Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Sreda, 9. september 2015 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 3.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 4.Prerazporeditev sredstev: glej zapisnik
 5.Stanje Unije (razprava)
 6.Migracija in begunci v Evropi (razprava)
 7.Zahteva za odvzem poslanske imunitete: gl. zapisnik
 8.Čas glasovanja
  8.1.Predlog za spremembo imena Delegacije za odnose s palestinskim zakonodajnim svetom v Delegacijo za odnose s Palestino (glasovanje)
  8.2.Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju z Republiko Gvinejo Bissau: ribolovne možnosti in finančni prispevek (priporočilo) (A8-0233/2015 - João Ferreira) (glasovanje)
  8.3.Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju z Republiko Gvinejo Bissau: ribolovne možnosti in finančni prispevek (poročilo) (A8-0236/2015 - João Ferreira) (glasovanje)
  8.4.Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju z Republiko Zelenortski otoki: ribolovne možnosti in finančni prispevek (priporočilo) (A8-0201/2015 - Peter van Dalen) (glasovanje)
  8.5.Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju z Republiko Zelenortski otoki: ribolovne možnosti in finančni prispevek (poročilo) (A8-0200/2015 - Peter van Dalen) (glasovanje)
  8.6.Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju z Madagaskarjem: ribolovne možnosti in finančni prispevek (A8-0196/2015 - Ricardo Serrão Santos) (glasovanje)
  8.7.Protokol o spremembi Marakeškega sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije (A8-0237/2015 - Pablo Zalba Bidegain) (glasovanje)
  8.8.Protokol o spremembi Marakeškega sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije (Sporazum o olajševanju trgovine) (A8-0238/2015 - Pablo Zalba Bidegain) (glasovanje)
  8.9.Pooblastitev Avstrije, Belgije in Poljske, da ratificirajo Budimpeštansko konvencijo o pogodbi za prevoz blaga po celinskih plovnih poteh (CMNI) ali da k njej pristopijo (A8-0231/2015 - Pavel Svoboda) (glasovanje)
  8.10.Začasni ukrepi na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije (A8-0245/2015 - Ska Keller) (glasovanje)
  8.11.Mestna razsežnost politik EU (A8-0218/2015 - Kerstin Westphal) (glasovanje)
  8.12.Naložbe za delovna mesta in rast: spodbujanje ekonomske, socialne in teritorialne kohezije v Uniji (A8-0173/2015 - Tamás Deutsch) (glasovanje)
  8.13.Ocena evropskega leta aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami 2012 (A8-0241/2015 - Eduard Kukan) (glasovanje)
  8.14.Izvajanje bele knjige o prometu iz leta 2011 (A8-0246/2015 - Wim van de Camp) (glasovanje)
  8.15.Poklicna pot žensk na znanstvenem in akademskem področju (A8-0235/2015 - Elissavet Vozemberg) (glasovanje)
  8.16.Opolnomočenje deklic v EU z izobraževanjem (A8-0206/2015 - Liliana Rodrigues) (glasovanje)
  8.17.EGP–Švica: Ovire pri dokončnem oblikovanju notranjega trga (A8-0244/2015 - Andreas Schwab) (glasovanje)
 9.Obrazložitev glasovanja
  9.1.Predlog za spremembo imena Delegacije za odnose s palestinskim zakonodajnim svetom v Delegacijo za odnose s Palestino
  9.2.Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju z Republiko Gvinejo Bissau: ribolovne možnosti in finančni prispevek (priporočilo) (A8-0233/2015 - João Ferreira)
  9.3.Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju z Republiko Gvinejo Bissau: ribolovne možnosti in finančni prispevek (poročilo) (A8-0236/2015 - João Ferreira)
  9.4.Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju z Republiko Zelenortski otoki: ribolovne možnosti in finančni prispevek (priporočilo) (A8-0201/2015 - Peter van Dalen)
  9.5.Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju z Republiko Zelenortski otoki: ribolovne možnosti in finančni prispevek (poročilo) (A8-0200/2015 - Peter van Dalen)
  9.6.Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju z Madagaskarjem: ribolovne možnosti in finančni prispevek (A8-0196/2015 - Ricardo Serrão Santos)
  9.7.Protokol o spremembi Marakeškega sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije (A8-0237/2015 - Pablo Zalba Bidegain)
  9.8.Protokol o spremembi Marakeškega sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije (Sporazum o olajševanju trgovine) (A8-0238/2015 - Pablo Zalba Bidegain)
  9.9.Pooblastitev Avstrije, Belgije in Poljske, da ratificirajo Budimpeštansko konvencijo o pogodbi za prevoz blaga po celinskih plovnih poteh (CMNI) ali da k njej pristopijo (A8-0231/2015 - Pavel Svoboda)
  9.10.Začasni ukrepi na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije (A8-0245/2015 - Ska Keller)
  9.11.Mestna razsežnost politik EU (A8-0218/2015 - Kerstin Westphal)
 10.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 12.Vloga EU v bližnjevzhodnem mirovnem procesu (razprava)
 13.Razmere v Belorusiji (razprava)
 14.Jedrski dogovor z Iranom (razprava)
 15.Članstvo v političnih skupinah: gl. zapisnik
 16.Imenovanje člana posvetovalnega odbora o ravnanju poslancev: gl. zapisnik
 17.Socialno podjetništvo in socialne inovacije za preprečevanje brezposelnosti - Vzpostavitev konkurenčnega trga dela EU za 21. stoletje - Prekarna zaposlitev (razprava)
 18.Vzdržnost zdravstvenih sistemov v Evropi: izzivi za prihodnost (razprava)
 19.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 20.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (2494 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (8526 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov