Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 10 септември 2015 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Петиции: вж. протокола
 3.30-и и 31-ви годишен доклад относно контрола върху прилагането на правото на ЕС (2012 – 2013 г.) (разискване)
 4.Измерението пол при трафика на хора (разискване)
 5.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (разискване)
  5.1.Русия, по-специално случаите с Естон Кохвер, Олег Сенцов и Олександър Колченко
  5.2.Ангола
  5.3.Азербайджан
 6.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 7.Позиция на Съвета на първо четене: вж. протокола
 8.Време за гласуване
  8.1.Русия, по-специално случаите с Естон Кохвер, Олег Сенцов и Олександър Колченко (RC-B8-0845/2015, B8-0845/2015, B8-0847/2015, B8-0849/2015, B8-0850/2015, B8-0851/2015, B8-0852/2015, B8-0855/2015) (гласуване)
  8.2.Ангола (RC-B8-0846/2015, B8-0846/2015, B8-0848/2015, B8-0853/2015, B8-0854/2015, B8-0857/2015, B8-0859/2015, B8-0861/2015) (гласуване)
  8.3.Азербайджан (RC-B8-0856/2015, B8-0856/2015, B8-0858/2015, B8-0860/2015, B8-0862/2015, B8-0863/2015, B8-0864/2015, B8-0865/2015) (гласуване)
  8.4.Миграцията и бежанците в Европа (RC-B8-0832/2015, B8-0832/2015, B8-0833/2015, B8-0834/2015, B8-0835/2015, B8-0837/2015, B8-0838/2015, B8-0842/2015) (гласуване)
  8.5.Ролята на ЕС в мирния процес в Близкия Изток (RC-B8-0836/2015, B8-0836/2015, B8-0839/2015, B8-0840/2015, B8-0841/2015, B8-0843/2015, B8-0844/2015) (гласуване)
  8.6.Положението в Беларус (RC-B8-0866/2015, B8-0866/2015, B8-0872/2015, B8-0874/2015, B8-0876/2015, B8-0878/2015, B8-0879/2015, B8-0880/2015) (гласуване)
  8.7.Социалното предприемачество и социалните иновации в борбата срещу безработицата (A8-0247/2015 - Verónica Lope Fontagné) (гласуване)
  8.8.Създаване на конкурентоспособен пазар на труда в ЕС през 21-ви век (A8-0222/2015 - Martina Dlabajová) (гласуване)
  8.9.30-и и 31-ви годишен доклад относно контрола върху прилагането на правото на ЕС (2012 – 2013 г.) (A8-0242/2015 - Kostas Chrysogonos) (гласуване)
 9.Обяснение на вот
  9.1.Инвестиране в работни места и растеж: насърчаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в ЕС (A8-0173/2015 - Tamás Deutsch)
  9.2.Оценка на Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията (2012 г.) (A8-0241/2015 - Eduard Kukan)
  9.3.Прилагане на Бялата книга от 2011 г. относно транспорта (A8-0246/2015 - Wim van de Camp)
  9.4.Професионалните кариери на жените в науката и висшето образование (A8-0235/2015 - Elissavet Vozemberg)
  9.5.Еманципиране на момичетата в ЕС посредством образованието (A8-0206/2015 - Liliana Rodrigues)
  9.6.ЕИП - Швейцария: пречки пред пълното прилагане на вътрешния пазар (A8-0244/2015 - Andreas Schwab)
  9.7.Миграцията и бежанците в Европа (RC-B8-0832/2015, B8-0832/2015, B8-0833/2015, B8-0834/2015, B8-0835/2015, B8-0837/2015, B8-0838/2015, B8-0842/2015)
  9.8.Ролята на ЕС в мирния процес в Близкия Изток (RC-B8-0836/2015, B8-0836/2015, B8-0839/2015, B8-0840/2015, B8-0841/2015, B8-0843/2015, B8-0844/2015)
  9.9.Положението в Беларус (RC-B8-0866/2015, B8-0866/2015, B8-0872/2015, B8-0874/2015, B8-0876/2015, B8-0878/2015, B8-0879/2015, B8-0880/2015)
  9.10.Социалното предприемачество и социалните иновации в борбата срещу безработицата (A8-0247/2015 - Verónica Lope Fontagné)
  9.11.Създаване на конкурентоспособен пазар на труда в ЕС през 21-ви век (A8-0222/2015 - Martina Dlabajová)
  9.12.30-и и 31-ви годишен доклад относно контрола върху прилагането на правото на ЕС (2012 – 2013 г.) (A8-0242/2015 - Kostas Chrysogonos)
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 11.Внесени документи: вж. протокола
 12.Решения относно някои документи: вж. протокола
 13.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 14.График на следващите заседания: вж. протокола
 15.Прекъсване на сесията
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (2560 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (8120 kb)
Правна информация - Политика за поверителност