkurencieschopného trhu práce EÚ pre 21. storočie - Neisté pracovné miesta (rozprava)
 18.Udržateľnosť systémov zdravotnej starostlivosti v Európe: budúce výzvy (rozprava)
 19.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 20.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (2494 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (8526 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia