Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Čtvrtek, 10. září 2015 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Petice: viz zápis
 3.Třicátá a třicátá první výroční zpráva o kontrole uplatňování práva EU (2012–2013) (rozprava)
 4.Genderový rozměr obchodování s lidmi (rozprava)
 5.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  5.1.Rusko, zejména případy Estona Kohvera, Olega Sencova a Olexandra Kolčenka
  5.2.Angola
  5.3.Ázerbájdžán
 6.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 7.Postoj Rady v 1. čtení: viz zápis
 8.Hlasování
  8.1.Rusko, zejména případy Estona Kohvera, Olega Sencova a Olexandra Kolčenka (RC-B8-0845/2015, B8-0845/2015, B8-0847/2015, B8-0849/2015, B8-0850/2015, B8-0851/2015, B8-0852/2015, B8-0855/2015) (hlasování)
  8.2.Angola (RC-B8-0846/2015, B8-0846/2015, B8-0848/2015, B8-0853/2015, B8-0854/2015, B8-0857/2015, B8-0859/2015, B8-0861/2015) (hlasování)
  8.3.Ázerbájdžán (RC-B8-0856/2015, B8-0856/2015, B8-0858/2015, B8-0860/2015, B8-0862/2015, B8-0863/2015, B8-0864/2015, B8-0865/2015) (hlasování)
  8.4.Migrace a uprchlíci v Evropě (RC-B8-0832/2015, B8-0832/2015, B8-0833/2015, B8-0834/2015, B8-0835/2015, B8-0837/2015, B8-0838/2015, B8-0842/2015) (hlasování)
  8.5.Úloha EU v mírovém procesu na Blízkém východě (RC-B8-0836/2015, B8-0836/2015, B8-0839/2015, B8-0840/2015, B8-0841/2015, B8-0843/2015, B8-0844/2015) (hlasování)
  8.6.Situace v Bělorusku (RC-B8-0866/2015, B8-0866/2015, B8-0872/2015, B8-0874/2015, B8-0876/2015, B8-0878/2015, B8-0879/2015, B8-0880/2015) (hlasování)
  8.7.Sociální podnikání a sociální inovace v boji proti nezaměstnanosti (A8-0247/2015 - Verónica Lope Fontagné) (hlasování)
  8.8.Vytvoření konkurenceschopného pracovního trhu EU pro 21. století (A8-0222/2015 - Martina Dlabajová) (hlasování)
  8.9.Třicátá a třicátá první výroční zpráva o kontrole uplatňování práva EU (2012–2013) (A8-0242/2015 - Kostas Chrysogonos) (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
  9.1.Investice pro zaměstnanost a růst: posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti Unie (A8-0173/2015 - Tamás Deutsch)
  9.2.Hodnocení Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 (A8-0241/2015 - Eduard Kukan)
  9.3.Provádění bílé knihy o dopravě z roku 2011 (A8-0246/2015 - Wim van de Camp)
  9.4.Profesní dráha žen ve vědě a na vysokých školách (A8-0235/2015 - Elissavet Vozemberg)
  9.5.Zvyšování uplatnění dívek prostřednictvím vzdělávání v EU (A8-0206/2015 - Liliana Rodrigues)
  9.6.EHP–Švýcarsko: překážky ve vztahu k plnému zavedení vnitřního trhu (A8-0244/2015 - Andreas Schwab)
  9.7.Migrace a uprchlíci v Evropě (RC-B8-0832/2015, B8-0832/2015, B8-0833/2015, B8-0834/2015, B8-0835/2015, B8-0837/2015, B8-0838/2015, B8-0842/2015)
  9.8.Úloha EU v mírovém procesu na Blízkém východě (RC-B8-0836/2015, B8-0836/2015, B8-0839/2015, B8-0840/2015, B8-0841/2015, B8-0843/2015, B8-0844/2015)
  9.9.Situace v Bělorusku (RC-B8-0866/2015, B8-0866/2015, B8-0872/2015, B8-0874/2015, B8-0876/2015, B8-0878/2015, B8-0879/2015, B8-0880/2015)
  9.10.Sociální podnikání a sociální inovace v boji proti nezaměstnanosti (A8-0247/2015 - Verónica Lope Fontagné)
  9.11.Vytvoření konkurenceschopného pracovního trhu EU pro 21. století (A8-0222/2015 - Martina Dlabajová)
  9.12.Třicátá a třicátá první výroční zpráva o kontrole uplatňování práva EU (2012–2013) (A8-0242/2015 - Kostas Chrysogonos)
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 11.Předložení dokumentů: viz zápis
 12.Rozhodnutí o určitých dokumentech: viz zápis
 13.Předání textů přijatých během zasedání: viz zápis
 14.Termíny příštích zasedání: viz zápis
 15.Přerušení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (2560 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (8120 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí