Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 9 september 2015 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument: se protokollet
 3.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 4.Anslagsöverföringar: se protokollet
 5.Tillståndet i unionen (debatt)
 6.Migration och flyktingar i Europa (debatt)
 7.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet: se protokollet
 8.Omröstning
  8.1.Förslag om att ändra namnet på delegationen för förbindelserna med det palestinska lagstiftande rådet till delegationen för förbindelserna med Palestina (omröstning)
  8.2.Partnerskapsavtal om fiske med Guinea-Bissau: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (rekommendation) (A8-0233/2015 - João Ferreira) (omröstning)
  8.3.Partnerskapsavtal om fiske med Guinea-Bissau: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (betänkande) (A8-0236/2015 - João Ferreira) (omröstning)
  8.4.Partnerskapsavtal om fiske med Kap Verde: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (rekommendation) (A8-0201/2015 - Peter van Dalen) (omröstning)
  8.5.Partnerskapsavtal om fiske med Kap Verde: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (betänkande) (A8-0200/2015 - Peter van Dalen) (omröstning)
  8.6.Partnerskapsavtal om fiske med Madagaskar: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (A8-0196/2015 - Ricardo Serrão Santos) (omröstning)
  8.7.Protokoll om ändring av Marrakechavtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (A8-0237/2015 - Pablo Zalba Bidegain) (omröstning)
  8.8.Protokoll om ändring av Marrakechavtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (avtal om förenklade handelsprocedurer) (A8-0238/2015 - Pablo Zalba Bidegain) (omröstning)
  8.9.Bemyndigande för Belgien, Polen och Österrike att ratificera eller ansluta sig till Budapestkonventionen om avtal om varutransporter på de inre vattenvägarna (A8-0231/2015 - Pavel Svoboda) (omröstning)
  8.10.Provisoriska åtgärder på området för internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland (A8-0245/2015 - Ska Keller) (omröstning)
  8.11.De urbana aspekterna i EU:s politik (A8-0218/2015 - Kerstin Westphal) (omröstning)
  8.12.Investering för tillväxt och sysselsättning: att främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i unionen (A8-0173/2015 - Tamás Deutsch) (omröstning)
  8.13.Bedömning av Europaåret 2012 för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna (A8-0241/2015 - Eduard Kukan) (omröstning)
  8.14.Genomförandet av vitboken från 2011 om transporter (A8-0246/2015 - Wim van de Camp) (omröstning)
  8.15.Kvinnors karriärer inom forsknings- och universitetsvärlden (A8-0235/2015 - Elissavet Vozemberg) (omröstning)
  8.16.Att stärka flickor genom utbildning i EU (A8-0206/2015 - Liliana Rodrigues) (omröstning)
  8.17.EES-Schweiz: Hinder för det fullständiga genomförandet av den inre marknaden (A8-0244/2015 - Andreas Schwab) (omröstning)
 9.Röstförklaringar
  9.1.Förslag om att ändra namnet på delegationen för förbindelserna med det palestinska lagstiftande rådet till delegationen för förbindelserna med Palestina
  9.2.Partnerskapsavtal om fiske med Guinea-Bissau: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (rekommendation) (A8-0233/2015 - João Ferreira)
  9.3.Partnerskapsavtal om fiske med Guinea-Bissau: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (betänkande) (A8-0236/2015 - João Ferreira)
  9.4.Partnerskapsavtal om fiske med Kap Verde: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (rekommendation) (A8-0201/2015 - Peter van Dalen)
  9.5.Partnerskapsavtal om fiske med Kap Verde: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (betänkande) (A8-0200/2015 - Peter van Dalen)
  9.6.Partnerskapsavtal om fiske med Madagaskar: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (A8-0196/2015 - Ricardo Serrão Santos)
  9.7.Protokoll om ändring av Marrakechavtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (A8-0237/2015 - Pablo Zalba Bidegain)
  9.8.Protokoll om ändring av Marrakechavtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (avtal om förenklade handelsprocedurer) (A8-0238/2015 - Pablo Zalba Bidegain)
  9.9.Bemyndigande för Belgien, Polen och Österrike att ratificera eller ansluta sig till Budapestkonventionen om avtal om varutransporter på de inre vattenvägarna (A8-0231/2015 - Pavel Svoboda)
  9.10.Provisoriska åtgärder på området för internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland (A8-0245/2015 - Ska Keller)
  9.11.De urbana aspekterna i EU:s politik (A8-0218/2015 - Kerstin Westphal)
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 12.EU:s roll i fredsprocessen i Mellanöstern (debatt)
 13.Situationen i Vitryssland (debatt)
 14.Kärnavtalet med Iran (debatt)
 15.De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet
 16.Utnämning av en ledamot till den rådgivande kommittén för ledamöters uppförande: se protokollet
 17.Socialt entreprenörskap och social innovation för att bekämpa arbetslöshet - Skapande av en konkurrenskraftig arbetsmarknad i EU för 2000-talet - Osäkra anställningar (debatt)
 18.Hållbara hälso- och sjukvårdssystem i Europa: framtida utmaningar (debatt)
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 20.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (2494 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (8526 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy